Đảng đủ sức giải quyết các vấn đề do thực tiễn đặt ra

Nhân kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, nhiều hoạt động kỷ niệm, ôn lại quá trình hình thành cũng như những mốc son chói lọi từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đến nay đã được tổ chức tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Một lần nữa, nhiều vấn đề lý luận có ý nghĩa quan trọng về sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục được khẳng định.

Nhân kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, nhiều hoạt động kỷ niệm, ôn lại quá trình hình thành cũng như những mốc son chói lọi từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đến nay đã được tổ chức tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Một lần nữa, nhiều vấn đề lý luận có ý nghĩa quan trọng về sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục được khẳng định.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Toàn cảnh lễ kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm

Tại TP Hồ Chí Minh, ngày 2/2, Lễ kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2013) và 45 năm Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968-2013) đã được tổ chức trọng thể với sự tham dự của nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các tướng lĩnh, anh hùng lực lượng vũ trang; lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương và đông đảo các tầng lớp nhân dân TP Hồ Chí Minh.

Đầu thế kỷ XX, trong bối cảnh đất nước ta bị ngoại bang xâm lược, lâm vào tình trạng bế tắc, khủng hoảng về đường lối  cứu dân, cứu nước; Bác Hồ kính yêu đã tìm ra con đường giải phóng dân tộc đúng đắn và chính Người đã dày công chuẩn bị, dẫn đến sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3 tháng 2 năm 1930.

Đó là kết quả tất yếu của quá trình kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển của cách mạng nước ta và xu thế của thời đại; là sự chuyển mình lịch sử của dân tộc ta, tạo nên một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng nước ta.

Chủ tịch Nước dâng hương nhân ngày thành lập Đảng

Nhân kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã về Hà Tĩnh dâng hương trước phần mộ Tổng Bí thư Trần Phú và Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, tấm gương và sự hy sinh trọn đời vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc mà Tổng Bí thư Trần Phú và Tổng Bí thư Hà Huy Tập để lại là những di sản về lý luận cách mạng vẫn vẹn nguyên giá trị, tiếp tục soi đường chỉ lối, cổ vũ cho con đường mà Đảng và nhân dân ta đang tiếp bước trong công cuộc xây dựng đất nước hôm nay.

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, từ khi ra đời đến nay, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và đã giành được những thắng lợi vĩ đại:

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế; thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tiếp tục đưa đất nước từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội với nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phù hợp thực tiễn cách mạng Việt Nam.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Lê Thanh Hải - Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Trong tiến trình cách mạng, hơn hai thập kỷ qua, đất nước ta đạt được thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Đảng ta lãnh đạo nhân dân ta bước đầu thực hiện thành công công cuộc đổi mới, đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. Bộ mặt của đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi; sức mạnh về mọi mặt được tăng cường; giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao; tạo tiền đề để nước ta tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới.

Ngày nay, dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng toàn Đảng, toàn dân ta khẳng định quyết tâm sắt đá, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển đất nước nhanh, bền vững, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Mục tiêu đó là sự kiên định dứt khoát trước sau như một, đã được xác định tại Cương lĩnh đầu tiên của Đảng, đã trải nghiệm lịch sử với thắng lợi này đến thắng lợi khác, bằng cả máu xương của biết bao đồng bào, đồng chí, chiến sĩ vì sự trường tồn của dân tộc, của Tổ quốc thiêng liêng. Hơn tám thập kỷ qua, để làm tròn sứ mệnh lịch sử ấy, Đảng ta luôn thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu : “Đảng ta là đảng cách mạng, là đảng lãnh đạo. Ngoài lợi ích của nhân dân và của giai cấp công nhân, Đảng ta không có lợi ích nào khác”.

 Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cũng khẳng định, Đảng đã “hình thành nên một đội ngũ với lớp lớp cán bộ, đảng viên là những chiến sĩ cộng sản chân chính, đã hy sinh quên mình, phấn đấu không mệt mỏi cho sự nghiệp cách mạng; không ngừng tăng cường mối liên hệ mật thiết, máu thịt với nhân dân; và trong quá trình lãnh đạo, có lúc Đảng cũng phạm sai lầm, khuyết điểm, có những sai lầm, khuyết điểm nghiêm trọng do giáo điều, chủ quan, duy ý chí, vi phạm quy luật khách quan; Đảng đã nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, tự đổi mới, chỉnh đốn để tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên”.  

Nhờ vậy, Đảng ta đã xác lập, củng cố và ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh và uy tín của mình, đủ sức giải quyết các vấn đề do thực tiễn đặt ra trên cơ sở luôn giữ gìn sự trong sạch, “là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Bản chất và truyền thống ấy của Đảng ta là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong toàn bộ quá trình lãnh đạo, trong xây dựng bản thân mình để Đảng luôn “là đạo đức, là văn minh”, xứng đáng là người con ưu tú của dân tộc, xứng đáng được nhân dân tin tưởng, ủng hộ, đi theo để thực hiện đường lối của Đảng, mang lại sức mạnh và thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

“Mãi mãi niềm tin theo Đảng”

Trước đó,“Mãi mãi niềm tin theo Đảng” là tên gọi của chương trình  giao lưu, nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra tối ngày 2/2 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Một tiết mục trong chương trình “Mãi mãi niềm tin theo Đảng”
Một tiết mục trong chương trình “Mãi mãi niềm tin theo Đảng”

Chương trình "Mãi mãi niềm tin theo Đảng” đã tái hiện những chặng đường lịch sử vẻ vang, hào hùng 83 năm qua của Đảng Cộng sản Việt Nam; quá trình đấu tranh và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam, của nhân dân và các lực lượng vũ trang anh hùng; thể hiện tình cảm, niềm tin yêu của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, đối với con đường cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ.

Tham dự Chương trình, khán giả cũng có dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam qua những phóng sự, tư liệu, hình ảnh và phần giao lưu trực tiếp với những đại diện ưu tú, đại diện cho các giai tầng xã hội.

Theo thống kê của Ban Tổ chức Trung ương, tính đến ngày 31/12/2011, toàn Đảng có 3.948.063 đảng viên. Với lực lượng hùng hậu, tập trung sức mạnh và trí tuệ của dân tộc, dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng cũng là dịp để mỗi Đảng viên nhìn lại những thành quả đã đạt được, những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục và nhất là phải tự đổi mới mình để xứng đáng với vai trò tiên phong của người Đảng viên trong tổ chức Đảng../

Lan Phương

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Đà Nẵng có ca cộng đồng được nhận định nguy hiểm

 Đà Nẵng có ca cộng đồng được nhận định nguy hiểm
(PLVN) - Tối 11/5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng thông tin thêm về 4 ca mắc Covid-19, nâng tổng ca mắc trong ngày là 7. Đáng chú ý, trong số ca công bố chiều 11/5, có nữ công nhân công nhân Khu công nghiệp An Đồn chưa xác định rõ nguồn lây và là trường hợp đáng lo ngại nhất.

Quảng Trị áp dụng Chỉ thị số 19 để chống dịch Covid-19 từ 18 giờ hôm nay

Quảng Trị áp dụng Chỉ thị số 19 để chống dịch Covid-19 từ 18 giờ hôm nay
(PLVN) - Ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, ký công điện về việc áp dụng một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh áp dụng các quy định về phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 19/CT-TTg, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ từ 18 giờ ngày 11/5/2021 cho đến khi có thông báo mới.  

Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo truy vết thần tốc, test nhanh các trường hợp liên quan đến Covid-19

Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo truy vết thần tốc, test nhanh các trường hợp liên quan đến Covid-19
(PLVN) - Tại buổi làm việc với Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV), bà Nguyễn Hương Giang - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã giao Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, chỉ đạo truy vết thần tốc các trường hợp liên quan đến ca nhiễm Covid-19; Sở Y tế Bắc Ninh  phối hợp với SEV tiến hành test nhanh toàn bộ các trường hợp liên quan ngay trong đêm.

Thủ tướng yêu cầu giải quyết dứt điểm các ổ dịch, nhanh chóng ổn định tình hình

Thủ tướng yêu cầu giải quyết dứt điểm các ổ dịch, nhanh chóng ổn định tình hình
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với các tỉnh biên giới phía Tây Nam và cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu triển khai quyết liệt các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trên diện rộng; giải quyết dứt điểm các ổ dịch hiện có, không để phát sinh các ổ dịch mới, nhanh chóng ổn định tình hình.

Yên Bái gỡ phong tỏa khu vực Tổ dân phố Hồng Thanh

Yên Bái gỡ phong tỏa khu vực Tổ dân phố Hồng Thanh
(PLVN) - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Yên Bái hôm nay, 11/5, chỉ đạo phường Hồng Hà tiến hành gỡ bỏ phong tỏa đối với Tổ dân phố Hồng Thanh - khu vực có liên quan đến bệnh nhân COVID-19.

Đà Nẵng dừng vận tải hành khách đến 6 tỉnh từ 0h ngày 12/5

Đà Nẵng dừng vận tải hành khách đến 6 tỉnh từ 0h ngày 12/5
(PLVN) - Từ 0h ngày 12/5, Đà Nẵng tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi đi và đến các tỉnh Phú Thọ, Nam Định, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Bình Thuận theo đề nghị của các địa phương này.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó Tổng biên tập: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0888 033 376