Kinh nghiệm quý báu từ đoàn tàu không số

(PLO) - Kỷ niệm 55 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển, Phó Đô đốc Đinh Gia Thật - Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân chủng Hải quân nói về việc kế thừa, phát huy những bài học và những kinh nghiệm quý báu của Đoàn tàu Không số và Đường Hồ Chí Minh trên biển của lực lượng Hải quân.
Kinh nghiệm quý báu từ đoàn tàu không số Tàu Không số trên đường vận chuyển hàng hóa và vũ khí vào chiến trường miền Nam.

Thưa Phó Đô đốc, trong giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, việc nghiên cứu, kế thừa, phát huy những bài học và những kinh nghiệm quý báu của Đoàn tàu Không số và Đường Hồ Chí Minh trên biển vẫn còn nguyên giá trị, góp phần quan trọng bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước. Vậy Quân chủng Hải quân đã có những bài học kinh nghiệm gì từ cán bộ, chiến sĩ Đoàn tàu Không số?

- Bản lĩnh, sự mưu trí, sáng tạo tài tình, những chiến công của cán bộ, chiến sĩ Đoàn tàu Không số đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm bổ ích:

Một là, thường xuyên chăm lo xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; có phương châm, phương thức hoạt động linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả; luôn nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, quyết chiến, quyết thắng, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, xả thân vì Tổ quốc.

Hai là, tích cực xây dựng lực lượng, chủ động sáng tạo phát huy nội lực, phát triển phương tiện trang bị kỹ thuật phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng thời kỳ, từng giai đoạn.

Ba là, luôn xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp; tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ có hiệu quả của bạn bè quốc tế.

Bốn là, nêu cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ sở, vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tuyệt đối giữ gìn bí mật nhiệm vụ.

Trong những bài học trên, bài học về thường xuyên chăm lo xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, ý chí quyết chiến, quyết thắng, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, xả thân vì Tổ quốc có ý nghĩa quan trọng hàng đầu, quyết định thắng lợi. 

Bản lĩnh chính trị và ý chí quyết chiến, quyết thắng của cán bộ, chiến sĩ Đoàn tàu Không số được xây dựng trên cơ sở giác ngộ mục tiêu lý tưởng chiến đấu; lòng căm thù giặc, tình yêu Tổ quốc, khát vọng độc lập dân tộc, thống nhất nước nhà trở thành niềm tin thắng lợi, thành năng lực suy nghĩ và hành động, thành sức mạnh để chiến thắng kẻ thù.

Phó Đô đốc Đinh Gia Thật.

Vượt qua mọi điều kiện gian khổ và nguy hiểm, Đoàn tàu Không số đã vận dụng nhiều cách thức đi biển rất linh hoạt, vừa công khai, vừa bí mật, vận chuyển hàng hóa an toàn, hiệu quả, chi viện kịp thời cho chiến trường miền Nam, tạo ra hướng tiếp tế chiến lược hết sức quan trọng. Phó Đô đốc cho biết, điều gì đã tạo nên ý chí quyết chiến, quyết thắng đó và Quân chủng Hải quân đã vận dụng kinh nghiệm này như thế nào trong tình hình mới?

- Nhiệm vụ vận tải đường biển chi viện cho chiến trường miền Nam có ý nghĩa chiến lược quan trọng, có tính chất đặc biệt khó khăn, phức tạp, gian khổ. Hơn nữa, do đặc điểm của tổ chức và công tác của lực lượng vận tải biển là lấy tàu làm đơn vị cơ bản, làm nhiệm vụ độc lập trên biển nên yêu cầu phải thường xuyên củng cố kiện toàn cấp ủy, chi bộ, đội ngũ cán bộ các cấp, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ chủ trì trong mọi hoạt động, thực sự là những người tiên phong về ý chí và hành động. Đây là vấn đề có ý nghĩa vô cùng quan trọng để xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết chiến, quyết thắng cho bộ đội.

Thực tế quá trình tổ chức thực hiện cho thấy, sự chú trọng chăm lo xây dựng chi bộ vững mạnh toàn diện đã làm cho các chi bộ thực sự là hạt nhân lãnh đạo trên các con tàu, lãnh đạo đơn vị đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, phát huy được ý chí, quyết tâm chiến đấu của mỗi cán bộ, chiến sĩ, chịu đựng mọi hy sinh gian khổ, khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Trong những tình huống khó khăn, phức tạp, căng thẳng phải vượt lên sóng to, gió lớn; đấu trí với địch để bảo vệ tàu; hoạt động dài ngày trên biển, các chi bộ và đội ngũ cán bộ chủ trì đã nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, giữ vững quyết tâm chiến đấu, mưu trí, linh hoạt, lãnh đạo đơn vị kiên trì, bền bỉ vượt qua mọi hiểm nguy, thực hiện đúng ý định, chủ trương, phương châm chỉ đạo của cấp trên. 

Những hiện tượng lỏng lẻo về kỷ luật, về quản lý điều hành, về phối hợp hiệp đồng dẫn đến hậu quả gây tổn thất về người và của, ảnh hưởng trực tiếp đến các chiến trường đã được cấp ủy, tổ chức Đảng kịp thời làm rõ nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc phục trên các mặt công tác tư tưởng, tổ chức, chính sách và kỹ thuật. Nhờ thực hiện tốt những công tác đó mà bản lĩnh chính trị và ý chí quyết tâm chiến đấu của bộ đội được củng cố ngày càng vững chắc.

Hiện nay, tuy Hải quân không phải hoạt động bí mật như thời kỳ của Đoàn tàu Không số nhưng tình hình trên biển diễn biến rất phức tạp, khó lường. Các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển, nhất là trên các con tàu trực tiếp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo vẫn phải xử lý những tình huống phức tạp, nhạy cảm mang tính độc lập cao. 

Hơn nữa, trong điều kiện tác chiến công nghệ cao trên biển đòi hỏi phải có sự lãnh đạo chặt chẽ, chấp hành nghiêm mệnh lệnh của trên thì mới hoàn thành được nhiệm vụ, do đó, cán bộ chủ trì phải thực sự vững vàng, gương mẫu, quyết đoán; cán bộ, chiến sĩ phải có quyết tâm cao, có niềm tin vào chiến thắng và sự chính nghĩa của ta, chấp nhận hy sinh và sẵn sàng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Dù trang bị, phương tiện của ta đã hiện đại hơn ngày trước nhưng sự lãnh đạo của tổ chức Đảng và vai trò của cán bộ chủ trì trên các con tàu vẫn là nhân tố quyết định thắng lợi. Trong tình hình mới, có nhiều mặt trái của xã hội tác động đến bộ đội nên cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị phải có giải pháp phù hợp để chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Do đó, lực lượng hải quân phải tiếp tục nghiên cứu vận dụng bài học về xây dựng tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đoàn tàu Không số năm xưa và điều quan trọng là hãy biến những giá trị lịch sử, truyền thống đó thành sức mạnh để xây dựng Quân chủng Hải quân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trân trọng cảm ơn Phó Đô đốc!

Ngày 23/10/1961, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam đã thành lập Đoàn 759 - tiền thân của Lữ đoàn 125 Hải quân ngày nay, đánh dấu sự ra đời của Đường Hồ Chí Minh trên biển, một biểu tượng sáng ngời về tài thao lược và nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân. 
Trong 14 năm (từ năm 1961 cho đến ngày toàn thắng lịch sử 30/4/1975), Đoàn tàu Không số đã dệt nên huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển, vận chuyển hơn 150.000 tấn vũ khí, trang thiết bị và đưa hàng chục ngàn lượt cán bộ từ miền Bắc chi viện kịp thời cho chiến trường miền Nam.
Trong các chuyến đi, Đoàn tàu Không số đã khắc phục hơn 4.000 quả thủy lôi, chống chọi với nhiều cơn bão, đánh trả hơn 30 lần tàu địch bao vây, chiến đấu với hơn 1.200 lần máy bay địch tập kích, bắn rơi 5 chiếc máy bay và bắn cháy nhiều tàu thuyền địch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, góp phần quan trọng vào chiến thắng lịch sử 30/4/1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Qua các cuộc hành trình trên biển của Đoàn tàu Không số, nhiều cán bộ, chiến sỹ hy sinh anh dũng, nằm lại giữa lòng biển bao la để bảo vệ an toàn cho Đoàn tàu Không số và con đường huyền thoại. Đất nước và dân tộc ta sẽ mãi mãi ghi ơn các anh, cũng như huyền thoại về Đoàn tàu Không số và Đường Hồ Chí Minh trên biển - bản hùng ca của sự sáng tạo và ý chí Việt Nam.
Lam Hạnh (thực hiện)
Cùng chuyên mục
Lựa chọn chủ đầu tư sân bay Long Thành trong năm nay

Lựa chọn chủ đầu tư sân bay Long Thành trong năm nay

(PLVN) - Hôm qua (30/9), đoàn công tác của Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dẫn đầu đã kiểm tra tình hình thanh lý cây cao su và xây dựng khu tái định cư gồm Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn phục vụ dự án sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Đọc thêm

Người dân bị chiếm đoạt đất đang quản lý: Trách nhiệm chính quyền địa phương thế nào?

Người dân bị chiếm đoạt đất đang quản lý: Trách nhiệm chính quyền địa phương thế nào?
(PLVN) - Nếu người dân bị chiếm đoạt đất mà mình đang quản lý thì chính quyền địa phương có trách nhiệm như thế nào? Người dân nên làm gì để ngăn chặn việc này và đảm bảo quyền lợi cho mình? Giải đáp sau đây của Luật sư Nguyễn Đức Hùng – Đoàn Luật sư TP Hà Nội sẽ trả lời những thắc mắc của bạn đọc xung quanh vấn đề này.
Chương trình giao lưu - nghệ thuật 'Ký ức người lính'

Chương trình giao lưu - nghệ thuật 'Ký ức người lính'

(PLVN) - Chương trình “Ký ức người lính” ca ngợi và làm nổi bật hơn giá trị văn hóa lịch sử của dân tộc, truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân và quân đội ta trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc...

Nghệ An: Nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên gia súc, gia cầm

Nghệ An: Nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên gia súc, gia cầm
(PLVN) - Theo thống kê của Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Nghệ An, bệnh dịch tả lợn Châu Phi xảy ra ở một số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chưa qua 21 ngày trên 301 hộ/12 huyện. Trong đó, có 2 xã đã qua từ 15 ngày đến 20 ngày không phát sinh ca bệnh mới.

Thêm 1 ca mắc COVID-19

Thêm 1 ca mắc COVID-19
(PLVN) - Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 sáng nay, 1/10, cho biết, ghi nhận thêm 1 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh từ Liên bang Nga. Trường hợp này được cách ly ngay.
Công an tỉnh Quảng Ninh cảnh báo thủ đoạn giả danh nhân viên Ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công an tỉnh Quảng Ninh cảnh báo thủ đoạn giả danh nhân viên Ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(PLVN) - Thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước xuất hiện một số đối tượng giả mạo cán bộ, nhân viên Ngân hàng nhằm đánh vào tâm lý cả tin của khách hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo mọi người dân nâng cao tinh thần cảnh giác với loại tội phạm này.

Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Quốc khánh Trung Quốc

Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Quốc khánh Trung Quốc
(PLVN) - Theo Bộ Ngoại giao, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 71 Quốc khánh Trung Quốc (01/10/1949 - 01/10/2020), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Khắc Cường, Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Lật Chiến Thư.
Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia

Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia

(PLVN) - Theo Nghị quyết số 1000/2020/UBTVQH14 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 16/9/2020, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia là bộ máy giúp việc, phục vụ Hội đồng bầu cử quốc gia trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.
Thừa Thiên - Huế: Nhiều hộ tái định cư thiếu đất sản xuất

Thừa Thiên - Huế: Nhiều hộ tái định cư thiếu đất sản xuất

(PLVN) - Sau khi nhường đất cho dự án thủy điện A Lưới (xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế), hơn 100 hộ dân từ các xã Hồng Thái, Sơn Thủy, Hồng Thượng phải chuyển đến khu tái định cư. Tuy nhiên, nhiều hộ không thể sản xuất do đất được cấp đổi lẫn nhiều đá...

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬