Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại tỉnh Lào Cai

(PLVN) - Phổ biến, giáo dục pháp luật là quá trình hoạt động thường xuyên, liên tục và lâu dài của chủ thể tuyên truyền lên đối tượng, là cầu nối để chuyển tải pháp luật vào cuộc sống. Trong công tác quản lý nhà nước, phổ biến, giáo dục pháp luật được hiểu theo nghĩa rộng và được xác định là một công việc trọng tâm và thường xuyên của các cơ quan nhà nước, các cấp, các ngành.
Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại tỉnh Lào Cai

Phổ biến, giáo dục pháp luật là nhằm hình thành ý thức pháp luật trong mỗi công dân. Kết quả cuối cùng của phổ biến, giáo dục pháp luật phải được thể hiện ở hành vi xử sự phù hợp pháp luật của các công dân. Giáo dục tri thức pháp luật, bồi dưỡng niềm tin pháp luật là tiền đề để giáo dục ý thức nhân cách rèn luyện thói quen, hành vi tuân thủ pháp luật hình thành động cơ và hành vi tích cực pháp luật.

Để giúp người dân nâng cao nhận thức pháp luật, tỉnh Lào Cai đã triển khai giải pháp đẩy  mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL, đặc biệt đẩy mạnh hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai (Hội đồng PBGDPL tỉnh).

  Tỉnh Lào Cai tổ chức tổng kết, đánh giá hoạt động của Hội đồng PBGDPL tỉnh năm 2020 và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Hội đồng PBGDPL tỉnh Lào Cai  được thành lập từ năm 1998 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 03/1998/QĐ-TTg ngày 07/1/1998. Hiện nay, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai gồm 37 thành viên là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Hội đồng PHPBGDPL các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã tích cực tham mưu cho UBND cùng cấp tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Hội đồng PHPBGDPL Trung ương, các bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh. Công tác PBGDPL đã được các cấp, các ngành quan tâm triển khai bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Ngoài ra, Hội đồng PBGDPL tỉnh hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn đã căn cứ vào nội dung, đối tượng và điều kiện đảm bảo cho công tác PBGDPL (nhân lực, vật lực) để lựa chọn hình thức triển khai PBGDPL theo quy định với mục tiêu đạt hiệu quả quả, phát huy thế mạnh của cơ quan, đơn vị. 

Nội dung PBGDPL của tỉnh tập trung tuyên truyền tập trung các luật, pháp lệnh mới được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại các kỳ họp cuối năm 2019 và đầu năm 2020 trong đó chú trọng: Luật An ninh mạng, Luật Tiếp cận thông tin, Bộ luật Lao động, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền, địa phương; các chính sách pháp luật khác liên quan đến an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

Đồng thời thực hiện lồng ghép, kết hợp PBGDPL trong các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 75 năm thành lập Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các hoạt động tuyên truyền về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Hội nghị phổ biến pháp luật cho người dân tại xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. 

Điểm nhấn của công tác PBGDPL năm qua các cơ quan, đơn vị đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, loa truyền thanh cơ sở, thông tin lưu động). Trong năm qua, phát sóng gần 352 Bản tin “Chính sách pháp luật” và 24 chuyên mục “Nhà nước và pháp luật”; 36 chuyên mục “Nhà nước và pháp luật” trên sóng phát thanh bằng tiếng dân tộc (Mông, Dao, Giáy). 

Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh đã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao của cơ quan thường trực của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh, tham mưu cho UBND tỉnh, Hội đồng PHPBGDPL tỉnh ban hành các văn bản về tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn tỉnh Lào Cai và hưởng ứng Cuộc thi "Pháp luật với mọi người" theo hình thức trực tuyến do Bộ Tư pháp tổ chức. Đồng thời Sở Tư pháp phối hợp với Tỉnh đoàn Lào Cai, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh tổ chức Diễn đàn hưởng ứng Ngày Pháp luật tại cấp tỉnh.

Đặc biệt, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai chủ động biên soạn, cấp phát: 5.600 cuốn tài liệu (gồm Bản tin Tư pháp, Thông tin pháp lý, Hỏi – Đáp pháp luật) cho tủ sách pháp luật của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tủ sách pháp luật của các xã, phường, thị trấn. 

Trong năm 2020, tỉnh Lào Cai đã tổ chức 02 Hội nghị PBGDPL theo đợt nhằm tuyên truyền các Luật mới được Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 8,9 thông qua cho hơn 460 đại biểu là đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; thành viên của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh và Tổ Thư ký của Hội đồng; Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL các huyện, thành phố, thị xã và báo cáo viên pháp luật cấp huyện. Sau Hội nghị cấp tỉnh, các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 20.272 buổi tuyên truyền pháp luật cho 1.459.119 lượt người là cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

Các hoạt động PBGDPL được triển khai từng bước đã tạo sức lan tỏa và chiều sâu, giúp cho đối tượng được phổ biến tìm hiểu, nắm bắt được các quy định của pháp luật qua đó nâng cao ý thức chủ động tìm hiểu pháp luật, hiểu và biết pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Tạo sự đồng thuận trong việc tuân thủ và chấp hành pháp luật của các đối tượng. 

Buổi tuyên truyền phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyến thống tại trường Trung học phổ thông số 3 Mường Khương, huyện Mường Khương (tỉnh Lào Cai). 

Bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác PBGDPL tại tỉnh Lào Cai cũng gặp những khó khăn nhất định. Việc tổ chức các phiên họp của Hội đồng PHPBGDPL cấp huyện chưa được triển khai thường xuyên. Công tác phối hợp giữa các thành viên Hội đồng PHPBGDPL còn hạn chế, chưa thường xuyên, tính chủ động chưa cao, chưa gắn kết được trách nhiệm của thành viên Hội đồng với việc tư vấn, tham mưu cho cơ quan, đơn vị triển khai hiệu quả công tác PBGDPL, các nhiệm vụ chủ yếu do cơ quan thường trực đề xuất và tổ chức thực hiện.

Nhằm phát huy kết quả đã đạt được và khắc phục tồn tại, tỉnh Lào Cai triển khai nhiệm vụ nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của Hội đồng PHPBGPL và từng thành viên Hội đồng trong triển khai công tác PBGDPL thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt phát huy vai trò tham mưu của cơ quan thường trực (Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp) trong đầu mối xây dựng, theo dõi tiến độ thực hiện các nội dung và kinh phí triển khai triển khai Chương trình, Đề án, Kế hoạch về PBGDPL.

Để xây dựng chính quyền vững mạnh, xã hội văn minh thì việc thượng tôn pháp luật phải được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải được xem là một trong những biện pháp quan trọng để xây dựng tỉnh Lào Cai phát triển toàn diện, bền vững. Trong đó, việc đổi mới nội dung, nhiều mô hình hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác tuyên truyền PBGDPL trên địa bàn sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, nhất là ý thức tuân thủ pháp luật. Nhân dân sẽ ra sức cùng với Đảng bộ, chính quyền tỉnh Lào Cai xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đô Lương -Khánh Linh
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

'Lão nông' Trần Hạnh qua đời

'Lão nông' Trần Hạnh qua đời
(PLVN) - Người nghệ sĩ ghi dấu ấn trong lòng nhiều thế hệ khán giả màn ảnh nhỏ Việt Nam với các vai diễn lão nông khổ hạnh, chất phác qua đời rạng sáng nay, 4/3...

Phụ nữ thất nghiệp nhiều hơn do Covid - 19

Phụ nữ thất nghiệp nhiều hơn do Covid - 19
(PLVN) - Trước đại dịch, ở Việt Nam, hầu như không có sự chênh lệch trong tỷ lệ thất nghiệp giữa nam giới và phụ nữ nhưng tình trạng này xuất hiện từ quý III năm 2020, khi đại địch hoành hành.

Lưu ý của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về thi tốt nghiệp THPT 2021

Lưu ý của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về thi tốt nghiệp THPT 2021
(PLVN) - Theo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ, học sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2021 không chỉ chịu tác động bởi tình hình dịch bệnh của năm nay mà còn chịu ảnh hưởng từ năm học lớp 11. Bởi vậy nội dung đề thi tốt nghiệp THPT phải gắn rất sát với hoạt động dạy và học trong điều kiện dịch bệnh, đồng thời gắn với chuẩn đầu ra chương trình phổ thông. 

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬