Hiệu quả từ công tác biệt phái sĩ quan

(PLO) - Sau 3 năm thực hiện biệt phái sĩ quan, đến nay, số sĩ quan biệt phái (SQBP) thuộc các bộ, ngành, cơ quan trung ương và các đầu mối thuộc ngành Giáo dục và đào tạo đạt 99,02% so với nhu cầu. Đội ngũ SQBP có bước trưởng thành khá toàn diện về phẩm chất, năng lực trách nhiệm và phương pháp công tác. 
Hiệu quả từ công tác biệt phái sĩ quan Một buổi học QP-AN tại Trường ĐH Xây dựng.

Ngày 29/11, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác biệt phái sĩ quan (2016-2018). Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Từ năm 2016 đến nay, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan trung ương, các cơ sở giáo dục đào tạo; cấp ủy, chỉ huy các các đơn vị cử sĩ quan biệt phái đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản về công tác cán bộ và biệt phái sĩ quan.

Điểm nổi bật là sự phối hợp giữa đơn vị cử và cơ quan sử dụng SQBP trong quản lý, sử dụng đội ngũ sĩ quan biệt phái ngày càng chặt chẽ, nền nếp. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho SQBP được chú trọng.

Các chế độ, chính sách được bảo đảm đúng quy định. Đội ngũ SQBP có bước trưởng thành khá toàn diện về phẩm chất, năng lực trách nhiệm và phương pháp công tác. Đến nay số SQBP thuộc các bộ, ngành, cơ quan trung ương và các đầu mối thuộc ngành Giáo dục và đào tạo đạt 99,02% so với nhu cầu. 

Đội ngũ SQBP ở các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ; các bộ, ban, ngành Trung ương, các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng và sở giáo dục và đào tạo 21 tỉnh, thành phố trọng điểm… đã thực hiện tốt chức năng tham mưu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, quản lý nhà nước về quốc phòng; công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên… theo quy định của pháp luật. 

Giai đoạn 2016-2018, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 cử 25 SQBP. 3 năm qua, công tác biệt phái sỹ quan của Quân khu đã có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiệu tốt nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh (QP&AN) cho học sinh, sinh viên (HS,SV).

Trong đó nổi bật là: Đội ngũ SQBP đã nêu cao ý thức, trách nhiệm, tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, biện pháp giáo dục QP&AN; kịp thời xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch môn học giáo dục QP&AN sát với từng đối tượng; tổ chức giáo dục QP&AN cho trên 182.000 lượt HS,SV.

Kết quả, 100% đạt yêu cầu, có trên 75% khá, giỏi. Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ SQBP được coi trọng, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho trên 300 lượt cán bộ quản lý, giáo viên. Đội ngũ SQBP đã tích cực tìm tòi, nghiên cứu thành công 03 đề tài khoa học có tính khả thi và được áp dụng hiệu quả vào công tác giảng dạy môn học QP&AN.

Theo báo cáo, từ năm 2016 đến nay Quân chủng Hải quân tiếp tục duy trì biệt phái sĩ quan tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) và Cục Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Thường vụ Đảng ủy Quân chủng thường xuyên quan tâm chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cho SQBP. Đặc biệt, đối với đội ngũ SQBP tại Trường Đại học Hàng hải, sau khi Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ra Quyết định số 2481 thành lập Trung tâm Giáo dục QP-AN trực thuộc Trường Đại học Hàng hải ngày 17/10/2016, Tư lệnh Hải quân cũng đã ra Quyết định số 11595 về việc lâm thời ban hành biểu tổ chức biên chế Trung tâm Giáo dục QP-AN trực thuộc Bộ Tham mưu. Công tác quản lý, sử dụng SQBP chặt chẽ, thống nhất cả về số lượng và chất lượng theo phân cấp, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ. Các chế độ, chính sách của SQBP được quan tâm, bảo đảm đầy đủ theo qui định.

Đến nay, Quân chủng Hải quân có 17 SQBP, 100% có trình độ đại học và là đảng viên. Nhìn chung, đội ngũ SQBP cơ bản đáp ứng được tiêu chuẩn theo quy định; có trình độ năng lực chỉ huy, quản lý, tham mưu, đề xuất hiệu quả, kịp thời với các cơ quan, ban ngành về công tác quân sự-quốc phòng và giáo dục QP-AN cho các đối tượng; trách nhiệm, nhiệt tình, giữ vững phẩm chất, đạo đức người sĩ quan Hải quân. Các SQBP không ngừng đổi mới phương pháp, tác phong công tác khoa học; đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Lực lượng vũ trang Quân khu 5 hiện có 18 SQBP công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, TP  Đà Nẵng và các trường Đại học Nha Trang, Quy Nhơn, Trung tâm Giáo dục QP-AN Đại học Tây Nguyên.

Với chức năng tham mưu giúp các Sở GD-ĐT, trường đại học xây dựng kế hoạch, thực hiện các văn bản pháp quy về công tác giáo dục QP-AN trong các cơ quan, nhà trường; phối hợp xây dựng nội dung, chương trình Giáo dục QP-AN cho HS, SV; bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, giáo viên kiêm nhiệm giảng dạy môn Giáo dục QP-AN và  trực tiếp giảng dạy môn  Giáo dục QP-AN tại các trường đại học, đội ngũ SQBP thể hiện trách nhiệm cao, tích cực tu dưỡng, học tập, chủ động khắc phục khó khăn hoàn thành khá tốt nhiệm vụ được giao. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, trên cơ sở đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại của công tác biệt phái sĩ quan trong thời gian qua, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị năm 2019 và thời gian tiếp theo, các cơ quan, đơn vị cử và sử dụng SQBP tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, luật, nghị định, văn bản quy định của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về bố trí, sử dụng SQBP.

Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cũng khẳng định, trong quá trình thực hiện cần có sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, cụ thể hơn nữa giữa đơn vị cử SQBP và cơ quan sử dụng trong điều động, tiếp nhận, quản lý và thực hiện các chế độ chính sách đối với SQBP.

Trên cơ sở kết quả Hội nghị lần này, cấp ủy, chỉ huy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với tình hình cụ thể, phát huy những ưu điểm, khắc phục những mặt còn hạn chế, thiếu sót, triển khai khai thực hiện công tác  này có chất lượng, hiệu quả hơn.

Lam Hạnh-Duy Đông
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Huda tiếp tục triển khai 5 dự án hỗ trợ hàng ngàn người dân miền Trung tiếp cận nước sạch

Huda tiếp tục triển khai 5 dự án hỗ trợ hàng ngàn người dân miền Trung tiếp cận nước sạch
(PLVN) - Ngày 12/4, Huda tiếp tục triển khai 5 dự án mới thuộc chương trình “Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương” để phục vụ người dân 5 tỉnh miền Trung tiếp cận nước sạch, tái khẳng định cam kết của Huda trong việc đóng góp cho một tương lai tươi sáng hơn trên dải đất quê hương.

Thúc đẩy bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Thúc đẩy bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.
(PLVN) - Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong chỉ đạo thực hiện công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ. Ngày 12/4/2021, Sở Tư pháp Lai Châu đã ban hành Kế hoạch số 346/KH-STP về triển khai các hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2021. 
Dư địa xuất khẩu xoài của Việt Nam còn rất lớn

Dư địa xuất khẩu xoài của Việt Nam còn rất lớn

(PLVN) - Giá trị xuất khẩu xoài của Việt Nam trong năm 2020 đạt hơn 180 triệu USD. Trong khi đó, giá trị xuất khẩu xoài trên thế giới đạt khoảng 12,3 tỷ đô. Từ đó cho thấy, việc xuất khẩu xoài của Việt Nam còn khá khiêm tốn. Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, dư địa xuất khẩu xoài của Việt Nam còn rất lớn.

Hà Nội có 17 người rút hồ sơ ứng cử

Hà Nội có 17 người rút hồ sơ ứng cử

(PLVN) - Tính đến ngày 2/4 có 6 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Hà Nội có đơn xin rút và 11 người có đơn xin rút hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI.

Đem “Hành trình yêu thương” đến người nghèo xã Bảo Lâm (Lạng Sơn)

Đem “Hành trình yêu thương” đến người nghèo xã Bảo Lâm (Lạng Sơn)
(PLVN) - Ngày 10/4, Đồn Biên phòng Bảo Lâm (Lạng Sơn) phối hợp với CLB thiện nguyện do bà Phạm Hồng Tuyết - Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức quận uỷ Đống Đa (Hà Nội) tổ chức chương trình “Hành trình yêu thương” tại các trường học, gia đình hoàn cảnh khó khăn của xã Bảo Lâm.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0888 033 376