Cao Bằng chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân đúng tiến độ, nghiêm túc

(PLVN) - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH), đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đang bước vào giai đoạn nước rút. Nhân dịp này, ông Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Cao Bằng đã có những chia sẻ về công tác chuẩn bị bầu cử của địa phương.
 Ông Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Cao Bằng.

PV: Thời gian qua, cùng với cả nước, tỉnh Cao Bằng đã và đang tích cực chuẩn bị công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, xin ông cho biết đến thời điểm này công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh ta đạt được kết quả như thế nào?

- Ông Hoàng Xuân Ánh: Thời gian qua, cùng với cả nước, tỉnh Cao Bằng đã và đang tích cực chuẩn bị công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh diễn ra đúng tiến độ, nghiêm túc và triển khai kịp thời các hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Quốc gia về công tác bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND các cấp.

Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo các nội dung công việc trong quá trình tổ chức triển khai cuộc bầu cử. Các cơ quan chuyên môn thường xuyên quán triệt Luật bầu cử năm 2015, những điểm mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, từ đó kịp thời hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện đảm bảo quy định, như: cơ cấu, số lượng đại biểu được bầu, tỷ lệ người ứng cử là nữ, tái cử, người dân tộc thiểu số, trẻ tuổi, ngoài đảng; việc lập danh sách cử tri, thành lập Ban bầu cử,...

Công tác tuyên truyền về bầu cử của tỉnh Cao Bằng đã được triển khai thực hiện kịp thời, với các hình thức đa dạng, thiết thực, hiệu quả, đảm bảo đúng quy trình hướng dẫn, đúng Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp được thực hiện đảm bảo đúng quy định của Luật Khiếu nại, Tố cáo.

Công tác bảo đảm tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế cho cuộc bầu cử thường xuyên được quan tâm, các cơ quan chức năng đã xây dựng các phương án chủ động bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội và y tế, đảm bảo phục vụ thành công công tác bầu cửĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 .

Công tác chuẩn bị bầu cử của Cao Bằng diễn ra đúng tiến độ, nghiêm túc và triển khai kịp thời các hướng dẫn.

PV: Cao Bằng là tỉnh miền núi, vùng cao, trình độ dân trí không đồng đều, có đông đồng bào dân tộc thiểu số ít người. Vậy công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử đã được chú trọng như thế nào?

- Ông Hoàng Xuân Ánh: Với đặc thù là một tỉnh miền núi, vùng cao, biên giới, trình độ dân trí không đồng đều, Ủy ban bầu cử tỉnh xác định công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng, đóng góp vào thành công của cuộc bầu cử đảm bảo theo quy định của Luật bầu cử và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn về bầu cử của Trung ương, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện cuộc bầu cử phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Ngay từ khi triển khai công tác bầu cử, Ủy ban bầu cử tỉnh đã thành lập Tiểu ban chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử gồm 17 thành viên là lãnh đạo của các ban, ngành, địa phương để tham mưu, chỉ đạo công tác tuyên truyền. Ngày 16/3/2021, Tiểu ban ban hành Kế hoạch số 03-KH/TBTTBC thông tin tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Căn cứ Kế hoạch trên, các sở, ngành, địa phương đã ban hành Kế hoạch thực hiện của đơn vị mình, đảm bảo theo quy định. Qua đó đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể như: tổ chức Hội nghị triển khai các VBQPPL, trong đó dành phần lớn thời gian để phổ biến, tuyên truyền về Luật Bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND năm 2015 và tình hình thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh; chủ động đăng tải các thông tin, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử lên trang thông tin điện tử tỉnh; các trang thông tin điện tử của các sở, ngành và địa phương.

Đặc biệt tỉnh Cao Bằng có 28 dân tộc cùng sinh sống, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số lên tới 94,9%, trong đó, dân tộc Tày chiếm tỷ lệ cao nhất, khoảng 40%, dân tộc Nùng khoảng 30%, mỗi dân tộc Mông và Dao chiếm khoảng 10% dân số.

Để công tác tuyên truyền về bầu cử thực sự đến được với từng người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, Ủy ban bầu cử tỉnh đã chỉ đạo Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: sản xuất chương trình phát thanh gồm tiếng Việt, Mông và Dao để tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã và các cụm thông tin; sản xuất phóng sự truyền hình phát trên các cụm thông tin đối ngoại (tại huyện Trùng Khánh), cụm thông tin cơ sở (tại huyện Quảng Hòa), màn hình điện tử LED tại nơi công cộng (tại thành phố Cao Bằng).

PV: Để cuộc bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân và cử tri phát huy tối đa quyền, nghĩa vụ của mình, xin ông cho biết trong thời gian tới Ủy ban bầu cử tỉnh sẽ chỉ đạo những vấn đề trọng tâm gì?

-  Ông Hoàng Xuân Ánh: Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, Ủy ban bầu cử tỉnh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể dưới sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng để triển khai luật và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện cuộc bầu cử; Thực hiện đúng các quy định của Luật, thời gian, quy trình theo Kế hoạch triển khai công tác bầu cử của Hội đồng bầu cử Quốc gia, của tỉnh để đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch đã đề ra.

Chuẩn bị tốt các điều kiện vật chất - kỹ thuật phục vụ cho cuộc bầu cử; bảo đảm giao thông, thông tin liên lạc thông suốt, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh; Chú trọng công tác Tập huấn nghiệp vụ bầu cử đến các thành viên Tổ bầu cử đặc biệt là thành viên Tổ bầu cử là người dân tộc thiểu số.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử bằng nhiều hình thức đa dạng, thiết thực. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp cho người dân tại các xóm vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường giám sát kiểm tra và phối hợp trong chỉ đạo điều hành nhằm thường xuyên nắm chắc tình hình tổ chức triển khai cuộc bầu cử theo kế hoạch, kịp thời phát hiện những sai sót, có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.

PV: Trân trọng cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!

Vũ Tiến – Quang Văn
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Chúng ta cần một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân

Chúng ta cần một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân

Chủ nghĩa xã hội là gì và đi lên chủ nghĩa xã hội bằng cách nào? Đó là điều mà chúng ta luôn luôn trăn trở, suy nghĩ, tìm tòi, lựa chọn để từng bước hoàn thiện đường lối, quan điểm và tổ chức thực hiện, làm sao để vừa theo đúng quy luật chung, vừa phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam

Đọc thêm

Mong muốn đưa áp công nghệ G-Store mang lại giá trị lợi ích cho người dân Việt Nam và vươn xa thế giới

Mong muốn đưa áp công nghệ G-Store mang lại giá trị lợi ích cho người dân Việt Nam và vươn xa thế giới
(PLVN) - Vào ngày 10/04/2021 vừa qua, Công ty Cổ phần Công nghệ G-Store đã chính thức công bố ra mắt ứng dụng G-Store, lễ công bố được tổ chức long trọng tại Thành phố Hải Phòng. Với giao diện thông minh, nhiều tính năng tiện ích, dễ dàng sử dụng, giúp người dùng được khám phá nhiều điều thú vị khi trải nghiệm. 

ĐT Futsal Việt Nam tới UAE

ĐT Futsal Việt Nam tới UAE
(PLVN) - Khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất tối 15/5, ĐT Futsal Việt Nam đặt chân tới Dubai (UAE) lúc 6h30 hôm nay, 16/5, theo giờ Việt Nam. 

Sáng chế khẩu trang sinh học gây tiếng vang của chàng kỹ sư Việt trên đất Mỹ

Sáng chế khẩu trang sinh học gây tiếng vang của chàng kỹ sư Việt trên đất Mỹ
(PLVN) - PGS.TS Nguyễn Đức Thành hiện đang nghiên cứu và giảng dạy tại Khoa Cơ khí và Khoa Kỹ thuật Y sinh - Đại học Connecticut (Mỹ), vừa sáng chế thành công loại khẩu trang sinh học, hiệu quả gần như khẩu trang N95 nhưng có thể tự phân hủy và dùng nhiều lần. Sáng chế này đã giải quyết được bài toán về môi trường trước nhu cầu khổng lồ về khẩu trang giữ đại dịch Covid-19. 

Chúng ta cần một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân

Chúng ta cần một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân
Chủ nghĩa xã hội là gì và đi lên chủ nghĩa xã hội bằng cách nào? Đó là điều mà chúng ta luôn luôn trăn trở, suy nghĩ, tìm tòi, lựa chọn để từng bước hoàn thiện đường lối, quan điểm và tổ chức thực hiện, làm sao để vừa theo đúng quy luật chung, vừa phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam
Đến đồng minh xa vì láng giềng gần

Đến đồng minh xa vì láng giềng gần

(PLVN) - Vào gần cuối tháng 5 này, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-In sẽ công du sang Mỹ và sẽ trở thành vị khách nước ngoài thứ 2 (sau Thủ tướng Nhật Bản Yashihide Suga) của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden ở Nhà Trắng.
Trung Đông lại chiến sự

Trung Đông lại chiến sự

(PLVN) - Ở khu vực Trung Đông, xô xát giữa người Palestine với cảnh sát Israel và người Do Thái cực hữu tại vùng phía Đông thành phố Jerusalem đã nhanh chóng đưa đến đụng độ quân sự, thậm chí còn có thể đã đến mức chiến tranh giữa Israel và lực lượng Hamas ở dải Gaza. 

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó Tổng biên tập: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0888 033 376