Kế sách bảo vệ Tổ quốc từ xa bằng biện pháp hòa bình

(PLO) - Năm 2018, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng tiếp tục xác định đối ngoại quốc phòng (ĐNQP) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của quân đội nhằm thực hiện kế sách bảo vệ Tổ quốc từ xa bằng biện pháp hòa bình; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.
Kế sách bảo vệ Tổ quốc từ xa bằng biện pháp hòa bình Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và TS. Joseph H.Felter tại đối thoại quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2017 trụ sở Lầu Năm Góc.

Năm 2018, xu thế vẫn là hòa bình, hợp tác và phát triển, nhưng tình hình sẽ có những diễn biến phức tạp. Các nước lớn tiếp tục triển khai chiến lược, chính sách quốc phòng, an ninh, đối ngoại theo chiều hướng đã định hình từ cuối năm 2017. Trong đó nổi lên Chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ, Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở, hạt nhân là Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia; Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX, thúc đẩy chiến lược “Vành đai và Con đường”, thực hiện thắng lợi “Mục tiêu 100 năm”, vươn lên trở thành cường quốc hàng đầu thế giới, đóng vai trò chủ đạo và có tiếng nói mang tính quyết định đối với các vấn đề toàn cầu...

Quan hệ giữa các nước lớn cơ bản theo chiều hướng năm 2017, chưa có nhân tố mới có thể tạo đột phá; sự cạnh tranh chiến lược và tập hợp lực lượng sẽ gia tăng. Cục diện châu Á-Thái Bình Dương đang trong sự dịch chuyển về cân bằng quyền lực và cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn. Những vấn đề phức tạp về chính trị, kinh tế, an ninh của một số nước ASEAN và tác động từ các nước lớn sẽ ảnh hưởng đến lập trường chung của Cộng đồng, trong đó có vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông...

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh -Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết: “Đối với đất nước, quân đội, năm 2018 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm bản lề tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; năm thứ 5 thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Hội nhập quốc tế”, Nghị quyết số 806-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo”...; năm đầu triển khai thực hiện Đề án “Hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”... Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cả hệ thống chính trị đang có khí thế mới, quyết tâm chính trị rất cao trong nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại. 

Bên cạnh những thuận lợi, chúng ta cũng đứng trước không ít khó khăn, thách thức. Công tác ĐNQP cần nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nghị quyết, Đề án chiến lược của Đảng, Nhà nước; thực hiện Chỉ thị của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Quân ủy Trung ương cuối năm 2017: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ĐNQP... Đây không phải là ngoại giao đơn thuần, mà là đối ngoại để làm nhiệm vụ quốc phòng, là giữ nước từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy. Làm có chiều sâu, có trọng điểm, có bài bản, có kế hoạch...”.

Để thực hiện tốt phương hướng, mục tiêu nêu trên, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết, công tác ĐNQP cần chú trọng các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục hoàn thiện thể chế về hội nhập quốc tế và ĐNQP, quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa và triển khai thực hiện công tác ĐNQP theo đường lối đối ngoại của Đảng. Tập trung xây dựng, hoàn thiện và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch “Hội nhập quốc tế và ĐNQP giai đoạn 2018-2020”, Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; Kế hoạch trong lĩnh vực quốc phòng chuẩn bị cho Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN năm 2020 và các kế hoạch hợp tác với các đối tác khác, bảo đảm mọi hoạt động có liên quan trong toàn quân phải được đưa vào kế hoạch thống nhất...

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc phòng song phương theo chiều sâu, nâng cao hiệu quả thiết thực; ưu tiên quan hệ, hợp tác với các nước có biên giới liền kề, các nước lớn, các nước ASEAN và các nước bạn bè truyền thống. Triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm kế hoạch đối ngoại, hợp tác quốc phòng nhằm củng cố, tăng cường lòng tin, tạo đan xen lợi ích chiến lược, nâng cao tiềm lực, sức mạnh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm, như: Tăng cường trao đổi đoàn cấp cao; khắc phục hậu quả chiến tranh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; an ninh biển; đào tạo nguồn nhân lực (cả khoa học, công nghệ, chuyên môn, ngoại ngữ); nghiên cứu chiến lược và nghiên cứu khoa học công nghệ, hợp tác về công nghiệp quốc phòng... Trên cơ sở đó, lựa chọn nội dung hợp tác cụ thể phù hợp với quan hệ tổng thể, thế mạnh của từng đối tác.

Trong đó, công tác ĐNQP biên giới tiếp tục là một trọng điểm, cần phát huy kết quả năm 2017, bổ sung, phát triển nội dung, hình thức mới; chú trọng một số trọng tâm: Tổ chức triển khai hoạt động giao lưu quốc phòng biên giới lần thứ 5 với Trung Quốc tại tỉnh Cao Bằng đạt kết quả tốt; tổ chức đoàn thăm và giao lưu giữa Quân khu 1 với Chiến khu Nam của Trung Quốc; tổ chức tốt Diễn tập tìm kiếm cứu nạn xuyên biên giới Việt Nam-Campuchia, rút kinh nghiệm mở rộng với các đối tác khác; phối hợp chặt chẽ trong việc hoàn thành cắm mốc biên giới Việt Nam-Campuchia trong năm 2018...; tổ chức giao lưu biên cương thắm tình hữu nghị giữa lực lượng bảo vệ biên giới các nước Việt Nam, Lào, Campuchia, Trung Quốc với một số nước khác...

Ba là, chủ động tích cực tham gia các cơ chế hợp tác quốc phòng trong khuôn khổ ASEAN, do ASEAN giữ vai trò chủ đạo. Triển khai công tác chuẩn bị trong lĩnh vực quốc phòng (cả nội dung, chủ đề hội nghị, nhân lực và cơ sở hạ tầng) cho Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN năm 2020. Tích cực, chủ động tham gia, phát huy vai trò của Việt Nam trên các diễn đàn, cơ chế an ninh, quốc phòng khu vực, nhất là cùng các nước ASEAN và Trung Quốc xây dựng COC có tính ràng buộc pháp lý...

Bốn là, tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế của Bộ Quốc phòng (Ban Chỉ đạo 806); kiện toàn tổ chức, biên chế của các cơ quan, đơn vị chuyên trách, nòng cốt về hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng; trước mắt là Cục Đối ngoại, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Năm là, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về công tác ĐNQP. Vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức thông tin, tuyên truyền như: Báo chí, phát thanh, truyền hình, báo cáo viên, phim tư liệu... bằng các thứ tiếng cho mọi tầng lớp xã hội, trong và ngoài nước, nhất là học sinh, sinh viên. 

Lam Hạnh
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Phát hành thẻ ATM có phải là chiêu trò dụ dỗ nhà đầu tư của Tập đoàn tài chính OCB?

Phát hành thẻ ATM có phải là chiêu trò dụ dỗ nhà đầu tư của Tập đoàn tài chính OCB?
(PLVN) - Tập đoàn tài chính OCB đưa ra trên các diễn đàn cũng như các hội nhóm chát về một loại thẻ ATM của tập đoàn này. Thẻ này có thể rút được tiền và thanh toán tiền tại các cửa hàng, siêu thị ở Việt Nam. Do đó, các nhà đầu tư tin rằng OCB là tập đoàn tài chính đa lĩnh vực, đa quốc gia và kinh doanh uy tín. Vậy câu hỏi đặt ra là thẻ ATM hiện hành sử dụng tại thị trường Việt Nam với cái tên OCB là gì? 
Ấm lòng trung thu trẻ vùng cao

Ấm lòng trung thu trẻ vùng cao

(PLVN) - Không sôi động, hào nhoáng như thành phố, thiếu nhi vùng cao đón trung thu với những niềm vui nho nhỏ bằng chiếc đèn ông sao truyền thống, chiếc bánh đơn giản…

Khánh thành 2 cầu đập tràn tại vùng cao

Khánh thành 2 cầu đập tràn tại vùng cao
(PLVN) - Với tổng cộng 5 cây cầu đã được đưa vào hoạt động, dự án Xây cầu đến lớp sẽ tiếp tục nâng bước các em học sinh miền núi đến lớp, giúp người dân đi lại thuận tiện...

Văn Quyến đã 'trả nợ' người hâm mộ

Văn Quyến đã 'trả nợ' người hâm mộ
(PLVN) -Những lỗi lầm của tuổi trẻ đã qua, hiện tại và tương lai trước mắt Văn Quyến đã làm được. Đó như là một món nợ anh đã trút được từ những sai lầm quá khứ.

Yến sào Khánh Hòa được vinh danh “Top 50 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam”

Yến sào Khánh Hòa được vinh danh “Top 50 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam”
(PLVN) - Tháng 9/2020, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng, chứng nhận uy tín như: Top 10 Thương hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2020, Top 50 Nhãn hiệu nổi tiếng năm 2020 và Chứng nhận Doanh nghiệp có trách nhiệm với người tiêu dùng và xã hội.

VRDF 2020: Việt Nam đang đứng trước rất nhiều cơ hội mới

VRDF 2020: Việt Nam đang đứng trước rất nhiều cơ hội mới
(PLVN) - Với việc khống chế thành công dịch Covid-19 tại TP Đà Nẵng vừa qua, tại Diễn đàn thường niên về cải cách và phát triển năm 2020 (VRDF 2020) , nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam đang đứng trước rất nhiều cơ hội mới song phải biết cách đển tận dụng các cơ hội đó...

Hôm nay - 30/9 là hạn cuối nộp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước

Hôm nay - 30/9 là hạn cuối nộp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước
(PLVN) - Thông tin từ Tổng cục thuế cho biết, theo Công điện ngày 17/9/2020 của Tổng cục Thuế  hướng dẫn về thời hạn nộp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế  tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) theo Nghị định 109/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước, thời hạn nộp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế  TTĐB là ngày 30/9/2020.

Ai là người Nga giàu nhất?

Ai là người Nga giàu nhất?
(PLVN) - Ông Vladimir Lisin - Chủ tịch Hội đồng quản trị và là cổ đông chính của Tập đoàn NLMK - giữ vị trí đầu tiên trong danh sách Forbes của Nga.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬