Đảng đủ sức giải quyết các vấn đề do thực tiễn đặt ra

Nhân kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, nhiều hoạt động kỷ niệm, ôn lại quá trình hình thành cũng như những mốc son chói lọi từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đến nay đã được tổ chức tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Một lần nữa, nhiều vấn đề lý luận có ý nghĩa quan trọng về sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục được khẳng định.

Nhân kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, nhiều hoạt động kỷ niệm, ôn lại quá trình hình thành cũng như những mốc son chói lọi từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đến nay đã được tổ chức tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Một lần nữa, nhiều vấn đề lý luận có ý nghĩa quan trọng về sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục được khẳng định.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Toàn cảnh lễ kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm

Tại TP Hồ Chí Minh, ngày 2/2, Lễ kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2013) và 45 năm Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968-2013) đã được tổ chức trọng thể với sự tham dự của nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các tướng lĩnh, anh hùng lực lượng vũ trang; lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương và đông đảo các tầng lớp nhân dân TP Hồ Chí Minh.

Đầu thế kỷ XX, trong bối cảnh đất nước ta bị ngoại bang xâm lược, lâm vào tình trạng bế tắc, khủng hoảng về đường lối  cứu dân, cứu nước; Bác Hồ kính yêu đã tìm ra con đường giải phóng dân tộc đúng đắn và chính Người đã dày công chuẩn bị, dẫn đến sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3 tháng 2 năm 1930.

Đó là kết quả tất yếu của quá trình kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển của cách mạng nước ta và xu thế của thời đại; là sự chuyển mình lịch sử của dân tộc ta, tạo nên một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng nước ta.

Chủ tịch Nước dâng hương nhân ngày thành lập Đảng

Nhân kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã về Hà Tĩnh dâng hương trước phần mộ Tổng Bí thư Trần Phú và Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, tấm gương và sự hy sinh trọn đời vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc mà Tổng Bí thư Trần Phú và Tổng Bí thư Hà Huy Tập để lại là những di sản về lý luận cách mạng vẫn vẹn nguyên giá trị, tiếp tục soi đường chỉ lối, cổ vũ cho con đường mà Đảng và nhân dân ta đang tiếp bước trong công cuộc xây dựng đất nước hôm nay.

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, từ khi ra đời đến nay, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và đã giành được những thắng lợi vĩ đại:

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế; thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tiếp tục đưa đất nước từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội với nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phù hợp thực tiễn cách mạng Việt Nam.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Lê Thanh Hải - Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Trong tiến trình cách mạng, hơn hai thập kỷ qua, đất nước ta đạt được thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Đảng ta lãnh đạo nhân dân ta bước đầu thực hiện thành công công cuộc đổi mới, đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. Bộ mặt của đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi; sức mạnh về mọi mặt được tăng cường; giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao; tạo tiền đề để nước ta tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới.

Ngày nay, dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng toàn Đảng, toàn dân ta khẳng định quyết tâm sắt đá, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển đất nước nhanh, bền vững, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Mục tiêu đó là sự kiên định dứt khoát trước sau như một, đã được xác định tại Cương lĩnh đầu tiên của Đảng, đã trải nghiệm lịch sử với thắng lợi này đến thắng lợi khác, bằng cả máu xương của biết bao đồng bào, đồng chí, chiến sĩ vì sự trường tồn của dân tộc, của Tổ quốc thiêng liêng. Hơn tám thập kỷ qua, để làm tròn sứ mệnh lịch sử ấy, Đảng ta luôn thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu : “Đảng ta là đảng cách mạng, là đảng lãnh đạo. Ngoài lợi ích của nhân dân và của giai cấp công nhân, Đảng ta không có lợi ích nào khác”.

 Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cũng khẳng định, Đảng đã “hình thành nên một đội ngũ với lớp lớp cán bộ, đảng viên là những chiến sĩ cộng sản chân chính, đã hy sinh quên mình, phấn đấu không mệt mỏi cho sự nghiệp cách mạng; không ngừng tăng cường mối liên hệ mật thiết, máu thịt với nhân dân; và trong quá trình lãnh đạo, có lúc Đảng cũng phạm sai lầm, khuyết điểm, có những sai lầm, khuyết điểm nghiêm trọng do giáo điều, chủ quan, duy ý chí, vi phạm quy luật khách quan; Đảng đã nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, tự đổi mới, chỉnh đốn để tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên”.  

Nhờ vậy, Đảng ta đã xác lập, củng cố và ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh và uy tín của mình, đủ sức giải quyết các vấn đề do thực tiễn đặt ra trên cơ sở luôn giữ gìn sự trong sạch, “là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Bản chất và truyền thống ấy của Đảng ta là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong toàn bộ quá trình lãnh đạo, trong xây dựng bản thân mình để Đảng luôn “là đạo đức, là văn minh”, xứng đáng là người con ưu tú của dân tộc, xứng đáng được nhân dân tin tưởng, ủng hộ, đi theo để thực hiện đường lối của Đảng, mang lại sức mạnh và thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

“Mãi mãi niềm tin theo Đảng”

Trước đó,“Mãi mãi niềm tin theo Đảng” là tên gọi của chương trình  giao lưu, nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra tối ngày 2/2 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Một tiết mục trong chương trình “Mãi mãi niềm tin theo Đảng”
Một tiết mục trong chương trình “Mãi mãi niềm tin theo Đảng”

Chương trình "Mãi mãi niềm tin theo Đảng” đã tái hiện những chặng đường lịch sử vẻ vang, hào hùng 83 năm qua của Đảng Cộng sản Việt Nam; quá trình đấu tranh và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam, của nhân dân và các lực lượng vũ trang anh hùng; thể hiện tình cảm, niềm tin yêu của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, đối với con đường cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ.

Tham dự Chương trình, khán giả cũng có dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam qua những phóng sự, tư liệu, hình ảnh và phần giao lưu trực tiếp với những đại diện ưu tú, đại diện cho các giai tầng xã hội.

Theo thống kê của Ban Tổ chức Trung ương, tính đến ngày 31/12/2011, toàn Đảng có 3.948.063 đảng viên. Với lực lượng hùng hậu, tập trung sức mạnh và trí tuệ của dân tộc, dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng cũng là dịp để mỗi Đảng viên nhìn lại những thành quả đã đạt được, những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục và nhất là phải tự đổi mới mình để xứng đáng với vai trò tiên phong của người Đảng viên trong tổ chức Đảng../

Lan Phương

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông mùa thi

Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông mùa thi
(PLVN) - Bố trí lực lượng bảo vệ ba vòng độc lập khu vực in sao đề thi; kiểm tra an ninh khu vực in sao đề thi, trang thiết bị phục vụ công tác in sao đề thi và cán bộ tham gia in sao đề thi; kịp thời giải tỏa ùn tắc giao thông. Đó là những giải pháp Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Bộ Công an phối hợp triển khai nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong mùa thi năm nay.

Nuôi con công bằng

Nuôi con công bằng
(PLVN) - Cha mẹ nuôi dạy con, nếu tạo cho con trẻ cảm giác không được đối xử công bằng, sẽ khiến trẻ nảy sinh nhiều vấn đề về tâm lý. Từ đó dễ dẫn đến những hậu quả không hay cho sự phát triển của con trẻ, khiến tình cảm gia đình sứt mẻ, thậm chí mất mát tình cảm về sau.

Gia đình @: Đứa trẻ và chú cún

Gia đình @: Đứa trẻ và chú cún
(PLVN) - Chiều hôm đó, chị đi làm về mệt, tình cờ nhìn thấy hai cậu con trai đang chơi cùng lũ trẻ trong sân, cả đám vây quanh một chú chó con, vừa hò hét, hù dọa chú chó. Chú chó con sợ hãi cuống cuồng, chạy đến đầu nào cũng bị lũ trẻ chặn lối không cho đi. Nó vừa sủa, vừa đưa ánh mắt khẩn cầu.

Bảo hiểm vi mô: Tiếp tục xem xét mở rộng phạm vi, đối tượng tham gia

Bảo hiểm vi mô: Tiếp tục xem xét mở rộng phạm vi, đối tượng tham gia
(PLVN) - Tại phiên họp thường trực mở rộng của Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, thẩm tra dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm vi mô của các tổ chức chính trị  - xã hội diễn ra chiều 6/7, nhiều ý kiến đại biểu băn khoăn về sự cần thiết ban hành Nghị định riêng về hoạt động này vào thời điểm hiện nay và đề nghị nghiên cứu, xem xét thí điểm mở rộng phạm vi, đối tượng tham gia bảo hiểm vi mô của các tổ chức chính trị - xã hội.
Hơn 21.000 lao động nước ngoài chưa quay lại Việt Nam vì Covid-19

Hơn 21.000 lao động nước ngoài chưa quay lại Việt Nam vì Covid-19

(PLVN) - Theo báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình lao động, việc làm 6 tháng đầu năm 2020 thì tính đến thời điểm hiện nay, cả nước có 93.425 lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, trong đó số lao động nước ngoài chưa quay trở lại Việt Nam làm việc do dịch bệnh Covid-19 là 21.641 người, chủ yếu là các chuyên gia, lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, có kinh nghiệm quản lý tại các doanh nghiệp.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia về cố Luật sư Nguyễn Hữu Thọ

Hội thảo khoa học cấp quốc gia về cố Luật sư Nguyễn Hữu Thọ
(PLVN) - Hôm qua (6/7), tại tỉnh Long An, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Long An phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ với cách mạng Việt Nam và quê hương Long An”, nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910 - 10/7/2020).

Chọn cán bộ đủ phẩm chất, năng lực

Chọn cán bộ đủ phẩm chất, năng lực
(PLVN) - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh yêu cầu trên khi cùng Đoàn công tác đã kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp ở Hà Tĩnh, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chiều 6/7.

“Biến tướng” dự án dịch vụ thành dự án nhà ở: Lâm Đồng “xé luật” cho nhà đầu tư 5 lần gia hạn?

“Biến tướng” dự án dịch vụ thành dự án nhà ở: Lâm Đồng “xé luật” cho nhà đầu tư 5 lần gia hạn?
(PLVN) - Dự án Trung tâm thương mại và dịch vụ giải trí do Công ty CP Đầu tư Long Vân làm chủ đầu tư tại 37 Trần Hưng Đạo, phường 10, TP Đà Lạt “đắp chiếu” 10 năm nay. Thay vì cho dự án chấm dứt hoạt động, UBND tỉnh Lâm Đồng lại gia hạn tới 5 lần và trong cả 5 quyết định đều ghi “gia hạn lần cuối”…

Không đặt tên trẻ quá dài, khó sử dụng

Không đặt tên trẻ quá dài, khó sử dụng
(PLVN) - Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định 23/2015/NĐ-CP. Thông tư có hiệu lực từ 16/7/2020 quy định cụ thể về trình tự, thủ tục đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử, nhận cha, mẹ, con và một số việc hộ tịch khác; việc đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử lưu động; ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý Sổ hộ tịch, giấy tờ hộ tịch…
Rào cản tiến độ giải phóng mặt bằng dự án truyền tải điện

Rào cản tiến độ giải phóng mặt bằng dự án truyền tải điện

(PLVN) - Vấn đề khó khăn nhất đối với các dự án truyền tải điện chính là bồi thường giải phóng mặt bằng. Trong khi các thủ tục chuyển đổi đất rừng vẫn chưa hoàn thành, chưa thể bàn giao mặt bằng thi công thì một số nơi trên tuyến ở miền Trung, một lực cản tiến độ không nhỏ của dự án lại xuất hiện, đó là các nhà nuôi chim yến. 

UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu xử lý thông tin Báo PLVN phản ánh

UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu xử lý thông tin Báo PLVN phản ánh
(PLVN) - Ngày 1/7, Báo PLVN có đăng tải bài viết: “Lại thêm một địa phương cho cả Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận,… nhận tiền hỗ trợ Covid-19”. Ngay sau đó, UBND tỉnh Phú Yên đã có văn bản gửi UBND huyện Đồng Xuân yêu cầu kiểm tra, xử lý nội dung thông tin mà Báo PLVN nêu và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 7/7.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Trưởng ban Báo Điện tử: Xuân Bính

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬