Bạc Liêu: Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên cơ sở

(PLVN) - Hàng năm, các tổ hòa giải trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận và hòa giải thành đạt tỷ lệ 81%. Thông qua hoạt động hòa giải đã góp phần duy trì, củng cố sự đoàn kết trong nội bộ nhân dân, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phát huy đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Bạc Liêu: Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên cơ sở

Theo đó, Sở Tư pháp Bạc Liêu đã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong công tác hòa giải ở cơ sở. Ngoài ra, đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan ký kết các chương trình, kế hoạch phối hợp nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Nhận thức được vị trí, vai trò của hòa giải ở cơ sở trong tình hình mới, nhằm tạo ra sự chuyển biến cơ bản, bền vững và triển khai có hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở trong thực tế, góp phần giữ gìn đoàn kết trong nội bộ Nhân dân, phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong cộng đồng dân cư. 

 

Ngay khi Luật Hòa giải ở cơ sở có hiệu lực đến nay, tỉnh đã tổ chức được 773 cuộc Hội nghị cho hơn 53.510 đại biểu tham dự là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo một số cơ quan cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, công chức Tư pháp - Hộ tịch, thành viên Ban chỉ đạo Phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở các xã, phường, thị trấn trong tỉnh; lãnh đạo Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, phường, thị trấn; Bí thư chi bộ, Trưởng khóm, ấp; Công an xã, công an phụ trách khu vực và các hòa giải viên ở cơ sở. 

Ngoài ra, tỉnh tổ chức lồng ghép tuyên truyền, phổ biến Luật Hòa giải ở cơ sở trong Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật mới được 2.326 cuộc với 56.755 cán bộ, công chức và người dân tham dự. Tỉnh đã tổ chức hội thi hòa giải viên giỏi năm 2013 và Hội thi Hòa giải viên giỏi năm 2016 từ cấp xã đến tỉnh cho 300 thí sinh và cổ động viên tham dự là hòa giải viên ở cơ sở…

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 149 công chức được giao nhiệm vụ quản lý về công tác hòa giải ở cơ sở tại địa phương và 3.248 hòa giải viên ở cơ sở. Hàng năm, đội ngũ này đều được tham gia các lớp triển khai Luật và bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ về công tác hòa giải ở cơ sở. Được trang bị tài liệu để nghiên cứu trong quá trình thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở. Bên cạnh đó, từng công chức, hòa giải viên tự học hỏi kinh nghiệm, nghiên cứu văn bản pháp luật để không ngừng nâng cao kiến thức đáp ứng yêu cầu công việc được giao.

Nhìn chung, công tác tuyên truyền, phổ biến Luật đã được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện, nên sau khi Luật được ban hành, tỉnh đã quan tâm triển khai quán triệt, tuyên truyền nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò và ý nghĩa quan trọng của công tác này, từ đó sử dụng ngày càng nhiều hơn biện pháp hòa giải để giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư.

Đặc biệt, 100% cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở đều có trình độ từ trung cấp luật trở lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, định kỳ được bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, được hướng dẫn, cung cấp tài liệu để phục vụ cho thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 

Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp đã ban hành văn bản hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố củng cố, kiện toàn đội ngũ quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở, tổ hòa giải, hòa giải viên ở cơ sở, đặc biệt là chú trọng rà soát, vận động, thuyết phục đội ngũ luật sư, luật gia, người từng là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, chấp hành viên, thẩm tra viên trong cơ quan tiến hành tố tụng, cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, đang sinh sống tại địa bàn tham gia làm hòa giải viên. Ngoài ra, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an, Hội Người cao tuổi, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải ở cơ sở theo hướng vận động, mời hội viên của các Hội, chiến sĩ công an tham gia giải quyết các vụ việc hòa giải ở cơ sở.

Ngoài ra, Sở Tư pháp phối hợp cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Công an tỉnh; Hội Luật gia tỉnh và UBND dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 30 cuộc Hội nghị triển khai Luật Hòa giải ở cơ sở cho 1. 642 đại biểu tham dự là cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã; Hội viên Hội phụ nữ các cấp; lực lượng công an xã, công an phụ trách ở các khóm, ấp…

Các tổ hòa giải, hoà giải viên trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận và đưa ra hòa giải thành đạt tỷ lệ 81%. Thông qua hoạt động hòa giải đã góp phần duy trì, củng cố sự đoàn kết trong nội bộ nhân dân, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phát huy đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong cộng đồng dân cư. Ngoài ra, việc hòa giải thành còn góp phần hạn chế đơn thư, khiếu kiện lên cơ quan cấp trên và Toà án, tiết kiệm thời gian và chi phí của cơ quan nhà nước và công dân.

Cùng với đó, tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức lồng ghép tổng kết công tác hòa giải ở cơ sở trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm đánh giá, phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, tồn tại, tìm ra những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác hòa giải ở cơ sở; tìm ra mô hình mới, cách làm hay để nhân rộng, đề ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới, ... Tỉnh đã tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 9 tập thể và 24 cá nhân có tích xuất sắc  trong công tác hòa giải ở cơ sở…

Ngoài ra, Sở Tư pháp đã phối hợp lồng ghép kiểm tra tình hình thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở thông qua các cuộc kiểm tra liên ngành khác như: Kiểm tra tình hình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thẩm tra xã đạt chuẩn “văn hóa nông thôn mới”; kiểm tra công nhận, tái công nhận khóm, ấp văn hóa...

 

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu – Vưu Nghị Bình, cho biết: “Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, công tác hòa giải ở cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện nay, ở tất cả khóm, ấp đều có tổ hòa giải ở cơ sở; cơ cấu, thành phần Tổ hòa giải đều đáp ứng đúng quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở, các hòa giải viên là những người am hiểu pháp luật, hiểu biết về phong tục, tập quán của địa phương, có uy tín trong cộng đồng dân cư, khả năng vận động, thuyết phục, tinh thần trách nhiệm cao. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hình thành trong mỗi cá nhân ý thức chấp hành pháp luật, ý thức “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Thời gian tới, tỉnh xác định tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở; triển khai mạnh mẽ công tác tuyên truyền, PBGDPL ở cơ sở bằng nhiều hình thức phù hợp. Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tạo thói quen về nhu cầu tự tìm hiểu pháp luật của Nhân dân. Từ đó, hạn chế vi phạm pháp luật, nâng cao khả năng tự điều chỉnh, tự giải quyết những va chạm, xích mích, tranh chấp trong cuộc sống hàng ngày. Thông qua hoạt động hoà giải thực hiện tốt chức năng giáo dục, giải thích pháp luật cho cán bộ và Nhân dân.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong công tác hòa giải ở cơ sở. Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở; tổ chức thực hiện và nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Đặc biệt, là sự phối kết hợp giữa Mặt trận và các tổ chức thành viên trong quá trình xây dựng, củng cố kiện toàn tổ hoà giải và thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở. Bên cạnh đó, sự nỗ lực, cố gắng của công chức tư pháp – hộ tịch xã, phường, thị trấn, đặc biệt là lực lượng hoà giải viên với tinh thần tự nguyện, không vì lợi ích cá nhân, tích cực, chủ động đã tạo nên thành công chung cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh./. 

Trọng Nghĩa
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Hà Nam: Tiêu huỷ số lượng lớn vũ khí thô sơ, súng tự chế

Hà Nam: Tiêu huỷ số lượng lớn vũ khí thô sơ, súng tự chế
(PLVN) -Mới đây, Hội đồng tiêu hủy vũ khí, công cụ hỗ trợ gồm Công an huyện Kim Bảng, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, phòng Tài nguyên môi trường và UBND thị trấn Quế, huyện Kim Bảng đã tổ chức tiêu hủy hơn 300 vũ khí thô sơ, súng tự chế, công cụ hỗ trợ.

José Aldo – Võ sĩ hạng lông vĩ đại nhất trong lịch sử võ thuật tổng hợp (Kỳ 1)

José Aldo – Võ sĩ hạng lông vĩ đại nhất trong lịch sử võ thuật tổng hợp (Kỳ 1)
(PLVN) - José Aldo da Silva Oliveira Júnior (còn gọi là Jose Aldo) là một võ sĩ hỗn hợp người Brazil, thi đấu tại UFC (Giải vô địch đối kháng đỉnh cao). Anh là nhà vô địch hạng Featherweight (hạng lông) thứ tư và cũng là nhà vô địch cuối cùng của WEC, sau đó trở thành nhà vô địch hạng Featherweight đầu tiên của UFC sau sự hợp nhất của UFC / WEC. 

Bí ẩn Tam giác quỷ Bermuda (Kỳ cuối)

Bí ẩn Tam giác quỷ Bermuda (Kỳ cuối)
(PLVN) - Từ thập kỷ 40 đến nay, đã có hàng chục hạm tàu và mấy chục chiếc máy bay bị mất tích khi đi qua vùng tam giác Bermuda bí ẩn... Nhiều công trình khao học và nhà nghiên cứu độc lập đã dày công tìm hiểu, nghiên cứu nhưng đến nay vẫn chưa có được câu trả lời...  
Tình báo nước ngoài đứng sau vụ Navalny?

Tình báo nước ngoài đứng sau vụ Navalny?

(PLVN) - Hôm 18/9, người phát ngôn của Duma Quốc gia (hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin cho biết, Tuyên bố của Nghị viện châu Âu chỉ ra rằng các cơ quan tình báo nước ngoài đứng sau vụ việc ông Alexey Navalny bị đầu độc.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 18 văn bản trong tháng 8

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 18 văn bản trong tháng 8
(PLVN) - Theo Thông cáo báo chí số 3317/TCBC-BTP về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 8 năm 2020 do Bộ Tư pháp vừa phát hành, trong tháng 8 năm 2020, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 18 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 13 Nghị định của Chính phủ và 05 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

Truyền lửa văn hóa đọc cho giới trẻ

Truyền lửa văn hóa đọc cho giới trẻ
(PLVN) - "Hãy yêu sách- sách là Tri thức của nhân loại; Sách là Cầu nối tri thức quá khứ và hiện tại, rút ngắn khoảng cách của thời gian và không gian và tất cả chúng ta cùng chung một hành tinh xanh là - Trái đất”- Đó là thông điệp của Tân Việt gửi tới giới trẻ.

Phi đội bay mất tích và những bí ẩn chưa lời đáp liên quan đến Tam giác quỷ Bermuda (Kỳ 1)

Phi đội bay mất tích và những bí ẩn chưa lời đáp liên quan đến Tam giác quỷ Bermuda (Kỳ 1)
(PLVN) - Vùng tam giác Bermuda là cụm từ được nghiên cứu viên Wilson Gardi nêu ra vào năm 1964 dùng để hình dung một vùng lãnh hải hình tam giác trên biển Đại Tây Dương mà 3 đỉnh của nó là Puerto Rico, Panama và Miami. Từ thập kỷ 40 đến nay, đã có hàng chục hạm tàu và mấy chục chiếc máy bay bị mất tích ở đây. 

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬