Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp triển khai công tác năm 2021

(PLVN) -Ngày 13/1, Văn phòng Bộ Tư pháp, Vụ Thi đua-khen thưởng, Thanh tra Bộ và Học viện Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Lãnh đạo Bộ đã tới dự và phát biểu chỉ đạo các Hội nghị.
Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp triển khai công tác năm 2021

Nâng cao chất lượng công tác tham mưu

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chánh Văn phòng Bộ Đỗ Xuân Quý cho biết, trong năm 2020, Văn phòng Bộ đã bám sát Chương trình công tác của Bộ, ngành, ban hành đúng tiến độ Kế hoạch công tác năm của đơn vị và tích cực triển khai ngay từ những ngày đầu năm; công tác tham mưu, tổng hợp tiếp tục được thực hiện tốt; chế độ báo cáo được thực hiện nghiêm túc. 

Công tác chuẩn bị phục vụ Lãnh đạo Bộ tham dự các Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phiên họp thường kỳ Chính phủ được thực hiện tốt; công tác cung cấp thông tin cho báo chí, điểm tin phục vụ chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ được thực hiện thường xuyên; công tác tổ chức hành chính, lưu trữ, thư viện tiếp tục được duy trì, ổn định. Công tác tài chính, kế toán, quản trị được thực hiện kịp thời, phục vụ tốt cho việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị. Công tác đội xe, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy được thực hiện tốt.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác của Văn phòng Bộ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: việc xây dựng một số đề án, văn bản của Văn phòng chưa đạt tiến độ đề ra; công tác sửa chữa, cải tạo Trụ sở cơ quan Bộ, sửa chữa hệ thống phòng cháy còn chậm so với kế hoạch; việc triển khai xử lý hồ sơ công việc trên trên môi trường mạng chưa có sự đồng bộ giữa các đơn vị thuộc Bộ…

Còn theo báo cáo của Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua-khen thưởng (TĐKT) Nguyễn Anh Tuấn, trong năm vừa qua, Vụ đã chủ động tham mưu Lãnh đạo Bộ tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện phong trào thi đua, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của Bộ, Ngành; tham mưu tổ chức tốt các nhiệm vụ của Hội đồng TĐKT ngành Tư pháp. Đặc biệt, trong năm 2020, Vụ đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan tham mưu tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V được Lãnh đạo Bộ đánh giá cao. 

Những khó khăn, vướng mắc trong công tác TĐKT cũng được chỉ rõ: Công tác tham mưu, xây dựng văn bản của đơn vị có lúc còn chưa kịp thời, có nhiệm vụ còn chậm so với tiến độ được xác định trong kế hoạch; việc tham mưu quản lý, sử dụng kinh phí Quỹ TĐKT ngành Tư pháp chưa đảm bảo tiến độ…

Đánh giá cao kết quả đã đạt được của hai đơn vị, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị trong thời gian tới, Văn phòng Bộ cần quan tâm nâng cao chất lượng công tác tham mưu; đẩy mạnh công tác phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội và các Bộ, ngành có liên quan. Đặc biệt, cần chú trọng đến công tác bảo mật đối với công văn, hồ sơ; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin như chữ ký số, xử lý văn bản trên thiết bị di động. Ngoài ra, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Báo Pháp luật Việt Nam để đẩy mạnh công tác truyền thông về các hoạt động của Bộ, ngành, các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm.

Đối với công tác TĐKT, Thứ trưởng yêu cầu cần hoàn thiện bảng tiêu chí, quy trình chấm điểm thi đua; đẩy mạnh tiến độ triển khai các nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng TĐKT ngành Tư pháp; phối hợp chặt chẽ với Vụ Tổ chức cán bộ để nhanh chóng kiện toàn tổ chức.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Lê Thành Long đã điểm lại một số hoạt động nổi bật của Văn phòng Bộ và Vụ TĐKT, đồng thời ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của hai đơn vị. Đối với Văn phòng Bộ, trong năm 2021, Bộ trưởng yêu cầu phải nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp, đề xuất các vấn đề của Bộ, ngành đảm bảo tính thống nhất, toàn diện và có chiều sâu. Thực hiện hiệu quả kế hoạch về cải cách hành chính của Bộ và các chương trình, dự án liên quan đến vấn đề này; tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, báo chí, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ… 

Nhấn mạnh việc tổ chức công việc là hết sức quan trọng, Bộ trưởng yêu cầu Vụ TĐKT tiếp tục bám sát, hoàn thiện thể chế về TĐKT, có sự phân bổ công việc hợp lý, tăng cường phối hợp với các đơn vị, nâng cao hiệu quả tổ chức, điều hành trong công tác TĐKT…

Tăng cường năng lực đội ngũ thanh tra viên

Cùng ngày, Thanh tra Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2021. Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh, Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp Nguyễn Hồng Diện đồng chủ trì Hội nghị.

 

Theo báo cáo, năm 2020, công tác thanh tra của Bộ Tư pháp đã được triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả, công tác xây dựng văn bản phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thanh tra được thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Tính đến 31/12/2020, Thanh tra Bộ đã tiến hành 45 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, đột xuất và xác minh ban đầu để giải quyết khiếu nại, tố cáo. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cao được quan tâm, chú trọng. Công tác phòng chống tham nhũng được thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Kết quả thanh tra cho thấy một số đơn vị được thanh tra đã thực hiện tương đối tốt các quy định pháp luật có liên quan, tuy nhiên, qua thanh tra cũng đã phát hiện một số trường hợp sai phạm. Từ đó kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh và có hình thức xử lý nghiêm minh để làm gương trong toàn ngành. Cùng với việc phát hiện và xử lý các vi phạm pháp luật, cơ quan thanh tra của Bộ còn giúp phòng ngừa các vi phạm pháp luật, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn trong một số lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của ngành. Công tác phối hợp giữa Thanh tra Bộ và các đơn vị có liên quan trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện một cách nhịp nhàng, hiệu quả.

Bên cạnh kết quả đạt được, năm 2020, việc thực hiện công tác thanh tra còn một số hạn chế do ảnh hưởng của dịch covid-19 nên không thanh tra được nhiều lĩnh vực, nhất là lĩnh vực thanh tra chuyên ngành. Việc chấp hành của công dân đối với quyết định giải quyết khiếu nại một số vụ việc chưa cao…

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đánh giá trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Thanh tra Bộ đã có nhiều cách làm mới, kịp thời điều chỉnh kế hoạch thanh tra, tăng cường công tác giám sát các đoàn thanh tra, chú trọng hoàn thiện thể chế pháp luật. Nhờ đó, công tác thanh tra đã được triển khai toàn diện trên các mặt công tác và đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong năm 2021, với lượng công việc ngày càng lớn, yêu cầu đòi hỏi cao, Thứ trưởng đề nghị Thanh tra Bộ cần chú trọng tăng cường năng lực cho đội ngũ thanh tra viên, công chức của đơn vị; thường xuyên rèn luyện đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp, sớm hoàn chỉnh, ban hành Bộ quy tắc cho thanh tra viên ngành Tư pháp và triển khai thực hiện nghiêm; thực hiện hiệu quả cơ chế kiểm tra chéo, giám sát trong hoạt động thanh tra. Cùng với đó, cần đổi mới cách thức tổ chức công việc khoa học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn của Thanh tra Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Tư pháp; phối hợp chặt chẽ với đơn vị thuộc Bộ, thanh tra các Sở, đặc biệt là các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành. Ngoài ra, Thứ trưởng cũng lưu ý cần phát huy hơn nữa giá trị của các kết luận thanh tra để góp phần tích cực trong việc phòng ngừa các sai phạm, phòng chống tham nhũng, kịp thời phát hiện các bất cập trong cơ chế, chính sách pháp luật.

Đẩy mạnh chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

Đó là yêu cầu của Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh tại Hội nghị triển khai công tác năm 2021 của Học viện Tư pháp.

Theo báo cáo, năm 2020, công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Tư pháp đã hoàn thành vượt chỉ tiêu, kế hoạch được giao trong năm 2020; công tác nghiên cứu khoa học có nhiều khởi sắc; công tác hợp tác quốc tế tiếp tục được quan tâm. Công tác quy hoạch, tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động tiếp tục được thực hiện bài bản, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật…

 

Trong năm 2021, Học viện Tư pháp sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Bộ, Ngành; thực hiện đúng tiến độ các lớp đào tạo, bồi dưỡng từ năm 2020 chuyển sang; rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện hệ thống chương trình, giáo trình, tài liệu, hồ sơ tình huống phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai hiệu quả Dự án Hỗ trợ Học viện Tư pháp Lào theo Kế hoạch hoạt động được phê duyệt năm 2021; kiện toàn, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị thuộc Học viện Tư pháp; thực hiện tốt cơ chế tự chủ chi thường xuyên…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đề nghị Học viện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, huy động mọi nguồn lực, phát huy trí tuệ tập thể; tập trung hoàn thiện Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án ”Xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp”; xây dựng, hoàn thiện Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Học viện Tư pháp theo hướng tinh gọn, hiệu quả; triển khai có chất lượng các chương trình đào tạo hiện có.

Bên cạnh đó, chú trọng các lớp bồi dưỡng học tập trung kết hợp với phương thức trực tuyến theo đúng quy định; đẩy mạnh việc triển khai có hiệu quả, chất lượng Dự án hỗ trợ Học viện Tư pháp quốc gia Lào; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp bộ, cấp Học viện đảm bảo chất lượng và hiệu quả; xây dựng Đề án tự chủ tài chính giai đoạn 2022-2024 của Học viện Tư pháp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động…

 

Nhân dịp này, Thứ trưởng đã trao Bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020. 

K.Quy- P.Mai
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Diễn biến vụ án chết người trên biển Quảng Ninh: Có cần trục vớt con tàu đã bị đánh đắm?

Diễn biến vụ án chết người trên biển Quảng Ninh: Có cần trục vớt con tàu đã bị đánh đắm?
(PLVN) - Như PLVN đã phản ánh, ngày 29/9/2020, TAND tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên sơ thẩm vụ án Phạm Văn Lượng bị cáo buộc "Cố ý gây thương tích". Quá trình thẩm vấn, nhận thấy lời khai của Lượng, "người làm chứng" Đỗ Văn Chiến, lời khai của các điều tra viên, giám định viên bộc lộ nhiều mâu thuẫn so với cáo trạng, Tòa đã dừng xử, quyết định trả hồ sơ để điều tra lại về tội "Giết người". 

Khai trương Trang Thông tin đối ngoại điện tử

Khai trương Trang Thông tin đối ngoại điện tử
(PLVN) - Sáng 22/1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Công tác thông tin đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Lễ khai trương Trang Thông tin đối ngoại điện tử và ra mắt Sổ tay tuyên truyền đối ngoại “Rạng danh Tổ quốc, Cơ đồ Việt Nam”.

Đừng vì chụp ảnh mà hại thân, hại xã hội

Đừng vì chụp ảnh mà hại thân, hại xã hội
(PLVN) - Để có được những bức ảnh đẹp, thú vị đăng lên mạng xã hội, nhiều người đã bất chấp đến sự an nguy của bản thân, bất chấp vi phạm pháp luật hay gây ảnh hưởng đến môi sinh. Những hành vi nói trên cần phải lên án và xử lý nghiêm để tăng tính răn đe.

Đề xuất cấm khí cười tại khu vui chơi: Vì sự phát triển lành mạnh của một thế hệ!

Đề xuất cấm khí cười tại khu vui chơi: Vì sự phát triển lành mạnh của một thế hệ!
(PLVN) - Mới đây, Bộ Công Thương đã đề xuất có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn đối với việc nhập khẩu khí N2O và ngăn ngừa hành vi sử dụng N2O cho mục đích vui chơi, giải trí. Đề xuất này nhận được sự đồng thuận của người dân, bởi tình trạng sử dụng khí cười làm chất kích thích đang tràn lan trong giới trẻ, khó kiểm soát.

Di tích lịch sử trong “cơn bão” Covid-19

Di tích lịch sử trong “cơn bão” Covid-19
(PLVN) - Dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động du lịch, các tổ chức quản lý địa điểm văn hóa di tích và người lao động, là điều ai cũng biết. Trước tình cảnh này, chỉ có cách “lắc đầu chịu trận, chờ dịch bệnh qua đi, du lịch phục hồi tốt tươi trở lại.
Hiện đại hóa thiết bị bảo vệ biên giới

Hiện đại hóa thiết bị bảo vệ biên giới

(PLVN) - Phát biểu tại buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) sáng qua (22/1), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Quốc phòng, BĐBP cần hiện đại hóa thiết bị bảo vệ biên giới, lắp đặt camera quan sát biên giới; các địa phương huy động nguồn lực kiên cố hóa các tổ, chốt trên biên giới…

Sẵn sàng ứng phó với Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán

Sẵn sàng ứng phó với Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán
(PLVN) - Trong những ngày vừa qua, các đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19 (BCĐ) đã đến kiểm tra công tác quản lý nhập cảnh, cách ly và giám sát phòng chống dịch Covid-19 tại một số địa phương. Tại các buổi làm việc, Đoàn đã có nhiều đề xuất, kiến nghị với các địa phương nhằm tăng cường công tác chống dịch, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. 

Sẽ có cơ chế mới về đánh giá cán bộ

Sẽ có cơ chế mới về đánh giá cán bộ
(PLVN) - Nhấn mạnh tới vai trò của công tác đánh giá cán bộ tại buổi họp báo trước Đại hội XIII của Đảng vào chiều 22/1, ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, tới đây Trung ương sẽ cụ thể hóa nội dung này bằng việc phải có được một cơ chế để chúng ta vừa khuyến khích, vừa bảo vệ được những người dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo và dám chịu trách nhiệm về những việc làm của mình.

Toàn quân đảm bảo thực hiện có hiệu quả quyền con người

Toàn quân đảm bảo thực hiện có hiệu quả quyền con người
(PLVN) - 5 năm thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước của Liên Hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; pháp luật Việt Nam về chống tra tấn trong quân đội giai đoạn 2016-2020”, cán bộ, chiến sĩ, nhất là những người trực tiếp làm công tác điều tra, được giao tiến hành một số hoạt động điều tra, kiểm sát, xét xử, tạm giữ, tạm giam, thi hành án, xử lý vi phạm hành chính trong toàn quân đã bảo đảm thực hiện có hiệu quả quyền con người theo tinh thần của Hiến pháp 2013.
BHXH Tiền Giang: Lấy hiệu quả công việc làm thước đo

BHXH Tiền Giang: Lấy hiệu quả công việc làm thước đo

(PLVN) - Với chủ đề “Công chức, viên chức và người lao động ngành BHXH Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nỗ lực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2021”, BHXH Tiền Giang đã phát động phong trào thi đua với toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị.

Giới thiệu cuốn sổ tay “Rạng danh Tổ quốc cơ đồ Việt Nam”

Giới thiệu cuốn sổ tay “Rạng danh Tổ quốc cơ đồ Việt Nam”
(PLVN) - Cuốn sổ tay  “Rạng danh Tổ quốc cơ đồ Việt Nam” được giới thiệu hôm nay (22/1) cung cấp cho bạn đọc những thông tin, tư liệu có giá trị tham khảo tốt về tình hình đất nước, uy tín, vị thế của Việt Nam sau 75 năm giành được độc lập, tự do và sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới.

Sẵn sàng mọi điều kiện với chất lượng cao nhất để tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Sẵn sàng mọi điều kiện với chất lượng cao nhất để tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng
(PLVN) - Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương cho biết, tất cả các công việc chuẩn bị tổ chức phục vụ đã được chuẩn bị một cách khoa học, kỹ lưỡng, chu đáo, sẵn sàng mọi điều kiện với chất lượng cao nhất để tổ chức Đại hội thành công.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬