Nghệ An: Nhiều giải pháp “đơn giản hóa” thủ tục hành chính

(PLO) - Năm 2018, một số đơn vị ở Nghệ An đã triển khai thực hiện hoặc đề xuất thực hiện việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục đạt hiệu quả cao.
Nghệ An: Nhiều giải pháp “đơn giản hóa” thủ tục hành chính

Nhằm triển khai tốt cải cách hành chính (TTHC) trên địa bàn, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn và đôn đốc các Sở, Ban, Ngành rà soát, công bố bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Đến nay 21/21 sở, ban, ngành đã tham mưu UBND tỉnh quyết định công bố bộ TTHC thuộc phạm vi quản lý. Trên cơ sở các quyết định công bố của UBND tỉnh, theo chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc công khai TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đồng thời cập nhật các TTHC đã được công bố lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Việc rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính được các ngành, cơ quan, đơn vị quan tâm. Năm 2018, một số đơn vị đã triển khai thực hiện hoặc đề xuất thực hiện việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục như:

Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất rà soát cắt giảm 20% thời gian giải quyết 4 TTHC thuộc lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân gồm: Thủ tục cấp lại giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chuẩn đoán trong y tế giảm 02 ngày; Thủ tục cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chuẩn đoán trong y tế giảm 02 ngày; Thủ tục cấp sửa đổi giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chuẩn đoán trong y tế giảm 02 ngày; Thủ tục cấp gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chuẩn đoán trong y tế giảm 06 ngày.

Sở Giao thông Vận tải: Sở phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Cổng thông tin điện tử, Viễn thông Nghệ An (VNPT) để triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục: Cấp đổi Giấy phép lái xe quốc tế, đổi Giấy phép xe tập lái và các thủ tục liên quan đến lĩnh vực vận tải. Đến nay, có 43/108 thủ tục hành chính thuộc thầm quyền giải quyết của Sở được cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định. Tham mưu công bố mới danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết.

Lấy số thứ tự tự động có hình ảnh tại Bộ phận một cửa Sở Giao thông Vận tải Nghệ An

Sở Xây dựng đã tiến hành rút ngắn thời gian giải quyết TTHC đối với 06 lĩnh vực gồm: Lĩnh vực hoạt động xây dựng: Có 07 thủ tục được rút ngắn thời gian từ 2-6 ngày. Riêng thủ tục thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình cắt giảm thời gian thẩm định 8 ngày, từ  40 ngày xuống 32 ngày làm việc đối với công trình cấp I; Lĩnh vực quy hoạch và hạ tầng cơ sở có 12 thủ tục được rút ngắn thời gian từ 3-5 ngày. Thủ tục quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù rút ngắn thời gian 10 ngày. Thủ tục thẩm định quy hoạch mặt bằng tổng thể tỷ lệ 1/500 (Lập mới và điều chỉnh) giảm thời gian 13 ngày; Lĩnh vực cấp phép xây dựng có 14 thủ tục được rút ngắn thời gian từ 5-15 ngày; Lĩnh vực vật liệu xây dựng có 4 thủ tục được rút ngắn thời gian từ 2-5 ngày; Lĩnh vực bồi thường và hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất có 01 thủ tục rút ngắn thời gian, giảm 01 ngày; Lĩnh vực bất động sản có 01 thủ tục được rút ngắn thời gian, giảm 6 ngày; Thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật và cấp phép xuống dưới 63 ngày.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nâng cấp dịch vụ đăng ký doanh nghiệp lên dịch vụ công mức độ 4. Triển khai các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp như: Phần mềm hóa đơn, biên lai điện tử thu phí, lệ phí tại bộ phận Một cửa; phần mềm liên thông trong cấp giấy chứng nhận ĐKKD cùng với mã số thuế, đăng ký tài khoản Ngân hàng, thông báo mẫu dấu cho doanh nghiệp. Thực hiện rà soát đơn giản hóa TTHC, Sở đã thực hiện giảm thời gian giải quyết TTHC đối với một số thủ tục.

Sở Nội vụ triển khai rà soát và tiến hành rút ngắn thời gian giải quyết của 39 thủ tục hành chính với thời gian giảm của một thủ tục từ 2-5 ngày, thời gian thực hiện từ tháng 6/21018. Cá biệt có thủ tục giảm thời gian thực hiện đến 15 ngày: Thủ tục xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng giảm từ 30 ngày xuống còn 15 ngày; Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh giảm từ 25 xuống còn 20 ngày; Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giảm từ 25 xuống còn 20 ngày; Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đột xuất giảm từ 25 xuống còn 20 ngày. Năm 2019 và 2020 tiếp tục giảm mỗi thủ tục từ 2 - 5 ngày. Số thủ tục hành chính thực hiện mức độ 3 của Sở đang thực hiện là 31 TTHC.

Sở Tư pháp Nghệ An triển khai đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến

Sở Tư pháp triển khai cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến tạo điều kiện giảm thời hạn cấp phiếu theo quy định và thuận lợi cho người dân khi có yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp. Đặc biệt, qua phần mềm cấp phiếu trực tuyến, Sở Tư pháp đã ký kết hợp đồng với Tổng Công ty bưu chính Viettel để tích hợp các dịch vụ giúp người dân yêu cầu và nhận kết quả phiếu lý lịch tư pháp.

Sở Y tế tiến hành rút ngắn thời gian thực hiện 14 thủ tục hành chính. Cụ thể: Lĩnh vực hành nghề dược, cấp mới Chứng chỉ hành nghề dược giảm 33% (từ 30 ngày xuống 20 ngày); cấp điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược giảm 66% thời gian (từ 30 ngày xuống 10 ngày); cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược giảm 50% thời gian (từ 20 ngày xuống 10 ngày). Lĩnh vực hành nghề khám bệnh, bệnh: Cấp mới Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh giảm 50% (từ 60 ngày xuống 30 ngày); cấp Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh giảm 50% thời gian (từ 60 ngày xuống 30 ngày); cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (Cấp mới và có thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, sát nhập; thay đổi địa điểm; thay đổi tên cơ sở khám chữa bệnh, điều chỉnh nội dung trong giấy phép hoạt động; khi thay đổi người phụ trách chuyên môn; cấp lại do bị mất, hư hỏng, thu hồi), đối với Bệnh viện giảm 33% thời gian (từ 90 ngày xuống 60 ngày); Đối với Phòng khám, dịch vụ y tế,... giảm 25% thời gian (từ 60 ngày xuống 45 ngày).

Sở Du lịch đã thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết cho 11/25 thủ tục hành chính và triển khai 17/17 dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3.

Sở Tài chính: Đã rà soát và sửa đổi, bổ sung bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở  gồm: ban hành mới 22 thủ tục; sửa đổi, bổ sung 01 thủ tục; giữ nguyên 01 thủ tục; bãi bỏ 02 thủ tục đồng thời đề nghị ban hành danh mục thủ tục cấp huyện, xã với 13 thủ tục; phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT tỉnh nâng cấp thủ tục kê khai giá từ mức độ 3 lên mức độ 4.

Công an tỉnh rà soát thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự, đề xuất Bộ Công an kiến nghị Chính phủ cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh.

Bảo hiểm xã hội giảm thời gian giải quyết TTHC thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT trực tiếp nội tỉnh từ 25 ngày xuống còn 20 ngày (giảm 5 ngày); Triển khai thí điểm giao dịch điện tử trong giải quyết chế độ ngắn hạn (ốm đau, thai sản, dưỡng sức) tại 03 đơn vị: Công ty Haivina Kim Liên; Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan, Bưu điện tỉnh Nghệ An.

Kho bạc Nhà nước rút ngắn thời gian xử lý kiểm soát TTHC đối với kiểm soát thanh toán vốn đầu tư chương trình mục tiêu từ 3 ngày xuống còn 1-2 ngày, đối với kiểm soát chi thường xuyên trong 01 ngày (8 tiếng) xuống còn 4-6 giờ.

Cục Thuế tỉnh đã rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục nộp thuế còn khoảng 119 giờ; đa phần doanh nghiệp đã triển khai đăng ký nộp thuế và kê khai thuế điện tử trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế

UBND TP Vinh thay đổi quy trình ISO và tổ chức triển khai thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết 2 TTHC lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng: Điều chỉnh thời gian giải quyết thủ tục Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở tư nhân và thủ tục Gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở tư nhân từ 20 ngày xuống còn 15 ngày; thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết 02 TTHC lĩnh vực Đầu tư: Thủ tục Thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư và Thủ tục Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu từ 25 ngày xuống còn 24 ngày.

TP Vinh là một trong 7 đơn vị điểm về cải cách hành chính

Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tiếp tục được quan tâm thực hiện ở các ngành, các cấp. Đến nay, cơ chế một cửa đã thực hiện tại 21/21 sở, ban, ngành cấp tỉnh, 21/21 huyện, thành thị, 480/480 xã, phường, thị trấn. Cơ chế một cửa liên thông hiện đại cấp huyện đã triển khai tại 15/21 huyện, thành, thị  (09 đơn vị đã đi vào hoạt động, 05 đơn vị đang triển khai).

Thực hiện Công văn số 1367/TTg-KSTT ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, ngày 10/10/2017 UBND tỉnh đã có Công văn số 7783/UBND-TH giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh chấn chỉnh việc giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp, hạn chế tối đa việc người dân phải đi lại nhiều lần đồng thời báo cáo UBND tỉnh xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực, tự đặt thêm quy định không có trong văn bản QPPL.

Việc thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa và công khai TTHC tại các đơn vị, địa phương có nhiều chuyển biến. Theo báo cáo, hiện nay các đơn vị, địa phương đã đưa tất cả các TTHC vào thực hiện theo cơ chế một cửa và thực hiện niêm yết công khai TTHC đầy đủ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; song song với đó việc công khai TTHC đã được thực hiện đầy đủ trên Cổng/Trang thông tin điện tử của tất cả các cơ quan, đơn vị. Trong lĩnh vực đầu tư, 11/11 TTHC thực hiện theo cơ chế liên thông đã được công khai đầy đủ, đảm bảo đúng quy định tại Bộ phận một cửa liên thông tỉnh.
Ngọc Mai
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Kỷ luật hạt trưởng kiểm lâm để mất rừng

Kỷ luật hạt trưởng kiểm lâm để mất rừng

(PLVN) - Tại phiên họp định kỳ lần thứ 9, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk đã xem xét, kết luận và quyết định thi hành kỷ luật một số cán bộ, đảng viên vi phạm. Trong đó, xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Y Te, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Lắk (nguyên Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Krông Bông).

Đọc thêm

EVNCPC không cắt điện dịp lễ 30/4 và 1/5

EVNCPC không cắt điện dịp lễ 30/4 và 1/5
(PLVN) - Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã lên kế hoạch cụ thể để không cắt điện từ 0h00 đến 24h00 các ngày 30/4 và 01/5/2021, nhằm cung cấp điện an toàn, liên tục cho trên 4,3 triệu khách hàng trong khu vực. 
Tan nát gia đình vì chiêu lừa xuất khẩu lao động

Tan nát gia đình vì chiêu lừa xuất khẩu lao động

(PLVN) - “Tin vào lời Thu, chúng tôi phải vay nợ để đóng tiền, có gia đình 3 - 4 người đăng ký đi xuất khẩu lao động, mất hàng trăm triệu đồng. Không đi được, phải ôm nợ khiến gia đình lục đục, vợ chồng vì áp lực nợ nần mà ly thân. Chính Thu đã khiến chúng tôi mất công việc, gia đình tan nát”, một lao động bị nữ giám đốc Trần Thị Thu lừa đảo bức xúc trình bày trước tòa.

Ra mắt cuốn sách “Việt Nam, lối rẽ của một nền kinh tế”

Ra mắt cuốn sách “Việt Nam, lối rẽ của một nền kinh tế”
Sáng nay (23/4), Báo Kinh tế & Đô thị kết hợp với Nhà xuất bản Thông tấn đã tổ chức lễ ra mắt và giới thiệu cuốn sách “Việt Nam, lối rẽ của một nền kinh tế”. Đây là cuốn sách do ông Nguyễn Đình Lương- nguyên Trưởng đoàn Đàm phán BTA chủ biên, đề cập chủ yếu về Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam- Hoa Kỳ.

Tân Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Thuế hoàn thành dự toán thu ngân sách

Tân Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Thuế hoàn thành dự toán thu ngân sách

(PLVN) -Phát biếu tại Hội nghị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý thu ngân sách nhà nước (NSNN) chiều nay - 23/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã lưu ý trong thời gian tới ngành Thuế cần tập trung để hoàn thành dự toán, đây là nhiệm vụ quan trọng nhất.

Tăng cường quản lý các chuyến bay đưa người nhập cảnh Việt Nam

Tăng cường quản lý các chuyến bay đưa người nhập cảnh Việt Nam
(PLVN) - Để kịp thời chấn chỉnh những bất cập và tăng cường quản lý hoạt động tổ chức các chuyến bay, tạo điều kiện thuận lợi cho các trường hợp nhập cảnh nêu trên theo quy định, đồng thời bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện tăng cường quản lý hoạt động tổ chức các chuyến bay đưa người nhập cảnh Việt Nam.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0888 033 376