Xã Đại Hồng (Đại Lộc, Quảng Nam) hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025

(PLVN) - Đại Hồng là xã nằm ở phía Tây của huyện.Năm năm qua, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, các chỉ thị, nghị quyết được triển khai và thực hiện có hiệu quả, góp phần tăng cường sự tin tưởng của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng.

Năm năm qua, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Đại Hồng luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi của Huyện uỷ, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN và các ban ngành đoàn thể của Huyện, sự đoàn kết, thống nhất trong hệ thống chính trị và sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân.

Bên cạnh những mặt thuận lợi đó, Đảng bộ xã cũng gặp không ít khó khăn, thách thức đó là: tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, thiên tai, bão lũ, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm thường xuyên xảy ra, giá cả hàng hóa, vật tư nông nghiệp tăng cao, giá trị đầu ra của sản phẩm nông nghiệp bấp bên; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, du lịch tuy có sự phát triển về nhiều mặt nhưng vẫn chưa ổn định.

Trong bối cảnh đó, với truyền thống cách mạng, Đảng bộ đã phấn đấu vươn lên, vượt qua những khó khăn thách thức, tập trung lãnh đạo kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội được củng cố kịp thời; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ nét.

Trụ sở UBND xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 15,3%/năm, tăng 0,3% so với nhiệm kỳ trước (15%) và thấp hơn 0,2% so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra (15,5-16%). Sản lượng cây lương thực bình quân mỗi năm là 1.710 tấn. Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2019 đạt 33,5 triệu đồng, tăng 12,59 triệu đồng so với  năm 2015 (20,6 triệu) (Nghị quyết đề ra: 38.34 tr/người vào năm 2020).

Hoạt động thương mại, kinh doanh tổng hợp, dịch vụ ngày càng phát triển, đa dạng các loại hình, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân.

Về du lịch, tiếp tục duy trì khai thác điểm du lịch sinh thái Khe Lim đã thu hút đông khách đến tham quan. Năm 2019, Tập đoàn TMS 100% vốn đầu tư nước ngoài đã đến khảo sát và đề xuất đầu tư dự án “Khu phức hợp vui chơi giải trí TMS Great Worlt và Quần thể du lịch sinh thái tâm linh núi Bằng Am – Hồ Khe Tân” với quy mô lớn, ngang tầm quốc tế. Đây là dự án rất khả thi và hứa hẹn sẽ thúc đầy được tiềm năng phát triển du lịch của xã Đại Hồng trong thời gian tới.

Hoàn thiện và ban hành quy chế quản lý Đề án xây dựng xã nông thôn mới. Tiến hành cắm mốc chỉ giới quy hoạch ngoài thực địa, bổ sung điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới giai đoạn 2019-2020, hằng năm điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất để phục vụ sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng và các mục đích sử dụng khác nhằm mang lại hiệu quả thiết thực cho sự phát triển của địa phương.

Đầu năm 2019 đã củng cố nhân sự Ban Quản trị, Ban Giám đốc HTX nông nghiệp. Hiệu quả hoạt động của HTX có sự chuyển biến rõ nét; từ nguồn vốn phát triển sản xuất và khuyến công, HTX đã đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất dầu phụng, dầu mè, liên kết sản xuất cây thuốc lá, trồng dâu nuôi tằm... đã từng bước thể hiện vai trò bà đỡ của nông dân, doanh thu hằng năm đạt mức 400 triệu đồng.

Công tác kiểm tra, quản lý và bảo vệ tài nguyên môi trường luôn được chú trọng. Công tác thu ngân sách trên địa bàn được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả, ngoài nguồn thu cân đối hằng năm từ ngân sách cấp trên, ngân sách địa phương tập trung quản lý các nguồn thu 100% trên địa bàn.

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của BCH TW Đảng khóa XI được các trường tiếp tục triển khai thực hiện. Công tác xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Tộc họ văn hóa”, cơ quan đạt chuẩn văn hóa luôn được đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quyết tâm đưa xã Đại Hồng phát triển toàn diện, bền vững.

Nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương luôn được chú trọng, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai thực hiện tốt, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu giao, xây dựng lực lượng dân quân đảm bảo số lượng và chất lượng cả về chính trị và chuyên môn; công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân hằng năm đạt kết quả tốt.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn xã luôn được đảm bảo và giữ vững. Lực lượng Công an xã luôn được củng cố, trong sạch vững mạnh.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Ban Chấp hành Đảng bộ xã luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo sự lãnh đạo một cách toàn diện.

Xây dựng kế hoạch chỉ đạo cho các trường học trên địa bàn tổ chức biên soạn, giảng dạy lịch sử tại địa phương nhằm phát huy giá trị các công trình lịch sử ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Thành lập Ban Chỉ đạo đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đảng viên phải thường xuyên tự rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức và lối sống; thực hiện tốt quy định về “Những điều đảng viên không được làm”, đảng viên phải thực sự gương mẫu, gắn bó mật thiết với quần chúng, được quần chúng tin yêu. Công tác sơ kết, tổng kết việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị trên lĩnh vực chính trị - tư tưởng của cấp trên được thực hiện nghiêm túc.

Nhằm tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy đã xây dựng quy chế làm việc của BCH và thường xuyên điều chỉnh, bổ sung kịp thời, phù hợp theo chức năng, nhiệm vụ và khi có sự điều chỉnh về công tác nhân sự.

Xác định công tác tổ chức – xây dựng Đảng là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Trong nhiệm kỳ qua, tuy có sự biến động về cán bộ lãnh đạo quản lý nhưng Đảng ủy đã kịp thời củng cố kiện toàn. BCH Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác cán bộ cho cả hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy Quảng Nam.

Đảng ủy tổ chức hội nghị quán triệt và ban hành Quy định thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH Đảng bộ, người đứng đầu các cấp theo tinh thần Nghị quyết TW4 khóa XII.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm được Đảng ủy thường xuyên, quan tâm đẩy mạnh công tác đấu tranh ngăn chặn và triển khai trong toàn thể cán bộ, đảng viên, đồng thời chỉ đạo cho các ngành làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo kịp thời.

Ngay sau Nghị quyết được ban hành và thực hiện sự chỉ đạo của BTV Huyện ủy, Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch để tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện. Trong đó xác định rõ 14 nhiệm vụ mang tính cấp bách và thường xuyên gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hàng năm Đảng uỷ và UBKT Đảng ủy xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy theo định hướng chương trình kiểm tra giám sát của Huyện ủy và chương trình công tác toàn khóa của Đảng ủy.

Công tác dân vận của Đảng ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả, thiết thực, Đảng ủy đã đẩy mạnh công tác quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác dân vận; Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, công tác vận động quần chúng có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động, có sự thống nhất từ Đảng bộ đến các chi bộ trực thuộc.

HĐND xã thực hiện tốt chức năng của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, tăng cường vai trò thực hiện quyền trong quyết định, đôn đốc, giám sát, nâng cao chất lượng các kỳ họp; tổ chức giám sát, đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến của cử tri; phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu tại các kỳ họp. UBND xã đã triển khai đồng bộ cả 5 nội dung: cải cách thể chế; cải cách bộ máy; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách hành chính công và hiện đại hóa nền hành chính.

Hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể, hội quần chúng có nhiều chuyển biến tích cực; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực và hiệu quả; thực hiện đa dạng các hình thức tập hợp quần chúng nhân dân và hội viên; chăm lo đời sống, quan tâm, nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn xã Đại Hồng bước vào giai đoạn mới có nhiều thời cơ, vận hội, bên cạnh những khó khăn, thách thức đan xen. Cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ của cấp trên và phát huy truyền thống cách mạng của quê hương anh hùng, kiên cường, bất khuất, nỗ lực vượt qua khó khăn, toàn Đảng bộ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, tận dụng tối đa các nguồn lực; tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; quyết tâm đưa xã Đại Hồng phát triển toàn diện, bền vững.

Danh Tạo
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Hải Phòng khai mạc triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam – Những chặng đường lịch sử”

Hải Phòng khai mạc triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam – Những chặng đường lịch sử”

(PLVN) - Chiều 22/1, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hải Phòng tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh, tư liệu chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021), mừng xuân Tân Sửu với chủ đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - Những chặng đường lịch sử”.

Đọc thêm

'Chúng tôi sẽ còn chơi hay hơn'

'Chúng tôi sẽ còn chơi hay hơn'
(PLVN) -Đó là nhận định của Văn Toàn sau trận thắng SLNA 2-1 trên sân Pleiku, trong khi đó HLV Kiatisak vẫn cho rằng chiến thắng đội bóng của ông có phần may mắn.
Thiện lương với người khác cũng là thiện đãi với chính mình

Thiện lương với người khác cũng là thiện đãi với chính mình

(PLVN) - Luật nhân quả luôn hiện hữu hàng ngày bên cạnh mỗi người, không hề sai lệch. Quả báo chính là sự đền trả lại những gì chúng ta đã tạo ra ảnh hưởng cho người khác. Mọi chuyện chúng ta làm dù tốt hay xấu, dù vô tình hay cố ý, ta sẽ được nhận lại một cách sòng phẳng không thiếu sót khi hội đủ Nhân duyên.

Nghi án "bông hồng lai" Hàn Quốc bị phát tán ảnh nhạy cảm trong lần tham dự sự kiện tại Việt Nam: Có thể xử lý hình sự!

Nghi án "bông hồng lai" Hàn Quốc bị phát tán ảnh nhạy cảm trong lần tham dự sự kiện tại Việt Nam: Có thể xử lý hình sự!
(PLVN) - Nancy Jewel McDonie, ca sĩ mang hai dòng máu Mỹ - Hàn bị chụp lén ảnh thay đồ ở hậu trường sự kiện và hình ảnh này sau đó bị phát tán trong nhóm kín. Sự việc đang được công ty quản lý của ca sĩ kiến nghị tới các cơ quan hành pháp để có thể ngăn chặn và xử lý những kẻ cố tình phát tán hình ảnh riêng tư của người khác…

Jacob Christopher "Tito" Ortiz: Nhà vô địch, chính trị gia ủng hộ Tổng thống Donald Trump để “Nước Mỹ vĩ đại trở lại”

Jacob Christopher "Tito" Ortiz: Nhà vô địch, chính trị gia ủng hộ Tổng thống Donald Trump để “Nước Mỹ vĩ đại trở lại”
(PLVN) - Jacob Christopher "Tito" Ortiz (SN 1975) là một võ sĩ võ tổng hợp MMA người Mỹ và là một chính trị gia. Anh hiện ký hợp đồng với chương trình Combate Americas. Ortiz được biết đến nhiều nhất với những kỳ tích của anh ấy với Ultimate Fighting Championship (UFC), nơi anh là cựu Vô địch hạng dưới nặng, đã giữ đai từ ngày 14/4/2000 đến ngày 26/9/2003 và đai Bellator MMA. Cùng với các võ sĩ như Randy Couture và Chuck Liddell, anh là một trong những ngôi sao đầu của môn thể thao này. 

Chuyện về siêu điệp viên KGB từng “mắc màn” trong cơ quan tình báo Mỹ

Chuyện về siêu điệp viên KGB từng “mắc màn” trong cơ quan tình báo Mỹ
(PLVN) - Karel Koecher là điệp viên người nước ngoài duy nhất đến nay từng được xác nhận đã vượt qua được hàng rào an ninh của cơ quan tình  báo Mỹ. Sau 21 năm tới Mỹ, ông ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được người phụ trách ở KGB miêu tả là một siêu điệp viên, là điệp viên nằm vùng lâu nhất trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. 
Nhìn lại 603 thành tựu của Chính quyền Tổng thống Donald Trump

Nhìn lại 603 thành tựu của Chính quyền Tổng thống Donald Trump

(PLVN) - Mới đây, trang web của Nhà Trắng đã đăng 603 thành tựu của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong 4 năm qua, từ cắt giảm thuế, chăm sóc sức khỏe cho tới năng lượng, bức tường biên giới. Đặc biệt, bản danh sách nhấn mạnh vào sự bùng nổ kinh tế được cho là chưa từng có tại Mỹ dưới thời Tổng thống Trump trước khi dịch Covid-19 bùng phát.

Hải Phòng khai mạc triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam – Những chặng đường lịch sử”

Hải Phòng khai mạc triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam – Những chặng đường lịch sử”
(PLVN) - Chiều 22/1, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hải Phòng tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh, tư liệu chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021), mừng xuân Tân Sửu với chủ đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - Những chặng đường lịch sử”.

Quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội

Quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội
(PLVN) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam vừa ban hành hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội (QH) khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬