Từ khóa: #TKV chuyển đổi số

TKV đẩy mạnh ứng dụng “3 hóa” cho chuyển đổi số

Tích hợp nhiều phần mềm công nghệ thông tin hiện đại áp dụng vào điều hành sản xuất của TKV
(PLVN) - Hiện nay, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang đẩy mạnh việc ứng dụng “3 hóa” (Cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa) trong các dây chuyền sản xuất. Việc đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số sẽ kết nối đồng bộ giúp Tập đoàn nâng cao năng lực quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả.