“Điểm sáng” trong xây dựng và hoàn thiện thể chế

(PLO) - Quá trình hình thành và phát triển của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm gắn liền với sự phát triển và khẳng định vị thế của Bộ Tư pháp trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam.
“Điểm sáng” trong xây dựng và hoàn thiện thể chế Hoạt động nghiệp vụ tại một trung tâm giao dịch bảo đảm.

Không ngừng trưởng thành về tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, trong 15 năm xây dựng và trưởng thành, Cục đã từng bước khẳng định được vị trí, vai trò là “người gác cổng” cho Lãnh đạo Bộ và các đơn vị thuộc Bộ cũng như các bộ, ngành trong xử lý các vấn đề pháp luật về giao dịch bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm; là chỗ dựa vững chắc cho Bộ Tư pháp thể hiện vai trò của chiếc cầu nối khuôn khổ pháp luật về giao dịch bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm với pháp luật dân sự, tín dụng, ngân hàng, đất đai, nhà ở, thi hành án, kinh doanh bất động sản…

Với các nhóm chức năng, nhiệm vụ được giao từ năm 2001, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đến nay đã khẳng định và tăng cường, làm sâu sắc thêm vai trò, vị trí và ý nghĩa của mình trong hoạt động của Bộ, của ngành Tư pháp và trong giao lưu dân sự, tín dụng, thương mại của nền kinh tế đất nước. 

Qua 15 năm xây dựng và phát triển cùng với các chức năng, nhiệm vụ mới được giao, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đã nhận được sự quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo Bộ về công tác cán bộ. Điều này được thể hiện thông qua sự lớn mạnh của Cục với số lượng 52 cán bộ, công chức so với con số khiêm tốn 06 cán bộ đầu tiên tại thời điểm thành lập Cục.

Điểm mạnh dễ nhận thấy về cơ cấu cán bộ của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm là trẻ về tuổi đời, trong đó trên 95% công chức của Cục có trình độ học vấn trên đại học với nhiều công chức được đào tạo chính quy ở trong và nước ngoài. Ngoài ra, một số cán bộ, công chức của Cục cũng được luân chuyển, điều động đến làm việc tại các đơn vị khác trong Bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các bộ, công chức của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm khẳng định mình, phấn đấu vươn lên. 

Kể từ khi thành lập cho đến nay, tổ chức và hoạt động của Cục ngày càng hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ chính trị được giao. Đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Cục đã không ngừng trưởng thành, nhận được sự tín nhiệm và đánh giá cao của cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức trong và ngoài Bộ Tư pháp. Đặc biệt có đồng chí từng đảm nhiệm vị trí Lãnh đạo Bộ, hiện nay có các đồng chí là Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Đổi mới, đột phá vì mục tiêu xây dựng và hoàn thiện thể chế

Cùng với sự lớn mạnh về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và biên chế, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đã có những đóng góp tích cực, hiệu quả vào việc thực hiện các nhiệm vụ, công tác trọng tâm của Bộ, ngành Tư pháp cũng như vào quá trình cải cách tư pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, phát triển kinh tế - xã hội, đã được các đơn vị trong và ngoài Bộ cũng như đối tác nước ngoài đánh giá cao. Trong đó, thành tích nổi bật có thể kể đến là công tác xây dựng và hoàn thiện cơ bản thể chế về đăng ký giao dịch bảo đảm.

Ngay từ ngày đầu của Bộ luật Dân sự năm 1995 và các năm tiếp theo, Lãnh đạo Bộ Tư pháp đã quan tâm thúc đẩy mảng công tác đăng ký giao dịch bảo đảm bằng một loạt các sự kiện nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn, nghiên cứu kinh nghiệm, thông lệ nước ngoài về pháp luật giao dịch bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm và tiếp theo là sự thành lập Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm năm 2001. Sau khi Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm được thành lập, các hoạt động xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ thể chế về giao dịch bảo đảm thật sự khởi sắc. 

Như vậy, lịch sử hình thành và phát triển của khuôn khổ thể chế về giao dịch bảo đảm đã được bắt đầu từ nhiều năm trước đó nhưng với tư cách là một đơn vị cấp Cục độc lập, có chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực giao dịch bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm thì ngày 10/07/2001 là một mốc lịch sử đáng ghi nhớ và tự hào của Cục.

Trong 15 năm qua, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện được những khối lượng công việc lớn, có tính đổi mới, đột phá và có sự giao thoa của nhiều lĩnh vực pháp luật dân sự, kinh tế, hành chính, hình sự…

Nhờ vậy, đáp ứng được bước đầu về chất lượng và ngày càng bám sát các chương trình, kế hoạch công tác hàng năm và dài hạn của Bộ, của ngành Tư pháp, góp phần chung vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, phát triển thị trường tín dụng, thị trường bất động sản của đất nước. 

Cụ thể, trong suốt 15 năm qua, với sự nỗ lực không ngừng, Cục đã chủ trì soạn thảo, trình cấp có thẩm quyền ban hành 35 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có 4 nghị định, 2 Chỉ thị, 17 thông tư liên tịch và 12 thông tư do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành. Trong đó, phải kể đến những văn bản quan trọng như Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm, Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm... 

Bên cạnh đó, Cục cũng được lãnh đạo Bộ giao chủ trì nghiên cứu, đề xuất xây dựng nhiều văn bản, đề án quan trọng như: Luật Đăng ký giao dịch bảo đảm, Luật Đăng ký bất động sản, Đề án thí điểm đăng ký tập trung các giao dịch bảo đảm, Đề án tích hợp, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm, Đề án thí điểm đăng ký trực tuyến các giao dịch bảo đảm...

Gần đây nhất, Cục là đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị hữu quan trong và ngoài Bộ xây dựng các quy định tại Mục 3 “Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ” của Bộ luật Dân sự năm 2015. Đây là những nội dung được đánh giá là một trong những nhóm nội dung có tính chất “động nhất của một nền kinh tế thị trường” của Bộ luật Dân sự.

* Từ thời điểm triển khai hoạt động đến nay, số lượng giao dịch được đăng ký năm sau luôn tăng so với năm trước, với tốc độ tăng được duy trì đều đặn qua các năm là từ 27,8% một năm. Từ năm 2005 đến nay, số lượng đơn yêu cầu đăng ký của các Trung tâm Đăng ký là 2.069.434 đơn. Kể từ khi Hệ thống đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm đi vào hoạt động (ngày 19/3/2012), các Trung tâm Đăng ký đã xử lý được 481.215 đơn yêu cầu đăng ký thông qua phương thức trực tuyến, chiếm tỉ lệ 38,7% trên tổng số đơn của giai đoạn này; đã có 1.874.545 lượt khách hàng tự tra cứu tìm hiểu thông tin về tài sản bảo đảm trên Hệ thống đăng ký trực tuyến, 13.148 lượt yêu cầu cung cấp thông tin được gửi qua phương thức trực tuyến. 

* Với những kết quả đạt được nêu trên, trong giai đoạn 2001-2016, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đã được Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, tặng thưởng về những thành tích xuất sắc đã đạt được. Đó là: Huân chương Lao động hạng Ba (tặng thưởng giai đoạn 2001 – 2011); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 1613/QĐ-TTg ngày 26/11/2007); Cờ thi đua của Chính phủ năm 2010 (Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 16/5 /2011); Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2016 (tặng thưởng thành tích đột xuất trong công tác đăng ký giao dịch bảo đảm).

PV
Cùng chuyên mục
Trao Quyết định bổ nhiệm Cục trưởng và Cờ thi đua của Chính phủ cho Cục THADS tỉnh Đồng Tháp

Trao Quyết định bổ nhiệm Cục trưởng và Cờ thi đua của Chính phủ cho Cục THADS tỉnh Đồng Tháp

(PLVN) - Chiều ngày 02/3/2021, tại Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Đồng Tháp, Lãnh đạo Tổng cục THADS trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc bổ nhiệm Cục trưởng Cục THADS tỉnh Đồng Tháp đối với đồng chí Vũ Quang Hiện, Phó Cục trưởng phụ trách Cục THADS tỉnh Đồng Tháp và Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp.

Đọc thêm

Lao Cai giao 800 tân binh cho các đơn vị nhận quân

Lao Cai giao 800 tân binh cho các đơn vị nhận quân
(PLVN) - Ngày 3/3/2021, tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Lào Cai tưng bừng tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2021 trên tinh thần nhanh, gọn và tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  

Trang trọng lễ giao nhận quân ở vùng Tây Bắc

Trang trọng lễ giao nhận quân ở vùng Tây Bắc
(PLVN) - Sáng nay (3/3), 8 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã tổ chức giao nhận quân năm 2021 trong không khí trang trọng, nhanh gọn bảo đảm tốt công tác phòng dịch Covid-19. 

Hàng ngàn thanh niên ĐBSCL hăng hái lên đường nhập ngũ

Hàng ngàn thanh niên ĐBSCL hăng hái lên đường nhập ngũ
(PLVN) - Sáng 3/3, nhiều tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL đã tổ chức lễ giao nhận quân lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2021. Hàng ngàn thanh niên ĐBSCL đã háo hức lên đường trong niềm tự hào và sự trân trọng của toàn quân, toàn dân.


Tịch thu tiêu hủy hơn 3 tỷ đồng hàng lậu, hàng giả

Tịch thu tiêu hủy hơn 3 tỷ đồng hàng lậu, hàng giả

(PLVN) - Trong đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả Cục Quản lý thị trường (QLTT) Nghệ An đã tổ chức kiểm tra 748 vụ, xử lý 732 vụ, tổng trị giá thu phạt ước tính 4 tỷ 123 triệu đồng. 

Những nguy cơ từ việc trộm cắp điện

Những nguy cơ từ việc trộm cắp điện
(PLVN) - Việc đấu nối, câu móc để trộm cắp điện rất có thể xảy ra tai nạn điện bất cứ lúc nào, đồng thời gây sự cố lưới điện, làm gián đoạn việc cấp điện cho khách hàng.

Truyền thuyết về thần Hecatonchires – Quái vật khổng lồ 100 tay và 50 cái đầu trong thần thoại Hy Lạp

Truyền thuyết về thần Hecatonchires – Quái vật khổng lồ 100 tay và 50 cái đầu trong thần thoại Hy Lạp
(PLVN) - Hecatonchires là ba người khổng lồ quái dị có sức mạnh vô biên, lần lượt tên là Briareus, Cottus và Gyges. Họ là con của hai vị thần thủy tổ Uranus và Gaia. Do bị Uranus ghét bỏ nên họ đã bị tống xuống địa ngục Tartarus cùng các Cyclops, cuối cùng các Hecatonchires đã được Zeus giải cứu và cùng với các vị thần quyền năng khác hợp sức đánh bại các cựu thần.

Vụ cho ở rồi mất đất ở Cao Bằng: Cựu chiến binh 81 tuổi trông chờ tòa phúc thẩm công tâm

Vụ cho ở rồi mất đất ở Cao Bằng: Cựu chiến binh 81 tuổi trông chờ tòa phúc thẩm công tâm
(PLVN) - Theo đơn khởi kiện, thấy gia đình ông Mã Văn Chỉnh không có đất ở, bố ông Hoàng Văn Tiến cho mượn đất. Tuy nhiên, sau này ông Chỉnh được cấp GCNQSDĐ và đã đem mảnh đất này bán cho người khác. Gia đình ông Tiến trông chờ TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử vụ việc đúng pháp luật, bảo vệ công lý.

Cả gia đình nhập viện sau bữa ăn có nấm độc

Cả gia đình nhập viện sau bữa ăn có nấm độc
(PLVN) - Ngày 3/3/2021, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai - cho biết, Trung tâm đang điều trị cho 2 bệnh nhân chẩn đoán ngộ độc nấm độc. Đây là 2 bệnh nhân trong gia đình gồm 4 người gồm 2 vợ chồng và 2 người con cùng ăn nấm và bị ngộ độc.

Tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ quyết toán thuế 2020 qua hệ thống kênh thông tin hỗ trợ eTax

Tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ quyết toán thuế 2020 qua hệ thống kênh thông tin hỗ trợ eTax
(PLVN) - Bên cạnh những phương thức hỗ trợ truyền thống, Cục Thuế TP Hà Nội đẩy mạnh tiếp nhận và trả lời các câu hỏi về thủ tục hành chính thuế và vướng mắc khi sử dụng các dịch vụ liên quan đến trang thuế điện tử https://thuedientu.gdt.gov.vn trên Hệ thống kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế (NNT) qua Cổng eTax.

Vietjet "xông đất" sân bay Vân Đồn năm mới Tân Sửu

Vietjet "xông đất" sân bay Vân Đồn năm mới Tân Sửu
(PLVN) - Sáng 3/3/2021, chuyến bay Vietjet từ TP HCM hạ cánh tại sân bay Vân Đồn đã chính thức khôi phục hoạt động của Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn kể từ khi tạm thời đóng cửa để phòng chống dịch Covid-19. 

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬