Ngành Thông tin và Truyền thông Hải Dương: Nỗ lực vượt khó hoàn thành nhiệm vụ được giao

(PLVN) - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp. Trong đó, ngành Thông tin và Truyền thông Hải Dương đã tạo ra nhiều đột phá, đóng góp quan trọng cho sự phát triển, vững bước đi lên của tỉnh nhà trong nhiệm kỳ mới. 
Ngành Thông tin và Truyền thông Hải Dương: Nỗ lực vượt khó hoàn thành nhiệm vụ được giao Ông Nguyễn Cao Thắng, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương.

Để hiểu rõ hơn về những thành tựu của ngành đạt được trong nhiệm kỳ qua, Báo PLVN đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Cao Thắng, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương.

Xin ông cho biết những kết quả nổi bật của ngành trong nhiệm kỳ vừa qua?

- Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hải Dương đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật để định hướng hoạt động TT&TT trên địa bàn tỉnh theo sự chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ TT&TT. 

Sở đã triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh về “Xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”; Triển khai Kiến trúc chính quyền điện tử 10.0 và cập nhật khung Kiến trúc CQĐT 2.0. Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) của tỉnh đang được hoàn thiện, đảm bảo kết nối liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương. 

Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành đã được triển khai đồng bộ đến cấp xã, đảm bảo kết nối gửi nhận liên thông văn bản điện tử giữa các đơn vị trên địa bàn tỉnh và đã được kết nối với trục liên thông văn bản quốc gia. Hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh đã được triển khai tại 100% các đơn vị sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã…

Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 đối với các cơ quan báo chí thuộc tỉnh Hải Dương; Xây dựng Bản đồ thông tin dịch tễ Covid-19 tỉnh Hải Dương tại địa chỉ https://covidmaps.haiduong.gov.vn, triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone, họp trực tuyến…

Xây dựng fanpage "Trang tin Hải Dương", trang Zalo "Chính quyền điện tử" tỉnh, Trung tâm báo chí, Trang tin điện tử http://daihoi17.haiduong.org.vn phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tuyên tuyền trước, trong, sau Đại hội…

Để đạt được những kết quả trên, Sở TT&TT Hải Dương đã gặp thuận lợi cũng như vượt qua những khó khăn ra sao?

- Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Sở luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và của Bộ TT&TT; Sự phối hợp, hỗ trợ và thực hiện có hiệu quả của các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn ngành…

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ qua, ngành cũng có một số khó khăn, hạn chế như: là Sở quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, chức năng nên nhiệm vụ của Sở ngày càng nhiều nhưng số lượng biên chế không tăng. Việc sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật giữa các ngành, các doanh nghiệp còn hạn chế. Các doanh nghiệp viễn thông còn gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng hạ tầng để triển khai các loại hình viễn thông internet chất lượng cao như dịch vụ di động 4G, 5G, dịch vụ internet cáp quang...

Thời gian tới, Sở TT&TT đặt ra mục tiêu lớn gì để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao?

 - Mục tiêu tổng quát năm 2020 của Sở là "Năm chuyển đổi số quốc gia" cùng với phương châm hành động “Làm gương - Kỷ cương - Trọng tâm - Bứt phá”.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành TT&TT của tỉnh sẽ tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được, tận dụng có hiệu quả cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với ngành TT&TT. Đặc biệt là việc phát triển đồng bộ, hiệu quả trên cả 6 lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành gồm: Bưu chính; Viễn thông; Ứng dụng CNTT; An toàn, an ninh mạng; Công nghiệp ICT; Báo chí, truyền thông.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 này, Sở TT&TT Hải Dương cũng xác định 3 nhiệm vụ đột phá: 

Một là, triển khai Chương trình Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020 – 2025; Tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh xây dựng hạ tầng và dịch vụ CNTT cho Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh; Xây dựng Trung tâm giám sát an ninh không gian mạng (SOC); Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Hải Dương; Xây dựng các hệ thống thông minh của các ngành, lĩnh vực; Xây dựng Trung tâm báo chí của tỉnh.

Hai là, tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh xây dựng lộ trình loại bỏ các công nghệ cũ, quy hoạch tài nguyên phục vụ phát triển các công nghệ mới và sử dụng hiệu quả băng tần để nâng cao chất lượng mạng 4G, triển khai mạng 5G; Xây dựng phương án thúc đẩy sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông và việc ngầm hóa mạng cáp viễn thông trong các khu đô thị; Hoàn thành triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6; Tập trung thúc đẩy chuyển đổi IPv6 của các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp.

Ba là, triển khai Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 10/1/2020 của UBND tỉnh Hải Dương về việc thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 đối với các cơ quan báo chí thuộc tỉnh Hải Dương; Khai trương Cổng thông tin đối ngoại tỉnh Hải Dương bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung; Phát huy hiệu quả hoạt động của Fanpage Trang tin Hải Dương, trang Zalo Chính quyền điện tử tỉnh trong công tác thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh và ngành TT&TT.

Cùng với đó, xác định công tác thông tin, tuyên truyền có vai trò quan trọng, góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong Đảng và tạo sự đồng thuận trong nhân dân, Sở sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh…

Ông đánh giá ra sao về việc thành lập Trung tâm báo chí tại Đại hội Đảng bộ tỉnh vừa qua?

- Để phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Sở TT&TT đã được giao nhiệm vụ xây dựng Trung tâm Báo chí, bố trí tại khu vực tầng 2 của Trung tâm Văn hóa xứ Đông, nơi diễn ra Đại hội.

Với các trang thiết bị hiện đại cùng sự phối hợp tích cực của các đơn vị, phòng ban chuyên trách của tỉnh, việc thành lập Trung tâm Báo chí thể hiện sự quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất của lãnh đạo tỉnh Hải Dương và ngành TT&TT trong công tác thông tin tuyên truyền.

Qua đó, nhằm hỗ trợ tối đa phóng viên các cơ quan thông tin, báo chí của Trung ương và địa phương tác nghiệp, cập nhật thông tin khách quan, trực tiếp, đầy đủ các hoạt động của Đại hội đến đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân ở trong và ngoài tỉnh, tích cực góp phần vào thành công chung của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cám ơn ông về cuộc phỏng vấn.

Nguyễn Tươi (thực hiện)
Cùng chuyên mục
Ấm áp và thiêng thiêng  những cái Tết làng chài

Ấm áp và thiêng thiêng những cái Tết làng chài

(PLVN) - Tết ở miền biển mang một nét rất riêng, rất khác so với những vùng miền khác. Đó là cái Tết của những con người lao động gắn với biển khơi, những người coi biển vừa là cứu tinh, vừa là người mẹ lớn. Cái Tết của những người mà sự đoàn viên đáng quý vô cùng.

Đọc thêm

Triệu tập nguyên Thứ trưởng Nguyễn Nam Hải tới phiên xử cựu bộ trưởng Bộ Công thương

Triệu tập nguyên Thứ trưởng Nguyễn Nam Hải tới phiên xử cựu bộ trưởng Bộ Công thương
(PLVN) -  Theo kế hoạch, sáng 18/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" xảy ra tại Bộ Công Thương và Thành phố Hồ Chí Minh.

Những tội ác kinh hoàng của băng đảng khét tiếng tàn bạo nước Mỹ

Những tội ác kinh hoàng của băng đảng khét tiếng tàn bạo nước Mỹ
(PLVN) - Vấn đề tội phạm và người nhập cư bất hợp pháp tiếp tục lại hâm nóng bầu không khí chính trị tại Mỹ. Mới đây 14 thủ lĩnh băng đảng MS-13 tàn bạo nhất thế giới bị truy tố tội khủng bố và đây là hành động toàn diện nhất nhằm vào băng đảng nguy hiểm này. Tổng thống Donald Trump trước đây không ngần ngại dùng từ “súc vật” khi đề cập đến băng nhóm MS-13 (Mara Salvatrucha) nổi tiếng tàn bạo.

Tạm giữ hình sự tài xế xe tải ngủ gật gây tai nạn liên hoàn

Tạm giữ hình sự tài xế xe tải ngủ gật gây tai nạn liên hoàn
(PLVN) - Trong 6 người bị xe tải tông liên hoàn trên QL 91 thì 1 nữ sinh lớp 7 đã tử vong tại bệnh viện. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy vào thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế chỉ bị ngủ gật chứ không có nồng độ cồn hay sử dụng chất ma túy.  

Mối tình son sắt của “đệ nhất danh cầm” Nguyễn Vĩnh Bảo

Mối tình son sắt của “đệ nhất danh cầm” Nguyễn Vĩnh Bảo
(PLVN) - Cố giáo sư Trần Văn Khê từng đánh giá nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo là “hậu tổ đờn ca tài tử Nam bộ” và gọi là “đệ nhất danh cầm”. Ông là người duy nhất ở Việt Nam vừa là nhạc sư trình tấu, vừa là nhạc sư giảng dạy âm nhạc truyền thống, lại vừa là người cải tiến đàn tranh từ 16 dây thành đàn tranh 17, 19, 21 dây. Và, ít ai biết rằng, vị nhạc sư vừa rời “cõi tạm” có chuyện tình “khắc cốt ghi tâm” với người vợ hiền của mình.

Hiệp hội Súng trường Mỹ nộp đơn phá sản

Hiệp hội Súng trường Mỹ nộp đơn phá sản
(PLVN) - Ngay sau khi Hiệp hội Súng trường Mỹ (NRA) thông báo nộp hồ sơ phá sản và tìm cách hợp nhất ở Texas, một trong những nhà tài trợ của tổ chức này đã lên tiếng kiện chống phá sản do lãnh đạo NRA gian lận. 

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬