Hội nghị giao ban công tác tư pháp khu vực phía Nam

(PLVN) - Sáng 10/6, tại An Giang, Cục Công tác phía Nam Bộ Tư pháp phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp khu vực phía Nam 2019. Thứ Trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh và ông Lê Văn Nưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đồng chủ trì Hội nghị.
Hội nghị giao ban công tác tư pháp khu vực phía Nam

Tham dự hội nghị còn có ông Nguyễn Thanh Bình – Cục trưởng Cục công tác phía Nam; bà Huỳnh Thị Lệ Thuỷ - Phó Cục trưởng Cục công tác phía Nam; Ông Cao Thanh Sơn – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh An Giang, cùng 25 đại biểu đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc khu vực phía Nam.

Bám sát chương trình công tác trọng tâm của Bộ, ngành, địa phương

Tại hội nghị, các đại biểu thẳng thắn trao đổi, thảo luận về một số vấn đề và giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế trong công tác tư pháp thời gian qua. Cụ thể như việc triển khai Luật Hộ tịch trong hoạt động hành chính tư pháp; các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng; việc phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế cũng như sức cạnh tranh của các doanh nghiệp bán đấu giá tài sản ở các địa phương; công tác quản lý nhà nước còn gặp nhiều khó khăn do cơ cấu tổ chức của một số Văn phòng công chứng không ổn định; hoạt động Thừa phát lại vẫn gặp nhiều trở ngại liên quan đến công tác lập vi bằng và xác minh điều kiện thi hành án dân sự.

Ông Lê Văn Nưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu tại hội nghị
Ông Lê Văn Nưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang bày tỏ sự vui mừng khi được đón tiếp Thứ trưởng cùng các đại biểu đến với hội nghị giao ban công tác Tư pháp khu vực phía Nam lần này: Chỉ có doanh nghiệp mới là động lực tạo niềm phát triển bền vững. Đối với An Giang trong những năm qua các chỉ số thành phần đều được củng cố và không ngừng được tăng cường. Cụ thể với chỉ số PCI (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh) của An Giang luôn đạt mức khá của cả nước. Chỉ số PAPI (Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh) cũng đạt vị trí thứ 25 trong cả nước. Đối với toàn tỉnh luôn chú trọng quan tâm tới các chỉ số thành phần của Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đặc biệt là chỉ số thiết chế pháp lý, chúng tôi cho rằng đây là nguyên nhân của mọi nguyên nhân và là thành công của mọi thành công, là động lực phát triển của mọi doanh nghiệp. Không những lãnh đạo tỉnh mà đối với Doanh nghiệp cũng đặc biệt coi trọng thiết chế pháp lý. 

Trong những năm qua, Lãnh đạo tỉnh đã giao cho Sở Tư pháp làm đầu mối cùng với Hiệp hội Doanh Nghiệp, Hội doanh nhân trẻ, hội Nữ doanh nhân để tiếp cận hỗ trợ mọi lúc mọi nơi cho Doanh nghiệp trong việc đảm bảo hành lang pháp lý tiếp cận các dự án nói chung và đặc biệt  những dự án lĩnh vực cụ thể nói riêng,  Sở Tư pháp cũng làm đầu mối hỗ trợ doanh nghiệp làm tường trình trên địa bàn tỉnh An Giang. Đối với tỉnh An Giang, việc này vừa là nguyên tắc cũng là một kinh nghiệm quý trong lãnh đào điều hành. Ngành Tư pháp luôn tham mưu trong việc đảm bảo hành lang pháp lý, ra những chỉ thị các Nghị Quyết, xử lý hành chính trên tất cả những lĩnh vực.

Bà Huỳnh Thị Lệ Thủy - Phó Cục Trưởng cục công tác phía Nam (BTP) báo cáo với Hội Nghị công tác tư pháp khu vực phía Nam 06 tháng đầu năm 2019 cũng như phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm: Công tác tư pháp tại các địa phương trong khu vực phía Nam đã bám sát 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, triển khai cơ bản, toàn diện có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ được giao theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thông báo Kết Luận của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long tại Hội Nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2019. Việc thực hiện chương trình xây dựng VBQPPL đã được quan tâm thực hiện cơ bản đảm bảo chất lượng, tiến độ; công tác quản lý xử phạm hành chính được chú trọng thực hiện từng bước có sự chuyển biến tích cực. Bên cạnh đó công tác tư pháp vẫn còn một số điểm hạn chế bất cập cần khắc phục như công tác tổ chức cán bộ cần sắp xếp tinh gọn, hiệu quả, hoạt động Phổ biến giáo dục pháp luật chưa có nhiều hình thức mới, tạo được bước đột phá, Chất lượng hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng, Bán đấu giá tài sản, giám định tư pháp tại một số địa phương còn chưa tốt.

Bà Huỳnh Thị Lệ Thủy - Phó Cục Trưởng cục công tác phía Nam cho biết, công tác tư pháp tại các địa phương trong khu vực phía Nam đã bám sát 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm
Qua đó, bà Huỳnh Thị Lệ Thủy cũng đưa ra một số đề xuất như: Sớm sửa đổi Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật 2015 để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho địa phương, thường xuyên tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng kiểm tra rà soát cho đội ngũ công chức trực tiếp làm công tác này,  rà soát sửa đổi Luật xử lý vi phạm hành chính và các nghị định về xử phạt VPHC chuyên ngành để thống nhất, đồng bộ; Cần tổng kết việc thi hành Luật Hòa Giải ở cơ sở và đánh giá toàn diện công tác hòa giải ở cơ sở nhằm rút ra kinh nghiệm và khắc phục hạn chế, phát huy tối đa những mặt đạt được trong quá trình áp dụng Luật vào thực tế.

Cần có các giải pháp đột phá

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh ghi nhận, trong 06 tháng đầu năm 2019, công tác tư pháp khu vực phía Nam đã có một số đổi mới, cơ bản bám sát chương trình công tác trọng tâm của Bộ, ngành và của địa phương. Qua đó đóng góp thiết thực vào những thành quả chung của Bộ, ngành Tư pháp và sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Thứ trưởng đánh giá, công tác tư pháp trong khu vực cũng bộc lộ những hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế nêu trên có cả chủ quan và khách quan, nhưng Thứ trưởng yêu cầu cần thẳng thắn nhìn nhận sự đầu tư và quyết tâm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tư pháp của một số địa phương chưa tốt, chưa thực sự quan tâm đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, thực thi nhiệm vụ, công vụ, đặc biệt, việc kiện toàn tổ chức, công chức tư pháp cấp huyện, cấp xã chưa mang lại hiệu quả thiết thực.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đề nghị các địa phương trong khu vực cần tiếp tục tích cực nỗ lực phấn đấu, có giải pháp đột phá thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, bám sát Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương
 Để triển khai công tác tư pháp hiệu quả hơn trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị các địa phương trong khu vực cần tiếp tục tích cực nỗ lực phấn đấu, có giải pháp đột phá thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, bám sát Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Kế hoạch công tác năm 2019 của cơ quan để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đặt ra trong 6 tháng cuối năm, góp phần cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của địa phương. Đặc biệt là nâng cao vị thế và vai trò của cơ quan tư pháp địa phương.

Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Phát huy vai trò của Sở Tư pháp trong việc theo dõi, đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ tình hình xây dựng, ban hành văn bản tại địa phương. Triển khai thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021; Đề án đổi mới công tác PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021; Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL; hướng dẫn công nhận kết quả hòa giải và các biện pháp giải quyết tranh chấp ngoài tòa án để người dân tích cực sử dụng hòa giải khi giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp.

Bên cạnh đó, thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình THPL trọng tâm năm 2019 đối với các lĩnh vực trọng tâm liên ngành TDTHPL về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, lĩnh vực trọng tâm của Bộ về hòa giải ở cơ sở và kiểm tra văn bản. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện tốt Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch của Việt Nam giai đoạn 2017 - 2024. Chủ động hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở trong quá trình đăng ký hộ tịch; kiểm tra công tác đăng ký, quản lý hộ tịch tại cấp huyện, cấp xã.

Toàn cảnh hội nghị
Thứ trưởng cũng yêu cầu địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc theo Quyết định số 2173/QĐ-BTP ngày 11/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, xây dựng và mở rộng phạm vi sử dụng phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung, có kết nối cấp số định danh cá nhân cho trẻ em khi đăng ký khai sinh, bước đầu tạo dựng được cơ sở dữ liệu hộ tịch từ việc đăng ký các sự kiện hộ tịch mới.

Thực hiện tốt việc xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu LLTP, đảm bảo thông tin LLTP được kiểm tra, phân loại, lập LLTP, cập nhật bổ sung và đưa vào lưu trữ kịp thời; tiếp tục triển khai hiệu quả giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu LLTP, bảo đảm tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, thời hạn và cải cách hành chính trong việc cấp Phiếu. Tăng cường công tác phối hợp trong tra cứu, xác minh thông tin để cấp phiếu LLTP. 

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trong đó chú trọng công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực luật sư, công chứng, GĐTP, BĐGTS, thừa phát lại, quản tài viên. 

Thực hiện triệt để cải cách thủ tục hành chính trong công tác tư pháp, nhất là các lĩnh vực liên quan đến lý lịch tư pháp, hộ tịch, chứng thực. Ứng dụng công nghệ thông tin; tham mưu với lãnh đạo UBND cấp tỉnh về công tác cán bộ, đảm bảo bố trí đủ cán bộ, có trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu công việc. Gắn với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong điều kiện kiện toàn, sắp xếp cơ cấu tổ chức, bộ máy sắp tới.

Trọng Nghĩa - Phúc Tiến

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc: Bộ Tư pháp sẽ vào cuộc thực chất, hiệu quả để thực thi Công ước ICCPR

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc: Bộ Tư pháp sẽ vào cuộc thực chất, hiệu quả để thực thi Công ước ICCPR

(PLVN) -Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã thông qua Kế hoạch tăng cường thực thi Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (Công ước ICCPR), sau khi Việt Nam bảo vệ thành công Báo cáo quốc gia thực thi Công ước lần thứ 3 trong Phiên đối thoại tại Ủy ban Nhân quyền của Liên hợp quốc.

Đọc thêm

Khám phá không gian ẩm thực trứ danh tại hệ thống nhà hàng FLC Hotels & Resorts

Khám phá không gian ẩm thực trứ danh tại hệ thống nhà hàng FLC Hotels & Resorts
(PLVN) - Từ thưởng thức buffet sáng với hàng trăm món ăn hảo hạng ngay bên bờ biển cho tới những bữa tối sang trọng giữa khung cảnh đẹp kỳ vĩ của di sản thiên nhiên thế giới, chuỗi nhà hàng, quán bar của FLC Hotels & Resorts đang trở thành những địa chỉ bỏ túi không thể bỏ qua của đông đảo tín đồ mê xê dịch và ẩm thực.

Di chuyển Hà Nội - Vinh bằng cách nào tiện lợi nhất cho hành khách?

Di chuyển Hà Nội - Vinh bằng cách nào tiện lợi nhất cho hành khách?
(PLVN) -Nằm cách Hà Nội gần 300km về phía Nam, hạn chế lớn nhất trong việc di chuyển giữa thành phố Vinh (Nghệ An) đối với các hành khách là thời gian di chuyển. Các chuyến bay kết nối 2 thành phố trọng điểm của 2 miền Bắc – Trung mà Bamboo Airways mang tới có thể góp phần giải quyết hạn chế này. 
Tập đoàn IPP nhận cú đúp Giải thưởng từ Hiệp hội Doanh nhân TP HCM

Tập đoàn IPP nhận cú đúp Giải thưởng từ Hiệp hội Doanh nhân TP HCM

(PLVN) - Ngày 12/10/2019, Tập đoàn Liên Thái Bình Dương – IPPG vinh dự đạt danh hiệu “Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP.HCM năm 2019” và “Doanh nghiệp phát triển bền vững trên 30 năm” do Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM trao tặng. Đây là một thành tích đầy tự hào của Tập đoàn nhân kỷ niệm 15 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2019).

Hệ thống nghỉ dưỡng của tập đoàn FLC giành cú đúp tại World Travel Awards 2019

Hệ thống nghỉ dưỡng của tập đoàn FLC giành cú đúp tại World Travel Awards 2019
(PLVN) - Vượt qua nhiều thương hiệu danh tiếng trong lĩnh vực khách sạn, resort, hai quần thể nghỉ dưỡng của Tập đoàn FLC vừa được Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards – WTA) vinh danh tại hai hạng mục “Khách sạn Hội nghị hàng đầu châu Á” và “Khu nghỉ dưỡng biển hàng đầu Việt Nam”. Lễ trao giải diễn ra trong tối ngày 12/10 tại Phú Quốc, Việt Nam. 
Phú Quốc trên hành trình khẳng định vị thế mới

Phú Quốc trên hành trình khẳng định vị thế mới

(PLVN) - Cùng với vẻ đẹp tự nhiên, những sản phẩm du lịch đẳng cấp và sự góp mặt ngày càng nhiều thương hiệu quản lý khách sạn quốc tế đã và đang nâng tầm Phú Quốc trở thành “thiên đường nghỉ dưỡng” mới của châu Á.

Hai chiều tác động

Hai chiều tác động
(PLVN) - Vụ việc tàu chở dầu của Iran bị bốc cháy mà Iran cho là bị tấn công bằng tên lửa ở cách không xa một hải cảng của Ả rập Xê út là diễn biến mới ở khu vực này làm cho cục diện tình hình chính trị an ninh ở khu vực vùng Vịnh thêm phức tạp và nhạy cảm mà còn khiến cho tất cả các bên có lợi ích liên quan trực tiếp đến khu vực này thêm khó xử.

Mãn nhãn với “siêu cây” 500 tuổi

Mãn nhãn với “siêu cây” 500 tuổi
(PLVN) - Hàng trăm chiếc xe ô tô hạng sang cộng lại sẽ bằng giá của một “siêu cây cảnh”. Điều tưởng chừng khó tin ấy lại xuất hiện ngay tại Việt Nam với siêu cây có tên gọi “Nham Thạch Bách Niên”.

Chồng sát hại 'máy bay bà già', vợ con 'vạ lây'

Chồng sát hại 'máy bay bà già', vợ con 'vạ lây'
(PLVN) - VKSND TP HCM vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ qua tòa đề nghị truy tố đối với Nguyễn Văn Xe (53 tuổi, ở quận Gò Vấp) về tội Giết người. Trong vụ án còn có Trần Lệ Hạnh (58 tuổi, vợ Xe) cùng hai con trai Nguyễn Quốc Thới (36 tuổi) và Nguyễn Dân An (33 tuổi) bị truy tố về tội Che giấu tội phạm.

Kẻ cuồng sát 3 gia đình rút kháng cáo án tử

Kẻ cuồng sát 3 gia đình rút kháng cáo án tử
(PLVN) - TAND Cấp cao tại Hà Nội vừa đưa bị cáo Nguyễn Xuân Tiến (SN 1962, ngụ Phú Lương, Phú Bình, Thái Nguyên) ra xét xử về tội “Giết người”. Có 5 bị hại trong vụ án, trong đó có 3 nạn nhân bị Tiến đâm tử vong.