Những bài học quý báu từ 100 năm chủ nghĩa xã hội hiện thực

(PLO) - Trải qua một thế kỷ, Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn là sự kiện trọng đại trong lịch sử thời đại, soi sáng sự nghiệp giải phóng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, tiếp tục làm nguồn sức mạnh cho phong trào xây dựng chủ nghĩa xã hội toàn thế giới... 
Những bài học quý báu  từ 100 năm chủ nghĩa  xã hội hiện thực

Hướng tới kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (ngày 7/11/1917-7/11/2017 theo lịch Gregorius, theo lịch Julius Nga sử dụng thời điểm đó là ngày 25/10/1917), đã có nhiều hội thảo được tổ chức xoay quanh chủ đề: 100 năm chủ nghĩa xã hội (CNXH) hiện thực. Nhằm tiếp tục khẳng định vai trò, giá trị của CNXH hiện thực từ sau Cách mạng Tháng Mười; luận giải, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam; xây dựng, củng cố niềm tin vào con đường đi lên CNXH và chế độ CNXH ở Việt Nam; nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và nghiên cứu CNXH khoa học trong các nhà trường quân đội hiện nay, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “100 năm CNXHhiện thực - giá trị lý luận và thực tiễn”. 

Hội thảo đã nhận được 130 bài tham luận của các tướng lĩnh, nhà khoa học… về các vấn đề lý luận, thực tiễn CNXH hiện thực từ sau Cách mạng Tháng Mười đến nay. Các đại biểu đã phân tích, làm sáng tỏ những nội dung về giá trị thời đại, ý nghĩa mở đường và tinh thần khai sáng cho cả một thế kỷ phát triển vừa qua của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga 1917; đồng thời nhìn nhận lại sự hình thành, phát triển của CNXH hiện thực ở mỗi nước và trào lưu xã hội chủ nghĩa trên thế giới trong một thế kỷ qua.

Trong hơn bảy thập kỷ tồn tại và phát triển, CNXH hiện thực ở Liên Xô và các nước Đông Âu đã đạt được những thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, mô hình này cũng có nhiều hạn chế, khiếm khuyết đã dẫn tới sự trì trệ, khủng khoảng và sụp đổ. Hội thảo này được tổ chức nhằm tìm ra hướng đi mới để tồn tại, phát triển vững chắc tại các nước xã hội chủ nghĩa.

Theo GS, TS Nguyễn Quang Thuấn - Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga đã mở ra một thời đại phát triển mới, cứu nhân loại thoát khỏi chủ nghĩa phát xít, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh hạt nhân, bảo vệ nền hòa bình thế giới… Tuy nhiên, mô hình CNXH kiểu Xô-viết chứa đựng nhiều hạn chế, khiếm khuyết dẫn đến sự trì trệ, xơ cứng, khủng hoảng và sụp đổ. Sự tan vỡ của CNXH hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu chỉ là sụp đổ của mô hình CNXH kiểu Xô - viết chứ không phải là sự lỗi thời, đổ vỡ của CNXH với tư cách là lý tưởng về một xã hội tốt đẹp và với tư cách là một học thuyết khoa học. Mặc dù chủ nghĩa tư bản ngày nay đã có nhiều sự thay đổi, đạt được trình độ phát triển cao về kinh tế, năng suất lao động…, song bản thân nó vẫn có những mâu thuẫn không thể tự giải quyết. Thực tiễn ở các nước tư bản chủ nghĩa phát triển không thể chứng minh được xã hội tư bản là nền văn minh cuối cùng mà lịch sử biết đến.

Tương lai không thuộc về chủ nghĩa tư bản mà sự quá độ lên CNXH là một tất yếu khách quan. Cuộc đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ, tiến bộ và công bằng xã hội của nhân dân lao động ở các nước tư bản chủ nghĩa đang phát triển mạnh mẽ. Các nước xã hội chủ nghĩa còn lại đang tiến hành công cuộc cải cách đổi mới nhằm phát hiện, tìm tòi và sáng tạo những phương thức, biện pháp phù hợp xây dựng, phát triển và bảo vệ CNXH. Đổi mới để tồn tại và phát triển vững chắc trở thành một nhu cầu nội tại của CNXH trong thế kỷ XXI. Nhất là với giai đoạn hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang ở giai đoạn đầu, được xây dựng dựa trên cuộc cách mạng số đang làm biến đổi xã hội và nền kinh tế toàn cầu.

Cuộc cách mạng lần thứ 4 đã tạo ra những thuận lợi, những thách thức không nhỏ với sự phát triển của CNXH. Trong bối cảnh đó, các nước cần lựa chọn con đường phát triển xã hội chủ nghĩa theo những mô hình khác nhau phải có sự chuẩn bị để có thể tận dụng được thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức đưa đất nước phát triển. 

Các tham luận đã khẳng định sức sống của CNXH hiện thực 100 năm qua và dự báo những phát triển trong thời gian tới; luận giải, làm sáng tỏ những vấn đề đặt ra đối với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ngoài ra, các ý kiến tại Hội thảo cho thấy, thành tựu nổi bật của một thế kỷ xây dựng CNXH là sự lớn mạnh nhanh chóng, sức hấp dẫn của CNXH và sự xuất hiện nhiều mô hình xã hội chủ nghĩa trên thế giới. Một thế kỷ xây dựng CNXH hiện thực mang lại nhiều nhận thức lý luận và các cung bậc cảm xúc của những người yêu quý sự nghiệp giải phóng và phát triển. Sự tồn tại, phát triển, rồi trì trệ, khủng hoảng và cải cách, đổi mới của CNXH hiện thực cho chúng ta một đánh giá khái quát về sự thăng trầm, sức sống và cả những vấn đề của CNXH hiện thực trong 100 năm qua. Từ thực tiễn này, mỗi nước trên con đường xây dựng CNXH hiện thực đã đúc rút được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và bước đầu xác định trên thực tế một số quy luật của quá trình xây dựng CNXH. 

Trong quá trình đi tìm đường cứu nước, với nhạy cảm chính trị của mình, qua phân tích lịch sử, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) đã khẳng định chủ nghĩa Mác-Lênin là con đường cứu nước duy nhất đúng cho dân tộc mình. Từ vai trò người tìm đường, Hồ Chí Minh đã trở thành người mở đường, dẫn đường cho cả dân tộc Việt Nam đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười, giải phóng dân tộc, xây dựng CNXH. 

Một thế kỷ đã trôi qua, kể từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga, tuy đời sống chính trị xã hội thế giới có những biến đổi sâu sắc, nhưng tầm vóc, ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn nguyên giá trị đối với nhân loại tiến bộ. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu, hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất đứng lên tự giải phóng… Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”.

Lam Hạnh
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Cà Mau tăng tốc phát triển bền vững

Cà Mau tăng tốc phát triển bền vững

(PLVN) - Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XV, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã cụ thể hoá Nghị quyết của Đại hội bằng các chương trình hành động, đề án, nghị quyết chuyên đề phù hợp với địa phương. Nhờ đó, nhiệm kỳ qua Cà Mau đã đạt được những kết quả khá toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội.

Công an Thành phố Hà Nội trao 500 triệu đồng cho Công an Thành phố Đà Nẵng khắc phục hậu quả bão lụt

Công an Thành phố Hà Nội trao 500 triệu đồng cho Công an Thành phố Đà Nẵng khắc phục hậu quả bão lụt

(PLVN) - Theo Công an Thành phố Đà Nẵng, ngày 23/10, đoàn công tác do Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội đã đến trao số tiền 500 triệu đồng cho Công an Thành phố Đà Nẵng để ủng hộ nhân dân và cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an của Thành phố Đà Nẵng bị thiệt hại do mưa lũ trong thời gian qua.

Tin “hot” giải trí ngày 24/10: Hương Giang - Matt Liu đến nhà viếng các cán bộ hy sinh trong đợt lũ

Tin “hot” giải trí ngày 24/10: Hương Giang - Matt Liu đến nhà viếng các cán bộ hy sinh trong đợt lũ
(PLVN) - Hương Giang - Matt Liu đến nhà viếng các cán bộ hy sinh trong đợt lũ; Trường Giang - Nhã Phương nắm chặt tay đồng hành trong chuyến đi cứu trợ miền Trung; Đăng ảnh ăn sáng, Sơn Tùng bị "cà khịa": "Sao không làm từ thiện?"; Hà Hồ khoe ảnh Kim Lý chuẩn bị quần áo cho các nhóc tì sắp chào đời;... 

TP HCM ra “tối hậu thư” cho dự án Tân Bình Apartment

TP HCM ra “tối hậu thư” cho dự án Tân Bình Apartment
(PLVN) - Liên quan đến việc khắc phục những sai phạm về xây dựng và chậm bàn giao nhà tại dự án Tổ hợp nhà ở - Nhà ở xã hội Tân Bình (Tân Bình Apartment, số 32 Hoàng Bật Đạt, Phường 15, quận Tân Bình) do Cty TNHH Đầu tư BĐS Tân Bình làm chủ đầu tư, UBND TP HCM vừa có ý kiến chỉ đạo. 
Phú Thọ: Phấn đấu trở thành tỉnh phát triển hàng đầu trung du, miền núi phía Bắc

Phú Thọ: Phấn đấu trở thành tỉnh phát triển hàng đầu trung du, miền núi phía Bắc

(PLVN) - Trong năm năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Phú Thọ đề ra nhiều giải pháp chỉ đạo gồm 4 khâu đột phá là đầu tư kết cấu hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển du lịch và đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm góp phần thực hiện mục tiêu đưa Phú Thọ trở thành một trong những tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Nối lại 2 thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19 tại Mỹ

Nối lại 2 thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19 tại Mỹ
(PLVN) - Hai thử nghiệm lâm sàng lớn đối với vaccine ngừa Covid-19 thử nghiệm ngày 23/10 đã được nối lại tiến độ tại Mỹ, mang lại tia hy vọng trong bối cảnh số lượng ca bệnh đang tăng vọt trên khắp nước này.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬