Đại hội đảng các cấp tạo ra khí thế mới, động lực mới

(PLVN) - Phát biểu tại Hội nghị báo cáo viên tháng 11/2020 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức sáng 12/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương khẳng định: Kết quả của Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã tạo ra khí thế mới, động lực mới, góp phần tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức đảng và đảng viên.
Đại hội đảng các cấp tạo ra khí thế mới, động lực mới Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương.

Thể hiện rõ vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng

Hội nghị báo cáo viên tháng 11/2020 được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 530 điểm cầu trên cả nước.

Thông tin về kết quả Đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, ông Nguyễn Quang Dương cho biết, công tác tổ chức và điều hành đại hội diễn ra trang trọng, nghiêm túc, phấn khởi, đoàn kết, tiết kiệm, phù hợp với tình hình chung của cả nước, ua đó, thể hiện quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn của các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ đảng viên.

Cũng trong dịp này, nhiều cơ quan, địa phương phát động phong trào ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục ảnh hưởng bão lũ, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam. 

Đại hội cũng dành nhiều thời gian thảo luận về văn kiện, trong đó chú trọng những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới dựa trên tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương. Điểm mới nổi bật là hầu hết các báo cáo chính trị đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, chú trọng làm sâu sắc, đầy đủ hơn về xây dựng Đảng.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền được tăng cường trước, trong và sau đại hội, đem lại kết quả cao với sự đóng góp tích cực của đội ngũ báo cáo viên, tạo sự lan tỏa tích cực, nhận được sự đồng tình cao của đảng viên và nhân dân cả nước...

Về công tác chuẩn bị nhân sự, các cấp ủy đặc biệt coi trọng và chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, có nhiều đổi mới, phát huy dân chủ, công tâm, minh bạch. Việc bổ sung quy hoạch nhân sự cấp ủy được đảm bảo. Các cấp ủy đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nhằm từng bước đổi mới các khâu trong công tác cán bộ; coi trọng kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh và xử lý sai sót, vi phạm, nhất là những nơi còn đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự đại hội.

Đề án nhân sự bảo đảm số lượng Ban Chấp hành giảm khoảng 5% so với nhiệm kỳ trước; tiêu chuẩn phù hợp với quy định chung. Điều này phù hợp với thực tế tinh gọn bộ máy, giảm biên chế. Nhiều địa phương đổi mới công tác cán bộ trong quá trình tổ chức đại hội. Nhân sự của Ủy ban kiểm tra các cấp cũng được thực hiện theo đúng quyết định của Trung ương và hướng dẫn của tổ chức Đảng cấp trên.

Công tác nhân sự được chuẩn bị rất kỹ lưỡng và chặt chẽ

Theo ông Nguyễn Quang Dương, điểm mới của công tác nhân sự cấp ủy lần này được chuẩn bị theo quy trình 5 bước. Chuẩn bị nhân sự tái cử trước, nhân sự tham gia lần đầu sau. Số lượng cấp ủy viên giảm nhưng vẫn đảm bảo cơ cấu cần thiết để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, nâng cao chất lượng và phù hợp với thực tế sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giảm biên chế.

Về thực hiện chủ trương Bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương tiếp tục được thực hiện quyết liệt và đạt được kết quả cao hơn nhiều so với nhiệm kỳ trước. Theo đó, cấp tỉnh có 27 cán bộ, chiếm 43%, tăng 68% so với nhiệm kỳ trước. Cấp huyện có 464 cán bộ, chiếm 65%, tăng 38 % so với nhiệm kỳ trước. Thực tiễn cho thấy, các bí thư cấp ủy không là người địa phương đều đạt tín nhiệm rất cao ở Đại hội các cấp. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Nguyễn Quang Dương cũng thẳng thắn thừa nhận về công tác nhân sự, một số nơi vẫn còn hạn chế. Có nơi vẫn còn biểu hiện cục bộ, địa phương, bố trí người nhà, người thân chưa đủ uy tín.

Có trường hợp người được giới thiệu bầu bí thư, phó bí thư, ủy viên thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành cấp huyện, cấp xã nhưng không trúng cử. Về quy định tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng, kỳ này Bộ Chính trị quy định tiêu chuẩn Đại hội XIII, đó là điểm mới và đổi mới cơ cấu.

Theo quy định này, phân bổ đại biểu theo hướng tăng số lượng ở những địa bàn, lĩnh vực quan trọng, các Ban, Bộ ngành Trung ương. Tăng thêm các đại biểu dự Đại hội XIII là cán bộ lãnh đạo quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học, trí thức tiêu biểu có uy tín cao.

Từ những kết quả trên cho thấy, một trong những thành công nổi bật của các Đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương vừa qua là công tác nhân sự đã được chuẩn bị rất chu đáo, kỹ lưỡng và chặt chẽ. Nhờ đó mà kết quả bầu cử cơ bản theo đúng phương án nhân sự với tỷ lệ phiếu bầu cao và nhiều đồng chí trúng cử các chức danh chủ chốt đạt tuyệt đối 100%.

“Kết quả của Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã tạo ra khí thế mới, động lực mới, góp phần tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức đảng và đảng viên. Từ đó, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Thành công tốt đẹp của Đại hội đảng bộ các cấp đã bác bỏ các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc về Đại hội của các thế lực thù địch, tổ chức phản động và các phần tử xấu” - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định.  

Chú trọng xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam 

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Nghị quyết xác định rõ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. 

Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm, đầu tư đúng mức cho sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam thông qua các chương trình, đề án, sản phẩm cụ thể.

Trong đó, cần tập trung xây dựng các nhóm giải pháp mang tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa, xử lý hài hòa giữa bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc với các hoạt động phát triển kinh tế, du lịch bền vững ở các địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam…

Đặc biệt, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chấn chỉnh kịp thời việc lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo để truyền bá tư tưởng duy tâm thần bí, thực hành mê tín dị đoan, gây mất an ninh trật tự; xây dựng các chương trình, đề án đấu tranh loại trừ các sản phẩm phản văn hóa, truyền bá tư tưởng, lối sống sai trái, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc...

Khánh Chi
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Sacombank nhận 2 giải thưởng về bán lẻ và chuyển đổi số

Sacombank nhận 2 giải thưởng về bán lẻ và chuyển đổi số
(PLVN) - Ngày 26/11/2020, tại lễ trao giải thường niên Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu (Vietnam Outstanding Banking Awards 2020) do Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG và Hiệp hội ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp tổ chức, Sacombank vinh dự được nhận 2 giải thưởng “Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu” và “Ngân hàng chuyển đổi số tiêu biểu”. 
Khu đô thị Dương Nội: Sức hút từ đại đô thị nằm trên trục đường kết nối Trung tâm HNQG Mỹ Đình

Khu đô thị Dương Nội: Sức hút từ đại đô thị nằm trên trục đường kết nối Trung tâm HNQG Mỹ Đình

(PLVN) - Trong nhiều năm qua, thị trường bất động sản (BĐS) phía Tây Hà Nội chưa bao giờ có dấu hiệu giảm lực hút đầu tư. Chính nhờ quy hoạch và đầu tư đồng bộ tại khu vực Trung tâm Hội nghị quốc gia (TTHNQG) Mỹ Đình đã kéo theo tiềm năng phát triển của các dự án BĐS tại đây và khu vực tiếp giáp lân cận.

Sự chuyên tâm tạo nên sản phẩm hạng sang của những thương hiệu xa xỉ

Sự chuyên tâm tạo nên sản phẩm hạng sang của những thương hiệu xa xỉ
(PLVN) - Kỳ công chế tác, chất liệu hiếm có, thiết kế độc đáo, nét văn hoá riêng là những giá trị mà những thương hiệu cao cấp hướng tới khi tạo ra sản phẩm hạng sang. Không chỉ đem tới những trải nghiệm đặc quyền cho giới thượng lưu, những thương hiệu này đều hướng đến sự hài lòng và cảm giác xứng đáng của khách hàng mỗi khi nhận một “món quà” từ họ.

Làng hoa, cây cảnh ở Quảng Ninh rộn ràng vào vụ Tết

Làng hoa, cây cảnh ở Quảng Ninh rộn ràng vào vụ Tết
(PLVN) - Ngay từ những ngày cuối tháng 11/2020, các chủ nhà vườn hoa, cây cảnh trên địa bàn Quảng Ninh đang hối hả chuẩn bị cho vụ Tết. Đáng chú ý, năm nay, cơ bản các chủ vườn đều áp dụng khoa học, kỹ thuật vào canh tác, để đảm bảo mang đến những cây hoa, cây cảnh, đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng.

Tạm biệt nhé "Bàn tay của Chúa”

Tạm biệt nhé "Bàn tay của Chúa”
(PLVN) - Ngày 25/11 vừa qua, không chỉ những người hâm mộ trái bóng tròn mà người dân trên khắp thế giới bàng hoàng trước thông tin huyền thoại bóng đá Diego Maradona qua đời. Sự nghiệp bóng đá đầy vinh quang song hành với cuộc sống đầy rẫy những thị phi bên ngoài sân cỏ của Maradona khiến ông trở nên bất tử.
Tạm giữ hàng trăm lọ nước hoa không rõ nguồn gốc

Tạm giữ hàng trăm lọ nước hoa không rõ nguồn gốc

(PLVN) - Tất cả số hàng hóa này đều được sản xuất ngoài Việt Nam không có hóa đơn chứng từ có trị giá gần 20 triệu đồng đang bị Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 6 - Cục QLTT Lạng Sơn tạm giữ chờ xác minh.

Pho tượng Phật Chăm Pa cổ và đẹp nhất Đông Nam Á

Pho tượng Phật Chăm Pa cổ và đẹp nhất Đông Nam Á
(PLVN) - Pho tượng Phật Đồng Dương đang được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam tại TP.HCM được đánh giá cổ nhất và đẹp nhất Đông Nam Á. Tượng phật Đồng Dương là một tác phẩm tiêu biểu, đánh dấu kỹ thuật đúc đồng tinh xảo cùng nghệ thuật tạo hình ấn tượng của nền văn hóa Chăm-pa.

23 năm tù cho “nữ quái” dùng thẻ tiết kiệm ảo chiếm đoạt gần 62 tỷ đồng

23 năm tù cho “nữ quái” dùng thẻ tiết kiệm ảo chiếm đoạt gần 62 tỷ đồng
(PLVN) - Không có khả năng mua khối tài sản trị giá 36 tỷ đồng (thời điểm cuối năm 2015) nhưng một “nữ quái” ở tỉnh Lâm Đồng được sự hỗ trợ của 3 đối tượng khác (trong đó có 2 đối tượng là lãnh đạo phòng giao dịch của một ngân hàng) để chiếm đoạt tài sản của bị hại. Ngoài ra, mượn danh khối tài sản này, “nữ quái” còn chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều bị hại khác. 

Một nam thanh niên lây COVID-19 từ BN1342

Một nam thanh niên lây COVID-19 từ BN1342
(PLVN) - Sau khi nhận thông tin có ca dương tính lây nhiễm từ người cách ly, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long triệu tập cuộc họp khẩn với các đơn vị liên quan, để chỉ đạo triển khai khẩn cấp tất cả biện pháp phòng chống dịch nhằm khoanh vùng và kiểm soát lây nhiễm với trường hợp này.
Home Credit tri ân khách hàng với nhiều ưu đãi hấp dẫn cuối năm

Home Credit tri ân khách hàng với nhiều ưu đãi hấp dẫn cuối năm

(PLVN) -Trong 2 tháng cuối năm, Home Credit - một trong những công ty dẫn đầu trong lĩnh vực vay tiêu dùng trả góp tại Việt Nam, triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng trên các kênh trực tuyến, mang đến trải nghiệm mua sắm thú vị giúp họ sống vui hơn mỗi ngày.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬