Sáng mai công bố kết quả bỏ phiếu tín nhiệm 47 chức danh

Công bố danh sách 47 chức danh lãnh đạo hàng đầu trong bộ máy nhà nước để Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, 2 vị trí Bộ trưởng Tài chính và Tổng Kiểm toán nhà nước không đủ điều kiện lấy phiếu kỳ này. Kết quả bỏ phiếu cũng như Nghị quyết về lấy phiếu sẽ được công bố vào sáng mai (11/6).

[links()]Công bố danh sách 47 chức danh lãnh đạo hàng đầu trong bộ máy nhà nước để Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, 2 vị trí Bộ trưởng Tài chính và Tổng Kiểm toán nhà nước không đủ điều kiện lấy phiếu kỳ này.

Theo tờ trình số 439 (ngày 7/6/2013) Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trình bày, tiêu chí để xác định danh sách người được đưa ra lấy phiếu gồm các điều kiện: Người đó đang giữ chức vụ được QH bầu và phê chuẩn; Có thời gian giữ chức vụ đó trên dưới 1 năm để đủ thời gian đánh giá hoạt động, công tác.

Theo đó, Chủ tịch Quốc hội cho biết trường hợp ông Vương Đình Huệ - nguyên Bộ trưởng Tài chính, đủ thời gian công tác 1 năm ở cương vị này nhưng vừa được Quốc hội miễn nhiệm để đảm nhiệm nhiệm vụ khác nên không đủ điều kiện lấy phiếu tại Quốc hội.  Ông Huệ sẽ được lấy phiếu ở đơn vị công tác mới, trong khối cơ quan của Đảng.

Ông Đinh Tiến Dũng vừa được bầu làm Bộ trưởng tài chính nên chưa đủ thời gian 1 năm đảm nhiệm cương vị này cũng như ông Nguyễn Hữu Vạn cũng vừa dược bầu làm Tổng Kiểm toán nhiệm 2 tuần trước nên không đủ thời gian công tác để đánh giá tín nhiệm

Vì vậy, từ danh sách 49 người như dự kiến ban đầu, Quốc hội lần này chỉ lấy phiếu đối với 47 chức danh.

Nhấn mạnh ý nghĩa lần đầu lấy phiếu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, đây là lần đầu tiên Quốc hội dùng quyền giám sát tối cao đối với các vấn đề nhân sự. Ông Hùng thông tin, đây cũng là một hoạt động đặc biệt của Việt Nam khi chưa có nước nào trên thế giới thực hiện việc này.

“Chính các đại biểu sẽ thay mặt cử tri và đồng bào cả nước thực hiện nhiệm vụ rất quan trọng là đánh giá các chức danh chủ chốt trong bộ máy nhà nước mà các đại biểu đã bầu bầu từ nhiệm kỳ (chưa được 2 năm)”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Ông Hùng khẳng định, Quốc hội sẽ cân nhắc cẩn trọng, công tâm và thực sự khách quan trong đánh giá từng chức danh, theo các căn cứ cụ thể.

Trước hết, các đại biểu đã nghiên cứu báo cáo tự đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, lối sống đạo đức của các vị lãnh đạo. Báo cáo này được những người báo cáo đã thực hiện nghiêm túc, UB Thường vụ đã gửi đúng và sớm từ trước khi khai mạc kỳ họp để đại biểu Quốc hội có thời gian nghiên cứu đánh giá.

Căn cứ thứ 2 chính là thực tế tình hình kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, công tác tư pháp của đất nước. Từ đánh giá về tình hình, đại biểu có thể “soi” trở lại kết quả hoạt động của bộ máy nhà nước nói chung và các vị được bầu, phê chuẩn nói riêng.

“Từ những chuyển biến, kết quả có thể nói lên nỗ lực cũng như tồn tại yếu kém đã khắc phục hoặc chưa khắc phục được. Thông tin này có thể nói là rộng khắp, cử tri, đồng bào cả nước đều biết, có thông tin, đều có thể để có đánh giá một cách toàn diện cách hoạt động của nhà nước cũng như các vị đứng đầu được lấy phiếu lần này”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Ngoài ra còn các căn cứ khác như kết quả hoạt động của Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ và báo cáo kiến nghị của cử tri cả nước mà UB TƯ MTTQ đã tập hợp gửi đến Quốc hội thời gian qua.

Hơn tất cả, ông Hùng nhấn mạnh, căn cứ quan trọng nhất để đánh giá tín nhiệm mỗi chức danh chính là đánh giá của bản thân mỗi đại biểu với tinh thần thận trọng, khách quan.

Ông Hùng chia sẻ suy nghĩ dưới góc độ là một người được tham gia bỏ phiếu đồng thời là người được các đại biểu đánh giá tính nhiệm.

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cho biết, ông có 2 tâm trạng, vừa hồi hợp chờ đợi xem Quốc hội đánh giá tín nhiệm đối với bản thân mình như thế nào để còn phấn đấu và trăn trở xem làm sao để thả lá phiếu vào thùng sao cho chính xác.

Chủ tịch Quốc hội khái quát, động tác thả lá phiếu rất đơn giản nhưng ý nghĩa rất quan trọng.

“Chúng tôi tin tưởng Quốc hội sẽ hoàn thành tốt trọng trách của mình trước Đảng, nhà nước và đặc biệt là đồng bào cử tri”, Chủ tịch Quốc hội quả quyết.

Ngay sau khi công bố danh sách 47 chức danh đưa ra lấy phiếu và được Quốc hội biểu quyết thông qua với hơn 95% “phiếu thuận”, các đoàn đại biểu tổ chức thảo luận riêng về việc này. 16h, các đoàn đại biểu Quốc hội trở lại hội trường, nghe báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận và tiến hành bỏ phiếu.

Kết quả bỏ phiếu cũng như Nghị quyết về lấy phiếu sẽ được công bố vào sáng mai (11/6).

Danh sách 47 chức danh được Quốc hội thông qua:

Ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước

Ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội

Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng

***

Bà Nguyễn Thị Doan, Phó chủ tịch nước

Ông Trương Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao

Ông Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao

***

Ông Uông Chu Lưu, Phó chủ tịch Quốc hội

Ông Huỳnh Ngọc Sơn, Phó chủ tịch Quốc hội

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó chủ tịch Quốc hội

Bà Tòng Thị Phóng, Phó chủ tịch Quốc hội

Ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội.

Ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội

Ông Trần Văn Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội

Ông Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội

Ông Nguyễn Văn Hiện, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội

Ông Nguyễn Kim Khoa, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội

Ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội

Bà Nguyễn Thị Nương, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội

Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Ông Ksor Phước, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc

Ông Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội

***

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó thủ tướng

Ông Nguyễn Xuân Phúc Phó thủ tướng

Ông Hoàng Trung Hải, Phó thủ tướng

Ông Vũ Văn Ninh, Phó thủ tướng

Ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng Công an

Ông Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng

Ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ông Nguyễn Thái Bình, Bộ trưởng Nội vụ

Ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội

Ông Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Tư pháp

Ông Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Xây dựng

Ông Vũ Đức Đam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Công Thương

Ông Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo

Ông Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao

Ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Ông Giàng Seo Phử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Ông Nguyễn Minh Quang, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường

Ông Nguyễn Quân, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ

Ông Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông

Ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Giao thông Vận tải

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Y tế

Ông Huỳnh Phong Tranh, Tổng thanh tra Chính phủ

Ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư

Theo Dân trí, VnExpress

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi toàn dân vào cuộc để chiến thắng Covid - 19

Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi toàn dân vào cuộc để chiến thắng Covid - 19

(PLVN) - “Nguyễn Trãi nói 'đẩy thuyền cũng là dân mà lật thuyền cũng là dân', Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định 'dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong'. Nhân dân không vào cuộc thì chúng ta không thể làm được, không thể chiến thắng trong cuộc chiến này”, Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh.

Đọc thêm

Đã tìm thấy bác sĩ Nga sau 3 ngày mất tích

Đã tìm thấy bác sĩ Nga sau 3 ngày mất tích
(PLVN) - Cựu bác sĩ trưởng của bệnh viện nơi blogger đối lập người  Nga Alexei Navalny được điều trị ban đầu đã được tìm thấy còn sống sau khi mất tích trong một khu rừng ở Siberia (Nga).

Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi toàn dân vào cuộc để chiến thắng Covid - 19

Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi toàn dân vào cuộc để chiến thắng Covid - 19
(PLVN) - “Nguyễn Trãi nói 'đẩy thuyền cũng là dân mà lật thuyền cũng là dân', Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định 'dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong'. Nhân dân không vào cuộc thì chúng ta không thể làm được, không thể chiến thắng trong cuộc chiến này”, Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh.

Bắc Giang: Huyện Việt Yên kiểm soát tốt tình hình, không để dịch Covid -19 lây lan

Bắc Giang: Huyện Việt Yên kiểm soát tốt tình hình, không để dịch Covid -19 lây lan
(PLVN) - Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang, hiện nay tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp trên địa bàn tỉnh. Trước tình hình trên, UBND huyện Việt Yên đã chủ động triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, giám sát các trường hợp F1 và các trường hợp có liên quan.

Kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm yêu cầu phòng chống dịch Covid-19

Kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm yêu cầu phòng chống dịch Covid-19
(PLVN) - Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, đồng thời tạo tính răng đe, lãnh đạo thành phố Huế chỉ đạo Công an thành phố Huế cùng các đơn vị chức năng trên địa bàn thường xuyên đẩy mạnh, tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch của tỉnh, thành phố.

Hải Phòng: Quán karaoke đón khách nước ngoài bất chấp lệnh cấm

Hải Phòng: Quán karaoke đón khách nước ngoài bất chấp lệnh cấm
(PLVN) - Ngày 10/5, Công an TP Hải Phòng cho biết: Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP vừa kiểm tra, phát hiện quán karaoke Hera (ở số 225 đường Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền) đón khách tới để phục vụ, bất chấp lệnh cấm của chính quyền TP Hải Phòng.
Không phát sinh ca nhiễm mới, Quảng Ngãi ngừng áp dụng Chỉ thị 15

Không phát sinh ca nhiễm mới, Quảng Ngãi ngừng áp dụng Chỉ thị 15

(PLVN) - Chiều 10/5, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quyết định hỏa tốc, thay đổi các biện pháp đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19, trog đó, kể từ 0 giờ ngày 11/5/2021, ngừng áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn toàn tỉnh.

Hà Nội xem xét tạm dừng kinh doanh không thiết yếu

Hà Nội xem xét tạm dừng kinh doanh không thiết yếu
(PLVN) - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh chỉ ra thực trạng vẫn còn chỗ này chỗ kia thực hiện chưa quyết liệt như ở công viên, vườn hoa vẫn tụ tập và kiến nghị xem xét tạm dừng thêm loại hình kinh doanh không thiết yếu như bia hơi…

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó Tổng biên tập: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0888 033 376