Đến năm 2030, phấn đấu xây dựng Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá trong top 30

(PLVN) - Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và Nhân dân, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
Đến năm 2030, phấn đấu xây dựng Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá trong top 30

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 14 đến 16/10/2020 với 350 đại biểu tham dự đại diện cho 56.838 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đại hội đã tập trung tinh thần, phát huy trí tuệ nhằm thảo luận, phân tích, đánh giá toàn diện kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 của tỉnh Bến Tre đề ra; nhìn nhận thẳng thắn, công khai, toàn diện những mặt ưu, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện.

 BCH Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre khoá X; Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2030; Hoàn thành việc bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 49 đồng chí, có đủ tiêu chuẩn, năng lực và bản lĩnh để gánh vác trọng trách mà Đảng bộ và Nhân dân toàn Tỉnh giao phó.

Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới đã họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bầu Bí thư, các Phó bí thư; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, bầu Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong khuôn khổ, Đại hội đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho dự thảo văn kiện của trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đoàn đại biểu gồm 18 đại biểu chính thức và 03 đại biểu dự khuyết, đại diện cho trí tuệ và tâm huyết của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã được bầu ra trong đợt này. Kết quả của các phiên bầu cử tại Đại hội đều đạt số phiếu tín nhiệm cao, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng bộ, nhân dân tỉnh nhà.

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025), đồng chí Phan Văn Mãi - Bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025 bày tỏ sự tự hào được Đảng bộ và nhân dân tin tưởng, quyết tâm trong nhiệm kỳ mới BCH sẽ kế thừa, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) được tỉnh đề ra.

Nghị Quyết được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết và đồng thuận cao.

Tại Đại hội, tư tưởng, tinh thần chủ đạo được thể hiện xuyên suốt, tập trung vào các biện pháp, giải pháp hữu hiệu, huy động tối đa mọi nguồn lực, nhất là tiềm lực con người, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, tạo nên sức mạnh tổng hợp, nỗ lực thực hiện “14 nhóm nhiệm vụ - giải pháp chủ yếu”, “5 nhiệm vụ trọng tâm”, “3 đột phá”, “11 công trình, dự án trọng điểm”, phấn đấu xây dựng Bến Tre thành tỉnh phát triển khá của khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long vào năm 2025 và của cả nước vào năm 2030. Cụ thể:

Phấn đấu đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân đạt từ 8,5- 9,5%/năm. Trong đó, khu vực I tăng 4 - 4,7%/năm; khu vực II tăng 15 - 17%/năm; khu vực III tăng 7 - 8,6%/năm; thuế sản phẩm tăng 14,18%.

Phấn đấu GRDP bình quân đầu người tăng gấp đôi năm 2020 (ước khoảng 87 triệu, trong nhiệm kỳ tới, có 80% xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), trong đó có 40% xã đạt chuẩn NTM nâng cao, mỗi huyện có một xã đạt NTM kiểu mẫu, các xã còn lại đạt từ 15 tiêu chí trở lên; tỷ lệ đô thị hoá ít nhất 27%.

Hướng đến mục tiêu tỉnh và thành phố Bến Tre tự cân đối được 70% chi thường xuyên và 03 huyện: Châu Thành, Ba Tri, Bình Đại tự cân đối 80% chi thường xuyên (không kể chi sự nghiệp y tế, giáo dục); 20% đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh tự cân đối chi thường xuyên.

Về mặt văn hoá - xã hội, Đại hội kỳ vọng sẽ giải quyết việc làm cho 18 - 20 nghìn lao động/năm, tỷ lệ giảm nghèo bình quân 1 - 1,5%/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%, trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ là 35 - 40%.

Về môi trường, phấn đấu đạt trên 70% tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt; hoàn thành hệ thống thủy lợi, hạ tầng cấp nước chính, đảm bảo nước ngọt cho sản xuất và sinh hoạt.

Về mặt xây dựng Đảng, quyết tâm phát triển 4.500 đến 5.000 đảng viên, kéo giảm đảng viên bị kỷ luật ít nhất 10% trong cả nhiệm kỳ. Phấn đấu xây dựng 40% - 50% chi bộ ấp, khu phố đạt danh hiệu chi bộ vững mạnh toàn diện.

Tầm nhìn đến năm 2030, phấn đấu xây dựng Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá trong top 30; GRDP bình quân đầu người đạt mức bình quân của cả nước; tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 12-13%; tỉnh và thành phố Bến Tre đảm bảo tự cân đối thu - chi ngân sách; tỉnh Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; thành phố Bến Tre, Chợ Lách đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; thành phố Bến Tre cơ bản đạt chuẩn đô thị loại I.

 Đồng chí Phan Văn Mãi -  Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre đại diện Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới, phát biểu nhận nhiệm vụ và nêu quyết tâm trong công tác Đảng trong thời gian tới.

Đồng chí Phan Văn Mãi - Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ mới đề nghị các đại biểu dự Đại hội kịp thời thông tin về kết quả Đại hội đến cơ quan, đơn vị, địa bàn nơi cư trú. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể; khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội tới cán bộ, đảng viên trong các tổ chức đảng và hệ thống chính trị và tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể nhân dân, tạo sự đồng tâm, nhất trí, tin tưởng, phấn khởi với động lực mới và hành động cách mạng mạnh mẽ của toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân trong tỉnh.

Đồng thời khẩn trương triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết thành các chương trình hành động, các đề án, nghị quyết chuyên đề… để tổ chức thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống 1 cách sâu sắc, toàn diện, lâu dài và bền vững.

Bí thư Tỉnh uỷ Phan Văn Mãi nhấn mạnh, “Đại hội quyết tâm triển khai, đẩy mạnh thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phát huy truyền thống quê hương Đồng Khởi anh hùng, phát huy sức mạnh đoàn kết, tinh thần, ý chí, khát vọng vươn lên của người Bến Tre;

Tập trung phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo và nông nghiệp giá trị gia tăng cao; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; thúc đẩy khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp; phát triển Bến Tre về hướng Đông; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế.

Kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh: hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành công tác, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra; quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước”.

Quốc Việt - Xuân Sang
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Tính toán phương án sử dụng trực thăng để đẩy nhanh tốc độ cứu trợ người dân vùng lũ

Tính toán phương án sử dụng trực thăng để đẩy nhanh tốc độ cứu trợ người dân vùng lũ
(PLVN) - "Tôi đề nghị tập trung cứu trợ người dân, đặc biệt là ở Quảng Bình, Hà Tĩnh. Khẩn trương cứu trợ về lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho bà con. Bão số 8 đang vào và dự kiến vùng ảnh hưởng rất rộng vì thế công tác cứu trợ phải khẩn trương hơn nữa. Cần nhất bây giờ là chất đốt để nấu nướng, vì điện lưới nhiều nơi đang mất".

Người người, nhà nhà ở Boston chung tay xây dựng thành phố không năng lượng

Người người, nhà nhà ở Boston chung tay xây dựng thành phố không năng lượng
(PLVN) - Năm 2013, thành phố Boston (bang Massachusetts, Mỹ) đã được Hội đồng Hoa Kỳ về Nền kinh tế Tiết kiệm Năng lượng (ACEEE) vinh danh là thành phố tiết kiệm năng lượng nhất trong phạm vi toàn quốc. Kết quả này đến từ các chính sách, giải pháp của chính quyền địa phương, cũng như các sáng kiến thành phố xanh từ chính cộng đồng dân cư, doanh nghiệp trong thành phố. 

Gần 800 VĐV tham dự Giải vô địch trẻ Vovinam toàn quốc 2020

Gần 800 VĐV tham dự Giải vô địch trẻ Vovinam toàn quốc 2020
(PLVN) - Giải vô địch trẻ Vovinam toàn quốc lần thứ 18 năm 2020 bắt đầu khởi tranh tại Nhà thi đấu tỉnh Hậu Giang. Mặc dù các đơn vị gặp nhiều khó khăn do thời tiết và dịch Covid-19, nhưng giải đã thu hút đến gần 800 VĐV đến từ 36 đoàn tranh tài. Đây là số lượng VĐV đông nhất đến nay tại các giải Vovinam.

Học sinh lớp 3 bị đánh tím đùi xin gia đình tha lỗi cho cô giáo

Học sinh lớp 3 bị đánh tím đùi xin gia đình tha lỗi cho cô giáo
(PLVN) - Vì không có đồ dùng học tập và hay quên vở khi đến lớp, một học sinh lớp 3 bị cô giáo chủ nhiệm dùng thước gỗ đánh bầm tím vùng đùi, khiến dư luận bức xúc. Trong khi đó, dù bị đánh nhưng học sinh này vẫn xin gia đình tha lỗi cho cô giáo.

Xưởng tranh lụa của chàng trai khuyết tật

Xưởng tranh lụa của chàng trai khuyết tật
(PLVN) - Là người khuyết tật và tự coi mình là những “mảnh vụn” của xã hội, anh Lê Việt Cường (sống ở làng lụa Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội) cùng 20 “mảnh vụn” cuộc đời khác đã tận dụng những miếng vải vụn để làm tranh lụa và gây dựng lên thương hiệu tranh Vụn.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬