Hôm nay, Quốc hội chất vấn và nghe trả lời chất vấn

Hôm nay (12/6), Quốc hội bắt đầu chất vấn và nghe trả lời chất vấn. 4 vị Bộ trưởng, trưởng ngành sẽ đăng đàn là  Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát, Bộ trưởng LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh và Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình.

Hôm nay (12/6), Quốc hội bắt đầu chất vấn và nghe trả lời chất vấn. 4 vị Bộ trưởng, trưởng ngành sẽ đăng đàn là  Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát, Bộ trưởng LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh và Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ thay mặt Chính phủ báo cáo làm rõ thêm các vấn đề được đại biểu cùng cử tri quan tâm và trả lời chất vấn của các đại biểu. Hôm qua, Quốc hội đã hoàn tất việc lấy phiếu tín nhiệm với 47 chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường nhận được 176 phiếu “tín nhiệm cao” (chiếm 35,34% tổng số đại biểu Quốc hội); 280 phiếu “tín nhiệm” (chiếm 56,22% tổng số đại biểu Quốc hội); 36 phiếu “tín nhiệm thấp” (chiếm 7,23% tổng số đại biểu Quốc hội)

Theo  kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt do Quốc hội bầu và phê chuẩn đã được công bố trước Quốc hội sáng qua, dẫn đầu về số phiếu "tín nhiệm cao" là Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với 372 phiếu, trong tổng số 492 đại biểu có mặt.

Số phiếu "tín nhiệm cao" dành cho Chủ tịch nước Trương Tấn Sang là 330, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng là 328,  Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng là 210. Với 209 phiếu "tín nhiệm thấp", 194 phiếu "tín nhiệm" và 88 phiếu "tín nhiệm cao", Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình là người có số phiếu "tín nhiệm thấp" cao nhất trong số 47 chức danh được lấy phiếu.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá, sau 2 ngày làm việc, Quốc hội đã hoàn thành nhiệm vụ quan trọng trước đất nước, nhân dân.  Là lần đầu tiên lấy phiếu tín nhiệm, mặc dù kinh nghiệm chưa có nhiều, cũng còn những thiếu sót nhưng theo Chủ tịch Quốc hội “đã phản ảnh được tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, tư pháp của đất nước”.

Theo Chủ tịch Quốc hội, mỗi phiếu tín nhiệm cao của Quốc hội đối với mỗi chức danh, là sự động viên khích lệ đồng thời là đánh giá, ghi nhận những kết quả công tác đã đạt được. Còn những phiếu tín nhiệm thấp đòi hỏi một cách nghiêm túc đối với người được lấy phiếu tín nhiệm tiếp tục phấn đấu. Chủ tịch Quốc hội khẳng định:  Quốc hội đặt niềm tin để chúng ta phấn đấu tốt hơn trong thời gian tới

Cũng trong ngày hôm qua, với 94,58% số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm đối với những người được Quốc hội bầu và phê chuẩn.

Người được lấy phiếu tín nhiệm

Chức danh

Số phiếu

Tín nhiệm cao

Tín nhiệm

Tín nhiệm thấp

Trương Tấn Sang

Chủ tịch nước

330 (66,27%)

133 (26,71%)

28 (5,62%)

Nguyễn Thị Doan

Phó Chủ tịch nước

263 (52,81%)

215 (43,17%)

13 (2,61%)

Nguyễn Sinh Hùng

Chủ tịch Quốc hội

328 (65,86%)

139 (27,91%)

25 (5,02%)

Uông Chu Lưu

Phó Chủ tịch Quốc hội

323 (64,86%)

155 (31,12%)

13 (2,61%)

Nguyễn Thị Kim Ngân

Phó Chủ tịch Quốc hội

372 (74,7%)

104 (20,88%)

14 (2,81%)

Tòng Thị Phóng

Phó Chủ tịch Quốc hội

322 (64,66%)

145 (29,12%)

24 (4,82%)

Huỳnh Ngọc Sơn

Phó Chủ tịch Quốc hội

252 (50,6%)

217 (43,57%)

22 (4,42%)

Phan Xuân Dũng

Chủ nhiệm UB Khoa học, Công nghệ và Môi trường

234 (46,99%)

235 (47,19%)

22 (4,42%)

Nguyễn Văn Giàu

Chủ nhiệm UB Kinh tế

273 (54,82%)

204 (40,96%)

15 (3,01%)

Trần Văn Hằng

Chủ nhiệm UB Đối ngoại

253 (50,8%)

229 (45,98%)

9 (1,81%)

Phùng Quốc Hiển

Chủ nhiệm UB Tài chính Ngân sách

291 (58,43%)

189 (37,9%)

11 (2,21%)

Nguyễn Văn Hiện

Chủ nhiệm UB Tư pháp

210 (42,17%)

253 (50,8%)

28 (5,62%)

Nguyễn Kim Khoa

Chủ nhiệm UB Quốc phòng An ninh

267 (53,61%)

215 (43,17%)

9 (1,81%)

Phan Trung Lý

Chủ nhiệm UB Pháp luật

294 (59,04%)

180 (36,14%)

18 (3,61%)

Trương Thị Mai

Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội

335 (67,27%)

151 (30,32%)

6 (1,2%)

Nguyễn Thị Nương

Trưởng Ban Công tác đại biểu

292 (58,63%)

183 (36,75%)

17 (3,41%)

Nguyễn Hạnh Phúc

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

286 (57,43%)

194 (38,96%)

12 (2,41%)

Ksor Phước

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc

260 (52,21%)

204 (40,96%)

28 (5,62%)

Đào Trọng Thi

Chủ nhiệm UB Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng

241 (48, 39%)

232 (46,59%)

19 (3,82%)

Nguyễn Tấn Dũng

Thủ tướng Chính phủ

210 (42,17%)

122 (24,5%)

160 (32,13%)

Hoàng Trung Hải

Phó Thủ tướng Chính phủ

186 (37,35%)

261 (52,41%)

44 (8,84%)

Nguyễn Thiện Nhân

Phó Thủ tướng Chính phủ

196 (39,36%)

230 (46,18%)

65 (13,05%)

Vũ Văn Ninh

Phó Thủ tướng Chính phủ

167 (33,53%)

264 (53,01%)

59 (11,85%)

Nguyễn Xuân Phúc

Phó Thủ tướng Chính phủ

248 (49,8%)

207 (41,57%)

35 (7,03%)

Hoàng Tuấn Anh

Bộ trưởng VH,TT&DL

90 (18,07%)

288 (57,43%)

116 (23,29%)

Nguyễn Thái Bình

Bộ trưởng Nội vụ

125 (25,3%)

274 (55,02%)

92 (18,47%)

Nguyễn Văn Bình

Thống đốc NHNN

88 (17,67%)

194 (38,96%)

209 (41,97%)

Phạm Thị Hải Chuyền

Bộ trưởng LĐ-TB&XH

105 (21,08%)

276 (55,42%)

111 (22,29%)

Hà Hùng Cường

Bộ trưởng Tư pháp

176 (35,34%)

280 (56,22%)

36 (7,23%)

Trịnh Đình Dũng

Bộ trưởng Xây dựng

131 (26,31%)

261 (52,41%)

100 (20,08%)

Vũ Đức Đam

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

215 (43,17%)

245 (49,2%)

29 (5,82%)

Vũ Huy Hoàng

Bộ trưởng Công thương

112 (22,49%)

251

(50,4%)

128

(25,7%)

Phạm Vũ Luận

Bộ trưởng GD&ĐT

86 (17,27%)

229 (45,98%)

177 (35,54%)

Phạm Bình Minh

Bộ trưởng Ngoại giao

238 (47,79%)

233 (46,79%)

21 (4,22%)

Cao Đức Phát

Bộ trưởng NN&PTNT

184 (36,95%)

249 (50%)

58 (11,65%)

Giàng Seo Phử

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UB Dân tộc

158 (31,73%)

270 (54, 22%)

63 (12, 65%)

Trần Đại Quang

Bộ trưởng Công an

273

(54,82%)

183

(36,75%)

24

(4,82%)

 

Nguyễn Minh

 Quang

Bộ trưởng TN&MT

83 (20,88%)

294 (59,03%)

94

(20,9%)

 

Nguyễn Quân

Bộ trưởng KH&CN

133 (24,69%)

304 (61,04%)

43 (8,63%)

Nguyễn Bắc Son

Bộ trưởng Thông tin và truyền thông

121 (24,3%)

281 (56,43%)

77 (15,46%)

Phùng Quang Thanh

Bộ trưởng Quốc phòng

323 (64,86%)

144 (28,92%)

13 (2,61%)

Đinh La Thăng

Bộ trưởng GTVT

186 (37,35%)

198 (39,76%)

99 (19,88%)

Nguyễn Thị Kim Tiến

Bộ trưởng Y tế

108 (21,69%)

228 (45,78%)

146 (29,32%)

Huỳnh Phong Tranh

Tổng Thanh tra Chính phủ

164 (32,93%)

241 (48,39%)

87 (17,47%)

Bùi Quang Vinh

Bộ trưởng KH&ĐT

231 (46,31%)

205 (41,16%)

46

(9,24%)

Trương Hòa Bình

Chánh án TANDTC

195 (39,16%)

260 (52,21%)

34 (6,83%)

Nguyễn Hòa Bình

Viện trưởng VKSNDTC

198 (39,76%)

269 (54,02%)

23 (4,62%)

Thu Hằng

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Nguy cơ cao vỡ đê ở Cà Mau do hoàn lưu bão số 5

Nguy cơ cao vỡ đê ở Cà Mau do hoàn lưu bão số 5

(PLVN) - Tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau, đến chiều tối ngày 18/9, hoàn lưu bão số 5 đã gây thiệt hại về tài sản và sản xuất, đặc biệt nguy cơ vỡ đê rất cao. 

Đầu tư tiền ảo vào Tập đoàn tài chính OCB, nhiều người “sập bẫy” mất hàng chục tỷ đồng

Đầu tư tiền ảo vào Tập đoàn tài chính OCB, nhiều người “sập bẫy” mất hàng chục tỷ đồng
(PLVN) - Thời gian gần đây, trên một số diễn đàn vàvài trang điện tử thường xuyên nhắc đến những cái tên: OCB llife, OCB Lending, Tập đoàn tài chính đa quốc gia OCB life… với nguồn vốn hàng trăm tỷ USD chảy vào công nghệ tài chính (Fintech). Liệu đây có phải là nguồn tiền thực tế, hay chỉ là một chiêu trò liên kiết hô hào trên truyền thông để tô vẻ,dẫn dụ người đầu tư mang tiền thật đi mua tiền ảo, để rồi tiền mất tật mang?

Khoa Luật Đại học Vinh: Hướng sinh viên phát triển năng lực cá nhân và trau dồi kỹ năng toàn diện

Khoa Luật Đại học Vinh: Hướng sinh viên phát triển năng lực cá nhân và trau dồi kỹ năng toàn diện
(PLVN) - Ngoài những kiến thức trên sách vở, sinh viên ngành Luật Đại học Vinh còn được tham gia các phiên tòa gia định, thành lập Trung tâm Tư vấn Pháp luật nhằm cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý miễn phí cho các đối tượng yếu thế trong xã hội và tạo ra môi trường thực hành các kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên. 
Khởi tố vụ án “Trốn thuế” liên quan đến khuất tất trong mua sắm máy giặt, máy sấy tại nhiều bệnh viện ở Hà Tĩnh

Khởi tố vụ án “Trốn thuế” liên quan đến khuất tất trong mua sắm máy giặt, máy sấy tại nhiều bệnh viện ở Hà Tĩnh

(PLVN) - Ngày 18/9, tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Trốn thuế”, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam và lệnh khám xét đối với Mai Thị Hoa (SN 1974, Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh) về tội “Trốn thuế”.

Bế mạc Phiên họp 48 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc Phiên họp 48 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
(PLVN) - Ngày 18/9/2020, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về Dự thảo Nghị quyết thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh. Buổi chiều, Phiên họp 48 bế mạc sau 6,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc.

Công an tỉnh Thái Bình có tân Phó Giám đốc

Công an tỉnh Thái Bình có tân Phó Giám đốc
(PLVN) - Chiều 18/9, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ công bố quyết định về tăng cường cán bộ đi cơ sở tạo nguồn bố trí công an xã chính quy, đồng thời công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình chủ trì buổi lễ.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬