Năng lượng mới cho kinh tế Hải Phòng tăng tốc

(PLO) - Là cửa ngõ giao thương quan trọng của miền Bắc hướng ra thế giới và ngược lại, TP Hải Phòng được biết đến là một cực tăng trưởng của miền Bắc. Định hướng phát triển của TP Cảng đã được xác định rõ và đang thực thi trong những năm gần đây. Tuy nhiên, để nắm bắt thời cơ giúp Hải Phòng “ tăng tốc” theo định hướng đã đề ra cần có những giải pháp trọng tâm.
Năng lượng mới cho kinh tế Hải Phòng tăng tốc

Khai thác triệt để tiềm năng, phát triển kinh tế theo chiều sâu

Phát triển kinh tế của TP Hải Phòng cần phải khai thác triệt để thế mạnh của cảng biển (cảng biển nước sâu) là hướng đi đúng đắn nhất, đặc biệt đúng khi đất nước đang hội nhập sâu rộng với thế giới. Cảng biển là phương tiện, đồng thời là hạ tầng quan trọng cho quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước hiện nay.

Vì vậy, mọi hoạt động phát triển kinh tế của TP cần lấy dịch vụ cảng biển làm hạt nhân trung tâm, ưu tiên nguồn lực hiện tại và tạo mọi điều kiện thuận lợi hướng đến sự phát triển không ngừng của dịch vụ cảng biển để hoạt động này đáp ứng tốt nhất, tương xứng với nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa sẽ tăng rất nhanh trong thời gian tới. Kinh tế của TP Hải Phòng sẽ phát triển thuận lợi và nhanh nhất khi TP Hải Phòng khai thác tốt nhất lợi thế cảng biển.

Kinh tế biển mà trọng tâm là dịch vụ cảng biển phát triển sẽ tạo lợi thế cạnh tranh riêng có và thương hiệu mạnh cho TP Hải Phòng. Đây chính là tiền đề tạo đà cho kinh tế TP phát triển nhanh (hiện gần 90% tổng thu ngân sách trên địa bàn TP có nguồn gốc từ hoạt động cảng biển).

Cùng với phát triển tiềm năng dịch vụ cảng biển, TP Hải Phòng cần tập trung, tận dụng tối đa nguồn lực phát triển nhanh hạ tầng của các loại hình giao thông khác, theo hướng hiện đại, đồng bộ để không chỉ phục vụ tốt nhất cho hoạt động dịch vụ cảng biển, mà còn tạo sức thu hút, hấp dẫn các nhà đầu tư lớn, các nhà đầu tư chiến lược đến với TP Hải Phòng. Điều đó sẽ tạo cho TP xung lực mới, nguồn lực lớn, làm tiền đề dẫn dắt kinh tế phát triển theo chiều sâu.

Quan điểm phát triển kinh tế theo chiều sâu, xanh, sạch cần được đồng thuận và thông suốt trong các cấp lãnh đạo TP, vì đây là xu hướng phát triển tất yếu, khách quan. Hiện nay, muốn kinh tế TP Hải Phòng phát triển theo chiều sâu, đồng nghĩa với việc TP chỉ được quyền lựa chọn các lĩnh vực, dự án đầu tư có công nghệ hiện đại, năng suất lao động cao, hiệu quả sử dụng vốn cao, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường và cam kết đóng góp vào cải thiện phúc lợi xã hội.

Do vậy, đòi hỏi TP lựa chọn cho được những nhà đầu tư đủ năng lực, đủ kinh nghiệm thực hiện nhanh các dự án quy mô lớn, có giá trị gia tăng cao, gắn với bảo vệ môi trường. TP cần hạn chế hoặc từ chối thu hút những dự án quy mô nhỏ, manh mún, cương quyết thu hồi những dự án treo, loại bỏ những dự án gây ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trường.

Phối cảnh Khu công nghiệp Nam Đình Vũ - Hải Phòng

Sử dụng hiệu quả nguồn lực để phát triển kinh tế bền vững

Trước hết, TP cần thiết lập “sân chơi mới” đủ sức đón nhận mọi cơ hội cho kinh tế phát triển nhanh, bền vững. “Sân chơi” đó đảm bảo vận hành theo hướng các bên tham gia đều có lợi, khai thác triệt để nguồn lực, sử dụng hiệu quả nhất nguồn lực, nhưng cũng đủ sức kiểm soát, giám sát và dẫn dắt quá trình phát triển kinh tế trong khuôn khổ pháp luật cho phép.

Điều này có nghĩa TP cần cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo hơn hệ thống luật pháp của Trung ương, kết hợp với điều kiện thực tiễn, mục tiêu mong muốn đạt được để “luật hóa” thành cơ chế, chính sách cụ thể riêng có, phù hợp nhu cầu phát triển của TP. Hiện nay, một số lĩnh vực cấp bách mà TP cần quan tâm rà soát, điều chỉnh để hoàn thiện, đó là: đất đai, khoáng sản, thu chi ngân sách, thủ tục hành chính, thu hút nguồn lực phát triển, đầu tư công và đầu tư tư.

Bên cạnh đó, Hải Phòng cần chú trọng thu hút nguồn lực tư nhân. Hiện Hải Phòng là một trong số ít địa phương được đánh giá có nguồn lực tư nhân rất lớn, mong muốn TP phát triển nhanh thì nhất thiết phải có sự tham gia, đóng góp đáng kể từ nguồn lực này.

Hiện nay, giải pháp lớn nhất thu hút nguồn lực này chính là việc vận dụng sáng tạo, linh hoạt Nghị định 15/2015/NĐ-CP (đối tác công - tư PPP) của Chính phủ vào địa bàn TP. PPP cần phải được khai thác triệt để, áp dụng sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của TP càng sớm càng tốt, theo hướng lựa chọn những lĩnh vực nào, dự án nào thuận lợi, hấp dẫn nhà đầu tư thì làm trước, những lĩnh vực, dự án nào khó khăn, vướng mắc cần có sự hỗ trợ của TP thì để làm sau. PPP của TP nhất thiết phải thể hiện tính an toàn, hiệu quả cao cho nhà đầu tư, cũng như trách nhiệm rõ ràng chia sẻ rủi ro của TP đối với nhà đầu tư.

Việc sử dụng hiệu quả hơn nữa ngân sách nhà nước. Để sử dụng hiệu quả nguồn lực này, TP cần thực hiện triệt để một số giải pháp, như: công khai, minh bạch kế hoạch vốn đầu tư, danh mục dự án đầu tư, nhất là kế hoạch sử dụng vốn đầu tư trung hạn; đảm bảo tính cạnh tranh, minh bạch trong đấu thầu dự án có sử dụng vốn ngân sách; ngăn chặn đầu tư dàn trải và không phê duyệt dự án đầu tư công khi chưa xác định, cân đối được nguồn vốn; ưu tiên phân bổ nguồn vốn cho trả nợ công trình hoàn thành, vốn đối ứng ODA, vốn thực hiện hợp đồng đối tác công tư - PPP; đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nguồn thu, cũng như điều hành chi trên cơ sở phân cấp thu chi ngân sách cho các cấp ngân sách; ban hành các định mức, tiêu chí, tiêu chuẩn nhằm đảm bảo công bằng, hợp lý giữa các đơn vị trong phân bổ ngân sách.

Đồng thời TP Cảng phải cử dụng, quản lý hiệu quả quỹ đất. Đất đai được xác định là một trong những nguồn lực quan trọng nhất của TP, việc sử dụng hiệu quả, tiết kiệm, quản lý đất đai chặt chẽ là yêu cầu cấp bách.

Trước mắt, TP cần tập trung điều chỉnh, hoàn thiện lại các quy hoạch trước một bước, với chất lượng cao nhất, đảm bảo đồng bộ và thống nhất giữa các quy hoạch, có tầm nhìn dài hạn. Lấy quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của TP làm trung tâm, xoay quanh là các quy hoạch chuyên ngành và quy hoạch các quận, huyện, để trên cơ sở đó hình thành cho được quy hoạch sử dụng đất chuẩn.

Từ đó so sánh, đối chiếu với hiện trạng sử dụng đất để định hướng cho sự điều chỉnh lại kế hoạch sử dụng đất, cũng như rà soát lại từng dự án đã giao đất, cho thuê đất. Cương quyết thu hồi diện tích đất sử dụng trái mục đích, đất tự ý lấn chiếm, đất của những dự án treo, sử dụng đất trái với quy hoạch; xử lý nghiêm người đứng đầu địa phương các cấp, nơi để xảy ra vi phạm nghiêm trọng về đất đai; công khai, minh bạch quy hoạch sử dụng đất chuẩn để nhân dân giám sát; quản lý chặt chẽ, tuân thủ nghiêm ngặt quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Tiến Khánh
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Generali triển khai kế hoạch đầu tư 3,5 tỷ euro nhằm hỗ trợ sự phục hồi bền vững của Châu Âu

Generali triển khai kế hoạch đầu tư 3,5 tỷ euro nhằm hỗ trợ sự phục hồi bền vững của Châu Âu
(PLVN) - Generali - một trong những tập đoàn bảo hiểm và quản lý tài sản lớn nhất trên thế giới - sẽ kỷ niệm và chào mừng cột mốc lịch sử 190 năm bằng công bố Fenice 190 - kế hoạch đầu tư trị giá 3,5 tỷ euro nhằm hỗ trợ sự phục hồi của các nền kinh tế châu Âu bị ảnh hưởng bởi Covid-19, 

BSR sản xuất và xuất bán sản phẩm hạt nhựa mới T3045

BSR sản xuất và xuất bán sản phẩm hạt nhựa mới T3045
(PLVN) - Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) cho biết, vào lúc 9 giờ, ngày 25/02/2021, Công ty đã xuất bán 250 tấn sản phẩm hạt nhựa mới Homo PP Yarn T3045 (MFR: 4,5 g/10 phút) đầu tiên cho Công ty cổ phần nhựa Opec tại kho chứa phân xưởng sản xuất hạt nhựa Polypropylen.

Khiếu nại về vận chuyển bằng hàng không tăng mạnh vì dịch Covid-19

Khiếu nại về vận chuyển bằng hàng không tăng mạnh vì dịch Covid-19
(PLVN) - Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương), năm 2020 ghi nhận sự gia tăng đột biến về số lượng yêu cầu, kiến nghị, khiếu nại của người tiêu dùng (NTD) so với những năm trước. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, năm qua, những phản ánh, khiếu nại cũng có sự thay đổi đáng kể theo lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ.

Ngày 8/3, bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh hầu tòa

Ngày 8/3, bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh hầu tòa
(PLVN) - Dự kiến ngày 8/3, TAND TP Hà Nội sẽ đưa 12 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án Nhà máy nhiên liệu sinh học (Ethanol) Phú Thọ (Ethanol Phú Thọ).

Hơn 8.000 công nhân đình công đòi tăng lương

Hơn 8.000 công nhân đình công đòi tăng lương
(PLVN) - Qua tìm hiểu bước đầu, nguyên nhân dẫn đến đình công là do Công ty chỉ lên lương cho quản lý nhưng không tăng lương cho công nhân theo chu kỳ đến lượt ký hợp đồng lao động hàng năm.

Hải Phòng bác thông tin lương thực vùng cách ly bị “đội giá”

Hải Phòng bác thông tin lương thực vùng cách ly bị “đội giá”
(PLVN) - Ngày 25/2, trao đổi với PLVN, ông Nguyễn Công Toàn, Chủ tịch UBND xã Hoàng Động (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) cho biết, lương thực, thực phẩm được các trung tâm thương mại, siêu thị bán cho người dân trong xã theo bảng giá niêm yết, có hóa đơn, không có chuyện bị “đội giá”.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬