Tháo gỡ khó khăn cho tình trạng không quốc tịch ở trẻ em

Tháo gỡ khó khăn cho tình trạng không quốc tịch ở trẻ em
(PLVN) - Đối với trẻ em, quyền được khai sinh và có quốc tịch là một quyền cơ bản đã được pháp luật Việt Nam, trong đó có Luật Trẻ em năm 2016 ghi nhận. Tuy nhiên, tình trạng trẻ em không có quốc tịch đang gây ra nhiều khó khăn đối với cuộc sống của trẻ nên cần phải sớm có giải pháp tháo gỡ.