Nhân dân Quảng Bình gửi gắm sự kỳ vọng vào Đại hội lần thứ XIII của Đảng

(PLVN) - Trong không khí hân hoan, phấn khởi chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các tầng lớp nhân dân tỉnh Quảng Bình kỳ vọng Đại hội lần này sẽ đưa ra được các quyết sách mang tính đột phá và bầu ra các đại biểu đủ tài, đủ đức góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong nhiệm kỳ mới.

Tin tưởng về sự kiên định tư tưởng để phát triển

Sáng 26/1, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức khai mạc trọng thể tại Hà Nội trong không khí hết sức phấn khởi và tự hào. Qua các nhiệm kỳ trước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước Việt Nam không từng bước phát triển nhanh và ổn định, thế và lực của Việt Nam không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế.

 Toàn cảnh Đại hội lần thứ XIII của Đảng trong phiên khai mạc ngày 26/1/2021.

Gửi tới Đại hội Đảng lần thứ XIII lần này, các tầng lớp nhân dân tỉnh Quảng Bình kỳ vọng về một hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phát triển đất nước một cách toàn diện và đồng bộ theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Bàn về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Huấn, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP. Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết: “Về tư tưởng,tôi tin rằng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân sẽ luôn kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.”

 Ông Nguyễn Văn Huấn, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh TP. Đồng Hới (Quảng Bình)

Theo ông Nguyễn Văn Huấn, đây được xem là vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn, là nền tảng vững chắc của Đảng ta, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động. Với tư tưởng kiên định kết hợp tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, ông kỳ vọng đất nước ta sẽ ngày càng phát triển toàn diện, đồng bộ và bền vững, trong đó: Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hoá là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

Kỳ vọng vào đội ngũ lãnh đạo

Với gần 1600 đại biểu đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trên cả nước, cũng như nhân dân các tỉnh bạn, nhân dân tỉnh Quảng Bình kỳ vọng các đại biểu tham dự Đại hội Đảng lần này sẽ bầu ra được đội ngũ lãnh đạo Trung ương thực sự có tâm và có tầm, có đủ tài đức để đưa đất nước Việt Nam ngày càng phát triển hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói.

 Thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) hân hoan chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

“Là một người dân thì tôi kỳ vọng rất nhiều, nhưng trước hết tôi kỳ vọng vào những vị đại biểu tham dự Đại hội lần này và những người sắp  tới sẽ giữ những chức vụ quan trọng của đất nước hãy vì dân, vì tổ quốc để làm tròn sứ mệnh của Đảng và Nhà nước giao phó. Tức là điều hành, xây dựng đất nước phải làm sao ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với các thế hệ đi trước, xứng đáng với niềm tin của nhân dân và xứng đáng với những cán bộ Đảng viên đã bầu mình.” ông Hoàng Trọng Lãnh (hưu trí, trú tại TP. Đồng Hới, Quảng Bình) cho biết.

Đồng quan điểm, ông Lê Đức Thỉ (SN 1936, trú huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) cũng cho rằng, việc bầu ra những cán bộ có đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín là một trong những nhân tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

 Ông Lê Đức Thỉ, người dân huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) rất tâm huyết với công tác cán bộ trong kỳ Đại hội.

Theo ông, những cán bộ đủ tâm đủ tầm đóng vai trò tiên quyết trong vấn đề tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Đặc biệt, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng Nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

“Với uy tín lãnh đạo của Đảng ta, được nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ, chúng ta sẽ có một sức mạnh to lớn, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, không thế lực nào ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên, lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước bền vững” ông Thỉ kỳ vọng nói.

Khát vọng đưa phát triển đất nước phồn vinh

Trong nhiệm kỳ mới, cùng với niềm tin của nhân dân cả nước nói chung, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình kỳ vọng dưới sự lãnh đạo của Đảng đất nước ta sẽ ngày càng phát triển phồn vinh, cường thịnh.

 Ông Nguyễn Phương Văn chia sẻ về ý kiến, tâm tư kỳ vọng về Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Theo ý kiến của ông Nguyễn Phương Văn, đang công tác tại Trường Đại học Quảng Bình cho rằng: “Động lực và nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nền văn hoá, con người Việt Nam; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất.”

Trong nhiệm kỳ 2021 - 2025 và những năm tiếp theo, với các mục tiêu phát triển tổng quát như: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; Củng cố hơn nữa niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa;

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá; Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định... Nhân dân tỉnh Quảng Bình vọng đến giữa thế kỷ XXI, nước ta sẽ trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Bảo Thiên
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Lập qui hoạch tạo chiến lược bứt phá đến năm 2050

Lập qui hoạch tạo chiến lược bứt phá đến năm 2050
(PLVN) - Là một địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi trong thu hút đầu tư, tỉnh Long An cũng tập trung tinh thần cao nhất cho việc lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, để tận dụng thời cơ, tạo chiến lược bứt phá cho 10 năm, 30 năm kế tiếp.

Đề nghị truy tố nam tiếp viên hàng không vì làm lây lan dịch bệnh

Đề nghị truy tố nam tiếp viên hàng không vì làm lây lan dịch bệnh
(PLVN) - Cơ quan An ninh điều tra, Công an TPHCM vừa có kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Dương Tấn Hậu (SN 1992, ngụ huyện Hóc Môn TPHCM) là nam tiếp viên hàng không, về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”. Bị can được cho tại ngoại, nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

Mở cửa khai thác trở lại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn

Mở cửa khai thác trở lại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn
(PLVN) - Hôm nay (2/3), Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã quyết định cho mở cửa khai thác trở lại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn từ 06h01' ngày 3/3/2021 do công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã được khắc phục; lực lượng cán bộ, nhân viên, phương tiện, cơ sở hạ tầng tại Cảng đảm bảo hoạt động bay.

Bí thư tỉnh Sơn La được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Bí thư tỉnh Sơn La được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
(PLVN) - Tại Hội nghị giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 (ngày 1 và 2/3), các đại biểu đã biểu quyết, thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đầu xuân Tân Sửu, thị trường nào được nhà đầu tư “mở hàng“?

Đầu xuân Tân Sửu, thị trường nào được nhà đầu tư “mở hàng“?
(PLVN) - Bước sang năm 2021, bất chấp sự ảnh hưởng của dịch Covid-19 tái bùng phát,  đất nền vùng ven vẫn là phân khúc bất động sản hút dòng tiền. Các tỉnh giáp ranh Hà Nội – nơi có cơ sở hạ tầng đô thị và công nghiệp phát triển, không bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch bệnh và nguồn cung sản phẩm tốt là thị trường được đông đảo nhà đầu tư lựa chọn “xông đất”.
Ngân hàng Nhà nước lên tiếng cảnh báo về Forex

Ngân hàng Nhà nước lên tiếng cảnh báo về Forex

(PLVN) - Người dân đầu tư vào các sàn đầu tư tài chính chắc chắn bị rủi ro nên cần hết sức thận trọng trước những lời mời chào kinh doanh, bởi trong khó khăn hiện nay mà lợi nhuận lên đến mấy trăm % thì rõ ràng là lừa đảo. 

12h trôi qua Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc mới

12h trôi qua Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc mới
(PLVN) - Bản tin 18h ngày 2/3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc COVID-19. Như vậy, đã 12h trôi qua Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc mới. Trong ngày có 6 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng số ca khỏi tại Việt Nam lên 1.898.

Quan điểm của Bộ Nội vụ về Phó Giám đốc Sở 9X

Quan điểm của Bộ Nội vụ về Phó Giám đốc Sở 9X
(PLVN) - Nói về việc Vĩnh Phúc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở KH-ĐT 31 tuổi và là con gái Bí thư Tỉnh uỷ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng thừa nhận, dư luận rất quan tâm đến cán bộ trẻ, đặc biệt là người nhà của cán bộ lãnh đạo. 
Khuyến khích các tổ chức, cá nhân có điều kiện tiêm vaccine ngừa COVID-19 tự nguyện

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân có điều kiện tiêm vaccine ngừa COVID-19 tự nguyện

(PLVN) - Chiều nay (2/3), tại họp báo do Văn phòng Chính phủ tổ chức, ông Trương Quốc Cường – Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, Nghị quyết 21 của Chính phủ có khuyến khích các tổ chức, cá nhân có điều kiện tiêm tự nguyện nên khi có đủ vaccine sẽ mở rộng tiêm cho theo yêu cầu để đạt miễn dịch cộng đồng.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬