Những bài học quý báu từ 100 năm chủ nghĩa xã hội hiện thực

(PLO) - Trải qua một thế kỷ, Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn là sự kiện trọng đại trong lịch sử thời đại, soi sáng sự nghiệp giải phóng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, tiếp tục làm nguồn sức mạnh cho phong trào xây dựng chủ nghĩa xã hội toàn thế giới... 
Những bài học quý báu  từ 100 năm chủ nghĩa  xã hội hiện thực

Hướng tới kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (ngày 7/11/1917-7/11/2017 theo lịch Gregorius, theo lịch Julius Nga sử dụng thời điểm đó là ngày 25/10/1917), đã có nhiều hội thảo được tổ chức xoay quanh chủ đề: 100 năm chủ nghĩa xã hội (CNXH) hiện thực. Nhằm tiếp tục khẳng định vai trò, giá trị của CNXH hiện thực từ sau Cách mạng Tháng Mười; luận giải, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam; xây dựng, củng cố niềm tin vào con đường đi lên CNXH và chế độ CNXH ở Việt Nam; nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và nghiên cứu CNXH khoa học trong các nhà trường quân đội hiện nay, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “100 năm CNXHhiện thực - giá trị lý luận và thực tiễn”. 

Hội thảo đã nhận được 130 bài tham luận của các tướng lĩnh, nhà khoa học… về các vấn đề lý luận, thực tiễn CNXH hiện thực từ sau Cách mạng Tháng Mười đến nay. Các đại biểu đã phân tích, làm sáng tỏ những nội dung về giá trị thời đại, ý nghĩa mở đường và tinh thần khai sáng cho cả một thế kỷ phát triển vừa qua của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga 1917; đồng thời nhìn nhận lại sự hình thành, phát triển của CNXH hiện thực ở mỗi nước và trào lưu xã hội chủ nghĩa trên thế giới trong một thế kỷ qua.

Trong hơn bảy thập kỷ tồn tại và phát triển, CNXH hiện thực ở Liên Xô và các nước Đông Âu đã đạt được những thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, mô hình này cũng có nhiều hạn chế, khiếm khuyết đã dẫn tới sự trì trệ, khủng khoảng và sụp đổ. Hội thảo này được tổ chức nhằm tìm ra hướng đi mới để tồn tại, phát triển vững chắc tại các nước xã hội chủ nghĩa.

Theo GS, TS Nguyễn Quang Thuấn - Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga đã mở ra một thời đại phát triển mới, cứu nhân loại thoát khỏi chủ nghĩa phát xít, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh hạt nhân, bảo vệ nền hòa bình thế giới… Tuy nhiên, mô hình CNXH kiểu Xô-viết chứa đựng nhiều hạn chế, khiếm khuyết dẫn đến sự trì trệ, xơ cứng, khủng hoảng và sụp đổ. Sự tan vỡ của CNXH hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu chỉ là sụp đổ của mô hình CNXH kiểu Xô - viết chứ không phải là sự lỗi thời, đổ vỡ của CNXH với tư cách là lý tưởng về một xã hội tốt đẹp và với tư cách là một học thuyết khoa học. Mặc dù chủ nghĩa tư bản ngày nay đã có nhiều sự thay đổi, đạt được trình độ phát triển cao về kinh tế, năng suất lao động…, song bản thân nó vẫn có những mâu thuẫn không thể tự giải quyết. Thực tiễn ở các nước tư bản chủ nghĩa phát triển không thể chứng minh được xã hội tư bản là nền văn minh cuối cùng mà lịch sử biết đến.

Tương lai không thuộc về chủ nghĩa tư bản mà sự quá độ lên CNXH là một tất yếu khách quan. Cuộc đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ, tiến bộ và công bằng xã hội của nhân dân lao động ở các nước tư bản chủ nghĩa đang phát triển mạnh mẽ. Các nước xã hội chủ nghĩa còn lại đang tiến hành công cuộc cải cách đổi mới nhằm phát hiện, tìm tòi và sáng tạo những phương thức, biện pháp phù hợp xây dựng, phát triển và bảo vệ CNXH. Đổi mới để tồn tại và phát triển vững chắc trở thành một nhu cầu nội tại của CNXH trong thế kỷ XXI. Nhất là với giai đoạn hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang ở giai đoạn đầu, được xây dựng dựa trên cuộc cách mạng số đang làm biến đổi xã hội và nền kinh tế toàn cầu.

Cuộc cách mạng lần thứ 4 đã tạo ra những thuận lợi, những thách thức không nhỏ với sự phát triển của CNXH. Trong bối cảnh đó, các nước cần lựa chọn con đường phát triển xã hội chủ nghĩa theo những mô hình khác nhau phải có sự chuẩn bị để có thể tận dụng được thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức đưa đất nước phát triển. 

Các tham luận đã khẳng định sức sống của CNXH hiện thực 100 năm qua và dự báo những phát triển trong thời gian tới; luận giải, làm sáng tỏ những vấn đề đặt ra đối với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ngoài ra, các ý kiến tại Hội thảo cho thấy, thành tựu nổi bật của một thế kỷ xây dựng CNXH là sự lớn mạnh nhanh chóng, sức hấp dẫn của CNXH và sự xuất hiện nhiều mô hình xã hội chủ nghĩa trên thế giới. Một thế kỷ xây dựng CNXH hiện thực mang lại nhiều nhận thức lý luận và các cung bậc cảm xúc của những người yêu quý sự nghiệp giải phóng và phát triển. Sự tồn tại, phát triển, rồi trì trệ, khủng hoảng và cải cách, đổi mới của CNXH hiện thực cho chúng ta một đánh giá khái quát về sự thăng trầm, sức sống và cả những vấn đề của CNXH hiện thực trong 100 năm qua. Từ thực tiễn này, mỗi nước trên con đường xây dựng CNXH hiện thực đã đúc rút được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và bước đầu xác định trên thực tế một số quy luật của quá trình xây dựng CNXH. 

Trong quá trình đi tìm đường cứu nước, với nhạy cảm chính trị của mình, qua phân tích lịch sử, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) đã khẳng định chủ nghĩa Mác-Lênin là con đường cứu nước duy nhất đúng cho dân tộc mình. Từ vai trò người tìm đường, Hồ Chí Minh đã trở thành người mở đường, dẫn đường cho cả dân tộc Việt Nam đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười, giải phóng dân tộc, xây dựng CNXH. 

Một thế kỷ đã trôi qua, kể từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga, tuy đời sống chính trị xã hội thế giới có những biến đổi sâu sắc, nhưng tầm vóc, ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn nguyên giá trị đối với nhân loại tiến bộ. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu, hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất đứng lên tự giải phóng… Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”.

Lam Hạnh
Cùng chuyên mục
Diễn đàn Doanh nghiệp Mê Công – Hàn Quốc lần thứ 8:  Thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa các nước

Diễn đàn Doanh nghiệp Mê Công – Hàn Quốc lần thứ 8: Thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa các nước

(PLVN) - Ngày 04/12/2020, Bộ Ngoại giao và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp cùng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Mê Công – Hàn Quốc lần thứ 8 tại Hà Nội, có kết nối trực tuyến với đại biểu từ các nước Mê Công và Hàn Quốc.

Đọc thêm

HLV ngoại sang Việt Nam bằng cách nào?

HLV ngoại sang Việt Nam bằng cách nào?
(PLVN) - Cả HLV Kiatisuk của HAGL và HLV Petrovic của CLB Thanh Hóa vẫn đang tìm cách nhanh nhất sang Việt Nam khi mà các chuyến bay thương mại bị hạn chế do dịch Covid-19.
Cải cách hành chính ngành ngân hàng từ mức độ hài lòng của doanh nghiệp, người dân

Cải cách hành chính ngành ngân hàng từ mức độ hài lòng của doanh nghiệp, người dân

(PLVN) - Đánh giá Ngân hàng nhà nước (NHNN) là một trong những cơ quan đi đầu trong cải cách hành chính (CCHC), Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình - Trưởng Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ - không quên lưu ý ngành cần quan tâm việc triển khai khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan của ngành ngân hàng...

Bộ Giao thông vận tải kiến nghị dừng thực hiện Tổ công tác liên ngành Dự án cao tốc Bắc –Nam

Bộ Giao thông vận tải kiến nghị dừng thực hiện Tổ công tác liên ngành Dự án cao tốc Bắc –Nam
(PLVN) - Sau khi 3 Bộ Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến đề xuất không cử đại diện tham gia Tổ công tác liên ngành hỗ trợ đàm phán, ký kết các dự án thành phần xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020  do không đủ cơ sở pháp lý, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cũng đã có văn bản đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho dừng thực hiện việc thành lập Tổ công tác liên ngành đề đẩy nhanh quá trình thương thảo, lựa chọn nhà đầu tư. 
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn chung tay cùng bà con Quảng Ngãi vượt qua bão lũ

Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn chung tay cùng bà con Quảng Ngãi vượt qua bão lũ

(PLVN) - Nằm trong chuỗi các hoạt động từ thiện xã hội, hỗ trợ cộng đồng, vượt qua đoạn đường dài khoảng 800km, sáng ngày 4/12/2020 Đoàn công tác của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn (CNS) đã có mặt ở Quảng Ngãi để phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chương trình Trao tặng quà cho bà con ở Thành phố Quảng Ngãi và Thị xã Đức Phổ bị ảnh hưởng do cơn bão số 9 gây ra.

Ghép thành công quả tim của một người Vũng Tàu cho một bệnh nhân ở Huế

Ghép thành công quả tim của một người Vũng Tàu cho một bệnh nhân ở Huế
(PLVN) - Sau khi bị tai nạn giao thông và xác định không thể “vượt cửa tử”, gia đình anh Q. đã quyết định xin hiến tạng của anh để cứu sống những bệnh nhân đang từng ngày chờ ghép tạng. Với sự hiệp đồng giúp đỡ của các bệnh viện, lực lượng chức năng và hãng hàng không Vietnam Airlines, Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện thành công ca ghép tim xuyên Việt cho anh H.
Vụ nhảy lầu tự tử ở Toà án Bình Phước: Đình chỉ điều tra bị can

Vụ nhảy lầu tự tử ở Toà án Bình Phước: Đình chỉ điều tra bị can

(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước vừa ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án tai nạn giao thông, đình chỉ điều tra bị can đối với ông Lương Hữu Phước - Người nhảy lầu tự tử tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước sau khi tòa tuyên án.

Bảo tàng địa chất miền sơn cước

Bảo tàng địa chất miền sơn cước
(PLVN) -Trước khi trở thành Bảo tàng địa lý tự nhiên miền sơn cước, Tức Dụp từng ngập trong mưa bom lửa đạn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Như một phượng hoàng lửa, không có sự hủy diệt, Tức Dụp vẫn luôn sừng sững và hoa lệ. Ngày nay, vẻ đẹp huyền bí ngọn đồi 2 triệu đô còn được Công ty Cổ phần Du lịch An Giang tái thiết, choàng lên mình chiếc áo mới lộng lẫy và kiêu sa.
Em bé sốc phản vệ sau ăn bánh mì

Em bé sốc phản vệ sau ăn bánh mì

(PLVN) - Sau khi ăn hết một chiếc bánh mì burger, bé trai 10 tuổi khó thở, bất tỉnh, bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương xác định bé bị sốc phản vệ.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬