75 năm Quân đội Anh hùng

(PLVN) - Lịch sử 75 năm xây dựng, trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội ta đã khẳng định, Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam luôn vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân, góp phần xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
75 năm Quân đội Anh hùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trò chuyện cùng các điển hình tiên tiến trong quân đội.

Quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu

Nhân kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944-22/12/1964), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khen ngợi: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. 

Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Vì lợi ích của Tổ quốc, của dân tộc, của nhân dân, 75 năm qua, lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân đội đã sẵn sàng lên đường chiến đấu, hy sinh vì mục tiêu, lý tưởng cao đẹp: Độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội (CNXH).

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị khẳng định, nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng 75 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giáo dục, rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, QĐND Việt Nam đã trưởng thành và lớn mạnh không ngừng. 

Từ 34 chiến sĩ trong Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân đế quốc giành độc lập dân tộc và làm nhiệm vụ quốc tế, đến sự nghiệp xây dựng CNXH và trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế, Quân đội ta ngày càng được xây dựng, củng cố, hoàn thiện về cơ cấu, có sức mạnh tổng hợp, với các quân chủng, binh chủng hiện đại, các binh đoàn chủ lực cơ động mạnh, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc (BVTQ).

75 năm qua, QĐND Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó, cùng cả nước hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ, tiến lên CNXH; phát huy vai trò nòng cốt xây dựng nền quốc phòng vững mạnh, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu và hành động xâm phạm độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. 

Trong công cuộc đổi mới, xây dựng và BVTQ, QĐND Việt Nam đã phát huy bản chất cách mạng, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt chức năng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất” trong tình hình mới; chủ động làm tốt công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược, tham mưu với Đảng, Nhà nước có quyết sách đúng đắn, xử lý kiên quyết, kịp thời, hiệu quả các tình huống quốc phòng, an ninh cả trên không, trên biển, biên giới và nội địa, không để bị động, bất ngờ. 

Quân đội là lực lượng chủ công trên các công trình trọng điểm của đất nước, từ xây dựng hạ tầng đến ngành năng lượng quốc gia, hệ thống giao thông, viễn thông đến các ngành kinh tế, xã hội; lập được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực mới, như công nghệ thông tin và các ngành đòi hỏi công nghệ cao khác… Đó là sự chứng minh hiệu quả chức năng của “đội quân sản xuất”, là sự kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế theo chủ trương của Đảng. 

Đồng thời, thể hiện rõ vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững chắc; luôn sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN. 

Phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ 

Cùng với nhiệm vụ chiến đấu, Quân đội ta luôn đi đầu trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia tích cực, có hiệu quả vào phát triển kinh tế - xã hội, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng cơ sở chính trị, đời sống văn hóa mới... nhất là trên các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; luôn xung kích, nòng cốt trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn... 

Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ quân đội luôn có mặt ở những nơi xung yếu, khó khăn, nguy hiểm, xả thân để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và làm công tác dân vận đã tô thắm thêm phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt quân - dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tăng cường niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN, tạo nền tảng để xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh. 

 QĐND Việt Nam ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ BVTQ.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế diễn ra mạnh mẽ, quân đội đã tích cực, chủ động hội nhập, thực hiện công tác đối ngoại quốc phòng theo đúng chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Nói về 30 năm Ngày hội QPTD và 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP) Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: “Đây là một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và quân đội. Là dịp để toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân và nhân dân ta nhìn lại chặng đường đã qua, tự hào về truyền thống vẻ vang của quân đội anh hùng, dân tộc anh hùng.

Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, với niềm tự hào dân tộc, truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam anh hùng, toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thật sự làm nòng cốt cho toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới”. 

Giao lưu điển hình tiên tiến xây dựng nền QPTD vững mạnh

Kỷ niệm 30 năm Ngày hội QPTD và 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, tối 19/12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng (QUTƯ, BQP) đã tổ chức Chương trình gặp mặt, giao lưu điển hình tiên tiến (ĐHTT) xây dựng nền QPTD vững mạnh, giai đoạn 2009-2019, với chủ đề “Cùng nhau giữ nước”. Chương trình nhằm tôn vinh, nhân rộng các ĐHTT, cổ vũ, động viên, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang (LLVT) và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng nền QPTD vững mạnh, biểu dương ý chí quyết tâm và sức mạnh toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tham dự chương trình có 245 ĐHTT trong xây dựng nền QPTD vững mạnh giai đoạn 2009-2019, được lựa chọn từ các bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị trong QĐND Việt Nam.

Đảng ta xác định, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh của lực lượng và thế trận QPTD, thế trận an ninh nhân dân. 

Trong 30 năm xây dựng nền QPTD, nhất là giai đoạn 2009-2019, đã có hàng nghìn tấm gương điển hình thuộc mọi lực lượng, trong nhiều lĩnh vực, tích cực đóng góp xây dựng thế trận lòng dân, các khu vực phòng thủ vững mạnh, củng cố các nhóm tiềm lực quan trọng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

Tại chương trình, Bộ trưởng BQP Ngô Xuân Lịch và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Lương Cường đã trao bằng chứng nhận tặng 16 cá nhân tiêu biểu, đại diện cho 245 ĐHTT của toàn quốc; thể hiện sự ghi nhận của QUTƯ, BQP đối với những đóng góp tích cực, hiệu quả, góp phần làm lan tỏa, động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân tiếp tục đóng góp xây dựng nền QPTD ngày càng vững mạnh.

Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư QUTƯ Nguyễn Phú Trọng đã có buổi gặp gỡ Đoàn đại biểu ĐHTT toàn quốc trong xây dựng nền QPTD vững mạnh giai đoạn 2009 - 2019. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền các địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn dân về sự nghiệp xây dựng nền QPTD, bảo vệ Tổ quốc; tập trung xây dựng tiềm lực, thế trận của nền QPTD, tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thường xuyên chăm lo xây dựng LLVT nhân dân vững mạnh, làm nòng cốt xây dựng nền QPTD vững mạnh; kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh, đối ngoại và quốc phòng, an ninh, đối ngoại với kinh tế, văn hóa, xã hội trong từng bước phát triển...

Lam Hạnh
Cùng chuyên mục
Sôi nổi các hoạt động Tháng Thanh niên

Sôi nổi các hoạt động Tháng Thanh niên

(PLVN) - Ngày 2/3, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã thông tin chi tiết về các hoạt động Tháng Thanh niên và chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021).

Đọc thêm

Các 'bông hồng trẻ' bóng đá Việt rạng ngời ngày tập trung

Các 'bông hồng trẻ' bóng đá Việt rạng ngời ngày tập trung
(PLVN) - Sau một tháng nghỉ Tết Nguyên đán và giãn cách, nhằm đảm bảo an toàn trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch Covid-19, hai đội Dự tuyển Nữ trẻ Quốc gia đã hội quân trở lại và bước vào tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.
“Vành đai thép” chống dịch nơi biên giới

“Vành đai thép” chống dịch nơi biên giới

(PLVN) - Tỉnh Long An có đường biên giới dài 132,97km với 20 xã, thuộc 6 huyện, thị xã; tiếp giáp với tỉnh Svay Rieng và Pray Vieng (Vương quốc Campuchia). Trước tình hình dịch Covid bùng phát trở lại tại Campuchia, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan ngay  tại khu vực biên giới.

Nâng cao năng lực đội ngũ trợ giúp viên pháp lý

Nâng cao năng lực đội ngũ trợ giúp viên pháp lý
(PLVN) -Trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng là một trong những lĩnh vực được các Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) trong cả nước chú trọng thực hiện trong thời gian qua nhằm đảm bảo quyền lợi cho những người yếu thế trong xã hội.

Tỷ phú Roman Abramovich: Từ cậu bé mồ côi làm nên sự nghiệp lẫy lừng

Tỷ phú Roman Abramovich: Từ cậu bé mồ côi làm nên sự nghiệp lẫy lừng
(PLVN) - Roman Abramovich sinh năm 1966 tại Nga, là tỷ phú dầu mỏ người Nga gốc Do Thái, ông chủ của câu lạc bộ bóng đá Chelsea. Tháng 3/2006, ông được tạp chí Forbes xếp hạng là người giàu nhất nước Nga, giàu thứ hai tại Anh và thứ 11 trên thế giới với tổng tài sản ước tính 18,2 tỷ USD.

Từ ngày 8/3, học sinh một số nơi tại Hải Dương trở lại trường học

Từ ngày 8/3, học sinh một số nơi tại Hải Dương trở lại trường học
(PLVN) - Ngành Giáo dục tỉnh Hải Dương quyết định cho học sinh khối 12 các trường THPT, trung tâm GDNN – GDTX tại các địa phương như TP. Chí Linh, các huyện Bình Giang, Gia Lộc, Nam Sách, Ninh Giang, Thanh Hà, Thanh Miện, Tứ Kỳ đến trường trở lại từ ngày 8/3, nếu đảm bảo tốt các biện pháp phòng dịch.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬