Hưng Yên: Nhiều kết quả đáng chú ý trong lĩnh vực hành chính Tư pháp

(PLVN) - Với những kết quả và thành tựu đạt được trong năm 2018, Ngành Tư pháp Hưng Yên được ghi nhận, đánh giá là ngành đứng đầu trong khối nội chính của tỉnh.
Hưng Yên: Nhiều kết quả đáng chú ý trong lĩnh vực hành chính Tư pháp Giám đốc Sở Tư pháp Hưng Yên

Bước chuyển biến mạnh mẽ

Năm vừa qua, công tác hành chính tư pháp tỉnh Hưng Yên đã ghi nhiều dấu ấn mang tính đột phá trong công tác quản lý Nhà nước và cải cách thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là hộ tịch, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi thường Nhà nước góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành tư pháp.  

Cụ thể, sau gần 3 năm triển khai (2016-1018) việc thực hiện Luật Hộ tịch đã có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh. Để đánh giá một cách toàn diện kết quả thi hành Luật, Sở Tư pháp Hưng Yên đã chủ động, phối hợp với Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp chứng chỉ cho 170 công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Sở cũng tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 1850/UBND-NC ngày 04/7/2018 về việc triển khai thực hiện điều chỉnh thông tin hộ tịch cá nhân trong các giấy tờ; đồng thời ban hành nhiều văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp những vướng mắc khó khăn của cơ quan đăng ký hộ tịch các cấp, như: Hướng dẫn ghi chú hộ tịch; cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; cung cấp thông tin liên quan đến giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài sử dụng để đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam; cách ghi tên gọi Đài Loan trong giấy tờ hộ tịch; đổi tên; nghiệp vụ đăng ký lại khai sinh; hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch…

Nhằm tăng cường giải quyết nuôi con nuôi trong tình hình mới, Sở đã thực hiện xong 4 hồ sơ nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài do Bộ Tư pháp chuyển về (trường hợp xin đích danh). 10 huyện, thành phố đã thụ lý và giải quyết việc nuôi con nuôi 28 trường hợp. Tổ chức 1 lớp tập huấn nghiệp vụ nuôi con nuôi cho công chức tư pháp-hộ tịch cấp xã, cấp huyện trên địa bàn tỉnh; tiến hành kiểm tra 16 trường hợp đăng ký nuôi con nuôi trong nước năm 2017 đối với 14 xã, phường, thị trấn. Qua kiểm tra, Sở đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn nghiệp vụ nuôi con nuôi trong nước, tư vấn về trình tự, thủ tục cho người dân có nhu cầu xin nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài thông qua thủ tục giới thiệu trẻ và trường hợp nhận con riêng, cháu ruột làm con nuôi… 

Giám đốc Sở Tư pháp Hưng Yên Nguyễn Đình Chung

Về công tác lý lịch tư pháp, Sở đã ký hợp đồng với Bưu điện tỉnh Hưng Yên về việc cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) qua dịch vụ bưu chính công ích. Bên cạnh đó, Sở cũng báo cáo UBND tỉnh cho phép triển khai cấp Phiếu LLTP trực tuyến mức độ 3 trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hưng Yên, đồng thời tích cực hoàn thiện và đưa vào sử dụng phần mềm liên thông trong việc xác minh, tra cứu thông tin lý lịch tư pháp giữa Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh và ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác lý lịch tư pháp ở địa phương.

Liên quan đến công tác bồi thường nhà nước, Sở đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 05/02/2018 về việc triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp cũng đã ban hành Kế hoạch số 110/KH-STP ngày 02/02/2018, Quyết định số 159/QĐ-STP ngày 01/3/2018 về việc kiểm tra công tác bồi thường nhà nước đối với 2 huyện Yên Mỹ và Kim Động. Tổ chức 1 lớp tập huấn nghiệp vụ bồi thường nhà nước cho công chức làm công tác bồi thường nhà nước của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và công chức tư pháp-hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh.

 Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

Bên cạnh đó, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) theo quy định của Luật PBGDPL, Sở Tư pháp Hưng Yên đã ban hành kế hoạch phổ biến, giác dục pháp luật của Sở với nhiều mục tiêu trọng tâm.

Cụ thể, năm 2019 Sở tập trung tuyên truyền, phổ biến các Luật, Pháp lệnh mới được Quốc hội thông qua năm 2018, năm 2019 và các chính sách pháp luật quan trọng đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện; các quy định pháp luật, dự thảo luật, pháp lệnh liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lơi ích của người dân, doanh nghiệp mà trọng tâm là các lĩnh vực cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, hỗ trợ khởi nghiệp; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Hiến Pháp năm 2013, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật An ninh mạng; Luật Phòng, chống tham nhũng… 

Trong năm 2018, Sở Tư pháp đã tổ chức 2 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 300 tổ trưởng, tổ viên tổ hòa giải; biên soạn 80 loại tờ gấp, hàng chục bộ tài liệu, đề cương tuyên truyền để cung cấp cho các tổ hòa giải và hòa giải viên trong tỉnh. Kết quả, các tổ hòa giải trên địa bàn tỉnh đã tiến hành hòa giải thành 1.010/1.215 vụ đạt tỷ lệ trên 83%. Do đó, trong năm 2019, Sở Tư pháp Hưng Yên tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở để kịp thời giải tỏa các mâu thuẫn, tranh chấp tại cộng đồng dân cư. Thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn mạng lưới Tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên gắn với bồi dưỡng nâng cao năng lực, phát huy đầy đủ vai trò của công tác hòa giải ở cơ sở.

Chi đoàn Sở Tư pháp Hưng Yên và các hoạt động tình nguyện

 Thông qua đó, Sở cũng đưa ra phương hướng, thực hiện nhiệm vụ PBGDPL trong nhà trường và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, học tập môn học pháp luật, môn giáo dục công dân theo hướng tiên tiến, hiện đại, phù hợp; chỉ đạo, phối hợp triển khai các chương trình, đề án về PBGDPL, PBGDPL cho các đối tượng đặc thù. Rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; nâng cao năng lực bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức pháp luật chuyên sâu gắn với thực hiện Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ về PBGDPL cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.

Đồng thời biên soạn, in và phát hành tài liệu tuyên truyền, PBGDPL; chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ngành, đoàn thể, địa phương tự kiểm tra và tổ chức kiểm tra về công tác PBGDPL năm 2019; nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp đồng thời đánh giá thực trạng hoạt động; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. 

Còn nhiều vướng mắc...

Trao đổi với PV báo PLVN, ông Nguyễn Đình Chung – Giám đốc Sở Tư Pháp Hưng Yên chia sẻ: Bên cạnh những kết quả đạt được công tác hành chính tư pháp vẫn còn những hạn chế, khó khăn như vẫn còn một số vướng mắc khi triển khai thực hiện việc xóa án tích do chưa có văn bản quy phạm nào quy định cơ chế thực hiện; bổ sung Số định danh cá nhân cho các trường hợp đã đăng ký khai sinh gặp nhiều khó khăn do việc cấp Số định danh cá nhân theo quy định của Luật Hộ tịch mới được thực hiện ở 4 thành phố trực thuộc Trung ương là thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hải Phòng và huyện Quế Phong của tỉnh Nghệ An; một số quy định của Luật Hộ tịch, Luật Nuôi con nuôi, Luật Quốc tịch chưa có hướng dẫn cụ thể dẫn đến việc áp dụng không thống nhất và khó khăn khi xác định thẩm quyền… 

Trên cơ sở đó,  ông Chung cho biết thêm Sở Tư pháp Hưng Yên đặt ra phương hướng nhiệm vụ cho năm 2019, cụ thể là tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hiệu quả cho hoạt động đăng ký và quản lý hộ tịch; tăng cường quản lý nhà nước công tác chứng thực, kịp thời phát hiện những thiếu sót và những khó khăn, vướng mắc để uốn nắn, giải quyết; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành trong tình hình mới; tích cực tham gia giải quyết việc nuôi con nuôi ở địa phương; Đẩy mạnh việc cấp Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính công ích, đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến; thực hiện và quản lý tốt cơ sở dữ liệu LLTP, bảo đảm kết nối, chia sẻ thông tin giữa cơ sở dữ liệu LLTP với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác có liên quan...

Gia Hồng
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Chuyển biến tích cực trong công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn quận Tân Bình

Chuyển biến tích cực trong công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn quận Tân Bình

(PLVN) - Năm 2020  là năm nhiều khó khăn tác động tiêu cực đến công tác tổ chức Thi hành án dân sự, trong khi đó, Tân Bình là quận nội thành có diện tích tự nhiên rộng, dân số đông, kinh tế phát triển, được đánh giá là đơn vị có số lượng việc thụ lý cao, giá trị phải thi hành án lớn, có nhiều hồ sơ tương đối phức tạp. Trước những thách thức nêu trên, Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình  (THADS), TP. Hồ Chí Minh đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Đọc thêm

Tăng cường chống buôn lậu để bảo đảm thị trường Tết lành mạnh

Tăng cường chống buôn lậu để bảo đảm thị trường Tết lành mạnh
(PLVN) - Dịp cuối năm, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa của người dân tăng cao, đây cũng là thời điểm các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán, sản xuất hàng cấm, hàng giả diễn biến phức tạp. Nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người tiêu dùng, bình ổn thị trường cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các lực lượng chức năng đang tăng cường các đợt kiểm tra, kiểm soát thị trường để phát hiện, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm…

Làn sóng tẩy chay phim điện ảnh chuyển thể từ văn học

Làn sóng tẩy chay phim điện ảnh chuyển thể từ văn học
(PLVN) - Những ngày qua trên mạng xã hội, cư dân mạng đang dậy sóng trước hai tác phẩm phim điện ảnh được chuyển thể từ văn học đó là “Cậu Vàng” và “Trạng Tí”. Nghịch lý ở chỗ, không những không được ủng hộ mà các tác phẩm này còn nhận được nhiều ý kiến tiêu cực từ cộng đồng mạng. Đỉnh điểm là khi có các làn sóng “tẩy chay” hai bộ phim này diễn ra mạnh mẽ. Câu hỏi được đặt ra là vì sao các tác phẩm đó lại bị khán giả đối xử như vậy?... 
Giá vàng có còn cửa hồi phục?

Giá vàng có còn cửa hồi phục?

(PLVN) -Trải qua một tuần "quằn quại", tăng - giảm liên tiếp đan xen, giá vàng thế giới chốt phiên giao dịch cuối tuần ở mức 1.828,6 USD/ounce. Mặc dù giá vàng giảm, song theo các chuyên gia các yếu tố vĩ mô như rủi ro lạm phát, dịch bệnh, chính sách tiền tệ… vẫn tiếp tục hỗ trợ và thu hút các nhà đầu tư thúc đẩy dòng vốn chảy vào thị trường vàng trong năm 2021.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT kiểm tra, thăm hỏi người dân tại xã Đất Mũi

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT kiểm tra, thăm hỏi người dân tại xã Đất Mũi
(PLVN) - Ngày 16/1, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cùng đoàn công tác làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau, kiểm tra thực tế về công tác khắc phục hậu quả thiên tai, đến thăm hỏi ổn định sản xuất và đời sống người dân tại xã Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển, Cà Mau). 

Làm gì để không đón Tết cùng... bụi mịn

Làm gì để không đón Tết cùng... bụi mịn
(PLVN) - Một cái Tết sẽ ra sao nếu mở mắt ra là phải đối diện với thực tế thông số bụi mịn trong không khí cao hơn 3 lần so với quy chuẩn Việt Nam? Đón Tết trong không khí ô nhiễm đã và đang là lo ngại của nhiều người dân…
Tổng thống Trump và cuộc tấn công đồi Capitol

Tổng thống Trump và cuộc tấn công đồi Capitol

(PLVN) - Ngày 6 tháng 1 năm 2021 là một ngày đen tối trong lịch sử của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Giữa phiên họp của lưỡng viện Quốc hội nhằm chính thức xác nhận kết quả bầu cử tổng thống năm 2020, đám đông người biểu tình, vốn được cho là bị kích động bởi tổng thống Donald Trump, đã xông vào tấn công trụ sở Quốc hội Mỹ đặt tại đồi Capitol, thủ đô Washington DC. 

Cô gái 9X và hành trình Xanh Việt Nam

Cô gái 9X và hành trình Xanh Việt Nam
(PLVN) - Từng có một công việc ổn định sau khi ra trường nhưng cô gái 9X Nguyễn Ngọc Ánh (Đắk Lắk) đã từ bỏ để đi khắp 63 tỉnh thành nhặt rác. Bỏ ngoài tai những lời cười, chê, Ngọc Ánh chỉ một mối quan tâm duy nhất là làm sao có thể làm sạch Việt Nam. 

Cà Mau tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng trong dịp Tết Nguyên đán

Cà Mau tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng trong dịp Tết Nguyên đán
(PLVN) - Dịp Tết là thời điểm rất dễ xảy ra các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của các cấp, ngành, hiện nay các lực lượng chức năng và đơn vị chủ rừng đang tăng cường công tác công tác quản lý, bảo vệ rừng dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 nhằm kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Năm Covid-19 và “mùa vàng” Olympic

Năm Covid-19 và “mùa vàng” Olympic
(PLVN) - Tại buổi Lễ tuyên dương học sinh THPT đoạt giải Olympic quốc tế vừa qua, các em học sinh xuất sắc đoạt giải Olympic quốc tế và khu vực năm 2020 đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động của Nhà nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT…

Làm sao để được sống xanh - ăn sạch - lòng thư thái?

Làm sao để được  sống xanh - ăn sạch - lòng thư thái?
(PLVN) - Chưa bao giờ chuyện lựa chọn thực phẩm ăn uống lại khiến nhiều bà nội trợ phải đắn đo như bây giờ bởi cứ vài hôm là chúng ta lại đọc được thông tin thực phẩm này bẩn, thực phẩm kia không đạt an toàn vệ sinh hoặc có hàm lượng hóa chất cao gấp nhiều lần đe dọa sức khỏe con người. Vậy, làm sao để được sống xanh- ăn sạch- lòng thư thái?

Đón Tết, không chủ quan với Covid-19

Đón Tết, không chủ quan với Covid-19
(PLVN) - Với tốc độ lây lan nhanh của dịch Covid -19 tại nhiều nước trên thế giới, đặc biệt đã xuất hiện các biến thể mới của virus, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu: “Chúng ta phải quyết tâm giữ được thành quả chống dịch càng lâu càng tốt để có một cái Tết an toàn, ấm cúng, tươi vui. Năm nay, tiêu chí an toàn càng quan trọng”…

Đường dây sản xuất bao cao su và gel bôi trơn giả

Đường dây sản xuất bao cao su và gel bôi trơn giả
(PLVN) - TAND TP.HCM vừa đưa 5 bị cáo trong đường dây sản xuất bao cao su và gel bôi trơn giả ra xét xử về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” và tội “Buôn bán hàng giả”. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Chí Thành (SN 1991, quê Thanh Hoá) 8 năm tù, Phạm Thanh Truyền (SN 1990, ở TP.HCM) 7 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố. 3 bị cáo còn lại cùng bị tuyên mức án 3 năm tù về tội “Sản xuất và buôn bán hàng giả”.
Đừng “giết” tuổi thơ trẻ tại các điểm du lịch khi mua hàng và cho tiền!

Đừng “giết” tuổi thơ trẻ tại các điểm du lịch khi mua hàng và cho tiền!

(PLVN) - Bọn trẻ ở một số điểm du lịch bị người thân “nhồi nhét” làm mọi “mánh khóe” để “moi” tiền của du khách. Từ chuyện bất ngờ băng qua đường “chặn xe” xin tiền, xin quà; lẽo đẽo, dai dẳng mời chào du khách mua đồ lưu niệm; sẵn sàng quay mông vào ống kính chụp ảnh, ném đá trộm khi du khách không cho tiền. Đau lòng hơn, có trẻ ngày đêm hút thuốc lào, phả khói thuốc để cho du khách chụp ảnh, kiếm tiền… Những đám trẻ ấy sẽ lớn lên ra sao với vốn ngoại ngữ bồi, cái đầu trống rỗng kiến thức và tư duy thực dụng, mánh khóe?” 

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬