Chủ tịch nước: Đảng, Nhà nước, nhân dân vô cùng tự hào về quân đội Việt Nam

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Đảng, Nhà nước, nhân dân vô cùng tự hào về Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng nói chung, lực lượng vũ trang Quân khu 1 nói riêng; mong muốn và tin tưởng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 1 cùng đồng bào các dân tộc Việt Bắc tiếp tục phát huy truyền thống “Trung hiếu, Tiên phong, Đoàn kết, Chiến thắng”...
 Chủ tịch nước: Đảng, Nhà nước, nhân dân vô cùng tự hào về quân đội Việt Nam

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 70 năm chiến thắng Việt Bắc - Thu Đông 1947, sáng nay, 18/12, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Đoàn công tác đã về thăm và làm việc với lực lượng vũ trang Quân khu 1.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương nỗ lực phấn đấu, những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc mà lực lượng vũ trang Quân khu 1 đã giành được trong suốt chặng đường 73 năm qua. Chủ tịch nước bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các Anh hùng liệt sĩ, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và các tướng lĩnh, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, Quân khu 1 nói riêng đã suốt đời phấn đấu, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng cao cả của Đảng, của dân tộc.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử hào hùng của dân tộc, Việt Bắc luôn là “phên dậu”, cửa ngõ phía Đông Bắc của Tổ quốc, là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Từ ngày có Đảng lãnh đạo, Việt Bắc - Quân khu 1 đã được Trung ương Đảng và Bác Hồ chọn là căn cứ địa cách mạng; Việt Bắc cũng là nơi ra đời các đội Cứu quốc quân 1, Cứu quốc quân 2, Cứu quốc quân 3 và Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân; nơi khởi nguồn của những quyết định lịch sử trong cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945.

Từ sau chiến thắng Việt Bắc - Thu Đông 1947, Việt Bắc - Quân khu 1 đã trở thành “Cái nôi của cách mạng”, là “Thủ đô kháng chiến” trong suốt cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược. Lực lượng vũ trang Quân khu 1 đã tham gia nhiều chiến dịch lớn, lập nhiều chiến công hiển hách, trong đó có chiến thắng Việt Bắc - Thu Đông 1947 lịch sử, góp phần quan trọng cùng lực lượng Công an nhân dân, các ban, ngành, đoàn thể, đồng bào các dân tộc trên địa bàn bảo vệ vững chắc căn cứ địa cách mạng, bảo vệ tuyệt đối an toàn Trung ương Đảng và Bác Hồ lãnh đạo thắng lợi cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Việt Bắc giữ vai trò là “cảng nổi” - nơi tiếp nhận hàng viện trợ quốc tế cho Việt Nam. Hàng chục vạn thanh niên con em đồng bào các dân tộc đã hăng hái lên đường dũng cảm chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở các chiến trường, góp phần bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa và làm tròn nghĩa vụ hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn miền Nam. Nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh hay để lại một phần xương máu trên chiến trường, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phân tích bối cảnh Quân khu 1 là địa bàn có 25 dân tộc anh em sinh sống, kinh tế phát triển còn chậm, trình độ dân trí không đồng đều, kẻ địch đang lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, tiến hành các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang lưu ý Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, lực lượng vũ trang Quân khu 1 nói riêng phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đứng trước nhiệm vụ này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu lực lượng vũ trang Quân khu 1 phải luôn chủ động nắm chắc, phân tích, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, trên cơ sở đó tham mưu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng, Nhà nước những giải pháp lớn về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn. Phối hợp, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ với các cấp, ngành đấu tranh phòng, chống tội phạm, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước.

Lực lượng vũ trang Quân khu 1 phải tập trung xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đặc biệt là “thế trận lòng dân”; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội từ cơ sở; chú trọng nâng cao sức mạnh tổng hợp và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, trình độ chỉ huy, tác chiến của lãnh đạo, chỉ huy; quan tâm xây dựng lực lượng dự bị động viên có đủ số lượng, chất lượng, sẵn sàng động viên, tăng cường lực lượng khi cần thiết.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị lực lượng vũ trang Quân khu 1 chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện; tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, coi đây là công việc thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ toàn Quân khu.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang lưu ý, cùng với bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, lực lượng vũ trang Quân khu 1 phải quan tâm phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; thực hiện tốt phong trào “Lực lượng vũ trang Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới”, tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giúp dân xóa đói, giảm nghèo...; đẩy mạnh sâu rộng phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, thực hiện tốt chính sách đối với các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Đảng, Nhà nước, nhân dân vô cùng tự hào về Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng nói chung, lực lượng vũ trang Quân khu 1 nói riêng; mong muốn và tin tưởng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 1 cùng đồng bào các dân tộc Việt Bắc tiếp tục phát huy truyền thống “Trung hiếu, Tiên phong, Đoàn kết, Chiến thắng”, nỗ lực phấn đấu, vượt lên khó khăn, thử thách, giành được những chiến công, thành tích to lớn hơn nữa để mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn công tác đã tới dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tỉnh ủy Thái Nguyên; dâng hương tại Nhà tưởng niệm Thanh niên xung phong Đại đội 915 (phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên).

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc, thành phố Thái Nguyên là trọng điểm đánh phá ác liệt của không quân Mỹ. Đại đội 915, thuộc Đội 91 Bắc Thái có nhiệm vụ chính là đảm bảo thông suốt tuyến đường, vận tải hàng hóa, khắc phục hậu quả tàn phá của bom Mỹ. Trong cuộc tập kích bằng không quân của đế quốc Mỹ vào đêm 24/12/1972, 60 đội viên Thanh niên xung phong Đại đội 915, thuộc Đội 91 Bắc Thái đã hy sinh anh dũng tại mảnh đất thiêng liêng này khi đang làm nhiệm vụ.

Di tích lịch sử Thanh niên xung phong Đại đội 915, thuộc Đội 91 Bắc Thái là địa chỉ giáo dục cách mạng cho thế hệ mai sau về truyền thống yêu nước, anh hùng, bất khuất của dân tộc để bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc.

Quân khu 1 thành lập ngày 16/10/1945, nằm ở phía Đông Bắc của Tổ quốc, gồm 6 tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn với 59 huyện, thị xã, thành phố, 1083 xã, phường, thị trấn, dân số gần 6 triệu người thuộc 25 dân tộc. Địa bàn Quân khu 1 có hai tỉnh giáp biên với Trung Quốc là Cao Bằng và Lạng Sơn, với đường biên giới dài hơn 564 km, 1.108 cột mốc, 27 đồn biên phòng, 7 cửa khẩu quốc gia và quốc tế.
TTXVN
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

CEO Jason Nguyễn bị bắt về tội lừa đảo

CEO Jason Nguyễn  bị bắt về tội lừa đảo
- Trước khi bị bắt, Jason Nguyễn nổi tiếng với danh xưng CEO triệu đô. Ngoài ra, anh ta được nhiều người biết đến nhờ các bài viết chia sẻ kinh nghiệm làm giàu trên mạng xã hội.

Đâm chết vợ ngay tại nhà cha mẹ vợ

Đâm chết vợ ngay tại nhà cha mẹ vợ
(PLVN) - UBND xã Tân Hưng (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc mâu thuẫn gia đình, dẫn đến chồng đâm vợ tử vong.

Thái Nguyên: Hiệu quả từ chương trình đào tạo nghề cho người yếu thế

Thái Nguyên: Hiệu quả từ chương trình đào tạo nghề cho người yếu thế
(PLVN) - Vì nhiều lý do khác nhau như không đủ vốn đầu tư, không được trang bị khoa học kỹ thuật, thiếu đất sản xuất, bị khuyết tật, người dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn, thiếu hụt về tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, họ trở thành người yếu thế trong xã hội. Để giúp người yếu thế có cuộc sống ổn định hơn, Nhà nước đã có nhiều quan tâm hỗ trợ thông qua các chương trình, dự án. Một trong số đó là dự án đào tạo nghề (ĐTN).
Năm 2020, tỉnh Lạng Sơn phấn đấu đạt thêm 13 xã chuẩn nông thôn mới

Năm 2020, tỉnh Lạng Sơn phấn đấu đạt thêm 13 xã chuẩn nông thôn mới

(PLVN) - Với sự chung sức, đồng lòng của các cấp chính quyền và người dân trong thực hiện nhiều giải pháp xây dựng nông thôn mới, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có rất nhiều xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2020, Lạng Sơn phấn đấu đạt thêm 13 xã chuẩn nông thôn mới.

Sở TN&MT Phú Thọ xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Sở TN&MT Phú Thọ xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
(PLVN) - Trong thời gian qua, ngành Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường; toàn ngành đã phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tiên phong, gương mẫu, chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt khó khăn, tập trung thực hiện nhiệm vụ và triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực.

Đà Nẵng: Hơn 12 năm tù cho các bị cáo gây thiệt hại 9,2 tỷ đồng tại khu tái định cư Hòa Liên 3, 4

Đà Nẵng: Hơn 12 năm tù cho các bị cáo gây thiệt hại 9,2 tỷ đồng tại khu tái định cư Hòa Liên 3, 4
(PLVN) - Chiều 23/11, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án vụ án hình sự Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng đối với 3 bị cáo Nguyễn Tuấn Anh - nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng-xây lắp và kinh doanh nhà Đà Nẵng, Nguyễn Văn Bường, nguyên Phó Tổng giám đốc, Hoàng Cung Thượng Hiền, nguyên trưởng phòng dự án tái định cư.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬