Sẽ chỉ giữ lại doanh nghiệp làm nhiệm vụ quân sự quốc phòng

(PLO) - Hôm qua - 13/7, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo về kết quả hoạt động quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội trong 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng hoạt động trong nửa cuối năm 2017; kết quả hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng của các doanh nghiệp quân đội và các đoàn kinh tế quốc phòng. 
Sẽ chỉ giữ lại doanh nghiệp làm nhiệm vụ quân sự quốc phòng Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Quân ủy T.Ư, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam - chủ trì cuộc họp báo.

Doanh nghiệp quân đội không làm kinh tế thuần túy

Liên quan đến vấn đề Quân đội tham gia làm kinh tế, Thiếu tướng Võ Hồng Thắng, Cục trưởng Cục Kinh tế - Bộ Quốc phòng khẳng định, Quân đội tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế là một hoạt động xuất phát từ bản chất Quân đội nhân dân Việt Nam và có truyền thống lâu đời trong lịch sử phát triển quân sự của dân tộc.

Quan điểm kết hợp kinh tế với quốc phòng và quốc phòng với kinh tế là quan điểm nhất quán của Đảng ta được thể hiện trong Hiến pháp. Quân đội thực hiện nhiệm vụ lao động sản xuất, xây dựng phát triển kinh tế là sự cụ thể hóa, thực hiện quan điểm kết hợp kinh tế với quốc phòng. Đó cũng là nhiệm vụ do Nhà nước giao cho Quân đội để phù hợp với chiến lược quốc gia phát triển kinh tế, xã hội đất nước song hành với bảo vệ Tổ quốc. 

Thiếu tướng Võ Hồng Thắng tái khẳng định, chủ trương sắp xếp lại doanh nghiệp quân đội là thực hiện chủ trương chung của Đảng, Nhà nước về sắp xếp nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhất trí đưa ra đề án từ nay đến năm 2020 sẽ chỉ giữ lại 17 doanh nghiệp (100% vốn) là các doanh nghiệp làm nhiệm vụ quân sự quốc phòng, kết hợp lao động sản xuất xây dựng kinh tế gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng. 12 doanh nghiệp nhà nước, chiếm 51% là các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh có phục vụ nhiệm vụ quốc phòng và khi cần thiết có thể huy động cho nhiệm vụ quân sự quốc phòng.

Các doanh nghiệp xây dựng, thương mại, dịch vụ hoặc các doanh nghiệp không hoặc ít nhiệm vụ quốc phòng sẽ được cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước. Vì thế, phải hiểu Quân đội thôi làm kinh tế nghĩa là các doanh nghiệp quân đội sẽ không làm kinh tế thuần túy. 

Liên quan đến vấn đề quản lý, sử dụng đất quốc phòng, Thiếu tướng Võ Hồng Thắng cho biết, Bộ Quốc phòng đã và đang tiến hành thanh tra, kiểm tra hoạt động quản lý sử dụng đất quốc phòng, cương quyết ngưng các hoạt động cho thuê, sử dụng đất quốc phòng trái phép, trái mục đích. Hoạt động sử dụng đất quốc phòng phục vụ phát triển kinh tế phải đảm bảo đúng luật, đúng kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất nhằm tận dụng tối đa giá trị, hiệu quả đất, góp phần cải thiện đời sống cán bộ, nhân viên quốc phòng và góp phần phát triển kinh tế địa phương. 

Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Võ Hồng Thắng cho biết, thời gian qua, các Đoàn kinh tế quốc phòng đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong việc phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực Khu kinh tế Quốc phòng, góp phần cải thiện từng bước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; kết hợp đảm bảo quốc phòng – an ninh ở địa bàn chiến lược, biên giới, hải đảo.

Các đoàn kinh tế quốc phòng đã đỡ đầu, đón nhận trên 101.000 hộ dân; hỗ trợ 126 tỷ đồng cho 6.000 hộ định cư ổn định và tích cực tham gia hỗ trợ nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng, khám chữa bệnh, hỗ trợ người dân sản xuất kinh doanh và tham gia giúp chính quyền địa phương nâng cao chất lượng tổ chức đảng, chính quyền và cán bộ địa phương. 

Trong khi đó, các doanh nghiệp quân đội cũng đã được sắp xếp (từ 305 doanh nghiệp năm 2000 còn 88 doanh nghiệp tính đến hết năm 2016) và có những bước phát triển, đảm bảo việc làm cho người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ ngân sách nhà nước, đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng kinh tế quốc dân.

Tính riêng 6 tháng đầu năm 2017, các doanh nghiệp quân đội đạt doanh thu 189.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước khoảng 22.000 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 21.000 tỷ đồng. Các doanh nghiệp quân đội đã trực tiếp thực hiện tích cực và hiệu quả các chính sách hậu phương quân đội, tham gia các chương trình an sinh xã hội, hoạt động từ thiện nhân đạo, các chương trình xóa đói giảm nghèo tại các địa phương... 

Hoàn thành tốt vai trò đội quân chiến đấu, công tác và lao động sản xuất

Tại buổi họp báo, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, trong thời gian tới sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa quan điểm của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ mới.

Làm tốt công tác dự báo chiến lược làm tham mưu cho Đảng, Nhà nước trước mọi tình huống; nâng cao hơn nữa khả năng sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ các mục tiêu, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Đồng thời, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và chỉ đạo quyết liệt thực hiện cho được mục tiêu cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quốc phòng trong tình hình mới. 

Trong thời gian tới, toàn quân tiếp tục làm tốt hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, trọng tâm là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiếu đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật và chấp hành pháp luật của Nhà nước;

Nỗ lực đổi mới xây dựng Quân đội tinh gọn, mạnh, cơ động hiệu quả; tích cực xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang 3 thứ quân hiệu quả đáp ứng yêu cầu mới và nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; làm tốt vai trò nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn, nhất là địa bàn chiến lược, trọng điểm. 

Theo Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, 6 tháng đầu năm nay, Quân đội đã thực hiện tốt chức năng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện, môi trường hòa bình ổn định cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. 

Trong 6 tháng đầu năm, toàn quân đã nỗ lực cố gắng hoàn thành nhiệm vụ “đội quân công tác”, tập trung cùng các bộ, ngành phòng tránh, trực tiếp cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, tai nạn; tham gia cùng chính quyền địa phương tham gia xây dựng nông thôn mới; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Nhà nước phát động, giải quyết các vấn đề tồn đọng còn lại sau chiến tranh.

Trong lĩnh vực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, Quân đội đã có những biện pháp tích cực nhằm góp phần xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, cơ động, hiệu quả đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ mới. Có thể nói, Quân đội đã làm tốt nhiệm vụ là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và động quân lao động sản xuất.

X.Khu
Cùng chuyên mục
Lễ truy điệu và Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Lễ truy điệu và Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

(PLVN) - Vào lúc 12 giờ 30 phút trưa nay 15-8, Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được cử hành trang trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội).  Lễ an táng sẽ diễn ra lúc 14 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội).

Đọc thêm

Hà Nội: Chính quyền huyện Gia Lâm thờ ơ trước những khiếu nại của công dân

Hà Nội: Chính quyền huyện Gia Lâm thờ ơ trước những khiếu nại của công dân
(PLVN) -  Trước những dấu hiệu khuất tất trong việc thu hồi đất, bồi thường để thực hiện Dự án xây dựng khu tái định cư phục vụ việc mở rộng cơ sở sản xuất Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam, bà Nguyễn Thị Phương đã gửi đơn khiếu nại đến các cấp chính quyền huyện Gia Lâm, nhưng sau thời gian dài UBND huyện này vẫn không có văn bản trả lời nội dung khiếu nại của công dân.

Mỹ, Nga sắp thảo luận về ổn định chiến lược

Mỹ, Nga sắp thảo luận về ổn định chiến lược
(PLVN) - Ông Marshall Billingslea - Đặc phái viên về Kiểm soát Vũ khí của Tổng thống Mỹ Donald Trump - dự kiến sẽ thảo luận về ổn định chiến lược với Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov tại Vienna vào ngày 17 và 18/8 tới.

5 tiêu chí đánh giá, xếp loại công chức, viên chức

5 tiêu chí đánh giá, xếp loại công chức, viên chức
(PLVN) - Tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức tới đây bao gồm chính trị, tư tưởng; đạo đức, lối sống; tác phong, lề lối làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật và Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
 Trục vớt tàu bị chìm trên sông Đuống

Trục vớt tàu bị chìm trên sông Đuống

(PLVN) -Vào hồi 2h30 phút ngày 13/8/2020, sau nhận được tin báo có một tàu hàng bị đắm trên sông Đuống, Thuỷ đoàn 1, Cục CSGT, Bộ Công an nhanh chóng bố trí phương án, cử 01 tổ công tác phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh, Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực II có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu nạn cứu hộ phân luồng giao thông,

Kinh hoàng công nghệ tái chế giấy bẩn trong mùa dịch

Kinh hoàng công nghệ tái chế giấy bẩn trong mùa dịch
(PLVN) - Thời gian gần đây, Báo Pháp luật Việt Nam nhận được thông tin bạn đọc phản ánh một cơ sở tái chế giấy không bảng hiệu, lén lút hoạt động nhiều năm tại chân cầu Thuận An 2, đầu đường vào khu vực mỏ đá Tân Cang, phường Phước Tân, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. 
 Quản lý Viện thẩm mỹ quốc tế Hương Giang phủ nhận làm răng như nha sỹ

Quản lý Viện thẩm mỹ quốc tế Hương Giang phủ nhận làm răng như nha sỹ

(PLVN) - “Bên tôi làm chuyên sâu về da, không làm răng. Có những khách có nhu cầu làm răng thì bên tôi vẫn sẽ tư vấn và kết nối với những nha khoa khác để chuyển khách sang. Không trực tiếp thực hiện làm răng tại cơ sở của Viện thẩm mỹ Quốc tế Hương Giang”, Quản lý Viện thẩm mỹ Quốc tế Hương Giang Lê Thị Trà My một mực khẳng định.

Chưa cắt chế độ thâm niên của giáo viên

Chưa cắt chế độ thâm niên của giáo viên
(PLVN) - Theo quy định, từ thời điểm 1-7-2020 chế độ phụ cấp thâm niên nghề giáo viên sẽ bị bãi bỏ. Tuy nhiên, Bộ Tài chính đã đề nghị lùi thời gian thực hiện quy định này.

Lễ truy điệu và Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Lễ truy điệu và Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
(PLVN) - Vào lúc 12 giờ 30 phút trưa nay 15-8, Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được cử hành trang trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội).  Lễ an táng sẽ diễn ra lúc 14 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội).

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Trưởng ban Báo Điện tử: Xuân Bính

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬