Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu: Người cán bộ mẫu mực, văn - võ song toàn

(PLVN) - Theo Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, cả cuộc đời của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là tấm gương sáng ngời về chí khí cách mạng kiên cường, tận trung với Đảng, trọn hiếu với dân; trọn vẹn tấm lòng thủy chung son sắt với sự nghiệp cách mạng; sống, chiến đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân.
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu: Người cán bộ mẫu mực, văn - võ song toàn Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Đại tướng Lương Cường và cán bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị.

Tại bài viết, Đại tướng Lương Cường khẳng định, trọn vẹn cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi, đầy tâm huyết, dù ở cương vị nào, đồng chí Lê Khả Phiêu cũng luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình trước Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân; luôn giữ vững khí tiết của người cộng sản, phẩm chất nhân cách “Bộ đội Cụ Hồ”, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Những đóng góp to lớn của đồng chí trong sự nghiệp xây dựng QĐND Việt Nam vững mạnh về chính trị đã được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao; thể hiện rõ tầm tư tưởng, tư duy chính trị, quân sự sắc bén, luôn mang tính thời sự, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Kinh qua nhiều chức vụ, ở tất cả các cương vị từ cấp phân đội đến cấp trung đoàn, sư đoàn, quân đoàn, mặt trận, quân khu tới khi đảm nhiệm chức vụ Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, đồng chí thực sự là người cán bộ mẫu mực, văn-võ song toàn, có nhiều kinh nghiệm tổ chức lãnh đạo, chỉ huy chiến đấu và tổ chức tiến hành có hiệu quả công tác đảng (CTĐ), công tác chính trị (CTCT) trong Quân đội.

Trên cương vị Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam (từ tháng 6-1991 đến tháng 12-1997), Bí thư Trung ương Đảng (6-1992), Ủy viên Bộ Chính trị (1-1994) và Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), đồng chí đã cùng tập thể Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng, Lãnh đạo Tổng cục Chính trị đặc biệt quan tâm chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả CTĐ, CTCT, xây dựng QĐND vững mạnh về chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội.

Đồng chí Lê Khả Phiêu đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng trong Đảng bộ Quân đội. Đồng chí cho rằng, muốn xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh, trước hết phải quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác Hồ lấy chính trị làm “gốc” trong xây dựng quân đội về chính trị, coi CTĐ, CTCT là “linh hồn, mạch sống” của Quân đội ta.

Cấp ủy đảng và người chỉ huy các cấp phải thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức; củng cố vững chắc sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội; chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực, bản lĩnh chính trị, làm cho quân đội luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn. 

Tập trung đổi mới và dồn hết tâm huyết cho công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, đồng chí cũng để lại những dấu ấn trong chỉ đạo tiến hành công tác chính trị, tư tưởng-văn hóa trong Quân đội.

Là người lãnh đạo luôn cầu thị lắng nghe và tôn trọng tập thể, đồng chí đặc biệt đề cao nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; coi việc giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội là nhân tố quyết định bản chất cách mạng của quân đội cách mạng, là “dây cương vững chắc” để quân đội ta làm tròn trọng trách: Phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Đồng chí Lê Khả Phiêu là người thẳng thắn, rất công tâm, khách quan, nói rõ sự thật, chỉ rõ những mặt hạn chế, yếu kém của CTĐ, CTCT, nhất là công tác tư tưởng-văn hóa trong Quân đội. Trong nhiều hội nghị cán bộ toàn quân, đồng chí đã nghiêm túc chỉ ra hạn chế, khuyết điểm của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa trong Quân đội so với yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn đổi mới đất nước, của cuộc đấu tranh chính trị-tư tưởng, chống suy thoái chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Đồng chí tiêu biểu cho một thế hệ cán bộ rất năng động, sáng tạo trong suy nghĩ và hành động, nhất quán giữa lời nói và việc làm, lý luận gắn chặt với thực tiễn; rất dân chủ, chân tình, cởi mở, luôn chú ý lắng nghe ý kiến của quần chúng nhưng cũng rất độc lập suy nghĩ và quyết đoán để đưa ra những kết luận chính xác, định hướng chính trị đúng đắn, chỉ đạo mọi việc đều thấu tình đạt lý để đưa phong trào cách mạng tiến lên.

Cả cuộc đời của đồng chí Lê Khả Phiêu là tấm gương sáng ngời về chí khí cách mạng kiên cường, tận trung với Đảng, trọn hiếu với dân; trọn vẹn tấm lòng thủy chung son sắt với sự nghiệp cách mạng; sống, chiến đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Đồng chí Lê Khả Phiêu đã đi vào thế giới vĩnh hằng nhưng tình cảm, niềm tin, lẽ sống và phẩm chất cao đẹp mà đồng chí để lại cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam và Nhân dân ta vẫn còn nguyên giá trị, vẹn nghĩa vẹn tình, thấm đượm ý nghĩa nhân sinh: Vì Tổ quốc phụng sự, vì Nhân dân phục vụ.

Tiếc thương vô hạn đồng chí Thượng tướng Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Đại tướng Lương Cường khẳng định, cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam nguyện ra sức phấn đấu xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao cho, mãi mãi xứng đáng là “Bộ đội Cụ Hồ”-Bộ đội của Nhân dân. 

PLVN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Châu Tiến khắc phục khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế

Châu Tiến khắc phục khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế
(PLVN) - Xã Châu Tiến là xã miền núi thuộc huyện Qùy Châu (tỉnh Nghệ An), tiếp giáp với huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Khắc phục những khó khăn do khách quan mang lại, tận dụng những điều kiện thiên nhiên ưu đãi, Đảng bộ và chính quyền xã phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, chào mừng Đại hội Đảng các cấp.


Agribank gia tăng nguồn vốn phục vụ tiêu dùng tại địa bàn “Tam nông”

Agribank gia tăng nguồn vốn phục vụ tiêu dùng tại địa bàn “Tam nông”
(PLVN) - Với lợi thế là NHTM hoạt động chủ lực trên thị trường tài chính nông thôn, Agribank với hơn 32 năm gắn bó, đồng hành cùng “Tam nông” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng triệu hộ nông dân trong cả nước tạo dựng công ăn việc làm, phát triển kinh tế địa phương, góp phần thực hiện thành công quá trình tái cơ cấu nền nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và cùng các địa phương phát triển bền vững.

Sun Life Việt Nam đạt danh hiệu Top 10 Thương hiệu hàng đầu Việt Nam 2020

Sun Life Việt Nam đạt danh hiệu Top 10 Thương hiệu hàng đầu Việt Nam 2020
(PLVN) - Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam (“Sun Life Việt Nam”) đã vinh dự đạt danh hiệu “Top 10 Thương hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2020”. Danh hiệu nhằm tôn vinh các Thương hiệu mạnh, uy tín, dẫn đầu Việt Nam, do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á vừa tổ chức trao tặng tại TP.Hồ Chí Minh vào ngày 26/9/2020.

Người giữ hồn phỗng đất

Người giữ hồn phỗng đất
(PLVN) - Trong ký ức của rất nhiều người Việt xưa, mâm cỗ trông trăng ngoài hoa quả, bánh trái, nhất định phải có một bộ phỗng Trung thu, ông Tiến sĩ giấy và đèn ông sao. Cứ đến gần dịp rằm Trung thu, trên khắp các nẻo đường của xứ Kinh Bắc, những bộ phỗng sặc sỡ nhiều màu được trưng bày trên sạp hàng, kẻ mua người bán tấp nập.
Đồng bằng sông Cửu Long 'đói' lũ

Đồng bằng sông Cửu Long 'đói' lũ

(PLVN) - Con nước không về, những cánh đồng ở miền Tây chịu cảnh chết khát, cá tôm cạn kiệt, không có kế mưu sinh, nhiều người phải rời quê đến miền Đông kiếm sống.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬