"Siết" xe công để chống lãng phí

Dự thảo Luật quy định việc mua sắm phương tiện đi lại phải đúng đối tượng, phục vụ thiết thực cho công việc; theo định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và phải thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Việc sửa chữa, thay thế phương tiện đi lại phải căn cứ vào định mức, tiêu chuẩn, chế độ và các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Sáng nay, Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) (THTK, CLP)

Dự án Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) bao gồm 5 chương và được chia thành 76 Điều. Như vậy, so với luật hiện hành,  dự án Luật THTK, CLP (sửa đổi) giảm 6 chương và 10 điều. Việc giảm số chương, điều nói trên theo Ban soạn thảo là kết quả của rà soát, xử lý những nội dung trùng lặp tại Luật hiện hành.

Tiết kiệm, chống lãng phí sẽ được quy định rất cụ thể trong Dự luật
Tiết kiệm, chống lãng phí sẽ được quy định rất cụ thể trong Dự luật

Tại dự thảo luật, một trong những nội dung mới có ý nghĩa rất quan trọng đối với hiệu quả của việc THTK, CLP là  Những quy định cụ thể về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, trong đó đưa ra những định mức, tiêu chuẩn, chế độ làm căn cứ THTK, CLP..

Đối với việc mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện, thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức trong khu vực nhà nước, Dự luật được thiết kế trên cơ sở kế thừa Mục 2 Chương II của Luật hiện hành. Đồng thời, quy định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao mua sắm, quản lý, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện, thiết bị làm việc phải ban hành quy chế nội bộ, kế hoạch sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện, thiết bị làm việc; xác định mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, chỉ tiêu chống lãng phí trong quản lý, sử dụng phương tiện đi lại, phương tiện, thiết bị làm việc và phương tiện, trang thiết bị liên lạc.

Dự thảo Luật quy định việc mua sắm phương tiện đi lại phải đúng đối tượng, phục vụ thiết thực cho công việc; theo định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và phải thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu; việc sửa chữa, thay thế phương tiện đi lại phải căn cứ vào định mức, tiêu chuẩn, chế độ và các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Dự thảo luật cũng quy định rất cụ thể trách nhiệm của cơ quan, tổ chức được giao quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong việc xác định mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong mua sắm, sửa chữa, thay thế phương tiện đi lại; xây dựng kế hoạch mua sắm, trang bị mới, sửa chữa phương tiện đi lại hoặc thực hiện điều chuyển từ nơi thừa sang nơi thiếu để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm được giao, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.

Trong việc sử dụng phương tiện đi lại, Dự thảo Luật đã quy định cơ quan, tổ chức phải sử dụng phương tiện đúng mục đích, đúng đối tượng và không được vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Ngoài ra, giao Chính phủ quy định và tổ chức thực hiện chế độ sử dụng phương tiện đi lại theo các phương thức: (i) Trang bị phương tiện đi lại theo chức danh, chức vụ, địa bàn công tác; (ii) Thuê phương tiện đi lại của doanh nghiệp dịch vụ để phục vụ công việc; (iii) Khoán kinh phí cho người có tiêu chuẩn, chế độ sử dụng phương tiện đi lại.

Tương tự như đối với phương tiện đi lại, dự thảo Luật quy định việc mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc phải đúng đối tượng, định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, phục vụ thiết thực, hiệu quả cho công việc, đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ và phải thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Bên cạnh việc kế thừa các quy định về nguyên tắc mua sắm, trang bị phương tiện thông tin, liên lạc, dự thảo Luật còn quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức được giao quản lý, sử dụng phương tiện thông tin liên lạc như: (i) Ban hành và tổ chức thực hiện quy chế nội bộ về sử dụng phương tiện thông tin, liên lạc; giao mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí đến từng bộ phận, cá nhân sử dụng để thực hiện; (ii) Rà soát toàn bộ phương tiện thông tin, liên lạc thuộc phạm vi quản lý, thu hồi những phương tiện được trang bị không đúng đối tượng và lập kế hoạch trang bị, điều chuyển phương tiện thông tin, liên lạc phù hợp với yêu cầu công việc, tiết kiệm và hiệu quả.

Dự thảo Luật cũng quy định các nhóm hành vi gây lãng phí và giao Chính phủ quy định các hành vi gây lãng phí cụ thể. Đối với cơ quan, tổ chức, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các quy định tại dự luật, để xảy ra lãng phí thì bị xử lý theo các hình thức tương ứng theo luật định

Ngoài những vấn đề trên, Dự luật quy định cụ thể các vấn đề liên quan đến việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng, trụ sở làm việc, nhà ở công vụ và công trình phúc lợi công cộng; trong quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên;  trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động; trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp

Đặc biệt, Dự thảo quy định về thông tin phát hiện lãng phí; trách nhiệm của người phát hiện lãng phí; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức nơi có phát hiện để xảy ra lãng phí; cơ chế khen thưởng; khuyến khích đối với tổ chức, cá nhân phát hiện thông tin lãng phí có giá trị.

Đây là quy định mới so với Luật hiện hành nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân và công dân phát hiện và cung cấp kịp thời các thông tin về lãng phí; quy định trách nhiệm của người phát hiện lãng phí về tính trung thực của các thông tin; làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức nơi có lãng phí trong việc xem xét xử lý, khắc phục kịp thời và thực hiện việc giải trình về việc để xảy ra lãng phí.

Nhật Thanh

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Trưởng Ban Tuyên giáo TW chia sẻ khó khăn của cán bộ, chiến sĩ chốt chặn dịch COVID-19 trên tuyến biên giới

Trưởng Ban Tuyên giáo TW chia sẻ khó khăn của cán bộ, chiến sĩ chốt chặn dịch COVID-19 trên tuyến biên giới

(PLVN) - Tại huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 vừa có buổi tiếp xúc với hơn 150 cử tri là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động các cơ quan huyện và cử tri xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu.

Đọc thêm

Trưởng Ban Tuyên giáo TW chia sẻ khó khăn của cán bộ, chiến sĩ chốt chặn dịch COVID-19 trên tuyến biên giới

Trưởng Ban Tuyên giáo TW chia sẻ khó khăn của cán bộ, chiến sĩ chốt chặn dịch COVID-19 trên tuyến biên giới
(PLVN) - Tại huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 vừa có buổi tiếp xúc với hơn 150 cử tri là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động các cơ quan huyện và cử tri xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp xúc cử tri, thăm Đồn biên phòng Tân Phú (Tây Ninh)

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp xúc cử tri, thăm Đồn biên phòng Tân Phú (Tây Ninh)
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 vừa có buổi tiếp xúc với hơn 150 cử tri là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động các cơ quan huyện và cử tri xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh).

Sẵn sàng phương án phòng, chống dịch COVID-19 trong bầu cử

Sẵn sàng phương án phòng, chống dịch COVID-19 trong bầu cử
(PLVN) -  Tại TP Lai Châu, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho công tác bầu cử được đảm bảo; việc chỉnh trang môi trường tại các điểm bỏ phiếu đã cơ bản hoàn tất; công tác đảm bảo an ninh trật tự, phương án phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong cuộc bầu cử cũng được chuẩn bị sẵn sàng…

Nguồn cung hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định trong dịch COVID-19

Nguồn cung hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định trong dịch COVID-19
(PLVN) - Ngày 13/5, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên triệu tập cuộc họp khẩn tại đầu cầu Hà Nội, kết nối trực tuyến 63 tỉnh thành, nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, tại cuộc họp một số đơn vị đã báo cáo về việc bảo đảm nguồn cung hàng hóa, bình ổn thị trường tại địa phương mình.
Chuẩn bị tổng kết, trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử

Chuẩn bị tổng kết, trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử

(PLVN) -Để tổng kết, đánh giá việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” tôn vinh, khen thưởng các cá nhân đạt giải và các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, Ban Tổ chức Cuộc thi đã ban hành Kế hoạch về việc tổ chức tổng kết Cuộc thi.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó Tổng biên tập: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0888 033 376