Kinh nghiệm quý báu từ đoàn tàu không số

(PLO) - Kỷ niệm 55 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển, Phó Đô đốc Đinh Gia Thật - Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân chủng Hải quân nói về việc kế thừa, phát huy những bài học và những kinh nghiệm quý báu của Đoàn tàu Không số và Đường Hồ Chí Minh trên biển của lực lượng Hải quân.
Kinh nghiệm quý báu từ đoàn tàu không số Tàu Không số trên đường vận chuyển hàng hóa và vũ khí vào chiến trường miền Nam.

Thưa Phó Đô đốc, trong giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, việc nghiên cứu, kế thừa, phát huy những bài học và những kinh nghiệm quý báu của Đoàn tàu Không số và Đường Hồ Chí Minh trên biển vẫn còn nguyên giá trị, góp phần quan trọng bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước. Vậy Quân chủng Hải quân đã có những bài học kinh nghiệm gì từ cán bộ, chiến sĩ Đoàn tàu Không số?

- Bản lĩnh, sự mưu trí, sáng tạo tài tình, những chiến công của cán bộ, chiến sĩ Đoàn tàu Không số đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm bổ ích:

Một là, thường xuyên chăm lo xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; có phương châm, phương thức hoạt động linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả; luôn nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, quyết chiến, quyết thắng, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, xả thân vì Tổ quốc.

Hai là, tích cực xây dựng lực lượng, chủ động sáng tạo phát huy nội lực, phát triển phương tiện trang bị kỹ thuật phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng thời kỳ, từng giai đoạn.

Ba là, luôn xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp; tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ có hiệu quả của bạn bè quốc tế.

Bốn là, nêu cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ sở, vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tuyệt đối giữ gìn bí mật nhiệm vụ.

Trong những bài học trên, bài học về thường xuyên chăm lo xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, ý chí quyết chiến, quyết thắng, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, xả thân vì Tổ quốc có ý nghĩa quan trọng hàng đầu, quyết định thắng lợi. 

Bản lĩnh chính trị và ý chí quyết chiến, quyết thắng của cán bộ, chiến sĩ Đoàn tàu Không số được xây dựng trên cơ sở giác ngộ mục tiêu lý tưởng chiến đấu; lòng căm thù giặc, tình yêu Tổ quốc, khát vọng độc lập dân tộc, thống nhất nước nhà trở thành niềm tin thắng lợi, thành năng lực suy nghĩ và hành động, thành sức mạnh để chiến thắng kẻ thù.

Phó Đô đốc Đinh Gia Thật.

Vượt qua mọi điều kiện gian khổ và nguy hiểm, Đoàn tàu Không số đã vận dụng nhiều cách thức đi biển rất linh hoạt, vừa công khai, vừa bí mật, vận chuyển hàng hóa an toàn, hiệu quả, chi viện kịp thời cho chiến trường miền Nam, tạo ra hướng tiếp tế chiến lược hết sức quan trọng. Phó Đô đốc cho biết, điều gì đã tạo nên ý chí quyết chiến, quyết thắng đó và Quân chủng Hải quân đã vận dụng kinh nghiệm này như thế nào trong tình hình mới?

- Nhiệm vụ vận tải đường biển chi viện cho chiến trường miền Nam có ý nghĩa chiến lược quan trọng, có tính chất đặc biệt khó khăn, phức tạp, gian khổ. Hơn nữa, do đặc điểm của tổ chức và công tác của lực lượng vận tải biển là lấy tàu làm đơn vị cơ bản, làm nhiệm vụ độc lập trên biển nên yêu cầu phải thường xuyên củng cố kiện toàn cấp ủy, chi bộ, đội ngũ cán bộ các cấp, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ chủ trì trong mọi hoạt động, thực sự là những người tiên phong về ý chí và hành động. Đây là vấn đề có ý nghĩa vô cùng quan trọng để xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết chiến, quyết thắng cho bộ đội.

Thực tế quá trình tổ chức thực hiện cho thấy, sự chú trọng chăm lo xây dựng chi bộ vững mạnh toàn diện đã làm cho các chi bộ thực sự là hạt nhân lãnh đạo trên các con tàu, lãnh đạo đơn vị đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, phát huy được ý chí, quyết tâm chiến đấu của mỗi cán bộ, chiến sĩ, chịu đựng mọi hy sinh gian khổ, khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Trong những tình huống khó khăn, phức tạp, căng thẳng phải vượt lên sóng to, gió lớn; đấu trí với địch để bảo vệ tàu; hoạt động dài ngày trên biển, các chi bộ và đội ngũ cán bộ chủ trì đã nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, giữ vững quyết tâm chiến đấu, mưu trí, linh hoạt, lãnh đạo đơn vị kiên trì, bền bỉ vượt qua mọi hiểm nguy, thực hiện đúng ý định, chủ trương, phương châm chỉ đạo của cấp trên. 

Những hiện tượng lỏng lẻo về kỷ luật, về quản lý điều hành, về phối hợp hiệp đồng dẫn đến hậu quả gây tổn thất về người và của, ảnh hưởng trực tiếp đến các chiến trường đã được cấp ủy, tổ chức Đảng kịp thời làm rõ nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc phục trên các mặt công tác tư tưởng, tổ chức, chính sách và kỹ thuật. Nhờ thực hiện tốt những công tác đó mà bản lĩnh chính trị và ý chí quyết tâm chiến đấu của bộ đội được củng cố ngày càng vững chắc.

Hiện nay, tuy Hải quân không phải hoạt động bí mật như thời kỳ của Đoàn tàu Không số nhưng tình hình trên biển diễn biến rất phức tạp, khó lường. Các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển, nhất là trên các con tàu trực tiếp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo vẫn phải xử lý những tình huống phức tạp, nhạy cảm mang tính độc lập cao. 

Hơn nữa, trong điều kiện tác chiến công nghệ cao trên biển đòi hỏi phải có sự lãnh đạo chặt chẽ, chấp hành nghiêm mệnh lệnh của trên thì mới hoàn thành được nhiệm vụ, do đó, cán bộ chủ trì phải thực sự vững vàng, gương mẫu, quyết đoán; cán bộ, chiến sĩ phải có quyết tâm cao, có niềm tin vào chiến thắng và sự chính nghĩa của ta, chấp nhận hy sinh và sẵn sàng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Dù trang bị, phương tiện của ta đã hiện đại hơn ngày trước nhưng sự lãnh đạo của tổ chức Đảng và vai trò của cán bộ chủ trì trên các con tàu vẫn là nhân tố quyết định thắng lợi. Trong tình hình mới, có nhiều mặt trái của xã hội tác động đến bộ đội nên cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị phải có giải pháp phù hợp để chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Do đó, lực lượng hải quân phải tiếp tục nghiên cứu vận dụng bài học về xây dựng tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đoàn tàu Không số năm xưa và điều quan trọng là hãy biến những giá trị lịch sử, truyền thống đó thành sức mạnh để xây dựng Quân chủng Hải quân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trân trọng cảm ơn Phó Đô đốc!

Ngày 23/10/1961, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam đã thành lập Đoàn 759 - tiền thân của Lữ đoàn 125 Hải quân ngày nay, đánh dấu sự ra đời của Đường Hồ Chí Minh trên biển, một biểu tượng sáng ngời về tài thao lược và nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân. 
Trong 14 năm (từ năm 1961 cho đến ngày toàn thắng lịch sử 30/4/1975), Đoàn tàu Không số đã dệt nên huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển, vận chuyển hơn 150.000 tấn vũ khí, trang thiết bị và đưa hàng chục ngàn lượt cán bộ từ miền Bắc chi viện kịp thời cho chiến trường miền Nam.
Trong các chuyến đi, Đoàn tàu Không số đã khắc phục hơn 4.000 quả thủy lôi, chống chọi với nhiều cơn bão, đánh trả hơn 30 lần tàu địch bao vây, chiến đấu với hơn 1.200 lần máy bay địch tập kích, bắn rơi 5 chiếc máy bay và bắn cháy nhiều tàu thuyền địch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, góp phần quan trọng vào chiến thắng lịch sử 30/4/1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Qua các cuộc hành trình trên biển của Đoàn tàu Không số, nhiều cán bộ, chiến sỹ hy sinh anh dũng, nằm lại giữa lòng biển bao la để bảo vệ an toàn cho Đoàn tàu Không số và con đường huyền thoại. Đất nước và dân tộc ta sẽ mãi mãi ghi ơn các anh, cũng như huyền thoại về Đoàn tàu Không số và Đường Hồ Chí Minh trên biển - bản hùng ca của sự sáng tạo và ý chí Việt Nam.
Lam Hạnh (thực hiện)
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Hoãn Đại hội thường niên VFF 2020

Hoãn  Đại hội thường niên VFF 2020
(PLVN) -Ông Cao Văn Chóng, Phó Chủ tịch VFF cho biết Đại hội thường niên VFF 2020 dự kiến diễn ra ngày 8/8 đã bị hoãn do tình hình dịch Covid-19 bùng phát trở lại.
Tin giao thông đáng chú ý ngày 5/8

Tin giao thông đáng chú ý ngày 5/8

(PLVN) - Ngày 4/8 tại Hà Nội, Hà Tĩnh, Bình Dương, Hòa Bình xảy ra tai nạn nghiêm trọng khiến ít nhất 6 người tử vong, 1 người bị thương.

Tranh cãi xuyên thế kỷ về thân thế đại văn hào Shakespeare

Tranh cãi xuyên thế kỷ về thân thế đại văn hào Shakespeare
(PLVN) - Nhà thơ, nhà viết kịch kiêm diễn viên William Shakespeare với các tác phẩm kinh điển về thân phận và tình yêu như Hamplet, Romeo và Jullyet...  thường được gọi là “nhà thơ quốc dân của Anh” và được xem là một trong những nhà viết kịch vĩ đại nhất mọi thời đại. Song, cuộc đời ông đến nay vẫn là một chủ đề còn gây nhiều tranh cãi.

Vì sao ban thờ lại là nơi quyết định gia vận trong nhà? - Kỳ 2 : Vị trí ban thờ như thế nào là hợp phong thủy?

Vì sao ban thờ lại là nơi quyết định gia vận trong nhà? - Kỳ 2 : Vị trí ban thờ như thế nào là hợp phong thủy?
(PLVN) - Như đã nói ở kỳ trước, thờ cúng tổ tiên là phong tục đẹp của dân tộc. Người Việt thờ cúng tổ tiên chính là tri ân cội nguồn, là sự ghi nhớ công ơn các bậc tiền nhân và là cách để chăm chút cho cái gốc của mình, gốc có tốt thì cây mới phát triển ra hoa kết trái. Bởi vậy, người ta nhìn ban thờ là đoán biết được đạo đức, nhân cách của gia chủ, ban thờ là nơi quyết định gia vận trong nhà. 
Nổ lớn ở thủ đô của Lebanon, hơn 4.000 người thương vong

Nổ lớn ở thủ đô của Lebanon, hơn 4.000 người thương vong

(PLVN) - Hai vụ nổ lớn liên tiếp xảy ra tối thứ Ba – 4/8 tại thủ đô Beirut của Lebanon đã khiến 78 người thiệt mạng và hơn 4.000 người khác bị thương, nhiều tòa nhà bị phá hủy, không khí ô nhiễm nghiêm trọng, đặt thành phố này trong tình trạng khẩn cấp.

Xu hướng “trung tâm + 1” của thành phố, người mua nhà hưởng lợi

Xu hướng “trung tâm + 1” của thành phố, người mua nhà hưởng lợi
(PLVN) - Xu hướng “Trung tâm + 1” hay còn gọi là xu hướng đa tâm. Với xu hướng này, các thành phố phát triển một trung tâm cốt lõi và nhiều trung tâm vệ tinh, thay vì chỉ tập trung phát triển một trung tâm duy nhất, để phát triển đô thị bền vững, nâng cao đời sống cư dân. 

BIDV dành hơn 8,4 tỷ đồng tặng khách hàng gửi tiền tiết kiệm Lãi An Phát

BIDV dành hơn 8,4 tỷ đồng tặng khách hàng gửi tiền tiết kiệm Lãi An Phát
(PLVN) - Nhằm gia tăng tiện ích và ưu đãi cho khách hàng gửi tiết kiệm, từ nay đến 20/10/2020, BIDV triển khai chương trình khuyến mại “Lĩnh lãi định kỳ - Chào hè tiện nghi” dành cho khách hàng gửi tiền nhận lãi hàng tháng qua tài khoản thanh toán Lãi An Phát với cơ hội nhận quà tặng có tổng trị giá hơn 8,4 tỷ đồng.

Đường sắt Sài Gòn vận chuyển miễn phí hàng viện trợ tới vùng dịch

Đường sắt Sài Gòn vận chuyển miễn phí hàng viện trợ tới vùng dịch
(PLVN) - Nhằm chung tay cùng cộng đồng và các cơ quan chức năng trong việc phòng, chống và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn miễn phí cước vận chuyển vật tư thiết bị hỗ trợ Bệnh viện C Đà Nẵng của Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.

Trung Quốc cáo buộc Mỹ 'bắt nạt' trong vụ TikTok

Trung Quốc cáo buộc Mỹ 'bắt nạt' trong vụ TikTok
(PLVN) - Trung Quốc hôm 4/8 đã cáo buộc Mỹ đã "bắt nạt" ứng dụng video nổi tiếng TikTok, sau khi Tổng thống Donald Trump tăng áp lực để phải bán hoạt động của ứng dụng này tại Mỹ cho một công ty Mỹ.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Trưởng ban Báo Điện tử: Xuân Bính

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬