Hà Giang: Trợ giúp pháp lý cho người nghèo ở vùng khó khăn

 Hà Giang: Trợ giúp pháp lý cho người nghèo ở vùng khó khăn
(PLVN) - Hoạt động trợ giúp pháp lý (TGPL) đã thực sự đi vào đời sống pháp luật, mang lại hiệu quả thiết thực giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người nghèo và cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang, bảo đảm sự công bằng trong tiếp cận công lý.