Nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng

(PLVN) - Tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) là cầu nối Đảng với quần chúng Nhân dân. Đây là tổ chức đảng gần dân nhất, trực tiếp lãnh đạo Nhân dân và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng Nhân dân để phản ánh với Đảng, Nhà nước. Do đó, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ là vô cùng quan trọng, nhất là khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới.
Nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2019

Nền móng của Đảng

Với vị trí là nền tảng của Đảng, TCCSĐ (chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở) có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự vững mạnh và năng lực lãnh đạo của Đảng. Bởi đây là nơi trực tiếp thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cơ sở đồng thời là nơi kiểm nghiệm và góp phần quan trọng vào việc hình thành, phát triển đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng thông qua những kinh nghiệm phong phú của đội ngũ đảng viên và quần chúng Nhân dân.

Nói về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của TCCSĐ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”. Người còn nhấn mạnh: “Đối với Đảng ta, xây dựng chi bộ cho tốt, cho vững mạnh là một việc vô cùng quan trọng”.

Trong quá trình xây dựng Đảng và lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng Đảng. 

Kết luận số 38-KL/TW ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên cho biết: năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ chuyển biến tích cực. TCCSĐ kiện toàn, từng bước bảo đảm yêu cầu lãnh đạo toàn diện của Ðảng ở cơ sở. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy chuyển biến tích cực; dân chủ trong Ðảng và trong xã hội được mở rộng hơn…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của không ít TCCSĐ còn yếu, thậm chí mất sức chiến đấu; chưa đủ sức phát hiện, giải quyết những vấn đề phức tạp xảy ra ở cơ sở.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên. Một số cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị chưa thật sự vững vàng, vai trò tiên phong, gương mẫu còn hạn chế, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình còn yếu…

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) nhận định: “Công tác xây dựng đảng vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, thậm chí có những yếu kém, khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ chậm được khắc phục, làm giảm sút lòng tin của Nhân dân đối với Đảng; nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ”.

Những hạn chế, khuyết điểm trên có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là do năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ chưa cao; chưa có giải pháp hiệu quả nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng.

Ngăn ngừa, khắc phục thiếu sót

Giải quyết những tồn tại này, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng ta đã đề ra phương hướng chung là “Tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ…Kiện toàn tổ chức, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở”. 

Để thực hiện điều này, các cấp ủy phải quan tâm làm tốt công tác chính trị tư tưởng, chủ động dự báo tình hình để kịp thời trang bị những thông tin có định hướng của Đảng cho cán bộ, đảng viên. Khắc phục những biểu hiện phai nhạt lý tưởng; chống chủ nghĩa cơ hội, thực dụng, vụ lợi cá nhân; kiến quyết đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, phản động, góp phần làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. 

Bên cạnh đó, cấp ủy phải kịp thời phát hiện những cán bộ, đảng viên vi phạm về đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác; có biện pháp cụ thể để phòng ngừa, giáo dục, giúp đỡ và xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên sai phạm; giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của đảng viên và quần chúng; bảo vệ những cán bộ tốt, những người trung thực, thẳng thắn đấu tranh chống tiêu cực.

Sinh hoạt đảng bộ, chi bộ ở cơ sở có chất lượng cũng là nhân tố rất quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ. Đảng bộ, chi bộ cơ sở vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ thì tổ chức đảng cấp trên sẽ vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ngược lại, nếu như đảng bộ, chi bộ ở cơ sở yếu kém thì tổ chức đảng cấp trên không thể vững mạnh. Trên thực tế, chỉ cần một vài đảng bộ, chi bộ yếu kém đã ảnh hưởng không nhỏ đến năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng cấp trên.

Ngoài những giải pháp trên, các cấp ủy cũng phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên; dựa vào dân để xây dựng Đảng. “Phải làm mạnh hơn, tập trung đấu tranh, ngăn chặn những yếu kém, tiêu cực trong Đảng” như nhấn mạnh của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khi phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2019, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 vừa diễn ra. 

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, nhất là người đứng đầu phải tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo chức năng, nhiệm vụ; đồng thời, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra; khắc phục ngay tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trong công tác kiểm tra...

Trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế, để giữ vững niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ có vai trò đặc biệt quan trọng.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng tu dưỡng và rèn luyện đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ căn cốt để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Bởi “Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. 

Đông Quang
Loading...

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Loading...
​​Sau 14 ngày cách ly theo dõi Covid-19, 17 lao động Trung Quốc đã được quay lại làm việc tại thị xã Kỳ Anh

​​Sau 14 ngày cách ly theo dõi Covid-19, 17 lao động Trung Quốc đã được quay lại làm việc tại thị xã Kỳ Anh

(PLVN) - Sau 14 ngày ở cách ly trong một khách sạn trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) để phòng chống dịch Covid-19, 17 người Trung Quốc đã được quay lại làm việc bình thường. Hiện thị xã Kỳ Anh đang theo dõi 93 trường hợp người nước ngoài, khi đủ 14 ngày nếu không phát hiện biểu hiện mắc dịch sẽ thôi không cách ly nữa. 

Kênh Zalo Bộ Y tế giải đáp thắc mắc về dịch COVID-19

Kênh Zalo Bộ Y tế giải đáp thắc mắc về dịch COVID-19
(PLVN) -Nhằm giúp người dùng tra cứu thông tin chi tiết, chính xác danh sách cơ sở y tế có khả năng tiếp nhận, thu dung điều trị và quản lý ca bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (nCoV), Bộ Y tế đã tích hợp CHATBOT tra cứu thông tin COVID-19 trên Zalo Bộ Y tế.

Có thể tăng 4 kỳ họp Quốc hội mỗi năm

Có thể tăng 4 kỳ họp Quốc hội mỗi năm
(PLVN) -Đó là ý kiến đóng góp của Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội, vừa được cơ quan này gửi đến Vụ Pháp luật để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH). 

Đề nghị EU gỡ bỏ thẻ vàng trong phòng chống đánh bắt cá bất hợp pháp cho Việt Nam

Đề nghị EU gỡ bỏ thẻ vàng trong phòng chống đánh bắt cá bất hợp pháp cho Việt Nam
(PLVN) - Theo Bộ Ngoại giao, ngày 17/2, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng và bà Paola Pampaloni - Phó Tổng Vụ trưởng Châu Á – Thái Bình Dương của Cơ quan Đối ngoại Châu Âu (EEAS) - đã đồng chủ trì cuộc họp lần thứ nhất Tiểu ban các vấn đề chính trị trong khuôn khổ Ủy ban hỗn hợp về triển khai Hiệp định khung Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam – EU (PCA). 

Vedan Việt Nam trao tặng 'nhà đồng đội' cho chiến sĩ biên phòng cửa khẩu Cảng Gò Dầu

Vedan Việt Nam trao tặng 'nhà đồng đội' cho chiến sĩ biên phòng cửa khẩu Cảng Gò Dầu
(PLVN) - Ngày 13/02 tại xã Long Sơn, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Công ty CP Hữu hạn Vedan Việt Nam phối hợp cùng Trạm Biên phòng cửa khẩu Cảng Gò Dầu đã tiến hành trao tặng “Nhà đồng đội” cho gia đình thượng úy Trương Đức Quân (Chiến sĩ trinh sát Đồn Biên phòng Long Sơn) có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Căn nhà có diện tích 70m2 được Vedan Việt Nam tài trợ 50 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình và anh em đơn vị đóng góp thêm.

Chuyên gia cảnh báo về "thẻ kháng khuẩn thần kỳ"

Chuyên gia cảnh báo về "thẻ kháng khuẩn thần kỳ"
(PLVN) - Những ngày gần đây, nhiều người đổ xô lùng mua trên mạng loại thẻ kháng khuẩn vì sản phẩm được quảng cáo là có thể chống virus Corona. Tuy nhiên, sau khuyến cáo của một số chuyên gia y tế, trong vai người muốn nhập hàng để bán thẻ này, chúng tôi nhận thấy đã có người bán hàng online không còn “nổ tung trời” về công dụng “thần kỳ” của sản phẩm.

2.850 tỷ đồng đầu tư cho tuyến đường bộ ven biển đi qua Nam Định

2.850 tỷ đồng đầu tư cho tuyến đường bộ ven biển đi qua Nam Định
(PLVN) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định Ngô Gia Tự cho biết: Đến nay hạ tầng giao thông của tỉnh đã cơ bản đảm bảo tính kết nối. Chẳng hạn, thời gian di chuyển từ Nam Định đến Hà Nội chỉ còn 1 giờ, đến sân bay Nội Bài chỉ mất 1 giờ 40 phút và đến cảng Hải Phòng chỉ mất 1 giờ 30 phút

Ninh Bình lo chặn dịch cho tổng đàn gia cầm gần 6 triệu con

Ninh Bình lo chặn dịch cho tổng đàn gia cầm gần 6 triệu con
(PLVN) - Trao đổi với PV ông Nguyễn Tiến Mạnh, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Bình cho biết: thời điểm hiện tại, Ninh Bình chưa phát hiện ổ dịch cúm gia cầm nào. Tuy nhiên, Ninh Bình vẫn không thể yên tâm bởi hiện nay có quá nhiều yếu tố nguy cơ khiến dịch có thể bùng phát. Đầu tiên phải kể đến là tổng đàn gia cầm của tỉnh đang rất lớn, gần 6 triệu con, cao nhất từ trước tới nay. 

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Trưởng ban Báo Điện tử: Xuân Bính

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬