Bến Tre: Phát huy tinh thần Đồng Khởi trong phát triển kinh tế - xã hội

(PLVN) - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra mục tiêu phấn đấu xây dựng Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực ĐBSCL vào năm 2025. Tầm nhìn 2030 nằm trong top 30 của cả nước; hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; tỉnh và thành phố Bến Tre đảm bảo tự cân đối thu – chi ngân sách.
Bến Tre: Phát huy tinh thần Đồng Khởi trong phát triển kinh tế - xã hội Bến Tre phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực ĐBSCL. (Ảnh: T. Nghĩa)

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng

Sau thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 30/4/1975, Bến Tre cùng cả nước bước vào thời kỳ khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng quê hương. Năm 1977, Bến Tre tổ chức Đại hội lần thứ nhất, từ đó đến nay đã trải qua 10 kỳ đại hội, mỗi kỳ đại hội là một dấu mốc quan trọng ghi lại chặng đường phát triển của Đảng bộ và nhân dân Bến Tre đã đạt được trong xây dựng, phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra từ ngày 14 - 16/10/2020 tại Hội trường lớn UBND tỉnh Bến Tre với 400 đại biểu tham dự. Trong đó, 350 đại biểu chính thức và 50 đại biểu khách mời. Đại hội được tiến hành theo phương châm: Dân chủ - Kỷ cương – Đồng thuận – Sáng tạo – Phát triển và chủ đề “Phát huy sức mạnh đoàn kết nhân dân, tinh thần Đồng Khởi; tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ; phát triển Bến Tre về hướng Đông; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu xây dựng Bến Tre thành tỉnh phát triển khá của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và của cả nước vào năm 2030”.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Bến Tre từng bước lớn mạnh, trưởng thành, thực hiện tốt phương châm: Toàn Đảng làm công tác tư tưởng, toàn hệ thống chính trị làm công tác tuyên truyền; tăng cường công tác lãnh đạo của Tỉnh ủy và các cấp ủy đối với cơ sở thông qua việc phân công cán bộ tỉnh, huyện theo dõi, hỗ trợ cơ sở; lãnh đạo nhân dân đạt nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. 

Trong 5 năm qua, kinh tế tỉnh Bến Tre đạt tốc độ tăng trưởng khá, một số lĩnh vực phát triển nhanh. GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 43,6 triệu đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng phát triển thương mại, dịch vụ và nông nghiệp. Ngành công nghiệp vẫn giữ mức tăng trưởng khá. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu nền kinh tế, đạt 45,7%. Thị trường xuất khẩu mở rộng trên 126 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 5.074 triệu USD, tăng 12,8%/ năm. Vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài tăng 2,36 lần, vốn đầu tư trong nước tăng 4,28 lần so với nhiệm kỳ trước.

Ngành nông nghiệp được đầu tư và phát triển toàn diện, thực hiện chuỗi giá trị liên kết phát triển nông nghiệp bền vững, trong đó, nổi bật nhất là lĩnh vực thủy sản chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong giá trị sản xuất (53,5%). Cây ăn trái được chuyển đổi theo hướng chuyên canh, cây đặc sản có giá trị kinh tế cao để phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ trong nước, gắn với phát triển du lịch.

Giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng tăng bình quân hàng năm là 11,6%/ năm, trong đó, công nghiệp chế biến và các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao chiếm tỷ trọng ngày càng lớn. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư; công tác hỗ trợ doanh nghiệp, khuyến công, phát triển tiểu thủ công nghiệp và các làng nghề truyền thống đều được chú trọng và nâng cao giá trị.

Bên cạnh đó, chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai hiệu quả. Ngày 5/10/2020, huyện Chợ Lách được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 2020. Không những thế, chương trình OCOP được triển khai tại các xã đạt hiệu quả cao. Đến nay, Bến Tre hiện có 59 sản phẩm OCOP, trong đó có 31 sản phẩm đạt 4 sao, 25 sản phẩm đạt 3 sao và 3 sản phẩm tiềm năng đạt 5 sao theo Bộ Tiêu chí Trung ương của 28 chủ thể sản xuất. Dự kiến đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 80 sản phẩm cấp tỉnh đạt từ 3 sao trở lên.

Để đạt được những thành quả đó, Đảng bộ tỉnh Bến Tre luôn bám sát phương châm “Dân chủ - Kỷ cương – Đoàn kết – Năng động – Đổi mới”, nỗ lực thực hiện nhiều chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội như: Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển chuỗi giá trị và liên kết phát triển bền vững; vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; chương trình OCOP mỗi xã một sản phẩm; Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp… được cả hệ thống chính trị, nhân dân quan tâm thực hiện. Do đó, đời sống, tinh thần của nhân dân được cải thiện; chính sách xã hội được đảm bảo. Đáng chú ý, chương trình hành động Quốc gia về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ được thực hiện tốt; nhu cầu giải quyết việc làm cho người lao động ngày càng tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,62%/ năm.

Trước sự tác động mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cùng sự hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tỉnh Bến Tre luôn thể hiện quyết tâm, khát vọng vươn lên, vượt qua thách thức để phát triển, hội nhập cùng các tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL và cả nước.

Lấy du lịch làm mũi nhọn

Tại nhiệm kỳ 2020 – 2025, tỉnh Bến Tre đã đặt chỉ tiêu phấn đấu GRDP bình quân đạt từ 8,5 – 9,5%/ năm; Ngành du lịch đóng vai trò quan trọng, tiến tới trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; thành phố Bến Tre, huyện Chợ Lách đạt nông thôn mới nâng cao; giải quyết cho 18 – 20 nghìn lao động hàng năm. Tầm nhìn đến năm 2030, Bến Tre thuộc top 30 của cả nước, du lịch trở thành ngành mũi nhọn trong phát triển kinh tế; hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Tỉnh và thành phố Bến Tre đảm bảo tự cân đối thu – chi ngân sách.

Để đạt những chỉ tiêu đã đề ra, bên cạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng bộ tỉnh Bến Tre nhận định trong 5 năm tới cần phát triển kinh tế nhanh theo hướng bền vững, tăng trưởng xanh, tập trung nguồn lực phát triển toàn diện kinh tế biển, mở rộng không gian phát triển về hướng Đông; tạo đột phá, gắn với chiến lược phát triển Quốc gia và vùng ĐBSCL, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường nhằm nâng cao đời sống cho người dân. Bên cạnh đó, cần khơi dậy tinh thần Đồng Khởi trong mỗi người dân Bến Tre; ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả, năng suất, chất lượng sản phẩm. Đảm bảo quốc phòng, an ninh, lấy sự ổn định xã hội làm mục tiêu và thước đo cho sự phát triển.

Cùng với đó, tỉnh Bến Tre đã đề ra 19 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và các công trình trọng điểm chủ yếu. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm được xác định gồm: Công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hệ thống chính trị tinh gọn cùng đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy được ưu tiên hàng đầu. Cùng với đó, cần nỗ lực xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện, khơi dậy tinh thần, khát vọng vươn lên làm cuộc “Đồng khởi mới” trong phát triển kinh tế - xã hội, đời sống cho nhân dân; lấy phát triển nông nghiệp sạch, hiệu quả là nền tảng, phát triển công nghiệp chế biến, năng lượng và xây dựng đô thị là động lực tăng trưởng.

Đồng thời, hoàn thành quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050 gắn với định hướng phát triển tỉnh về hướng Đông, liên kết vùng và chủ động thích ứng biến đổi khí hậu; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân vững mạnh, đảm bảo môi trường xã hội ổn định an toàn cho người dân.

Để tạo đột phá trong thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế - văn hóa – xã hội, trong nhiệm kỳ tới, Bến Tre cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, cơ chế, chính sách phù hợp. Phấn đấu đưa chỉ số cải cách hành chính vào nhóm 20 của cả nước. Bên cạnh đó, huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng thủy lợi, cấp nước, giao thông, logistics, đô thị, phấn đấu hình thành giai đoạn 1 tuyến động lực ven biển; phát triển nguồn nhân lực, tập trung xây dựng nhân lực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Phấn đấu 80% xã đạt chuẩn nông thôn mới

Đến nay, toàn tỉnh Bến Tre đã có 51 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là bước đệm để Bến Tre tự tin phấn đấu hoàn thành các mục tiêu cao hơn của thời gian sắp tới.  Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Bến Tre tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đặt ra các tiêu chí cụ thể để hoàn thành, phấn đấu 80% xã đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó, thành phố Bến Tre, Chợ Lách đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; thành phố Bến Tre cơ bản đạt chuẩn đô thị loại I); giải quyết việc làm cho 18-20 nghìn lao động; tỷ lệ giảm nghèo bình quân 1%-1,5%/năm; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt trên 70%; tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt trên 95%; tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt nông thôn đạt 80%; đồng thời hoàn thiện hệ thống thủy lợi, hạ tầng cấp nước chính, đảm bảo nước ngọt cho sản xuất và sinh hoạt. Không chỉ vậy, Bến Tre còn hướng tới tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh và quản lý để tiến gần hơn với những dự định đã đề ra của tỉnh.

Nguyễn Phương

Quỳnh Nga
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Dân chủ phải là kỷ cương, kỷ luật của Đảng

Dân chủ phải là kỷ cương, kỷ luật của Đảng

(PLVN) - Đó là ý kiến được Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTW MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tại hội nghị lấy ý kiến các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII diễn ra hôm qua (26/10). 

Đọc thêm

Halloween thời COVID-19 ở Nhà Trắng.

Halloween thời COVID-19 ở Nhà Trắng.
(PLVN) - Bất chấp đại dịch COVID-19, Nhà Trắng không hủy sự kiện Halloween truyền thống. Tổng thống Donald Trump và phu nhân Melania chào đón các vị khách mà không đeo khẩu trang, hai người đứng cách đám đông trẻ em và phụ huynh một bồn hoa. 

Đưa hơn 240 công dân Việt Nam từ Singapore về nước

Đưa hơn 240 công dân Việt Nam từ Singapore về nước
(PLVN) - Ngày 26/10, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore và hãng Hàng không VietJet đã phối hợp với các cơ quan chức năng Singapore thực hiện chuyến bay đưa hơn 240 công dân Việt Nam từ Singapore về nước, trong đó có trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người có bệnh nền và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác. 

Dân chủ phải là kỷ cương, kỷ luật của Đảng

Dân chủ phải là kỷ cương, kỷ luật của Đảng
(PLVN) - Đó là ý kiến được Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTW MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tại hội nghị lấy ý kiến các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII diễn ra hôm qua (26/10). 

Tối hậu thư cho Nam Sơn

Tối hậu thư cho Nam Sơn
(PLVN) - Từ nhiều năm nay, cứ vài tháng một lần, mỗi khi thấy đường phố Hà Nội ùn ứ rác, người ta lại biết rằng người dân địa phương chặn đường vào bãi rác Nam Sơn.

Việt Nam mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ đối tác toàn diện với Mỹ

Việt Nam mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ đối tác toàn diện với Mỹ
(PLVN) - Phát biểu tại buổi tiếp Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển tài chính quốc tế Mỹ (DFC) Adam Boehler vào ngày 26/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Việt Nam luôn coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ Đối tác toàn diện với Mỹ, đặc biệt là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư. 
Dạy con làm việc thiện - không lúc nào hơn lúc này

Dạy con làm việc thiện - không lúc nào hơn lúc này

(PLVN) - Những ngày mưa bão hoành hành miền Trung, trong những thùng hàng và tiền bạc cứu trợ, người ta thấy cả những món quà được gửi bởi những đứa trẻ. Do trẻ thơ cũng có thể cảm nhận, chia sẻ với nỗi đau của đồng bào, hay cha mẹ trẻ đã giáo dục con thật tốt về lòng nhân ái?

Vì sao Chính phủ đề xuất bãi bỏ Quỹ hỗ trợ, điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV?

 Vì sao Chính phủ đề xuất bãi bỏ Quỹ hỗ trợ, điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV?
(PLVN) - Một trong những nội dung đáng chú ý tại Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) được Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trình bày tại Quốc hội mới đây là bỏ Quỹ hỗ trợ, điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV. Vậy vì sao Chính phủ lại đề xuất quy định này? Việc bỏ Quỹ liệu sẽ ảnh hưởng đến người bệnh?

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông
(PLVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa có Công văn triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) quý IV năm 2020, yêu cầu các cơ quan thành viên của Ủy ban ATGT Quốc gia, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực Kế hoạch Năm ATGT 2020 với chủ đề “Đã uống rượu bia, không lái xe”, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia, đồng thời tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Mưa lũ, Quản lý thị trường vẫn bám địa bàn

Mưa lũ, Quản lý thị trường vẫn bám địa bàn
(PLVN) - Ngoài việc chủ động ứng phó và kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai, trong những ngày cao điểm mưa lũ ở miền Trung, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) vẫn kiểm tra, kiểm soát tốt thị trường, qua đó phát hiện xử lý hàng chục vụ việc vi phạm về hoạt động thương mại. 
Quảng Bình vững bước trở thành vùng kinh tế năng động

Quảng Bình vững bước trở thành vùng kinh tế năng động

(PLVN) - Với sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc cả về văn kiện và nhân sự, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII được kỳ vọng sẽ đưa Quảng Bình vượt qua mọi thách thức, vững bước năng động trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 và trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung Bộ.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬