Dấu ấn Tổ công tác của Thủ tướng

(PLVN) - Qua các cuộc kiểm tra chuyên đề đã kịp thời phát hiện nhiều bất cập, chồng chéo về cơ chế, chính sách; cắt giảm “rừng thủ tục” những rào cản liên quan đến thể chế, chính sách, dễ tạo kẽ hở để cán bộ thực thi công vụ sách nhiễu, tiêu cực; những khoảng trống pháp lý cần khẩn trương ban hành để đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý nhà nước.
Dấu ấn Tổ công tác của Thủ tướng Tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra hạ tầng CNTT tại tỉnh Lâm Đồng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng, cho biết như trên sau hơn 4 năm hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ.

Góp phần thay đổi, cải tiến lề lối, phương thức làm việc

Thông điệp và chủ trương xuyên suốt của Chính phủ nhiệm kỳ này chính là cải cách thủ tục hành chính, loại bỏ những “rào cản”. Nhiệm kỳ vừa qua với vai trò là Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng, ông đã đốc thúc các bộ, ngành thực hiện tinh thần Chính phủ hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp, vậy cho đến nay đã đạt được kết quả gì nổi bật? 

- Mỗi năm hoạt động, Tổ công tác có những thông điệp cụ thể, mục tiêu cụ thể và đều đánh dấu một bước chuyển biến về chất, tạo những dấu ấn quan trọng, đáp ứng được sự kỳ vọng của người dân, cộng đồng doanh nghiệp và nhiều lần được Thủ tướng khen ngợi, biểu dương.

Sau gần 5 năm hoạt động, Tổ công tác đã tiến hành 104 cuộc kiểm tra; tổ chức 16 buổi làm việc với các cơ quan, hiệp hội doanh nghiệp trong nước và một số hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam để lắng nghe, nắm bắt những khó khăn về cơ chế, chính sách và những “rào cản” hành chính mà doanh nghiệp đang gặp phải.

Một số kết quả nổi bật có thể nêu là qua các buổi làm việc với các bộ, cơ quan, địa phương đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, thống nhất trong hành động của các bộ, cơ quan, địa phương theo đúng quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng “hành động nhanh, kết quả lớn, làm đâu chắc đấy”; kết quả xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách thủ tục hành chính đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo sự minh bạch trong hoạt động của các cơ quan hành chính; thay đổi, cải tiến căn bản lề lối, phương thức làm việc thông qua ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, hướng tới một nền hành chính hiện đại, hiệu quả, phi giấy tờ. 

Một số hệ thống về xây dựng Chính phủ điện tử đã được xây dựng, đi vào vận hành, bước đầu có những kết quả tích cực: Trục liên thông văn bản quốc gia giúp tiết kiệm được hơn 1.200 tỷ đồng mỗi năm. Với Cổng dịch vụ công quốc gia, tổng chi phí xã hội tiết kiệm được khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến là khoảng 8.000 tỷ đồng/năm, trong đó, riêng Cổng dịch vụ công quốc gia đóng góp 3.036 tỷ đồng/năm.

Bên cạnh đó là Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ e-Cabinet giúp tiết kiệm chi phí khoảng 169 tỷ đồng mỗi năm. Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng tiết kiệm khi vận hành Hệ thống này khoảng 460 tỷ đồng/năm. 

Về cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, việc triển khai cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đã từng bước làm thay đổi mối quan hệ giữa chính quyền và người dân, giảm bớt những phiền hà, nhũng nhiễu và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước. Kết quả đến nay, cả nước có 59/63 trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính được nâng lên, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hẹn đạt 95,8%.

Thẳng thắn chỉ ra sự trì trệ cần chấn chỉnh

Giảm được “chồng chéo”, giảm văn bản nợ đọng được biết cũng là điểm nổi bật trong thời gian qua, ông có thể chia sẻ về vấn đề này?

- Với 21 cuộc kiểm tra chuyên đề về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh đã kịp thời phát hiện nhiều quy định bất cập, chồng chéo về kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh không cần thiết, bất hợp lý, đang gây cản trở, khó khăn cho hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp, cần được bãi bỏ. 

Đồng thời, qua các buổi làm việc với các bộ, cơ quan, Tổ công tác cũng thẳng thắn chỉ ra sự trì trệ, lúng túng của các đơn vị thực thi, cần chấn chỉnh. 

Từ đầu nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIV đến nay, có 87 luật, nghị định, thông tư về kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh được rà soát, sửa đổi, bổ sung và thay thế để cắt giảm 3.893/6.191 điều kiện kinh doanh và 6.776/9.926 danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành (KTCN) ; 1.501 mặt hàng KTCN có chồng chéo đã được các bộ, ngành có phương án xử lý. 

Các cuộc làm việc, kiểm tra có tác động lan tỏa, tạo áp lực, thúc đẩy các bộ, cơ quan, địa phương quyết liệt, quyết tâm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao ngày càng nghiêm túc, hiệu quả hơn, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác chỉ đạo, điều hành của các bộ, cơ quan, địa phương. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao chuyển biến rõ nét, ngày càng thực chất, năm sau tiến bộ hơn năm trước, đáp ứng yêu cầu cả về tiến độ và chất lượng. 

Thời điểm đầu nhiệm kỳ (đầu năm 2016) số nhiệm vụ quá hạn chiếm tới 25,3%. Đến tháng 12/2016 - chỉ sau khi Tổ công được thành lập được 4 tháng, đã kéo giảm tỉ lệ nợ đọng nhiệm vụ xuống còn 2,82%, tạo tiền đề và là một bước chuyển căn bản về kỷ luật, kỷ cương trong việc thực hiện nhiệm vụ giao. 

Đến nay, tỉ lệ nợ đọng nhiệm vụ còn 1,7% giảm 0,2% so với năm 2019 và giảm 23,6% so với năm 2016 - thời điểm Tổ công tác chưa thành lập. 

Qua các cuộc kiểm tra chuyên đề về bảo đảm mục tiêu tăng trưởng; tháo gỡ, khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh đã kịp thời phát hiện nhiều bất cập, chồng chéo về cơ chế, chính sách; những “rào cản” liên quan đến thể chế, chính sách, dễ tạo kẽ hở để cán bộ thực thi công vụ sách nhiễu, tiêu cực; những khoảng trống pháp lý cần khẩn trương ban hành để đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý nhà nước. 

Với những nỗ lực và kết quả đạt được nêu trên của các bộ, cơ quan, địa phương đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao thứ hạng của Việt Nam trong các xếp hạng quốc tế: Xếp hạng môi trường kinh doanh toàn cầu giai đoạn 2016-2020 của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam tăng 20 bậc, xếp thứ 70/190 quốc gia, nền kinh tế; Xếp hạng Năng lực cạnh tranh toàn cầu GCI, năng lực cạnh tranh của Việt Nam tăng 10 bậc giai đoạn 2018-2019, từ 77 lên 67/141 quốc gia; Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2020 của Việt Nam xếp thứ 42/131 quốc gia, nền kinh tế, giữ vị trí số 1 trong nhóm 29 quốc gia cùng mức thu nhập.

Tình trạng “quyền anh, quyền tôi” đã được chấn chỉnh, khắc phục

“Quyền anh, quyền tôi”, “rừng thủ tục” là vấn đề tồn tại, làm chậm trễ sự phát triển của đất nước, Thủ tướng đã yêu cầu phải khắc phục triệt để tình trạng này, nhằm chống vấn đề lợi ích nhóm. Bộ trưởng, Chủ nhiệm cảm nhận sự thay đổi như thế nào trong câu chuyện “quyền anh, quyền tôi” trong gần 5 năm qua?

- Tôi còn nhớ, tại buổi kiểm tra các bộ, ngành do Tổ công tác tiến hành cuối tháng 8/2017 về tình hình cải cách hoạt động KTCN với hàng hóa xuất nhập khẩu, một thực tế được nêu ra là: Để sản xuất mặt hàng chocolate cần 13 giấy phép, một mặt hàng nguyên liệu sản xuất bánh kẹo phải theo 4 văn bản của cùng một bộ…

“Rừng” thủ tục KTCN khiến cộng đồng doanh nghiệp phải chi tới 14.300 tỷ đồng mỗi năm. Vào thời điểm đó, số mặt hàng chịu sự kiểm tra của 2-3 bộ rất lớn, lên tới 58% tổng số mặt hàng, trong khi thủ tục kiểm tra quá phức tạp... 

Từ trước tới nay, cải cách chưa bao giờ là một việc dễ dàng. Rất nhiều vấn đề thực tế như thế, chúng ta phải xử lý và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật về cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. 

Cụ thể như, thể chế cho công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh được đặc biệt quan tâm, chú trọng. Từ năm 2016 đến nay, đã ban hành 37 văn bản, gồm 08 nghị định, 19 nghị quyết, 02 chỉ thị, 08 quyết định, thay đổi căn bản quy trình thực hiện thủ tục hành chính từ thủ công, giấy tờ sang điện tử, phi giấy tờ, thông qua phương án đơn giản hóa trên 1.000 thủ tục hành chính, giấy tờ công dân, tạo tiền đề pháp lý quan trọng để khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vận hành có thể cắt giảm nhiều nhất việc nộp giấy tờ, thông tin của người dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Đặc biệt, với 21 cuộc kiểm tra chuyên đề của Tổ công tác về cải cách hoạt động KTCN và cắt giảm điều kiện kinh doanh (ĐKKD) đã phát hiện nhiều danh mục hàng hóa KTCN, ĐKKD chồng chéo, không cần thiết, đang làm “rào cản” tham gia thị trường của doanh nghiệp; sự co kéo lợi ích, “quyền anh, quyền tôi” ngay chính giữa các đơn vị trong một bộ và giữa các bộ, cơ quan được thể hiện rất rõ trong các quy định liên quan đến thẩm quyền, thủ tục KTCN đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Có đến 1.501/9.926 mặt hàng KTCN chồng chéo, chịu sự quản lý, kiểm tra của nhiều đơn vị trong một bộ hoặc của nhiều bộ, gây phiền hà, nhiêu khê, gia tăng chi phí cho doanh nghiệp.

Tổ công tác đã quyết liệt kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, cơ quan phải khắc phục ngay tình trạng này. Đến nay, có 1.501 mặt hàng KTCN chồng chéo đã được các bộ, cơ quan xử lý và 6.776/9.926 danh mục hàng hóa KTCN, 3.893/6.191 ĐKKD không cần thiết đã được cắt giảm, giúp tiết kiệm cho người dân, xã hội 18 triệu ngày công/năm, tương đương 6.300 tỷ đồng/năm. 

Tình trạng “quyền anh, quyền tôi” từng bước đã được chấn chỉnh, khắc phục. Tư duy xây dựng chính sách, pháp luật được đổi mới, cải cách, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch để hướng tới sự thống nhất, đồng bộ, tháo gỡ để phát triển; từ quản lý thắt chặt sang tạo hành lang pháp lý thuận lợi, khuyến khích phát triển, tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Xin cảm ơn ông!

Gia Huy (thực hiện)
Cùng chuyên mục
Sôi nổi các hoạt động Tháng Thanh niên

Sôi nổi các hoạt động Tháng Thanh niên

(PLVN) - Ngày 2/3, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã thông tin chi tiết về các hoạt động Tháng Thanh niên và chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021).

Đọc thêm

Thành phố Đông Hà (Quảng Trị): Vững tin cho những bước tiến mới

Thành phố Đông Hà (Quảng Trị): Vững tin cho những bước tiến mới
(PLVN) - Đi qua một nhiệm kỳ đầy khó khăn, thách thức, nhưng bằng niềm tin, quyết tâm và sự nỗ lực, thành phố Đông Hà (Quảng Trị) đã đạt nhiều kết quả khá nổi bật. Những thành công đó đã và đang mở ra một chu kỳ phát triển mới của thành phố với những mục tiêu và định hướng mới. 

Từ những vụ án buôn người: Nạn nhân vừa đáng thương vừa đáng giận?

Từ những vụ án buôn người: Nạn nhân vừa đáng thương vừa đáng giận?
(PLVN) - Mua bán người trở thành tệ nạn nhức nhối ở các huyện miền núi trong những năm gần đây. Có không ít trường hợp chính nạn nhân đã “ngã giá” bán mình nên bị dư luận phán xét. Nhưng cần đặt vào hoàn cảnh khó khăn của họ để có góc nhìn nhân văn hơn. Họ không đáng bị phán xét mà cần phải xử lý thật nghiêm những kẻ lợi dụng sự yếu thế của phụ nữ, trẻ em biến họ thành món hàng để trục lợi.
Ngôi đình 300 tuổi đẹp nhất xứ Kinh Bắc còn tồn tại đến ngày nay

Ngôi đình 300 tuổi đẹp nhất xứ Kinh Bắc còn tồn tại đến ngày nay

(PLVN) - Trong suốt gần 300 năm, trải qua hàng loạt những biến cố của lịch sử dân tộc ngôi đình làng Đình Bảng (thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) vẫn đứng vững. Đình làng Đình Bảng từ lâu đã được coi là một trong những ngôi đình đẹp nhất xứ Kinh Bắc và cả Việt Nam, bởi đây là một công trình kiến trúc cổ đồ sộ chứa đựng giá trị nghệ thuật trang trí gỗ truyền thống đặc sắc. 

Trung Hoa bí sử: Hủ tục tuẫn táng tàn độc khi Hoàng đế băng hà

Trung Hoa bí sử: Hủ tục tuẫn táng tàn độc khi Hoàng đế băng hà
(PLVN) - Trong quy định an táng dành cho Hoàng đế Trung Quốc thời cổ đại, tàn nhẫn, khốc liệt nhất phải kể đến tục tuẫn táng, tức chôn người sống theo người chết. Tục tuẫn táng được cách để đảm bảo người chết dù sang đến thế giới bên kia vẫn luôn được hầu hạ và sống sung sướng như lúc sinh thời hoặc dùng để trấn yểm...

Sôi nổi các hoạt động Tháng Thanh niên

Sôi nổi các hoạt động Tháng Thanh niên
(PLVN) - Ngày 2/3, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã thông tin chi tiết về các hoạt động Tháng Thanh niên và chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021).

Nhiều hoạt động thể thao có thể giảm quy mô hoặc ngừng tổ chức

Nhiều hoạt động thể thao có thể giảm quy mô hoặc ngừng tổ chức
(PLVN) - Phía đơn vị tổ chức Lễ phát động toàn quốc Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021 đang tính đến khả năng phải giảm quy mô hoặc thậm chí dừng tổ chức nếu thấy cần thiết do dịch Covid-19.
 

Hà Nội: Cung Thiếu nhi bị phản ánh chấm dứt hợp đồng lao động trái quy định

Hà Nội: Cung Thiếu nhi bị phản ánh chấm dứt hợp đồng lao động trái quy định
(PLVN) - Hơn 10 năm qua, chị Đỗ Thị Hòa và anh Nguyễn Doãn Thịnh là nhân viên Văn phòng Tổng hợp, có hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn với Cung Thiếu nhi Hà Nội (trực thuộc Thành đoàn Hà Nội). Ngày 1/1/2021 vừa qua, hai người này nhận được Quyết định (QĐ) chấm dứt HĐLĐ do ông Lê Quang Đại, GĐ Cung Thiếu nhi ký, lý do tinh giản biên chế và HĐLĐ năm 2020.

Cả nước sẽ có thêm 3 thành phố trực thuộc Trung ương

Cả nước sẽ có thêm 3 thành phố trực thuộc Trung ương
(PLVN) - Theo Quyết định số 241/QĐ-TTg của Thủ tướng ngày 24/2/2021, phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 – 2030, cả nước sẽ có thêm 3 tỉnh là thành phố trực thuộc Trung ương, gồm: Bắc Ninh, Thừa Thiên - Huế và Khánh Hòa. Ngoài ra, các huyện Hoài Đức, Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Đan Phượng của Hà Nội dự kiến thành lập quận.
Kết luận điều tra vụ nam tiếp viên hàng không làm lây lan dịch bệnh: Thiệt hại vật chất hơn 4 tỷ, ảnh hưởng hơn 2.000 người

Kết luận điều tra vụ nam tiếp viên hàng không làm lây lan dịch bệnh: Thiệt hại vật chất hơn 4 tỷ, ảnh hưởng hơn 2.000 người

(PLVN) - Nam tiếp viên hàng không Dương Tấn Hậu (28 tuổi, BN 1342), người làm lây lan dịch bệnh khiến 3 người dương tính Covid-19 vừa bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM (CQĐT) đề nghị truy tố tội Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người theo điểm c khoản 1 Điều 240 BLHS, khung hình phạt là phạt tiền từ 50 - 200 triệu đồng, hoặc bị phạt tù từ 1 - 5 năm.

Hy vọng chiến thắng Covid-19

Hy vọng chiến thắng Covid-19
(PLVN) - Hôm qua (2/3), Việt Nam ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm Covid-19. Như vậy là đợt “xâm nhập” Việt Nam lần này của Covid-19 vẫn còn đó nguy cơ lây nhiễm. Điều người dân quan tâm lúc này là việc tiêm vắc xin. Nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á, người dân cũng đã được tiêm vắc xin phòng dịch.

Lấp “lỗ hổng” quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu qua thương mại điện tử

Lấp “lỗ hổng” quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu qua thương mại điện tử
(PLVN) - Chính phủ vừa thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử. Theo đó, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Nghị định theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan, trình Chính phủ trong quý IV năm 2021.

Hà Nội chi trả gộp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 3, 4

Hà Nội chi trả gộp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 3, 4
(PLVN) - Để công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) đảm bảo kịp thời và an toàn cho người hưởng trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, ngày 1/3/2021, BHXH TP Hà Nội và Bưu điện TP Hà Nội đã ban hành Hướng dẫn liên ngành số 946/HD-BHXH-BĐHN về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp tháng 3, 4/2021 trong thời gian phòng chống dịch Covid-19.

Sắp diễn ra Phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sắp diễn ra Phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
(PLVN) - Phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) dự kiến diễn ra vào ngày 10/3 tới đây. Phiên họp thứ 54 sẽ là phiên họp cuối cùng của UBTVQH nhiệm kỳ khóa XIV và là phiên họp quan trọng để cho ý kiến vào các nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 11 của QH khóa XIV.
Đối thoại với thanh niên ít nhất mỗi năm một lần

Đối thoại với thanh niên ít nhất mỗi năm một lần

(PLVN) - Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 13/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬