Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ Tư pháp năm 2020

(PLVN) - Sáng nay - 14/1, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) cơ quan Bộ Tư pháp năm 2020. Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng; Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp và Chủ tịch Công đoàn Bộ Khương Thị Thanh Huyền chủ trì Hội nghị.
Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ Tư pháp năm 2020 Toàn cảnh Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ Tư pháp năm 2020.

Đến dự Hội nghị, về phía các cơ quan Trung ương có ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; bà Hà Thị Trang, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Dân vận, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; bà Phan Phương Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam và đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an. 

Về phía Bộ Tư pháp, có sự tham dự của Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh; đồng chí Đinh Trung Tụng, Chuyên gia cao cấp, nguyên Thứ trưởng; đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ và gần 400 đại biểu đại diện cho công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc Bộ.

Kết quả tích cực trên các mặt công tác

Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021, kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, năm 2019, Chánh Văn phòng Bộ Nguyễn Quốc Hoàn điểm lại những thành tích đạt được trong các nhóm nhiệm vụ trọng tâm của ngành.

Các đại biểu tham luận tại Hội nghị. 

Theo đó, năm 2020, Bộ Tư pháp đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL; chủ trì phối hợp Văn phòng Chính phủ tham mưu Chính phủ tổ chức Hội nghị toàn quốc về xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật. Ngay sau Hội nghị, đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật.

Bộ Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành giúp Chính phủ xây dựng, trình Quốc hội thông qua 17 luật và cho ý kiến với nhiều dự án luật khác. Năm 2020, Bộ Tư pháp đã thẩm định 28 đề nghị xây dựng và 258 dự thảo VBQPPL; kiểm tra 2.970 văn bản, phát hiện, kết luận kiểm tra, kiến nghị xử lý đối với 68 văn bản. Công tác rà soát, hệ thống hóa VBQPPL đạt nhiều kết quả ấn tượng.

Năm 2020, mặc dù trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng kết quả THADS đạt được rất đáng ghi nhận. Về việc, đạt 81,41%; về tiền đạt 40,09%. Các cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước đã thi hành xong 363/830 việc, đạt tỷ lệ 43,73%.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. 

Trong công tác PBGDPL,  Bộ đã tham mưu, tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; phối hợp tham mưu Ban Bí thư ban hành Kết luận số 80/KL-TW ngày 20/6/2020 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32; Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 6/10/2020 ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80…

Các mặt công tác khác như hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước; bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý; quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; công tác pháp luật quốc tế, hợp tác quốc tế về pháp luật… đều đạt kết quả đáng ghi nhận.

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hành dân chủ ở cơ quan Bộ Tư pháp. Phong cách công tác, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Bộ, các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục được đổi mới. Tính chuyên nghiệp, thân thiện, hiện đại được thể hiện trong mọi mặt, mọi lĩnh vực, mọi hoạt động công tác của Bộ, ngành. Các đơn vị tiếp tục triển khai tốt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Công tác phòng, chống tham nhũng được chỉ đạo thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. 

Bên cạnh các kết quả đạt được, Hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại như: Việc thực hiện Chương trình, Kế hoạch công tác còn chưa nghiêm; sự tham gia của các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, Ban thanh tra nhân dân tại một số đơn vị đối với việc phát huy dân chủ vẫn còn hình thức; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc, có đơn vị còn chưa bảo đảm, nhất là trong phối hợp triển khai công việc, góp ý văn bản;  việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua có nơi, có lúc chưa thường xuyên, rõ nét, nhất là đối với các phong trào thi đua theo chuyên đề...

Tiếp đó, Hội nghị đã nghe và thảo luận các Báo cáo: công khai tài chính của Bộ năm 2020; kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Bộ Tư pháp năm 2020; kết quả công tác cán bộ năm 2020; kết quả và giải pháp nâng cao đời sống CBCCVC năm 2020; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021…

Phát huy dân chủ, tạo môi trường làm việc thuận lợi

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đánh giá, năm 2020 là một năm nhiều khó khăn, tuy nhiên, các đơn vị thuộc Bộ đã có cách thức điều chỉnh phương pháp làm việc phù hợp để khắc phục khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 

Chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, đồng thời ghi nhận kiến nghị của các đại biểu, Thứ trưởng lưu ý năm 2021 sẽ tiếp tục đặt ra không ít thách thức với đất nước nói chung và với Bộ, ngành Tư pháp nói riêng. Do đó, Thứ trưởng đề nghị Lãnh đạo các đơn vị cần nhận thức đầy đủ, đúng đắn về giá trị, tầm quan trọng của việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở để từ đó triển khai nghiêm túc, tạo môi trường làm việc tốt, thúc đẩy hiệu quả công việc.

Cùng với đó, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần thực hiện đúng các quy định pháp luật, quy chế làm việc, văn hóa ứng xử tại cơ quan, đơn vị; năng động, sáng tạo hơn trong giải quyết công việc chuyên môn, chủ động thực hành tiết kiệm. Công đoàn Bộ cần tiếp tục quan tâm, lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, công đoàn để có phương thức giải quyết, tháo gỡ kịp thời.

Thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc cam kết sẽ luôn sát sao đồng hành cùng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ đồng thời sẽ tiếp tục duy trì các giải pháp chăm lo đời sống để đội ngũ cán bộ yên tâm công tác, hoàn thành các nhiệm vụ.

Nhân dịp này, Hội nghị cũng đã công bố và trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 3 tập thể và 1 cá nhân; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 5 tập thể, 10 cá nhân; Cờ thi đua của Chính phủ cho 5 tập thể; Cờ Thi đua ngành Tư pháp cho 7 tập thể.

Đối với các danh hiệu khen thưởng của công đoàn các cấp, Hội nghị đã công bố và trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 1 tập thể; Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn viên chức Việt Nam cho 3 tập thể, 12 cá nhân thuộc Công đoàn Bộ; trao giải thưởng “Gương mặt của năm” cho 3 cá nhân thuộc Bộ Tư pháp.

Trong đó, Báo Pháp luật Việt Nam đã vinh dự được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn viên chức Việt Nam đối với tập thể và 1 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 3 tập thể, 1 cá nhân.
Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân. 
 Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc trao Cờ thi đua ngành Tư pháp cho các tập thể.
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể Báo Pháp luật Việt Nam. 
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể. 
Bà Phan Phương Hạnh - Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam - trao Bằng khen cho các cá nhân, tập thể.
 Ông Ngọ Duy Hiểu trao giải thưởng Gương mặt của năm cho 3 cá nhân thuộc Bộ Tư pháp.
 Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam - trao Cờ thi đua của Tổng liên đoàn cho tập thể công đoàn cơ sở Học viện Tư pháp.
K.Quy
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Chuyển biến tích cực trong công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn quận Tân Bình

Chuyển biến tích cực trong công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn quận Tân Bình

(PLVN) - Năm 2020  là năm nhiều khó khăn tác động tiêu cực đến công tác tổ chức Thi hành án dân sự, trong khi đó, Tân Bình là quận nội thành có diện tích tự nhiên rộng, dân số đông, kinh tế phát triển, được đánh giá là đơn vị có số lượng việc thụ lý cao, giá trị phải thi hành án lớn, có nhiều hồ sơ tương đối phức tạp. Trước những thách thức nêu trên, Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình  (THADS), TP. Hồ Chí Minh đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Đọc thêm

Chuyển biến tích cực trong công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn quận Tân Bình

Chuyển biến tích cực trong công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn quận Tân Bình
(PLVN) - Năm 2020  là năm nhiều khó khăn tác động tiêu cực đến công tác tổ chức Thi hành án dân sự, trong khi đó, Tân Bình là quận nội thành có diện tích tự nhiên rộng, dân số đông, kinh tế phát triển, được đánh giá là đơn vị có số lượng việc thụ lý cao, giá trị phải thi hành án lớn, có nhiều hồ sơ tương đối phức tạp. Trước những thách thức nêu trên, Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình  (THADS), TP. Hồ Chí Minh đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Bạc Liêu sẵn sàng ứng phó với “3 kịch bản” của hạn mặn

Bạc Liêu sẵn sàng ứng phó với “3 kịch bản” của hạn mặn
(PLVN) - Để chủ động ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn và các tác động của biến đổi khí hậu gây ra trong mùa khô năm 2021, Sở NN&PTNT tỉnh Bạc Liêu đã phối hợp với các ngành, địa phương khẩn trương xây dựng và tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kịch bản phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô năm 2020 - 2021 với “3 kịch bản”. 

Hàng ngàn du khách đổ về Đà Lạt ngắm Mai Anh Đào nở rộ

Hàng ngàn du khách đổ về Đà Lạt ngắm Mai Anh Đào nở rộ
(PLVN) - Mỗi mùa, Đà Lạt tự biết tạo cho mình một hình ảnh riêng. Nếu tháng 10, Đà Lạt mời gọi bước chân của du khách ghé thăm bởi sắc vàng của hoa Dã Quỳ thì tháng chạp, xứ sở ngàn hoa lại lung linh sắc hồng của hoa Mai Anh Đào khiến du khách mê mẩn.

Tài xế ngủ gật tông hàng loạt học sinh trên quốc lộ 91

Tài xế ngủ gật tông hàng loạt học sinh trên quốc lộ 91
(PLVN) - Ngày 16/1, tin từ Công an huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, cho biết đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên đoạn Quốc lộ 91 làm 5 học sinh bị thương nặng do bị xe tải chạy cùng chiều tông phải.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬