Vụ chặt cây xanh: Giáng chức hàng loạt cán bộ Sở Xây dựng

(PLO) - Sáng ngày 21/7, tại Ban Tuyên giáo Trung ương ông Vũ Hồng Khanh – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội thông báo kết luận xử lý trách nhiệm sau thanh tra việc cải tạo, thay thế cây xanh trên địa bàn.
Vụ chặt cây xanh: Giáng chức hàng loạt cán bộ Sở Xây dựng Dọc theo tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, hàng cây mỡ vừa được trồng thay thế hàng cây bị đốn hạ đang trong tình trạng chết khô.

Theo đó, thông báo của UBND TP nêu rõ UBND thành phố Hà Nội đã kiểm điểm, tự phê bình và rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Chủ tịch TP Hà Nội nhận trách nhiệm

Thay mặt UBND thành phố, chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo nhận trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu UBND TP để các cơ quan, đơn vị có những thiếu sót, tồn tại trong cải tạo, thay thế cây xanh vừa qua.

UBND TP Hà Nội đã xem xét, xử lý trách nhiệm đối với lãnh đạo UBND TP phụ trách trực tiếp việc cải tạo thay thế cây xanh.

Trong đó, phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã nghiêm túc kiểm điểm và nhận trách nhiệm cá nhân trước UBND TP về những tồn tại, thiếu sót trong chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc việc cải tạo, thay thế cây xanh.

UBND TP thống nhất với nội dung kiểm điểm và yêu cầu phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng nghiêm khắc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện.

Ngoài ra, UBND TP đã thông báo nội dung kết luận thanh tra và nội dung kiểm điểm trách lãnh đạo UBND thành phố tới ông Nguyễn Văn Khôi, nguyên Phó chủ tịch UBND TP (đã nghỉ hưu) trong việc chỉ đạo xây dựng, phê duyệt đề án cải tạo và thay thế cây xanh giai đoạn 2014-2015.

 Hàng cây mỡ trên đường Nguyễn Chí Thanh không còn khả năng mang lại bóng mát cho người dân.
Giáng chức hàng loạt cán bộ
Với Sở Xây dựng, UBND TP phê bình tập thể Ban Giám đốc Sở Xây dựng và yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác tham mưu, đề xuất với UBND TP trong xây dựng, phê duyệt Đề án và công tác tổ chức triển khai thực hiện Đề án cải tạo, thay thế cây xanh vừa qua.
Đối với cá nhân ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng đã nghiêm túc kiểm điểm và nhận trách nhiệm trước UBND TP về công tác tham mưu xây dựng Đề án và trách nhiệm với tư cách là Giám đốc Sở Xây dựng để các phòng ban, đơn vị và cán bộ của Sở có những khuyết điểm và vi phạm trong việc cải tạo, thay thế cây xanh. UBND TP đồng ý với nội dung kiểm điểm và yêu cầu ông Lê Văn Dục nghiêm khắc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác tham mưu, đề xuất với UBND TP và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc quản lý. 
Bên cạnh đó, ông Hoàng Nam Sơn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng đã kiểm điểm, nhận trách nhiệm về những thiếu sót, sai phạm trong lĩnh vực được phân công trực tiếp phụ trách; tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách. UBND TP quyết định xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo; không giao phụ trách lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị trong đó có lĩnh vực quản lý cây xanh, công viên, vườn hoa.
Mặt khác ,ông Trần Trọng Hiếu, Trưởng phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật môi trường và công trình ngầm đã kiểm điểm theo kết luận thanh tra; Tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo; Hội đồng kỷ luật của Sở Xây dựng kiến nghị xử lý kỷ luật hình thức cảnh cáo, chuyển công tác làm Phó Giám đốc Ban Duy tu các công trình Hạ tầng kỹ thuật đô thị nhưng không giao phụ trách công tác duy tu, duy trì vườn hoa, công viên. UBND TP yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xem xét, xử lý kỷ luật với hình thức giáng chức.
Với ông Trịnh Văn Lý, Phó Trưởng phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật môi trường và công trình ngầm đã kiểm điểm theo kết luận thanh tra; Tự nhận hình thức kỷ luật Cảnh cáo; Hội đồng kỷ luật của Sở Xây dựng kiến nghị xử lý kỷ luật hình thức cảnh cáo, chuyển công tác khác. UBND TP yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xem xét, xử lý kỷ luật với hình thức giáng chức.
 Việc chặt hạ thay thế cây xanh tại Hà Nội đã gây nên phản ứng dữ dội của dư luận.
Tiếp đó, ông Trần Ngọc Hùng, Trưởng phòng Kỹ thuật giám sát cây xanh, Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị đã kiểm điểm theo kết luận thanh tra; Tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo; Hội đồng kỷ luật của Sở Xây dựng kiến nghị xử lý kỷ luật hình thức cảnh cáo, không giao giám sát công tác duy tu, duy trì vườn hoa, công viên. UBND TP yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xử lý kỷ luật với hình thức cách chức.
Ông Bùi Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị đã kiểm điểm theo kết luận thanh tra; Tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách; Hội đồng kỷ luật của Sở Xây dựng kiến nghị xử lý kỷ luật hình thức khiển trách, không giao phụ trách công tác duy tu, duy trì vườn hoa, công viên. UBND TP yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo.
Ông Nguyễn Anh Tuấn - viên chức kỹ thuật giám sát, Phòng Kỹ thuật giám sát cây xanh, Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị đã kiểm điểm theo kết luận thanh tra; Tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo; Hội đồng kỷ luật của Sở Xây dựng kiến nghị xử lý kỷ luật hình thức cảnh cáo, không giao giám sát công tác duy tu, duy trì vườn hoa, công viên. UBND TP thống nhất giao Giám đốc Sở Xây dựng xử lý kỷ luật cảnh cáo.
Với ông Đỗ Anh Tuấn, Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị đã kiểm điểm theo kết luận thanh tra, tự nhận xin nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc trước lãnh đạo Sở Xây dựng và UBND TP. UBND TP yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách.
Riêng ông Lê Trung Ngọc nhân viên Phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật môi trường và công trình ngầm đã kiểm điểm theo kết luận thanh tra; Tự kiểm điểm đề nghị được chấm dứt hợp đồng lao động. UBND TP yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xem xét, xử lý buộc thôi việc.
Với Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh, UBND TP đã phê bình tập thể lãnh đạo Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh; đồng thời yêu cầu ông Đỗ Ngọc Hoàng - Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc với trách nhiệm của người đứng đầu, phụ trách chung. 
Ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh - trực tiếp tham gia việc cải tạo và thay thế cây xanh đã kiểm điểm theo kết luận thanh tra; Tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách; Công ty kiến nghị xử lý kỷ luật hình thức khiển trách. UBND TP thống nhất xử lý kỷ luật khiển trách.
Ông Cao Quang Đại, Giám đốc Xí nghiệp quản lý cắt sửa cây xanh đã kiểm điểm theo Kết luận Thanh tra; Công ty kiến nghị xử lý kỷ luật hình thức khiển trách. UBND TP thống nhất xử lý kỷ luật khiển trách.
Với Sở Tài chính, tập thể Lãnh đạo Sở và các cá nhân có liên quan: Đã kiểm điểm trách nhiệm quản lý xây dựng đơn giá và thẩm định thanh quyết toán liên quan tới việc xây dựng, thực hiện Đề án cải tạo, thay thế cây xanh; tập thể lãnh đạo tự nhận nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc trước UBND TP. UBND TP đồng ý theo đề xuất của Sở và phê bình tập thể lãnh đạo Sở Tài chính, yêu cầu Ban giám đốc Sở nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền.
Bên cạnh đó, với Sở Thông tin và Truyền thông, tập thể lãnh đạo Sở và các cá nhân có liên quan kiểm điểm trách nhiệm thực hiện Kế hoạch số 1923/KH-STTTT về tuyên truyền thực hiện Đề án cải tạo, thay thế cây xanh; Tập thể lãnh đạo tự nhận nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc. UBND TP thống nhất với nội dung kiểm điểm và yêu cầu lãnh đạo Sở nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân trực thuộc theo thẩm quyền.
Ngoài ra, với UBND các quận Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân, Hà Đông, UBND TP yêu cầu UBND các quận nêu trên nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân trực thuộc theo thẩm quyền.
UBND TP yêu cầu tập thể và cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện Kết luận của UBND TP, xử lý nghiêm trách tập thể, cá nhân theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định; đồng thời khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong việc cải tạo, thay thế cây xanh trên địa bàn TP thời gian qua. UBND TP giao Sở Nội vụ phối hợp với Thanh tra Thành phố kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, kịp thời báo cáo UBND TP; Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy thông tin đầy đủ, kịp thời việc xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân, đồng thời thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền góp phần tạo đồng thuận xã hội, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với thông tin sai trái, gây phức tạp tình hình.
Ngày 16/8/2013, thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch đầu tư phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, hồ nước thành phố Hà Nội giai đoạn đến năm 2015, theo đó sẽ chặt hạ, thay thế 6.700 cây xanh. Việc này đã được thực hiện tại một số tuyến phố Huế, Hàng Bài, Kim Mã, Giảng Võ… bằng nguồn vốn xã hội hóa. Tuy nhiên, việc 381 cây xanh trên đường Nguyễn Chí Thanh vào tháng 3/2015 đã gặp phải phản ứng của dư luận.

Ngày 20/3, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã yêu cầu dừng việc thay thế hàng loạt cây xanh trên đường phố và phê bình các đơn vị triển khai đề án chặt hạ, di chuyển, thay thế cây xanh vì thông tin, tuyên truyền chưa đáp ứng được yêu cầu. Chủ tịch Hà Nội sau đó đã chỉ đạo thành lập đoàn thanh tra liên ngành do thanh tra thành phố chủ trì, thanh tra toàn diện việc thực hiện thay thế cây xanh trên một số tuyến phố thời gian qua.

Ngày 19/5, kết luận thanh tra được công bố cho thấy nhiều thiếu sót trong việc thay thế cây xanh như: khi triển khai chưa tranh thủ rộng rãi ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, cộng đồng cư dân nơi chịu tác động; chưa làm rõ tiêu chí để đánh giá, phân định như số lượng cây dự kiến phải chặt hạ, thay thế do có nguy cơ đổ, cây khô chết, cây sâu mục; kết quả giám định, cây trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh được khẳng định là mỡ…

Từ những kết luận trên, thanh tra thành phố đề nghị lãnh đạo UBND thành phố nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm do thiếu kiểm tra, sâu sát trong công tác chỉ đạo, triển khai việc cải tạo, thay thế cây xanh trong thời gian qua; kiến nghị kiểm điểm và có hình thức kỷ luật đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo Sở Xây dựng và những người trực tiếp liên quan.

Minh Anh (Tổng hợp)
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Đà Nẵng tạm dừng tháo dỡ bệnh viện dã chiến

Đà Nẵng tạm dừng tháo dỡ bệnh viện dã chiến

(PLVN) - Tối 28/1, UBND TP Đà Nẵng vừa có công văn chỉ đạo quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống Covid-19, trong đó có nội dung tạm dừng việc tháo dỡ Bệnh viện Dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn.

Thiết lập 3 bệnh viện dã chiến tại Hải Dương

Thiết lập 3 bệnh viện dã chiến tại Hải Dương

(PLVN) - Trước tình hình dịch COVID-19 tại Hải Dương và Quảng Ninh đang ngày một diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long quyết định huy động thiết lập 3 bệnh viện dã chiến tại Hải Dương. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Tranh thủ từng giờ, từng phút dập dịch trong thời gian sớm nhất

 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Tranh thủ từng giờ, từng phút dập dịch trong thời gian sớm nhất
(PLVN) - Sau khi Thủ tướng Chính phủ ký Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 28/1/2021, về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, ngay chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trực tiếp quán triệt tinh thần phòng, chống dịch trong điều kiện mới tại hội nghị trực tuyến với tất cả các địa phương trên cả nước.

Lãnh đạo Bộ Tư pháp thăm hỏi cán bộ lão thành nhân dịp Tết Tân Sửu 2021

Lãnh đạo Bộ Tư pháp thăm hỏi cán bộ lão thành nhân dịp Tết Tân Sửu 2021
(PLVN) -Là hoạt động thường niên và ý nghĩa mỗi dịp Tết đến xuân về, chiều 28/1, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cùng lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ đã tới thăm hỏi và chúc sức khỏe nguyên Thứ trưởng Nguyễn Văn Yểu, nguyên Thứ trưởng Hoàng Thế Liên, gia đình cố Thứ trưởng Trần Đông. 

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬