Bộ, ngành Tư pháp phát triển cùng đất nước

(PLVN) - Hòa chung không khí rộn ràng, vui tươi của cả nước trong những ngày tháng Tám mùa thu lịch sử và khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, thế hệ cán bộ Tư pháp hôm nay càng thêm tự hào về truyền thống suốt 74 năm qua của Bộ, ngành. 
Bộ, ngành Tư pháp phát triển cùng đất nước Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Tư pháp năm 2019

Trọng trách được giao trong Chính phủ lâm thời 

Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 28/8/1945, Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra lời Tuyên cáo thành lập Chính phủ. 

Tuyên cáo nêu rõ: “Nhiệm vụ của Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam hết sức nặng nề. Làm sao cho Chính phủ lâm thời tiêu biểu được Mặt trận dân tộc thống nhất một cách rộng rãi và đầy đủ. Bởi vậy Ủy ban Dân tộc giải phóng đã quyết định tự cải tổ, mời thêm một số nhân sĩ tham gia Chính phủ đặng cùng nhau gánh vác nhiệm vụ nặng nề mà quốc dân giao phó.

Chính phủ lâm thời là một Chính phủ quốc gia thống nhất, giữ trọng trách là chỉ đạo cho toàn thể, đợi ngày triệu tập được Quốc hội để cử ra một Chính phủ cộng hòa chính thức”. Trong Chính phủ lâm thời có Bộ Tư pháp do ông Vũ Trọng Khánh làm Bộ trưởng.

Cùng cả nước tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, vào cuối năm 1946, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Tư pháp và nhiều Bộ, ngành Trung ương dời Thủ đô Hà Nội lên Việt Bắc. Tuyên Quang là địa danh vinh dự được Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ chọn làm Trung tâm cách mạng của cả nước và được đồng bào cả nước gọi là “Thủ đô Kháng chiến”. 

Thôn Mới, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang là một địa danh lịch sử của Thủ đô kháng chiến năm xưa, nơi hội tụ linh khí của một miền sơn cước giàu truyền thống cách mạng với đồi Cao, đình Thanh La, suối Lê...

Đề cập đến trách nhiệm của cán bộ Tư pháp, Bác nói: “Vấn đề Tư pháp, cũng như mọi vấn đề khác, trong lúc này, là vấn đề ở đời và làm người”.

Đây cũng là nơi đặt trụ sở đầu tiên của Bộ Tư pháp khi dời Thủ đô Hà Nội lên chiến khu Việt Bắc giai đoạn 1949 – 1951. Thời gian đóng trụ sở tại Tuyên Quang không nhiều, nhưng đây lại chính là khoảng thời gian diễn ra những sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng của đất nước và của ngành Tư pháp.

Những ngày ở Thủ đô kháng chiến

Tại nơi đây, trong những năm kháng chiến, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ, dưới sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự đùm bọc, che chở đầy tình nghĩa của nhân dân các dân tộc Tuyên Quang, những cán bộ Tư pháp thế hệ đầu tiên đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, lãnh đạo công tác Tư pháp trong toàn quốc; giúp Đảng, Chính phủ ban hành nhiều chính sách pháp luật và duy trì công tác công tố, xử án, góp phần quan trọng vào việc giữ vững chính quyền nhân dân, kháng chiến, kiến quốc thắng lợi. 

Cũng tại nơi đây, với chức năng quản lý thực hiện công tác Tư pháp, bao gồm cả hệ thống tòa án và công tố, Bộ Tư pháp đã đề xuất trình Chủ tịch Hồ Chí Minh ký các Sắc lệnh về cải cách bộ máy tư pháp và pháp luật tố tụng theo hướng dân chủ hóa, làm cho Tư pháp thật sự gần dân và giúp dân. 

Năm 1950, với nhiệm vụ bồi dưỡng, tập huấn cho thẩm phán, luật sư, công tố viên và cán bộ Tư pháp khác về tư duy chính trị pháp lý mới phục vụ nhân dân, Hội nghị học tập của cán bộ Tư pháp đã vinh dự được đón Bác Hồ tới thăm và nói chuyện. 

Đề cập đến trách nhiệm của cán bộ Tư pháp, Bác nói: “Vấn đề Tư pháp, cũng như mọi vấn đề khác, trong lúc này, là vấn đề ở đời và làm người. Ở đời và làm người là phải thương nước, thương dân, thương nhân loại đau khổ bị áp bức. Phải làm sao đóng góp vào việc làm cho nước độc lập, dân được tự do, hạnh phúc, nhân loại khỏi đau khổ.

Như vậy thì phải đấu tranh cách mạng, trước mắt phải đánh đuổi bọn thực dân xâm lược, đánh đổ bọn Việt gian phản quốc, bọn bù nhìn tay sai của đế quốc thực dân. Trong công tác xử án phải công bằng, liêm khiết, trong sạch.

Như thế cũng chưa đủ. Không thể chỉ hạn chế hoạt động của mình trong khung tòa án. Phải gần dân, hiểu dân , giúp dân, học dân. Giúp dân, học dân để giúp mình thêm liêm khiết, thêm công bằng. Thêm nữa là phải luôn luôn cố gắng học tập lý luận, học tập đường lối chính sách của Chính phủ…

Tóm lại, các chú phải công bằng, liêm khiết, trong sạch, gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”. 

Những lời chỉ dạy của Bác tại Hội nghị này về bản chất công tác Tư pháp, về cốt cách, bản lĩnh của người cán bộ Tư pháp đã trở thành định hướng có ý nghĩa cốt yếu, nền tảng của sự nghiệp xây dựng, trưởng thành của ngành Tư pháp Việt Nam.

Nỗ lực vươn lên khẳng định vị thế Bộ, ngành Tư pháp

Trải qua 74 năm xây dựng và trưởng thành (1945 – 2019), vị thế Bộ, ngành Tư pháp ngày càng khẳng định mà lớp cán bộ ngày nay nhận thức rõ chính là nhờ sự hy sinh, nỗ lực, bền bỉ của các thế hệ cán bộ đi trước và một quá trình không ngừng học tập, làm theo những lời dạy của Bác.

Khó có thể kể hết được những thành tựu của Bộ, ngành Tư pháp trong 74 năm qua đóng góp vào sự lớn mạnh, phồn vinh của đất nước. Tuy nhiên, với nhiệm kỳ hiện nay của Bộ Tư pháp (tương ứng với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV), có thể khẳng định các kết quả đạt được là hết sức tích cực, điển hình như công tác xây dựng pháp luật, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp… 

Bộ trưởng Lê Thành Long (hàng đầu, thứ 3 từ trái sang) dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Tư pháp dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Bộ Tư pháp, xã Minh Thanh, Sơn Dương, Tuyên Quang tháng 2/2018.

Trong đó, ý kiến, tiếng nói của Bộ trong thẩm định văn bản quy phạm pháp luật ngày càng nâng cao chất lượng, được lắng nghe nhiều hơn; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật đã có nhiều chương trình, đề án do Bộ Tư pháp trình đã được thông qua, có hướng tới đề xuất xây dựng Luật về thi hành pháp luật. Đối với công tác kiểm tra văn bản thì thực sự làm tốt vai trò “gác cổng”, được dư luận hết sức quan tâm… 

Một điểm nổi bật nữa là tổ chức bộ máy của Bộ nói chung cơ bản ổn định, điều này rất cần thiết cho sự phát triển vững mạnh của Bộ, ngành Tư pháp, hướng tới kỷ niệm 75 – 80 năm Ngày thành lập Ngành đạt nhiều thành tựu hơn, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay. 

Mặc dù vẫn còn những khó khăn, thách thức phải đối diện nhưng được “ngọn lửa” truyền thống tiếp sức, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long luôn nhấn mạnh toàn Ngành quyết tâm giữ vững tinh thần nhất trí, đồng lòng, đam mê công tác chuyên môn, nghề nghiệp, xây dựng hình ảnh Bộ đoàn kết, làm việc chuyên nghiệp và lối sống tình cảm.

Kỷ niệm Ngày thành lập Ngành và thiết thực chào mừng 74 năm Quốc khánh 2/9, trong những ngày vừa qua, các hoạt động tri ân, kỷ niệm đã diễn ra sôi nổi trên khắp cả nước. Nhân Ngày thành lập Ngành, Lãnh đạo Bộ Tư pháp ân cần thăm hỏi các đồng chí nguyên Lãnh đạo Bộ, gia đình các đồng chí cố Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị; dâng hương tại Khu Di tích của Bộ Tư pháp tại xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; gặp mặt thân mật các cán bộ hưu trí ôn lại truyền thống của Ngành…

Các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài ngành Tư pháp đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống 74 năm xây dựng và phát triển của Ngành, về vị trí, vai trò của Ngành trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng Chính phủ kiến tạo, phục vụ; phổ biến, tuyên truyền các phong trào thi đua, nhân rộng các điển hình tiên tiến làm nòng cốt cho các phong trào thi đua.

Công đoàn Bộ Tư pháp đã tổ chức thành công Giải thể thao chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam với 4 môn: kéo co, bóng đá, cầu lông, bóng bàn.Việc tổ chức các hoạt động thể thao này còn nhằm động viên, khuyến khích phong trào rèn luyện, nâng cao sức khỏe, cũng như tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ Tư pháp.

Hoàng Thư
Loading...

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Công an Thanh Hóa bắt Cự 'bài'

Công an Thanh Hóa bắt Cự 'bài'
(PLVN) -  Công an Thanh Hóa đã thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Cự "bài" - một nhân vật giang hồ cộm cán, nghi can   kích động vụ hỗn chiến tại biển Hải Tiến vào trưa 23/6/2019.
Loading...

Thu hẹp khoảng cách chất lượng giáo dục miền núi - miền xuôi

Thu hẹp khoảng cách chất lượng giáo dục miền núi  - miền xuôi
(PLVN) - Mới đây, thăm Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Lạng Sơn và làm việc với lãnh đạo tỉnh, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đặt câu hỏi: Làm sao để có ngày càng nhiều con em đồng bào dân tộc thiểu số được đi học, thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số với miền xuôi?

Chỉ cần bớt nghĩ cho mình!

Chỉ cần bớt nghĩ cho mình!
(PLVN) - Hàng nghìn hộ dân ở quận 3, TP HCM trong vòng 5 năm đã hiến 9.400m2 đất, trị giá hàng nghìn tỷ đồng để mở hẻm cho rộng thêm và thông thoáng.

Nữ nghệ sĩ với thông điệp bảo vệ môi trường

Nữ nghệ sĩ với thông điệp bảo vệ môi trường
(PLVN) - Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa phối hợp Trung tâm Phát triển Thế giới thêm xanh tổ chức chương trình hòa nhạc và đấu giá tranh gây quỹ “Chung tay trồng rừng Việt Nam”. Và người góp công lớn vào thành công của chương trình là nữ họa sĩ Nguyễn Thị Kim Đức, vốn được biết đến với những hoạt động bảo vệ môi trường.
Nghệ An: Thành phố Vinh hiện thực hóa đô thị thông minh

Nghệ An: Thành phố Vinh hiện thực hóa đô thị thông minh

(PLVN) - Để tiếp tục góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tỉnh Nghệ An nói chung và thành phố Vinh nói riêng phát triển toàn diện, bền vững và trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa của vùng Bắc Trung Bộ, mới đây, UBND thành phố Vinh và Tập đoàn VNPT đã chính thức khai trương bộ 03 giải pháp công nghệ tiêu biểu nhất trong hệ sinh thái Chính quyền số và đô thị thông minh do VNPT xây dựng.

FE CREDIT ghi dấu thêm 3 giải thưởng tại Lễ trao giải cho CMO ASIA 2019

FE CREDIT ghi dấu thêm 3 giải thưởng tại Lễ trao giải cho CMO ASIA 2019
(PLVN) - FE CREDIT vinh dự nhận cùng lúc ba giải thưởng tại Lễ trao giải CMO Asia Awards lần thứ 10 diễn ra tại Singapore ngày 15/08/2019. Đây là diễn đàn uy tín nhằm vinh danh những nhà tiếp thị, nhà quản lý thương hiệu và những chuyên gia quảng cáo xuất sắc, có đóng góp nổi bật cho ngành Tiếp thị & Xây Dựng Thương hiệu trong khu vực.

Kết nối giao thông - trở lực với Cảng Hải Phòng

Kết nối giao thông - trở lực với Cảng Hải Phòng
(PLVN) - Cảng biển Hải Phòng được đánh giá lớn nhất miền Bắc, lượng hàng hóa dồi dào. Tuy nhiên, vấn đề giao thông kết nối, cơ chế quản lý vẫn đang là những điểm nghẽn khiến đầu mối giao thông này chưa đem lại hiệu quả kinh tế như mong muốn…

Quân chủng Phòng không-Không quân Đại hội Thi đua Quyết thắng

Quân chủng Phòng không-Không quân Đại hội Thi đua Quyết thắng
(PLVN) - Ngày 19/9, Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2014-2019. Thượng tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo. 

Luật hóa việc cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài

Luật hóa việc cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài
(PLVN) - Trình bày Tờ trình Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam tại phiên họp Ủy Ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) ngày 20/9, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam cho biết, dự thảo Luật sửa đổi 18 Điều, bổ sung 03 Điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 47). Cụ thể, luật hóa việc cấp thị thực điện tử và việc áp dụng giao dịch điện tử trong việc mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam…