Tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam trong quân đội

(PLO) - Vấn đề kinh phí, trang bị vật chất bảo đảm cho tổ chức thực hiện và việc tổ chức rút kinh nghiệm, động viên khen thưởng tập thể, cá nhân tích cực tham gia thực hiện Ngày Pháp luật cũng là một trong những nội dung cần thực hiện kịp thời, nghiêm túc để tổ chức Ngày Pháp luật được thiết thực, đạt hiệu quả cao.
Tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam trong quân đội Ngày Pháp luật ở Trường Sỹ quan Lục quân 1
Duy trì nền nếp Ngày Pháp luật
Nhận thức rõ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là khâu đầu tiên của quá trình thực thi pháp luật, có vai trò hết sức quan trọng trong việc tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó có những lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, những năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Quân đội luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nội dung công tác PBGDPL cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn đóng quân. 
Trong tổ chức thực hiện đã chú trọng đa dạng hóa, vận dụng linh hoạt các hình thức PBGDPL như sân khấu hóa, lồng ghép với hoạt động của các tổ chức quần chúng, lên lớp trực tiếp, thông qua hệ thống phát thanh, thông qua công tác xét xử của các Tòa án Quân sự, công tác dân vận, giúp dân làm kinh tế...; nội dung bám sát chủ trương, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Quân đội và của địa phương, đơn vị gắn với chức trách, nhiệm vụ, nhu cầu của đối tượng được PBGDPL.
Đặc biệt, quán triệt thực hiện quy định của Luật PBGDPL về Ngày Pháp luật Việt Nam; phát huy những kết quả đã đạt được của Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2013 và chấp hành nghiêm Chỉ thị số 04/CT-BQP ngày 20/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật trong Quân đội, trong năm qua, các cơ quan, đơn vị trong Quân đội đã duy trì nền nếp Ngày Pháp luật định kỳ mỗi tháng một ngày đạt hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn đóng quân. 
Để có được kết quả đó, Bộ Quốc phòng đã sớm có kế hoạch công tác PBGDPL, trong đó xác định rõ nội dung, biện pháp, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện; gắn trách nhiệm thực hiện công tác PBGDPL nói chung, tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nói riêng với trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy. Các cơ quan, đơn vị nhận thức đúng tầm quan trọng, ý nghĩa của Ngày Pháp luật nên tổ chức thực hiện nghiêm túc, huy động được sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.
Đại tá Hàn Mạnh Thắng
Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Quốc phòng 
Chỉ đạo thống nhất từ Bộ đến đơn vị cơ sở
Hướng tới Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2014, với mục tiêu tạo bước đột phá nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, chấp hành nghiêm pháp luật  của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, góp phần tạo chuyển biến tích cực về chất lượng công tác PBGDPL trong toàn quân, Bộ Quốc phòng đã giao cơ quan chuyên môn giúp Bộ chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam trong toàn quân với chủ đề “Toàn quân tích cực học tập và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 
Nội dung của Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2014 trong Quân đội tập trung chủ yếu vào tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam; đẩy mạnh đợt cao điểm năm 2014 tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển; ý nghĩa, nội dung của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013; pháp luật về quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ của Quân đội trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; thông tin về tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật của đơn vị và nội dung, biện pháp tăng cường kỷ luật trong thời gian tới; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác PBGDPL và chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội... 
Các cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình nhiệm vụ để tổ chức bằng hình thức phù hợp, như ra quân diễu hành hưởng ứng Ngày Pháp luật, tổ chức mít tinh, hội nghị, sân khấu hóa... Cùng với đó là việc bố trí các băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở các địa điểm công cộng với các nội dung như: “Toàn đơn vị sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, “Nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật là góp phần xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, “Tôn trọng và chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội là nét đẹp văn hóa quân nhân”... Thời gian thực hiện từ ngày 01/10/2014 đến ngày 30/11/2014, trong đó cao điểm tổ chức các hoạt động là từ ngày 03/11/2014 đến 09/11/2014.
Qua thực tiễn thực hiện Ngày Pháp luật trong Quân đội hàng tháng theo quy định tại Chỉ thị số 04/CT-BQP ngày 20/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và kinh nghiệm tổ chức Ngày Pháp luật năm 2013 cho thấy, để triển khai tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật thiết thực, hiệu quả thì trước hết phải có sự chỉ đạo thống nhất từ Bộ đến đơn vị cơ sở; đồng thời có biện pháp nâng cao nhận thức của cấp ủy, người chỉ huy các cấp và mọi cán bộ, chiến sĩ về vị trí, ý nghĩa của công tác PBGDPL nói chung, Ngày Pháp luật nói riêng. 
Trong tổ chức thực hiện phải xây dựng được kế hoạch sát, đúng với đặc thù từng cơ quan, đơn vị; huy động được sự tham gia, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các cấp, các ngành, các lực lượng và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, phát huy vai trò nòng cốt của cơ quan pháp luật, cơ quan chính trị và lực lượng xung kích; nội dung của Ngày Pháp luật phải thiết thực, gắn với chức năng, nhiệm vụ đơn vị và chức trách, nhu cầu của cán bộ, chiến sĩ; hình thức thể hiện đa dạng, phong phú, linh hoạt để thu hút sự quan tâm theo dõi, tham gia của các lực lượng.
Đại tá Hàn Mạnh Thắng Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Quốc phòng
Cùng chuyên mục
Bộ Chính trị cho ý kiến chuẩn bị đại hội 20 Đảng bộ trực thuộc Trung ương

Bộ Chính trị cho ý kiến chuẩn bị đại hội 20 Đảng bộ trực thuộc Trung ương

(PLVN) - Thực hiện Kết luận số 79-KL/TW, ngày 16/6/2020 của Bộ Chính trị, trong tuần đầu, đợt 3, từ ngày 14/9 đến ngày 19/9/2020, Bộ Chính trị đã làm việc tập thể và tiếp tục làm việc theo nhóm với 20 đảng bộ trực thuộc Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trước khi tiến hành đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị.

Đọc thêm

Nam Á Bank: “Cố” giải ngân khi không có mặt bên thế chấp?

Nam Á Bank: “Cố” giải ngân khi không có mặt bên thế chấp?
(PLVN) - Kết quả tư vấn xác thực chữ ký vào ngày 17/9/2020 về một hợp đồng tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam Á Bank) cho thấy, chữ ký ở mục “Đại diện bên thế chấp” có dấu hiệu bị làm giả. Có thủ tục liên quan hợp đồng tín dụng này được thực hiện khi không có sự hiện diện của bên thế chấp tài sản.

Nhà đầu tư cần cẩn trọng khi trái phiếu doanh nghiệp tăng trưởng nóng

Nhà đầu tư cần cẩn trọng khi trái phiếu doanh nghiệp tăng trưởng nóng

(PLVN) - Hiện nay trên thị trường, các doanh nghiệp đang có xu hướng tăng huy động vốn từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) khiến thị trường TPDN có dấu hiệu tăng trưởng nóng. Bộ Tài chính khuyến cáo các nhà đầu tư cá nhân phải cân nhắc về các rủi ro khi đầu tư TPDN, thận trọng đối với việc chào mời và cam kết lãi suất cao.

Đưa thêm hơn 340 công dân Việt Nam từ Mỹ về nước

Đưa thêm hơn 340 công dân Việt Nam từ Mỹ về nước
(PLVN) - Trong các ngày 19-20/9, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ, hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng Mỹ đưa hơn 340 công dân Việt Nam trở về nước an toàn. 

José Aldo – Võ sĩ hạng lông vĩ đại nhất trong lịch sử võ thuật tổng hợp (Kỳ cuối)

José Aldo – Võ sĩ hạng lông vĩ đại nhất trong lịch sử võ thuật tổng hợp (Kỳ cuối)
(PLVN) - José Aldo cựu vô địch hạng lông UFC ba lần, hai lần là nhà vô địch không thể tranh cãi và một lần là nhà vô địch tạm thời. Tính đến ngày 25 tháng 8 năm 2020, anh đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng UFC Bantamweight và đứng thứ 14 trong Bảng xếp hạng hạng lông của UFC. Được mệnh danh là kẻ cứ bước lên võ đài là chiến thắng, tuy vậy thực tế José Aldo cũng có nhiều thất bại đáng quên...

Indonesia: Phạt đào mộ nếu không đeo khẩu trang

Indonesia: Phạt đào mộ nếu không đeo khẩu trang
(PLVN) - Nhằm ngăn chặn đại dịch Covid-19 lây lan và bùng phát mạnh mẽ, Indonesia đã cho áp dụng hình phạt bắt đi đào mộ ở nghĩa trang đối với các trường hợp vi phạm quy định đeo khẩu trang. 
Những người bảo vệ trường học

Những người bảo vệ trường học

(PLVN) - Đối với nhiều thế hệ học sinh, hình ảnh bác bảo vệ nơi cổng trường trở thành một phần trong ký ức của những năm tháng trên ghế nhà trường. Họ không chỉ là những người gác cổng mà còn là người bảo vệ sự an toàn cho môi trường học đường, bảo vệ sự an toàn cho chính các em học sinh. 

Phó Thủ tướng Chính phủ chia sẻ và thăm hỏi những người bị ảnh hưởng do bão số 5

Phó Thủ tướng Chính phủ chia sẻ và thăm hỏi những người bị ảnh hưởng do bão số 5
(PLVN) -  Bão số 5 đã đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế gây gió giật mạnh, mưa lớn tại một số tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ. Bão, lũ làm 03 người chết, nhiều người bị thương, nhiều nhà ở của người dân bị tốc mái, hư hại, trong đó thiệt hại nặng nề nhất là tại Thừa Thiên Huế.

Bộ Chính trị cho ý kiến chuẩn bị đại hội 20 Đảng bộ trực thuộc Trung ương

Bộ Chính trị cho ý kiến chuẩn bị đại hội 20 Đảng bộ trực thuộc Trung ương
(PLVN) - Thực hiện Kết luận số 79-KL/TW, ngày 16/6/2020 của Bộ Chính trị, trong tuần đầu, đợt 3, từ ngày 14/9 đến ngày 19/9/2020, Bộ Chính trị đã làm việc tập thể và tiếp tục làm việc theo nhóm với 20 đảng bộ trực thuộc Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trước khi tiến hành đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬