Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu: Người cán bộ mẫu mực, văn - võ song toàn

(PLVN) - Theo Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, cả cuộc đời của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là tấm gương sáng ngời về chí khí cách mạng kiên cường, tận trung với Đảng, trọn hiếu với dân; trọn vẹn tấm lòng thủy chung son sắt với sự nghiệp cách mạng; sống, chiến đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân.
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu: Người cán bộ mẫu mực, văn - võ song toàn Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Đại tướng Lương Cường và cán bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị.

Tại bài viết, Đại tướng Lương Cường khẳng định, trọn vẹn cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi, đầy tâm huyết, dù ở cương vị nào, đồng chí Lê Khả Phiêu cũng luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình trước Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân; luôn giữ vững khí tiết của người cộng sản, phẩm chất nhân cách “Bộ đội Cụ Hồ”, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Những đóng góp to lớn của đồng chí trong sự nghiệp xây dựng QĐND Việt Nam vững mạnh về chính trị đã được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao; thể hiện rõ tầm tư tưởng, tư duy chính trị, quân sự sắc bén, luôn mang tính thời sự, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Kinh qua nhiều chức vụ, ở tất cả các cương vị từ cấp phân đội đến cấp trung đoàn, sư đoàn, quân đoàn, mặt trận, quân khu tới khi đảm nhiệm chức vụ Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, đồng chí thực sự là người cán bộ mẫu mực, văn-võ song toàn, có nhiều kinh nghiệm tổ chức lãnh đạo, chỉ huy chiến đấu và tổ chức tiến hành có hiệu quả công tác đảng (CTĐ), công tác chính trị (CTCT) trong Quân đội.

Trên cương vị Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam (từ tháng 6-1991 đến tháng 12-1997), Bí thư Trung ương Đảng (6-1992), Ủy viên Bộ Chính trị (1-1994) và Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), đồng chí đã cùng tập thể Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng, Lãnh đạo Tổng cục Chính trị đặc biệt quan tâm chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả CTĐ, CTCT, xây dựng QĐND vững mạnh về chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội.

Đồng chí Lê Khả Phiêu đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng trong Đảng bộ Quân đội. Đồng chí cho rằng, muốn xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh, trước hết phải quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác Hồ lấy chính trị làm “gốc” trong xây dựng quân đội về chính trị, coi CTĐ, CTCT là “linh hồn, mạch sống” của Quân đội ta.

Cấp ủy đảng và người chỉ huy các cấp phải thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức; củng cố vững chắc sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội; chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực, bản lĩnh chính trị, làm cho quân đội luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn. 

Tập trung đổi mới và dồn hết tâm huyết cho công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, đồng chí cũng để lại những dấu ấn trong chỉ đạo tiến hành công tác chính trị, tư tưởng-văn hóa trong Quân đội.

Là người lãnh đạo luôn cầu thị lắng nghe và tôn trọng tập thể, đồng chí đặc biệt đề cao nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; coi việc giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội là nhân tố quyết định bản chất cách mạng của quân đội cách mạng, là “dây cương vững chắc” để quân đội ta làm tròn trọng trách: Phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Đồng chí Lê Khả Phiêu là người thẳng thắn, rất công tâm, khách quan, nói rõ sự thật, chỉ rõ những mặt hạn chế, yếu kém của CTĐ, CTCT, nhất là công tác tư tưởng-văn hóa trong Quân đội. Trong nhiều hội nghị cán bộ toàn quân, đồng chí đã nghiêm túc chỉ ra hạn chế, khuyết điểm của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa trong Quân đội so với yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn đổi mới đất nước, của cuộc đấu tranh chính trị-tư tưởng, chống suy thoái chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Đồng chí tiêu biểu cho một thế hệ cán bộ rất năng động, sáng tạo trong suy nghĩ và hành động, nhất quán giữa lời nói và việc làm, lý luận gắn chặt với thực tiễn; rất dân chủ, chân tình, cởi mở, luôn chú ý lắng nghe ý kiến của quần chúng nhưng cũng rất độc lập suy nghĩ và quyết đoán để đưa ra những kết luận chính xác, định hướng chính trị đúng đắn, chỉ đạo mọi việc đều thấu tình đạt lý để đưa phong trào cách mạng tiến lên.

Cả cuộc đời của đồng chí Lê Khả Phiêu là tấm gương sáng ngời về chí khí cách mạng kiên cường, tận trung với Đảng, trọn hiếu với dân; trọn vẹn tấm lòng thủy chung son sắt với sự nghiệp cách mạng; sống, chiến đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Đồng chí Lê Khả Phiêu đã đi vào thế giới vĩnh hằng nhưng tình cảm, niềm tin, lẽ sống và phẩm chất cao đẹp mà đồng chí để lại cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam và Nhân dân ta vẫn còn nguyên giá trị, vẹn nghĩa vẹn tình, thấm đượm ý nghĩa nhân sinh: Vì Tổ quốc phụng sự, vì Nhân dân phục vụ.

Tiếc thương vô hạn đồng chí Thượng tướng Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Đại tướng Lương Cường khẳng định, cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam nguyện ra sức phấn đấu xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao cho, mãi mãi xứng đáng là “Bộ đội Cụ Hồ”-Bộ đội của Nhân dân. 

PLVN
Cùng chuyên mục
Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI: Đoàn kết - Trí tuệ - Bản lĩnh - Dân chủ - Kỷ cương

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI: Đoàn kết - Trí tuệ - Bản lĩnh - Dân chủ - Kỷ cương

(PLVN) - Hôm nay (28/9), tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Đại hội được tổ chức với tiêu chí là đại hội thực sự tiêu biểu, mẫu mực, tạo lan tỏa trong toàn Đảng, góp phần quan trọng vào thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đọc thêm

Dân vận khéo là làm cho quần chúng đều hiểu, đều tin

Dân vận khéo là làm cho quần chúng đều hiểu, đều tin
(PLVN) - Trải qua 90 năm đồng hành cùng lịch sử dân tộc, công tác dân vận luôn là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.
Bộ đội Biên phòng triệt phá thành công 3 chuyên án mua bán người

Bộ đội Biên phòng triệt phá thành công 3 chuyên án mua bán người

(PLVN) - Vừa qua, tại Cao Bằng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết các Chuyên án A820, A920, HG420 đấu tranh chống tội phạm mua bán người của Bộ đội Biên phòng năm 2020. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì hội nghị.

Vụ án “móc túi” bệnh nhân Bạch Mai: Sơ hở từ chủ trương liên doanh liên kết tại các bệnh viện

Vụ án “móc túi” bệnh nhân Bạch Mai: Sơ hở từ chủ trương liên doanh liên kết tại các bệnh viện
(PLVN) - Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Quốc Anh, nguyên GĐ BV Bạch Mai, để điều tra về hành vi “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 BLHS.

Số ca mắc COVID-19 ở Việt Nam duy trì ở 1.074 ca

Số ca mắc COVID-19 ở Việt Nam duy trì ở 1.074 ca
(PLVN) - Bản tin lúc 6h của Ban Chỉ đạo Quốc gia sáng ngày 28/9 cho biết Việt Nam không có thêm ca mắc COVID-19 mới. Đến nay đã 26 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 ở cộng đồng.

Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp

Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
(PLVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp nhằm xác định các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, kết quả đầu ra và trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp (Luật) kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trên phạm vi cả nước.

Cho học sinh sử dụng điện thoại trong giờ học: Quá “thoáng”?

Cho học sinh sử dụng điện thoại trong giờ học: Quá “thoáng”?
(PLVN) - Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD-ĐT) vừa ban hành quy định học sinh được sử dụng điện thoại trong giờ học để phục vụ việc học tập, với điều kiện phải được sự cho phép của giáo viên, vào những giờ học nhất định. Ngay lập tức, quy định này đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều.
Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI: Đoàn kết - Trí tuệ - Bản lĩnh - Dân chủ - Kỷ cương

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI: Đoàn kết - Trí tuệ - Bản lĩnh - Dân chủ - Kỷ cương

(PLVN) - Hôm nay (28/9), tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Đại hội được tổ chức với tiêu chí là đại hội thực sự tiêu biểu, mẫu mực, tạo lan tỏa trong toàn Đảng, góp phần quan trọng vào thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đất đai chưa bao giờ “nguội”

Đất đai chưa bao giờ “nguội”
(PLVN) - Gõ cụm từ “Vi phạm luật pháp về đất đai” trên google, trong 0,42 giây được 61,4 triệu kết quả. Điều đó cho thấy, đất đai chưa bao giờ “nguội”. 

Cần coi trọng kiểm toán giải ngân trong các dự án đầu tư công

Cần coi trọng kiểm toán giải ngân trong các dự án đầu tư công
(PLVN) - Kiểm toán các dự án đầu tư công được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của Kiểm toán nhà nước. Tuy nhiên, trước tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công đang gây ra nhiều hệ lụy cho nền kinh tế, nhiều ý kiến cho rằng, công tác kiểm toán giải ngân vốn đầu tư công là lĩnh vực ưu tiên trong kiểm toán vốn đầu tư công.

Hà Nội dự kiến lắp 15 trạm cân kiểm soát xe quá tải

Hà Nội dự kiến lắp 15 trạm cân kiểm soát xe quá tải
(PLVN) - Trên cơ sở đề xuất của Sở GTVT, UBND TP Hà Nội vừa cho phép nghiên cứu chủ trương đầu tư dự án xây dựng, lắp đặt hệ thống thiết bị cân kiểm soát tải trọng xe đường bộ tại 15 vị trí bằng nguồn vốn ngân sách TP.
Lừa xin việc tại Hải quan cửa khẩu sân bay giá 400 triệu đồng

Lừa xin việc tại Hải quan cửa khẩu sân bay giá 400 triệu đồng

(PLVN) - Tự giới thiệu bản thân là nhân viên hỗ trợ hành lý, hành khách tại sân bay Quốc tế Nội Bài, có nhiều mối quan hệ quen biết, có khả năng xin việc làm tại Hải quan cửa khẩu sân bay, Hồng đã lừa đảo, chiếm đoạt 660 triệu đồng của người khác.
[Infographics] Điều tra mở rộng vụ án nâng giá thiết bị y tế tại Bệnh viện Bạch Mai

[Infographics] Điều tra mở rộng vụ án nâng giá thiết bị y tế tại Bệnh viện Bạch Mai

(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai, Công ty Cổ phần công nghệ y tế BMS (gọi tắt là Công ty BMS) và các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện các đề án lắp đặt máy, thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai theo hình thức xã hội hóa.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬