Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV: Đưa Ninh Thuận bước vào giai đoạn phát triển nhanh và bền vững

(PLVN) - Sáng nay (27/10), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Đại tướng Lương Cường, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV: Đưa Ninh Thuận bước vào giai đoạn phát triển nhanh và bền vững Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV diễn ra từ 26-28/10.

349 đại biểu chính thức, đại diện cho 20.000 Đảng viên của Đảng bộ tỉnh và 68 đại biểu mời dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV.

Chủ đề của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh thuận lần này được chọn là: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, kinh tế biển là động lực, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân; đảm bảo quốc phòng - an ninh; phấn đấu xây dựng Ninh Thuận trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước”

Đại hội tập trung vào các nội dung: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

25/27 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đạt được và vượt kế hoạch

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, nhấn mạnh: Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua đã tạo tiền đề hết sức quan trọng cho sự phát triển của Ninh Thuận trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Để đạt được các mục tiêu sẽ đặt ra cho nhiệm kỳ tới nhằm đưa Ninh Thuận bước vào giai đoạn mới - giai đoạn phát triển nhanh và bền vững, Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Thuận cho rằng, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, thách thức; nắm bắt thời cơ, tranh thủ mọi nguồn lực, lựa chọn những giải pháp đột phá.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc tại Đại hội.

Trình bày Báo cáo Chính trị tại Đại hội, ông Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, đánh giá: Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua và tạo được sự chuyển biến toàn diện trên nhiều lĩnh vực: Tổng thu ngân sách đạt 3.500 tỷ đồng. GRDP bình quân đầu người đạt 60,1 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm 2015 - 2020 đạt 78.015 tỷ đồng, tăng 2,35 lần so với giai đoạn trước.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, có 25/27 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đạt được và vượt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP)  bình quân đạt 10,2%/năm. Tiếp tục đột phá về kinh tế biển, năng lượng tái tạo, du lịch từng bước được phát huy, tạo ra cơ hội để huy động nguồn lực, tạo sức bật, đưa quy mô nền kinh tế tăng 2,16 lần so với năm 2015.

Công tác thu hút, huy động nguồn lực đầu tư từ các thành phần kinh tế, nhất là thu hút các tập đoàn, tổng công ty lớn đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm, đột phá, có lợi thế đạt kết quả tích cực, giai đoạn 2015 -2020 đã có 165 dự án được cấp Quyết định chứng nhận đầu tư với tổng vốn 86.057 tỷ đồng, chiếm 40,3% số dự án và 66,1% số vốn đăng ký đầu tư từ trước đến nay, trong đó 11 dự án FDI tổng vốn 16.383,6 tỷ đồng, chiếm 19,04% tổng vốn; đã có 69 dự án hoàn thành đi vào hoạt động, nâng tổng số dự án đi vào hoạt động lên 250 dự án.

Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, qua 5 năm kết nạp 4.675 Đảng viên mới, đạt 136,3% chỉ tiêu; kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, tiêu cực, lãng phí, phát hiện và xử lý 16 vụ việc với 23 đối tượng, thu hồi số tiền tham nhũng đạt 94,8%;

Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đã giảm 48 đơn vị, đạt 10,82% vượt mục tiêu đề ra; tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy sức mạnh toàn dân, củng cố lòng tin và sự đồng thuận của nhân dân; làm tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; tăng cường hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Tạo bứt phá nâng cao chất lượng phát triển

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tướng Lương Cường, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ninh Thuận đạt được trong 5 năm qua. Tuy nhiên, Đại tướng Lương Cường chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục, sửa chữa

Trên cơ sở đó, Đại tướng đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, phân tích nhằm đánh giá thật sát, đúng tình hình, xác định rõ nguyên nhân, đồng thời, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để rút ra bài học kinh nghiệm, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra cho nhiệm kỳ mới.

 Đại tướng Lương Cường, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh 4 nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh 4 nhóm vấn đề mà Ninh Thuận cần quan tâm:

Thứ nhất, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm xây dựng Đảng là then chốt, và công tác cán bộ là khâu then chốt của then chốt. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tự phê bình và phê bình, tăng cường sự đoàn kết, nhất trí trong toàn Đảng bộ; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và tổ chức cơ sở Đảng.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, kịp thời phát hiện và đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thứ hai, Ninh Thuận cần tiếp tục bám sát quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch các ngành, lĩnh vực để xác định các định hướng, chiến lược phát triển đảm bảo sát đúng, hiệu quả, có tính khả thi cao.

Tập trung rà soát, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm tận dụng có hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh theo Nghị quyết 115 của Chính phủ, xem đây là đòn bẩy quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhanh hơn, bền vững hơn trong thời gian tới. Chú trọng khai thác, phát huy có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh, kinh tế biển là động lực; phát triển năng lượng, du lịch là khâu đột phá và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp Nhân dân. Trọng tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển, nhất là nguồn nhân lực phục vụ các ngành kinh tế trọng điểm.

Nâng chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trong tỉnh, nhất là văn hóa dân tộc Chăm, Raglai, để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội. Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, tăng cường nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống nhằm tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thứ tư, Ninh Thuận là địa bàn có vị trí trọng yếu, chiến lược về quốc phòng-an ninh quốc gia, do đó, tỉnh cần lưu ý gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng-an ninh; xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao tinh thần cảnh giác; chủ động đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Ninh Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục làm việc đến ngày 28/10.

Đỗ Vương - Dạ Nguyệt
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Hà Nội dừng các hoạt động, sự kiện tập trung đông người không cần thiết

Hà Nội dừng các hoạt động, sự kiện tập trung đông người không cần thiết

(PLVN) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngày 3-12, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ký, ban hành Công văn hỏa tốc và Công điện khẩn số 08, chỉ đạo các biện pháp cấp thiết phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội.


Vì sao “đại gia Thiện soi” bị bắt?

Vì sao “đại gia Thiện soi” bị bắt?
(PLVN) - Công an Thị xã Phú Mỹ đã thi hành lệnh bắt tạm giam 02 tháng đối với hai cha con ông Lê Thái Thiện và Lê Thái Phong để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và rửa tiền.

Sẽ tiến hành khởi tố bị can đối với BN 1342

Sẽ tiến hành khởi tố bị can đối với BN 1342
(PLVN) - Tại cuộc họp giao ban công tác phòng, chống dịch Covid-19 diễn ra chiều tối nay (3/12), ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "TP sẽ xử lý nghiêm, xem xét khởi tố hình sự đối với các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch trên địa bàn."
Ra mắt Trang thông tin daihoidang.vn

Ra mắt Trang thông tin daihoidang.vn

(PLVN) -  Đây là Trang thông tin đặc biệt, đa loại hình và đa ngôn ngữ, phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (địa chỉ: http://daihoidang.vn) được chính thức khai trường ngày 3/12, tại Hà Nội.

Sơ khảo Cuộc thi Duyên dáng nữ sinh trường Đại học Luật Hà Nội

Sơ khảo Cuộc thi Duyên dáng nữ sinh trường Đại học Luật Hà Nội
(PLVN) -Tiếp nối truyền thống và thành công của các cuộc thi Law Elegant 2009, Beauty of Law 2011, Charm of Law 2014, Charm of Law 2016, Charm of Law 2018, Đoàn trường Đại học Luật Hà Nội long trọng tổ chức cuộc thi “Duyên dáng Nữ sinh Đại học Luật Hà Nội – Charm of Law 2020”. Cuộc thi là sân chơi sắc đẹp, tài năng và trí tuệ bổ ích, không chỉ mang đến cơ hội khẳng định bản thân mà còn là nơi hội tụ và lan tỏa nét đẹp nữ sinh trường Đại học Luật Hà Nội.

Năm 2021: Dự án đầu tư nào nằm trong “tầm ngắm” của Kiểm toán Nhà nước?

Năm 2021: Dự án đầu tư nào nằm trong “tầm ngắm” của Kiểm toán Nhà nước?
(PLVN) - Theo Kế hoạch kiểm toán năm 2021 vừa được Tổng Kiểm toán nhà nước (KTNN) Hồ Đức Phớc ký ban hành,  năm 2021, KTNN sẽ tổ chức thực hiện 181 cuộc kiểm toán trên các lĩnh vực, tăng 23 cuộc so với kế hoạch kiểm toán năm 2020,trong số đó có một số chuyên đề có phạm vi rộng, được dư luận xã hội quan tâm…
TIN BUỒN

TIN BUỒN

Ban chấp hành công đoàn Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Ban lãnh đạo, Ban chấp hành khoa Toán cơ – Tin học và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin.

Hậu Giang: Nâng cao chất lượng dân số để góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững

Hậu Giang: Nâng cao chất lượng dân số để góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững
(PLVN) - Hậu Giang vừa tổ chức Lễ phát động Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày dân số Việt Nam (26/12), Hội nghị tổng kết Chiến dịch truyền thông dân số năm 2020, Tháng hành động quốc gia về dân số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm nay với chủ đề “Nâng cao chất lượng dân số để góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững”.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬