Tín hiệu vui từ việc xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

(PLVN) - Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, trên cơ sở Hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Văn bản số 4134/BTP-PBGDPL ngày 22/11/2016 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai một số nội dung nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ của ngành Tư pháp.
Tín hiệu vui từ việc xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật Hình minh họa

Theo đó, UBND tỉnh đã đưa bổ sung tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật vào Chương trình, đồng thời bổ sung Sở Tư pháp vào thành phần Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 của tỉnh.

UBND tỉnh đã giao Sở Tư pháp chủ trì tham mưu việc triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong phạm vi toàn tỉnh. UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành các Kế hoạch công tác tư pháp, Kế hoạch hoạt động của Hội đồng hàng năm và các Chương trình, đề án khác. Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ công tác chung theo quy định, tập trung góp phần xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phục vụ cho các địa phương đăng ký phấn đấu đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí mới. Theo đó, tỉnh quy định rõ chỉ tiêu về công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải..., hướng trọng tâm công tác PBGDPL về cơ sở, đặc biệt ưu tiên các đơn vị có khó khăn, các đơn vị đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, tỉnh cũng tập trung nguồn lực thực hiện PBGDPL tại cơ sở.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 619/QĐ-TTG ngày 08/5/2017 quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hướng dẫn của Bộ Tư pháp, chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định 619/QĐ-TTg và triển khai thực hiện, trong đó mục tiêu chủ yếu là ưu tiên nguồn lực cho 15 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Triển khai xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp gắn với xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí 18.5 trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tư pháp. 

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định 619/QĐ-TTg đến các cơ quan, đơn vị và địa phương trong tỉnh; Tổ chức tập huấn nghiệp vụ xây dựng và đánh giá chuẩn tiếp cận cho trên 330 đại biểu trong toàn tỉnh, phổ biến Quyết định 619 cho 120 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và cấp huyện. Chỉ đạo UBND cấp huyện tổ chức xây dựng triển khai Kế hoạch cho các thành phần cấp huyện, xã và thôn, khu phố phục vụ việc đánh giá chuẩn tiếp cận. Thành lập Hội đồng đánh giá cấp huyện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho công chức cấp xã. Thường xuyên hướng dẫn các đơn vị về nghiệp vụ theo dõi, đánh giá. Công khai kết quả đánh giá trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Sở Tư pháp và các huyện, thị xã, thành phố.                      

Năm 2017, đã tổ chức đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật cho 16 xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2017 với 16/16 xã đạt chuẩn, UBND tỉnh đã quyết định công nhận 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017; Đầu năm 2018 đã đánh giá đối với 110 đơn vị cấp xã còn lại, kết quả có 104 đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Riêng năm 2018, UBND tỉnh đã chỉ đạo đánh giá đối với 16 đơn vị cấp xã chia thành 2 đợt: Đợt 1 gồm 9 xã của 2 huyện: Quế Võ (6 xã) và Gia Bình (3 xã) đạt chuẩn và được UBND tỉnh công nhận xã nông thôn mới, huyện Quế Võ và Gia Bình được đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới. Đợt 2 gồm 7 xã của 3 huyện: Thuận Thành; Lương Tài và Yên Phong, đến ngày 13/12/2018 đã được UBND tỉnh công nhận xã nông thôn mới. 

Như vậy, đến nay Bắc Ninh đã có 89/97 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Tiên Du đạt huyện nông thôn mới, thị xã Từ Sơn hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới và hai huyện Gia Bình, Quế Võ đang được đề nghị công nhận huyện nông thôn mới vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Tỉnh Bắc Ninh phấn đấu trong 2 năm 2019 và 2020 hoàn thành 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới và 6/6 huyện đạt huyện nông thôn mới. Những kết quả đáng phấn khởi như trên có phần đóng góp quan trọng của công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thực hiện trong thời gian qua.

Nguyễn Văn Đại
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Cục trưởng Đặng Thanh Sơn, Bí thư Chi bộ Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật: Xúc tiến xây dựng, ban hành Luật Tổ chức thi hành pháp luật

Cục trưởng Đặng Thanh Sơn, Bí thư Chi bộ Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật:  Xúc tiến xây dựng, ban hành Luật Tổ chức thi hành pháp luật
(PLVN) - Công tác tổ chức thi hành pháp luật (THPL) là một nhiệm vụ mới của Bộ, ngành Tư pháp nên được Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp rất quan tâm. Cục trưởng Đặng Thanh Sơn, Bí thư Chi bộ Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật đã có nhiều chia sẻ với Báo Pháp luật Việt Nam về công tác này.

Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật Nguyễn Hồng Tuyến: Bộ Tư pháp đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị quan trọng về xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật

Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật Nguyễn Hồng Tuyến:  Bộ Tư pháp đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị quan trọng về xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật
(PLVN) - Trao đổi với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật Nguyễn Hồng Tuyến cho biết: Trên cơ sở các văn bản của Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020, Bộ Tư pháp đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, trong đó có công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhằm góp phần thể chế hóa các định hướng trong Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

Viện Tim mạch làm chủ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua ống thông bằng gây tê tại chỗ

Viện Tim mạch làm chủ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua ống thông bằng gây tê tại chỗ
(PLVN) - Lần đầu tiên, tại Viện Tim mạch Quốc gia - Bệnh viện Bạch Mai, kíp bác sĩ đã tiến thành thủ thuật thay van động mạch chủ (ĐMC) qua đường ống thông (catheter) (TAVI)  bằng gây tê tại chỗ kết hợp an thần. Thành quả là sau khi thực hiện can thiệp, người bệnh nhanh chóng hồi tỉnh và phục hồi sức khỏe.
Hoà Bình kiến nghị nâng mức hỗ trợ cho học sinh khó khăn

Hoà Bình kiến nghị nâng mức hỗ trợ cho học sinh khó khăn

(PLVN) - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Hoà Bình, năm nay toàn tỉnh có 9291 thí sinh đăng kí dự thi. Trong đó, số thí sinh THPT chiếm 82,6 %, còn lại là thí sinh giáo dục thường xuyên và thí sinh tự do. Toàn tỉnh có 37 điểm thi với 398 phòng thi và 21 phòng chờ, có 2330 người tham gia các khâu tổ chức kỳ thi.
Tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ công của người dân thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia

Tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ công của người dân thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia

(PLVN) - Hôm nay (10/7), tại TP Huế, Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với Bộ Ngoại giao, Thương mại Australia (DFAT) và Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức Hội nghị “Tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ công của người dân thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia”.

Nâng cao hình ảnh Quân đội Nhân dân Việt Nam qua “Xạ thủ đua tài”

Nâng cao hình ảnh Quân đội Nhân dân Việt Nam qua “Xạ thủ đua tài”
(PLVN) - Chương trình ‘Xạ thủ đua tài’ mùa 3 không chỉ được phát sóng trên kênh Truyền hình Quốc phòng mà cả trên online (Youtube Mocha Gaming, Youtube) bắt đầu từ 09/07/2020. Đây là cách hiện đại và giàu tính giải trí để đưa hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam trở nên gần gũi với khán giả, nhất là giới trẻ khi thần tượng của họ đã có kỷ niệm đáng nhớ trong quân đội mùa hè này. 

Khi PLVN được Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tín nhiệm

Khi PLVN được Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tín nhiệm
(PLVN) - Nghe qua cứ tưởng “tréo ngoe”, khi tờ báo chuyên ngành pháp luật lại được Tổng cục Du lịch nước bạn tín nhiệm. Nhưng sự thật là như vậy, khi đại diện Báo PLVN nhiều lần được Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam mời sang thăm xứ sở Kim Chi. 

Iris Garden – Khu vườn mùa hạ giữa lòng Hà Nội

Iris Garden – Khu vườn mùa hạ giữa lòng Hà Nội
(PLVN) - Đi dưới nắng trong một chiều tháng 7, ta lắng nghe tiếng ve sầu rỉ rả, rạo rực. Mùa hè ở Hà Nội còn có những cơn mưa rào đến cũng vội vàng như lúc đi, để lại cầu vồng lẻ loi giữa khoảng trời mênh mông nắng.

Nhận ngay những món quà hấp dẫn khi mua bảo hiểm Sun Life qua TPBank

Nhận ngay những món quà hấp dẫn khi mua bảo hiểm Sun Life qua TPBank
(PLVN) - Với mong muốn đồng hành cùng Khách hàng chủ động đón tương lai, Ngân hàng TMCP Tiên phong (TPBank) triển khai chương trình khuyến mại “Sống Chủ Động, Đón Tương Lai” dành cho Khách hàng tham gia Hợp đồng Bảo hiểm Sun Life với nhiều quà tặng hấp dẫn. 

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Trưởng ban Báo Điện tử: Xuân Bính

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬