Thi hành án dân sự ngày càng lớn mạnh vượt bậc

(PLO) - Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, hệ thống Thi hành án dân sự (THADS) trong toàn quốc đã trở thành công cụ quan trọng tham gia bảo vệ chính quyền nhân dân các cấp, góp phần quan trọng vào duy trì ổn định trật tự, kỷ cương xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm công lý được thực thi.
Thi hành án dân sự ngày càng lớn mạnh vượt bậc Ký Quy chế liên ngành Công an, Tư pháp, Tòa án, Viện kiểm sát.

Đến nay, thể chế về công tác THADS đã cơ bản hoàn thiện, hệ thống THADS đã có sự lớn mạnh vượt bậc với một diện mạo mới, được tổ chức tập trung thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Trong sự lớn mạnh không ngừng của hệ thống các cơ quan THADS  không thể không nói đến sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành và sự nỗ lực của chính các cơ quan THADS. Nói như Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long “bản thân cơ quan THADS  không thể tự mình phát triển, hoàn thành nhiệm vụ mà không có sự vào cuộc của các cấp, các ngành”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình:Tập trung nguồn lực hoàn thành chỉ tiêu THADS

Công tác Tư pháp trong những năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trên cơ sở các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, cải cách pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, Ngành đã đề ra 09 định hướng công tác tư pháp giai đoạn 2011-2015 và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực triển khai thực hiện.

Trong bối cảnh có sự chuyển giao công tác lãnh đạo Bộ, nhưng các lĩnh vực công tác vẫn được tiếp tục triển khai đồng bộ, thông suốt, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát định hướng, chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhiều việc hoàn thành xuất sắc.

Công tác THADS cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, kết quả thi hành án về việc, về tiền năm sau cao hơn so với năm trước; kết quả công tác THADS 08 tháng đầu năm tăng 9,26% về việc và 2,94% về tiền so với cùng kỳ; đã tập trung tổ chức thi hành các vụ việc thu hồi tài sản nhà nước, các vụ việc về tín dụng ngân hàng; tổ chức bộ máy và đội ngũ công chức các cơ quan THADS tiếp tục được quan tâm, chú trọng kiện toàn.

Thời gian tới, cần tập trung nguồn lực hoàn thành chỉ tiêu THADS (xong trên 70% về việc và trên 30% về tiền trên tổng số việc, tiền có điều kiện thi hành, giảm ít nhất 5% đến 7% số việc và 2% đến 4% số tiền có điều kiện thi hành chuyển sang năm 2017 so với số chuyển kỳ sau của năm 2015 chuyển sang năm 2016).

Có kế hoạch, giải pháp để giải quyết, dứt điểm các vụ việc trọng điểm, phức tạp, kéo dài, trong đó đặc biệt lưu ý các vụ án tham nhũng nhằm thu hồi tài sản nhà nước, các vụ việc có liên quan đến tín dụng, ngân hàng nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cơ sở nhằm hạn chế xảy ra các trường hợp khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp làm phức tạp tình hình.

(Trích phát biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tư pháp tháng 6/2016)

Ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TANDTC: Quy chế số 14 giúp TAND thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình

Trong những năm gần đây, sự phối hợp giữa Toà án và ngành THADS  ngày càng được tăng cường, thể hiện qua việc TANDTC đã cùng Bộ Tư pháp, Bộ Công an và VKSNDTC ban hành Quy chế số 14/2013/QCLN - BTP - BCA - TANDTC - VKSNDTC ngày 09/10/2013 về phối hợp trong công tác THADS. Quy chế là cơ sở quan trọng để các ngành tăng cường trách nhiệm trong công tác phối hợp bảo đảm cho phán quyết của Tòa án phải được thực thi trên thực tế; đồng thời mỗi ngành thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình. 

Sau gần 03 năm triển khai thực hiện, Quy chế đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi và tạo ra những chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác THADS  trên cả nước. Theo báo cáo của cơ quan THADS, trong những năm gần đây, công tác THADS  đã đi vào nền nếp và tỷ lệ vụ việc dân sự được thi hành tăng nhiều hơn so với những năm trước đây.

Bên cạnh đó, thực tiễn thực hiện Quy chế cho thấy, thông qua công tác phối hợp trong THADS, không những cơ quan THADS  mà TAND và VKSND cũng thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình trước Nhà nước và trước nhân dân.

Tôi tin tưởng rằng với truyền thống tốt đẹp và những kết quả quan trọng đã đạt được trong 70 năm qua, ngành THADS sẽ tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Bà Lê Thị Thu Ba, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương: Tôi đánh giá cao thành tích mà đội ngũ cán bộ THADS đã đạt được 

Trước hết, tôi xin bày tỏ sự phấn khởi trước sự kiện THADS  tròn 70 tuổi. Có thể nói 70 năm là một thời gian tương đối dài của lịch sử hình thành và phát triển với không ít thăng trầm của ngành THADS, là người từng đồng hành và chứng kiến những đổi thay, phát triển của ngành THADS, tôi đánh giá rất cao về những thành tích mà đội ngũ cán bộ THADS đã đạt được trong thời gian qua. Nhân dịp này, tôi xin chúc mừng ngành THADS và các cán bộ, công chức, người lao động đã và đang làm công tác THADS.

Tuy nhiên, tôi thực sự trăn trở vì công tác THADS vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại, vướng mắc. Để công tác THADS đạt được hiệu quả cao trên thực tế và phát triển bền vững thì ngành THADS cần phải làm tốt hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát hiệu quả từ trong nội bộ mỗi cấp và từ cấp trên. Công

tác tổng kết đánh giá phải thực chất hơn để có cơ sở xác thực cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động. Với truyền thống 70 năm, tôi tin tưởng chắc chắn rằng ngành THADS sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, xứng đáng với niềm tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Ông Nguyễn Đồng Tiến, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Mong tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ

Tôi đánh giá cao việc thực hiện Quy chế 01/QCLN/NHNNVN – BTP ngày 18/3/2015 giữa Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong công tác THADS. Việc thực hiện Quy chế đã được triển khai bài bản, nghiêm túc từ Trung ương đến địa phương.  Những kết quả sau hơn 1 năm thực hiện Quy chế  đã góp phần quan trọng giúp tổ chức tín dụng thu hồi nợ, giảm nợ xấu, bảo đảm an toàn cho hoạt động của hệ thống tín dụng.  

Tuy nhiên, cũng phải nói rằng việc triển khai Quy chế còn những tồn tại như một số tổ chức tín dụng địa phương còn chưa tích cực thực hiện các thỏa thuận đã ký; một số còn hạn chế ở khâu thẩm định, cho vay dẫn đến khó khăn cho công tác THADS... Đặc biệt với số lượng tiền và vụ việc còn phải xử lý thi hành án hiện còn lớn là nhiệm vụ rất nặng nề, do đó tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS  trong việc thi hành các bản án liên quan đến tín dụng ngân hàng, góp phần để ngành Ngân hàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng, Tổng cục trưởng Tổng cục VIII, Bộ Công an: Thực hiện hình phạt bổ sung tăng hơn so với các năm trước

Triển khai thực hiện Quy chế số 911 ngày 26/11/2015 giữa Tổng cục THADS  - Bộ Tư pháp và Tổng cục VIII – Bộ Công an, Tổng cục VIII đã có Công văn chỉ đạo Cơ quan thi hành án hình sự Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các trại giam trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quy chế phối hợp đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng cục VIII, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các trại giam đã xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt nội dung Quy chế đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị, giúp cho cán bộ, chiến sỹ nắm vững và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nội dung của Quy chế 911. Các cơ sở giam giữ đã chủ động tuyên truyền, giáo dục, động viên phạm nhân và thân nhân của họ tích cực nộp tiền, tài sản, giấy tờ theo bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật và bàn giao cho cơ quan THADS  có thẩm quyền giải quyết. Kết quả là phạm nhân và thân nhân của họ thực hiện hình phạt bổ sung là tiền phạt, án phí, bồi thường thiệt hại và nghĩa vụ dân sự khác tăng hơn so với các năm trước. Nhiều cơ sở giam giữ đã phối hợp với cơ quan THADS  giải quyết dứt điểm số tiền còn tồn đọng do phạm nhân nộp để thi hành án.

Ông Đỗ Đức Hiển, Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ: Vững bước đi lên trong giai đoạn phát triển mới

Trong suốt thời gian qua, công tác tổ chức cán bộ của hệ thống THADS đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ cùng sự chia sẻ, tinh thần hợp tác chân thành của Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp. Hai đơn vị đã có nhiều cố gắng, phát huy cơ bản tốt vai trò tham mưu giúp Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ; phối hợp nhịp nhàng trong từng khâu như kiện toàn tổ chức bộ máy, tuyển dụng, đào tạo cán bộ, quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá cán bộ… Qua đó đã góp phần xây dựng hệ thống THADS ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao. 

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống THADS đúng vào thời điểm Quốc hội khóa XIV đang tích cực chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất với sứ mệnh khởi sự thành công một nhiệm kỳ mới của Quốc hội và Chính phủ; cùng với Bộ, ngành Tư pháp, hệ thống THADS cũng đã khép lại một giai đoạn phát triển nữa với nhiều khởi sắc. Tôi mong hệ thống THADS cố gắng nhiều hơn nữa, đưa ngành Tư pháp nói chung, hệ thống THADS nói riêng vững bước đi lên trong giai đoạn phát triển mới.

Ông Nguyễn Đình Tạp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính: Chúc THADS tiếp tục thành công hơn nữa

Cùng với sự lớn mạnh của hệ thống cơ quan THADS, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 03/2011/TT-BTP ngày 17/01/2011 phân cấp quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản cho Tổng cục THADS và cơ quan THADS, đánh dấu một giai đoạn mới trong mối quan hệ giữa Vụ Kế hoạch - Tài chính với các cơ quan THADS mà trực tiếp là Tổng cục THADS. Thời gian qua, hai đơn vị đã có sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả trong từng mặt cụ thể như xây dựng thể chế, chính sách liên quan đến kế hoạch, tài chính; triển khai đề án mua sắm trang thiết bị; đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, kho vật chứng cho các cơ quan THADS... Nhờ đó, điều kiện về cơ sở vật chất của hệ thống THADS luôn được đảm bảo, tạo nhiều thuận lợi trong công tác cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. 

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống,  thay mặt Vụ Kế hoạch - Tài chính, tôi gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống THADS, chúc các đồng chí phát huy truyền thống tốt đẹp qua bề dày lịch sử 70 năm qua và tiếp tục giành được nhiều thành công hơn nữa.

Ông Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc: THADS cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân

Giai đoạn 2011-2015 tăng trưởng của Vĩnh Phúc đạt 6,36%. 6 tháng đầu năm mặc dù kinh tế còn nhiều khó khăn song mức tăng trưởng cũng đạt 7,4 %, cao hơn bình quân trong cả nước, cao hơn cùng kỳ năm 2015, tổng thu ngân sách 14,1 ngàn tỷ. Trong thành tích đó có sự đóng góp không nhỏ của các cơ quan THADS.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được, công tác THADS vẫn còn những hạn chế: lượng án có điều kiện nhưng chưa thi hành xong còn nhiều, một số vụ phức tạp gây bức xúc trong dư luận…Thời gian tới, THADS cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và địa phương để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao.

Thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, tăng cường phối hợp liên ngành, tranh thủ chỉ đạo của cấp trên tháo gỡ kịp thời khó khăn. Đồng thời tăng cường kỷ luật hành chính; làm tốt công tác tuyên truyền, dân vận đối với nhân dân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật để người dân tự nguyện thi hành án.

Ông Phạm Vũ Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang: Thi hành án khẳng định vai trò nòng cốt 

Những năm qua Kiên Giang đã tập trung đẩy mạnh đầu tư, phát triển đồng bộ trên các lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó có phần đóng góp rất lớn của hệ thống cơ quan THADS tại địa phương.

Nhìn chung công tác THADS  thời gian qua cơ bản đạt yêu cầu, chỉ tiêu đề ra. Từ Cục THADS đến các Chi cục THADS đã xây dựng, triển khai, bám sát kế hoạch công tác và hoàn thành các mặt công việc đã đề 

ra ngay từ những tháng đầu năm; công tác rà soát án được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên. Cán bộ, công chức trong ngành đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt chỉ tiêu được giao. Đặc biệt thời gian qua, THADS đã làm tốt vai trò tham mưu giải quyết khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thi hành án, tạo phong trào thi đua đạt thành tích cao.

Tháng 6/2016 vừa qua các đơn vị thuộc Cục đã có sự phối hợp tốt trong công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Hội thi Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất năm 2016 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tại Kiên Giang. 

THADS  Kiên Giang ngày càng thể hiện được tính dân chủ, nghiêm minh, công bằng, tạo được lòng tin trong nhân dân, khẳng định vai trò nòng cốt và sự tín nhiệm đối với các cấp, các ngành tại địa phương.

Ông Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương: Tập trung giải quyết những vụ việc trọng điểm


6 tháng đầu năm 2016, kết quả giải quyết về việc của toàn Ngành đạt tỷ lệ cao; công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án được thực hiện kịp thời, đúng pháp luật; kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đạt 95%; việc tổ chức đợt THADS  cao điểm bước đầu thu được nhiều kết quả. 

Tuy nhiên, kết quả thực hiện chỉ tiêu về tiền còn thấp, các chỉ tiêu giảm việc và tiền chưa đạt được; một số đơn vị vẫn còn để xảy ra các sai phạm về trình tự, thủ tục thi hành án… Trong thời gian tới, ngành THADS  của tỉnh quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh về nâng cao hiệu quả công tác THADS; chủ động tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo toàn diện công tác ngành THADS  trên phạm vi toàn tỉnh; tăng cường công tác phối hợp liên ngành, tổ chức THADS  đúng nguyên tắc, trình tự thủ tục, chú trọng công tác phân loại án đề tập trung giải quyết những vụ việc trọng điểm, phức tạp, kéo dài; làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án…

Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ: Phải lắng nghe dân

Thời gian qua, công tác THADS trên địa bàn TP Cần Thơ đạt được nhiều kết quả, đặc biệt là trong công tác chỉ đạo điều hành có sự tập trung, quyết liệt và tinh thần trách nhiệm rất cao để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Trong hoạt động của ngành luôn chú ý phân công nhiệm vụ, tổ chức kiểm tra chỉ đạo, thực hiện sơ kết và giải quyết những khiếu nại, tố cáo đến nơi đến chốn, đạt yêu cầu cao. 

Để công tác THADS ngày càng được thực hiện tốt và hiệu quả hơn, trong quá trình thi hành án, cơ quan THADS cần tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp đồng thuận của các sở, ban ngành, đoàn thể; lắng nghe và xử lý những bức xúc, bất cập trong quá trình thi hành án, đảm bảo việc thực thi pháp luật  đúng quy định tạo được sự đồng thuận và lòng tin trong nhân dân. Tổng cục THADS cần đầu tư thêm cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cũng như con người. Bên cạnh đó, Cục THADS TP cần tăng cường công tác kiểm tra về việc chấp hành viên thực hiện công việc THADS. Đồng thời, cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về pháp luật THADS.

Ông Lê Xuân Đại, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An: THADS đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH địa phương

 

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng công tác THADS Nghệ An đã có sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trên tất cả các mặt công tác, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

Cục THADS Nghệ An đã khẳng định được vai trò của một cơ quan cấp tỉnh tham mưu triển khai kịp thời, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác THADS. Tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới, tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, người lao động ngành THADS  Nghệ An sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, phấn đấu tiếp tục thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, thực thi công lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương và ổn định, qua đó góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, như lời Bác Hồ dạy “Phụng công thủ pháp, chí công vô tư”.

Nhóm Phóng viên
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Claressa Maria Shields - Người đẹp cứ bước lên võ đài là giành chiến thắng

Claressa Maria Shields - Người đẹp cứ bước lên võ đài là giành chiến thắng
(PLVN) - Claressa Maria Shields (SN 1995) là một võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp người Mỹ. Cô nắm giữ đai vô địch thế giới ở ba hạng cân, đồng thời là nữ vô địch hạng trung không thể tranh cãi của thế giới kể từ năm 2019 và các danh hiệu hạng bán trung WBC và WBO thống nhất kể từ tháng 1/2020; trước đó là các danh hiệu WBC và IBF thống nhất của nữ từ năm 2017 đến 2018. Tính đến tháng 5/2020, cô được xếp hạng là nữ võ sĩ tốt nhất thế giới.

Tứ trấn xứ Lạng – Bài 1: Trấn Đông : Đền Cửa Đông thờ thần Bạch Đế

Tứ trấn xứ Lạng – Bài 1: Trấn Đông : Đền Cửa Đông thờ thần Bạch Đế
(PLVN) - Lạng Sơn - mảnh đất địa linh, nhân kiệt với những trầm tích văn hóa theo suốt chiều dài lịch sử nước Việt, với những ngôi đền thiêng ẩn chứa nhiều thông điệp sâu sắc của tiền nhân để lại. Trong đó có bốn ngôi đền nằm ở bốn hướng trấn giữ và bảo vệ Đoàn Thành (thành cổ Lạng Sơn xưa), được mệnh danh là “Xứ Lạng tứ trấn”. 

Bổ sung tổ chức giám định công lập thuộc VKSNDTC

Bổ sung tổ chức giám định công lập thuộc VKSNDTC
(PLVN) - Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, một điểm mới đáng chú ý của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp là thành lập thêm tổ chức giám định công lập trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự.

Bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh

Bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh
(PLVN) - Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải vừa được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Đảng bộ Bộ Tư pháp long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ Bộ Tư pháp long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025

(PLVN) - Sáng 10/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã chính thức khai mạc với chủ đề “Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đưa công tác tư pháp phát triển bền vững lên tầm cao mới”. Đây là Đại hội điểm cấp trên cơ sở của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Sức mạnh phản biện báo chí

Sức mạnh phản biện báo chí
(PLVN) - Trước khi được gửi đi dự thi Giải Báo chí Quốc gia lần thứ VII năm 2012, loạt bài 5 kỳ “Chứng minh nhân dân mẫu mới: Chưa “ra lò” đã phiền toái” của nhóm tác giả Võ Tuấn Anh và Phan Thanh Quý đã bàn, thậm chí bàn rất sâu và kiên trì về một vấn đề “nóng bỏng” của xã hội lúc bấy giờ, liên quan tới thẩm quyền quản lý của ngành Công an. 
Sao Mai Tuyết Nga: 'Tôi không phải 'Hoa hậu đi hát'

Sao Mai Tuyết Nga: 'Tôi không phải 'Hoa hậu đi hát'

(PLVN) - Top 10 dòng nhạc dân gian “Sao Mai 2017”, đăng quang Hoa hậu áo dài Việt Nam 2019, Tuyết Nga bước chân vào showbiz với các hoạt động xã hội và âm nhạc khá tưng bừng. Tuyết Nga chứng mình cô là một ca sỹ chuyên nghiệp chứ không phải kiểu người đẹp lấn sân ca hát...

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Trưởng ban Báo Điện tử: Xuân Bính

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬