Từ khóa: #nam cam

Hồi ức những ngày sống cùng Năm Cam của Thắng “Tài Dậu”

Chân dung Nguyễn Văn Thắng (Thắng “Tài Dậu”)
(PLO) - Được coi là “cánh tay phải” của “ông trùm” Năm Cam trên đất Bắc, nhưng hậu vận Thắng “Tài Dậu” lại cực kỳ may mắn.Trong khi đại ca và những “chiến hữu rường cột” người dựa cột, kẻ bị tù chung thân… thì Thắng chỉ mất vài năm ăn cơm tù, rồi lại trở về với cuộc sống “đại gia”.