Phong trào thi đua yêu nước ngành Thanh tra góp phần nâng cao hiệu quả phòng chống tham nhũng

(PLVN) - Phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V (2020-2025) sáng nay (1/11), Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khẳng định, một trong những kết quả nội bật của ngành Thanh tra 5 năm qua là đóng góp tích cực, quan trọng vào công cuộc phòng, chống tham nhũng. 
Phong trào thi đua yêu nước ngành Thanh tra góp phần nâng cao hiệu quả phòng chống tham nhũng Đại hội thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V (2020-2025) được tổ chức trực tuyến.

Thanh tra là để góp phần phòng ngừa vi phạm, tham nhũng

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình bày tỏ "phấn khởi nhận thấy 5 năm qua ngành Thanh tra đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và đạt được những thành tựu quan trọng, nhất là trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho".

Theo Phó Thủ tướng thường trực, một trong những điểm nội bật là đóng góp tích cực, quan trọng của ngành Thanh tra vào công cuộc phòng, chống tham nhũng (PCTN). Thời gian qua, ngành Thanh tra đã tiến hành nhiều cuộc thanh tra và kết luận nhiều vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, phục vụ cho Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN trong công cuộc đấu tranh và xử lý hành vi tham nhũng, kiến nghị xử lý trách nhiệm các cá nhân vi phạm, thu hồi nhiều tài sản, đất đai có giá trị lớn, chuyển cơ quan điều tra nhiều vụ việc.

"Với vị thế là cơ quan có chức năng, nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, ngành Thanh tra là một trong những công cụ hữu hiệu trong việc phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, hành vi tham nhũng, thất thoát, lãng phí, góp phần quan trọng vào công xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam" - Phó Thủ tướng thường trực nhận xét.

Chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong hoạt động Thanh tra thời gian qua, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đề nghị thời gian tới, ngành Thanh tra sẽ thực hiện hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết các vụ khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài, bảo đảm quyền lợi của người dân, doanh nghiệp, nhà nước.

 Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại Đại hội.

Tiếp tục triển khai hiệu quả chiến lược quốc gia về PCTN, các biện pháp PCTN, quan tâm công tác khen thưởng bảo vệ người tố cáo và tố giác hành vi tham nhũng; tổ chức hoạt động thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, nhất là ở lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

Ngành Thanh tra tiếp tục nỗ lực xây dựng Ngành trong sạch, vững mạnh, chú trọng PCTN, tiêu cực, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) ngay trong ngành.

Chăm lo bồi dưỡng, đạo tạo để mỗi cán bộ thanh tra phải "kiên quyết, dũng cảm, bảo vệ lẽ phải, công lý, không bị cám dỗ, mua chuộc, không vì bị áp lực mà làm sai pháp luật, thực hiện như lời Bác Hồ dạy, mỗi cán bộ Thanh tra phải “tự mình nghiêm chỉnh và phải có đạo đức cách mạng”. 

Phó Thủ tướng thường trực lưu ý, "trong công tác đấu tranh phòng chống vi phạm nói chung và PCTN nói riêng, phòng là chính nên hoạt động thanh tra cho thấy là để phát hiện sơ hở, kiến nghị xây dựng thể chế, chính sách pháp luật để phòng ngừa, chứ không chỉ phát hiện để xử lý, trừng phạt hành vi vi phạm. Phòng là cơ bản, quan trọng vì phòng tốt chống mới tốt, không chỉ trong việc chống tham nhũng, tiêu cực, mà còn ở các lĩnh vực khác".

Nhấn mạnh đến trọng tâm là công tác thi đua, Phó Thủ tướng thường trực yêu cầu ngành Thanh tra cần triển khai các phong trào thi đua có trọng tâm, trọng điểm, gắn với hoạt động chuyên môn, góp phần hiệu quả cho việc công việc của Ngành cũng như phong trào thi đua chung của cả nước.

Đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị

Phát biểu khai mạc Đại hội, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái khẳng định, Đại hội Thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trên cơ sở tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp, những thành tích, kết quả đạt được trong 75 năm qua. Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) cho biết, thời gian qua, các phong trào thi đua trong ngành Thanh tra đã có tác dụng thúc đẩy các tập thể và cá nhân trong toàn ngành Thanh tra nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ của cá nhân, của cơ quan, đơn vị và của ngành Thanh tra.

Đặc biệt, năm 2020, trong bối cảnh cả nước tập trung mọi nỗ lực thực hiện mục tiêu kép: vừa kiểm sát dịch Covid-19 hiệu quả, vừa đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân; đồng thời là năm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngành Thanh tra đã tập trung vào công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, nhằm ổn định tình hình trật tự xã hội, phục vụ các mục tiêu chính trị của đất nước.

 Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu khai mạc Đại hội.

Trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện phong trào thi đua ngành Thanh tra giai đoạn 2016 – 2020, ông Đặng Công Huẩn - Phó Tổng TTCP, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng ngành Thanh tra cho biết, việc triển khai phong trào thi đua góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra.

Trong đó, phong trào thi đua nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, nhất là giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, tồn đọng kéo dài. Chất lượng giải quyết các vụ việc KNTC có chuyển biến tích cực, cả về trình tự, thủ tục và nội dung.

Phong trào thi đua góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác PTCN, nhất là trong việc tham mưu triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác này. Hệ thống thể chế, chính sách được hoàn thiện, công tác tuyên truyền pháp luật về PCTN được tăng cường, nhất là tuyên truyền trong hệ thống truyền thông, giáo dục, đào tạo; mở rộng công khai, minh bạch, thực hiện trách nhiệm giải trình; tăng cường thanh kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng.

Cùng với các biện pháp tăng cường quản lý nhà nước về công tác PCTN, trong năm 2019, theo chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI), Việt Nam được 37/100 điểm, xếp thứ 96/189 quốc gia, tăng 24 bậc so với năm 2009 (xếp 120/180 quốc gia).

Đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phong trào thi đua trong lĩnh vực cải cách hành chính, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, xây dựng thể chế, tạo cơ chế quản lý và điều hành đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thông qua kết quả công tác khen thưởng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong 5 năm (2015-2020), toàn ngành Thanh tra đã có nhiều tập thể, cá nhân vinh dự được Đảng và Nhà nước khen thưởng, trong đó ngành Thanh tra được tặng thưởng "Huân chương Lao động hạng Nhất".

Tại Đại hội, TTCP phát động phong trào thi đua toàn ngành Thanh tra giai đoạn 2020-2025. Theo đó, các phong trào thi đua giai đoạn này sẽ bám sát thực hiện các nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Cụ thể, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các qui định của Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc KNTC, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85% đối với vụ việc mới phát sinh; tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên 80%; 

Triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN; thực hiện tốt khen thưởng, bảo vệ người tố cáo và tố giác hành vi tham nhũng;

Đẩy mạnh cải các hành chính, xây dựng thể chế và xây dựng Ngành; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của thanh tra các cấp.

Tiếp tục hưởng ứng 04 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng cả về nội dung và hình thức, bám sát nhiệm vụ chính trị của Ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và chỉ đạo của TTCP.

Huy Anh
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Sacombank nhận 2 giải thưởng về bán lẻ và chuyển đổi số

Sacombank nhận 2 giải thưởng về bán lẻ và chuyển đổi số
(PLVN) - Ngày 26/11/2020, tại lễ trao giải thường niên Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu (Vietnam Outstanding Banking Awards 2020) do Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG và Hiệp hội ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp tổ chức, Sacombank vinh dự được nhận 2 giải thưởng “Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu” và “Ngân hàng chuyển đổi số tiêu biểu”. 
Khu đô thị Dương Nội: Sức hút từ đại đô thị nằm trên trục đường kết nối Trung tâm HNQG Mỹ Đình

Khu đô thị Dương Nội: Sức hút từ đại đô thị nằm trên trục đường kết nối Trung tâm HNQG Mỹ Đình

(PLVN) - Trong nhiều năm qua, thị trường bất động sản (BĐS) phía Tây Hà Nội chưa bao giờ có dấu hiệu giảm lực hút đầu tư. Chính nhờ quy hoạch và đầu tư đồng bộ tại khu vực Trung tâm Hội nghị quốc gia (TTHNQG) Mỹ Đình đã kéo theo tiềm năng phát triển của các dự án BĐS tại đây và khu vực tiếp giáp lân cận.

Sự chuyên tâm tạo nên sản phẩm hạng sang của những thương hiệu xa xỉ

Sự chuyên tâm tạo nên sản phẩm hạng sang của những thương hiệu xa xỉ
(PLVN) - Kỳ công chế tác, chất liệu hiếm có, thiết kế độc đáo, nét văn hoá riêng là những giá trị mà những thương hiệu cao cấp hướng tới khi tạo ra sản phẩm hạng sang. Không chỉ đem tới những trải nghiệm đặc quyền cho giới thượng lưu, những thương hiệu này đều hướng đến sự hài lòng và cảm giác xứng đáng của khách hàng mỗi khi nhận một “món quà” từ họ.

Làng hoa, cây cảnh ở Quảng Ninh rộn ràng vào vụ Tết

Làng hoa, cây cảnh ở Quảng Ninh rộn ràng vào vụ Tết
(PLVN) - Ngay từ những ngày cuối tháng 11/2020, các chủ nhà vườn hoa, cây cảnh trên địa bàn Quảng Ninh đang hối hả chuẩn bị cho vụ Tết. Đáng chú ý, năm nay, cơ bản các chủ vườn đều áp dụng khoa học, kỹ thuật vào canh tác, để đảm bảo mang đến những cây hoa, cây cảnh, đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng.

Tạm biệt nhé "Bàn tay của Chúa”

Tạm biệt nhé "Bàn tay của Chúa”
(PLVN) - Ngày 25/11 vừa qua, không chỉ những người hâm mộ trái bóng tròn mà người dân trên khắp thế giới bàng hoàng trước thông tin huyền thoại bóng đá Diego Maradona qua đời. Sự nghiệp bóng đá đầy vinh quang song hành với cuộc sống đầy rẫy những thị phi bên ngoài sân cỏ của Maradona khiến ông trở nên bất tử.
Tạm giữ hàng trăm lọ nước hoa không rõ nguồn gốc

Tạm giữ hàng trăm lọ nước hoa không rõ nguồn gốc

(PLVN) - Tất cả số hàng hóa này đều được sản xuất ngoài Việt Nam không có hóa đơn chứng từ có trị giá gần 20 triệu đồng đang bị Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 6 - Cục QLTT Lạng Sơn tạm giữ chờ xác minh.

Pho tượng Phật Chăm Pa cổ và đẹp nhất Đông Nam Á

Pho tượng Phật Chăm Pa cổ và đẹp nhất Đông Nam Á
(PLVN) - Pho tượng Phật Đồng Dương đang được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam tại TP.HCM được đánh giá cổ nhất và đẹp nhất Đông Nam Á. Tượng phật Đồng Dương là một tác phẩm tiêu biểu, đánh dấu kỹ thuật đúc đồng tinh xảo cùng nghệ thuật tạo hình ấn tượng của nền văn hóa Chăm-pa.

23 năm tù cho “nữ quái” dùng thẻ tiết kiệm ảo chiếm đoạt gần 62 tỷ đồng

23 năm tù cho “nữ quái” dùng thẻ tiết kiệm ảo chiếm đoạt gần 62 tỷ đồng
(PLVN) - Không có khả năng mua khối tài sản trị giá 36 tỷ đồng (thời điểm cuối năm 2015) nhưng một “nữ quái” ở tỉnh Lâm Đồng được sự hỗ trợ của 3 đối tượng khác (trong đó có 2 đối tượng là lãnh đạo phòng giao dịch của một ngân hàng) để chiếm đoạt tài sản của bị hại. Ngoài ra, mượn danh khối tài sản này, “nữ quái” còn chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều bị hại khác. 

Một nam thanh niên lây COVID-19 từ BN1342

Một nam thanh niên lây COVID-19 từ BN1342
(PLVN) - Sau khi nhận thông tin có ca dương tính lây nhiễm từ người cách ly, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long triệu tập cuộc họp khẩn với các đơn vị liên quan, để chỉ đạo triển khai khẩn cấp tất cả biện pháp phòng chống dịch nhằm khoanh vùng và kiểm soát lây nhiễm với trường hợp này.
Home Credit tri ân khách hàng với nhiều ưu đãi hấp dẫn cuối năm

Home Credit tri ân khách hàng với nhiều ưu đãi hấp dẫn cuối năm

(PLVN) -Trong 2 tháng cuối năm, Home Credit - một trong những công ty dẫn đầu trong lĩnh vực vay tiêu dùng trả góp tại Việt Nam, triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng trên các kênh trực tuyến, mang đến trải nghiệm mua sắm thú vị giúp họ sống vui hơn mỗi ngày.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬