Hành trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của Phước Long (Bạc Liêu)

(PLVN) - Phước Long (Bạc Liêu) là huyện có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, nền đất yếu nên gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng nông thôn mới so với các địa phương khác trong tỉnh do huyện phải tốn khá nhiều kinh phí để xây dựng và hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn vì đây là một trong những tiêu chí quan trọng nhất để công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Hành trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của Phước Long (Bạc Liêu)

Diện mạo NTM kiểu mẫu

Cùng với đó huyện phải tập trung chỉ đạo đồng loạt 7/7 xã xây dựng nông thôn mới nên gặp nhiều khó khăn, nhất là về nguồn lực. Trong khi đó, nguồn vốn ngân sách Chương trình xây dựng nông thôn mới Trung ương hỗ trợ cho huyện còn ít, vốn các chương trình, dự án khác của tỉnh đầu tư cho huyện chưa nhiều nên ảnh hưởng phần nào đến quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. 

Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình hưởng ứng tích cực của nhân dân, đến cuối năm 2015 Phước Long có 7/7 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và đến cuối 2017 Phước Long đã về “đích” đạt chuẩn nông thôn mới, là huyện đầu tiên trong tỉnh và cả nước được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo Quyết định số 558/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, huyện đang tiếp tục phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020.

Diện mạo ấp Bình Tốt (xã Vĩnh Phú Tây, Huyện Phước Long, Bạc Liêu) khi trở thành ấp NTM kiểu mẫu. 

Theo đó, huyện chọn 04 xã làm điểm chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao và 05 ấp làm điểm chỉ đạo xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Qua hơn 01 năm tổ chức triển khai thực hiện, đến nay, toàn huyện có 38/67 ấp được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 2/4 xã chỉ đạo điểm thực hiện hoàn thành 6/6 tiêu chí với 20/20 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao và được các Sở, Ngành tỉnh thẩm định chuẩn bị công nhận đạt chuẩn. Riêng 2 xã còn lại huyện đang thẩm tra đề nghị tỉnh thẩm định để tiến tới công nhận đạt chuẩn. 

Trong thời gian thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và thực hiện lộ trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, đến nay kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Phước Long được quan tâm đầu tư phát triển đồng bộ. 

Trên địa bàn huyện hiện đã xây dựng 76 tuyến đường dài 252,6km; xây dựng hoàn thành 315 cây cầu bê tông cốt thép, bên cạnh đó huyện đã vận động nhân dân với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” , huyện hỗ trợ xi măng, nhân dân đóng góp cát, đá, ngày công lao động xây dựng 27 tuyến lộ ngõ xóm, dài 21,1 km, nâng tổng số đến nay 202 tuyến, dài 291,4 km. 

Xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu (Ấp Phước Thọ Tiền, xã Phước Long (huyện Phước Long, Bạc Liêu). 

Hệ thống thủy lợi - thủy nông nội đồng đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu nguồn nước phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản với 123 kênh thủy lợi; sên vét 282 lượt kênh thủy nông nội đồng, xây dựng thêm 28 trạm bơm, gắn với 27 ô đê bao khép kín, từ đó đã đem lại hiệu quả trong việc tưới và tiêu, đến nay toàn huyện có 13.270/13.736 ha diện tích trồng lúa chủ động được tưới và tiêu, chiếm tỷ lệ 96,61% và 21.677/21.677 ha diện tích nuôi trồng thủy sản đảm bảo được nguồn nước trong sản xuất, chiếm tỷ lệ 100%. 

Đến nay các xã có 24.065 hộ dân các xã sử dụng điện an toàn, đạt 99,9% tổng số hộ dân ở các xã. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất trường học, nhà thiết chế văn hóa, y tế cũng được quan tâm đầu tư phát triển đáp ứng tốt nhu cầu sự nghiệp giáo, hưởng thụ văn hóa tinh thần và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Nhờ quan tâm đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nên diện mạo nông thôn của Phước Long không ngừng đổi mới theo hướng sáng – xanh - sạch - đẹp gắn với bảo vệ môi trường trước tác động của biến đổi khí hậu. 

 Hạ tầng giao thông nông thôn được đồng bộ, có tuyến xe buýt đi qua các xã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc đi lại.

Bên cạnh đó, huyện Phước Long đặc biệt quan tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế, phát triển sản xuất nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Nếu như cuối năm 2018 GRDP bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt 48,9 triệu đồng/người/năm thì ước cuối năm 2019 thu nhập bình quân đầu người đạt 56,8 triệu đồng/người/năm.

Công tác giảm nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, phân công đảng viên giúp đỡ hộ nghèo được huyện chỉ đạo quyết liệt. Từ đầu năm 2019 đến nay huyện đã triển khai xây dựng hoàn thành bàn giao trên 1.530 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho gia đình chính sách, người có công với nước; trao vốn được 229 hộ nghèo, với số tiền 613,5 triệu đồng. Phấn đấu đến cuối năm 2019 huyện không còn hộ nghèo (trừ các hộ thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội, bệnh tật...). 

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất trường học, văn hóa, y tế cũng được quan tâm đầu tư phát triển đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững; trật tự xã hội được đảm bảo; hệ thống tổ chức chính trị ngày càng vững mạnh, dân chủ ở cơ sở được phát huy..., Có thể thấy rằng, diện mạo nông thôn của huyện Phước Long đã có nhiều khởi sắc theo hướng sáng – xanh – sạch – đẹp, sản xuất phát triển theo hướng toàn diện, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Không dừng lại ở đó, trong thời gian tới huyện Phước Long sẽ tiếp tục chọn hướng đi mới trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp – nông dân – nông thôn, giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030, đó là xây dựng Phước Long trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu văn minh và hiện đại. 

Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân 

 Ông Đặng Tiến Út – Bí thư Huyện ủy Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

Ông Đặng Tiến Út – Bí thư Huyện ủy Phước Long cho biết: Mục tiêu trọng tâm trong năm 2020 của huyện là tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí cấp xã nâng thôn mới nâng cao, tiêu chí huyện nông thôn mới, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc, dân trí nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững, hệ thống chính trị được tăng cường. 

Để đạt được mục tiêu trên, huyện Phước Long đã đề ra một số mục tiêu cụ thể sau: Tất cả 7/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; Công nhận 100% số ấp đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; Thu nhập bình quân đầu người đạt từ 60 triệu đồng/người/năm trở lên; kiên cố hóa nhà ở đạt theo tiêu chuẩn quy định từ 90% trở lên, huyện không còn nhà lụp sụp, siêu dẹo; Có 100% trường có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia; không có hộ nghèo (trừ các trường hợp thuộc diện bảo trợ xã hội theo quy định, hoặc do tai nạn rủi ro bất khả kháng, hoặc do bệnh hiểm nghèo); Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98% trở lên; Tỷ lệ hộ sử dụng điện an toàn từ các nguồn đạt 99,9% trở lên;  Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt 70% trở lên; Tỷ lệ thu gom rác thải tập trung đạt trên 90%. 

Huyện Phước Long phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu văn minh và hiện đại vào năm 2020. 

Chủ tịch UBND huyện Phước Long Phạm Thanh Hải phấn khởi cho biết: "Phước Long được Trung ương chọn là một trong năm huyện điểm của cả nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Ðầu năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức công nhận huyện Phước Long đạt chuẩn nông thôn mới, là huyện đầu tiên trong tỉnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay, Huyện ủy và uBND huyện đang tiếp tục nâng cao các tiêu chí để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, bền vững đến năm 2020…" . 

Trước điều kiện và lợi thế đang có, việc tạo ra bước đột phá nhanh và vững mạnh hơn về kinh tế để xây dựng một Phước Long thêm giàu, đẹp trong tương lai không xa.

 

 

Trọng Nghĩa
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Dùng xe máy ăn trộm được để đi trộm xe ô tô

Dùng xe máy ăn trộm được để đi trộm xe ô tô

(PLVN) - Phát hiện chiếc xe ô tô tải không người trông giữ, Nguyễn Thanh Thái (sinh năm 2000, trú tại xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) liền bỏ lại chiếc xe mô tô trộm được trước đó để lấy chiếc ô tô tải. 

Đọc thêm

Hot girl bóng chuyền giải nghệ ở tuổi 19

Hot girl bóng chuyền giải nghệ ở tuổi 19
(PLVN) - Hoa khôi bóng chuyền Đặng Thu Huyền đã giải nghệ ở tuổi 19 dù giành nhiều thành công. Quyết định giải nghệ khiến làng bóng chuyền lẫn NHM vô cùng bất ngờ, thậm chí là sốc. 

Giá vàng hôm nay, 7/3: Sụp đổ nhanh chóng, vàng có thể xuống 1.600 USD/ounce vào tuần tới

Giá vàng hôm nay, 7/3: Sụp đổ nhanh chóng, vàng có thể xuống 1.600 USD/ounce vào tuần tới
(PLVN) - Khép lại một tuần, giá vàng thế giới rớt mạnh về “ngưỡng nhạy cảm”. Bị kéo theo giá vàng trong nước cũng rớt mạnh về quanh mức 55 triệu đồng/lượng. Theo giới phân tích, giá vàng tuần tới sẽ "hết cửa tăng" do đà tăng của lợi suất trái phiếu và sự lạc quan của nhà đầu tư về tăng trưởng kinh tế Mỹ.

Giúp trẻ em thành chuẩn công dân thời đại số

Giúp trẻ em thành chuẩn công dân thời đại số
(PLVN) - Trong bối cảnh thế giới và Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi số, trẻ em đã trở thành những công dân số từ rất sớm với việc sử dụng Internet ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, muốn nuôi dạy một đứa trẻ trở thành công dân số chuẩn, chính các bậc phụ huynh phải “chuẩn” trước

Ngành du lịch liên tiếp bị cú “trời giáng”

Ngành du lịch liên tiếp bị cú “trời giáng”
(PLVN) - Chưa thể kịp “hoàn hồn” sau một năm bi đát vì ảnh hưởng quá lớn của dịch Covid-19, ngành du lịch nói chung và lĩnh vực khách sạn lưu trú nói riêng lại lĩnh thêm “cú đấm trời giáng” khi dịch tái bùng phát từ trước Tết Tân Sửu.
Mẹ - tiếng gọi thân thương từ trái tim người lính

Mẹ - tiếng gọi thân thương từ trái tim người lính

(PLVN) - Mỗi người trong trái tim mình đều có hình bóng mẹ. Đại tá, nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng cũng vậy. Trong ký ức, tình yêu mẹ dành cho ông luôn dào dạt. Năm nắng mười mưa nuôi con khôn lớn, khi ông đã trở thành sĩ quan quân đội, mẹ vẫn kéo ra chum nước để gội đầu như bé thơ. Nhắm mắt xuôi tay ở tuổi 97, đôi tất chân bạc phếch của mẹ vẫn găm đầy hoa cỏ trà may của đất cằn, lam lũ...

Không chỉ là trang phục, áo dài là một phong cách sống

Không chỉ là trang phục, áo dài là một phong cách sống
(PLVN) - Áo dài không đơn thuần chỉ là một loại trang phục đối với người Việt, mà còn là biểu hiện con người, phong cách sống và nền văn hoá lâu đời. Không phải tự nhiên trong văn thơ, âm nhạc Việt, áo dài luôn được ca ngợi như một biểu tượng mang “quốc hồn, quốc tuý” của Việt Nam. 

[Truyện ngắn] Người quan họ

[Truyện ngắn] Người quan họ
(PLVN) - Năm nào làng chẳng chơi quan họ dịp hội xuân. Bến đò qua sông thường ngày vẫn tấp nập người qua lại, mang hàng về chợ quê giao dịch, dịp hội xuân thêm sắc màu miền quan họ. Nay Tùng về ăn Tết với tâm thế của người thành đạt. Tự hào đó nhưng cũng xốn xang. Mùa hội năm trước Tùng vắng mặt. Mẹ nhắc đi nhắc lại, con không về gia đình thiếu một nửa cái xuân. Tùng nhìn lên cao xanh cổ thụ, gió thì thào…

Đảo mộng mơ

Đảo mộng mơ
(PLVN) - “Đảo mộng mơ”, ấn phẩm ra mắt năm 2010 đã trở nên vô cùng ăn khách và được tái bản đến 29 lần. Năm 2021, Đông A Books đã một lần nữa tái bản cuốn sách này của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, kỷ niệm 10 năm cuốn sách đến với bạn đọc.
Bệnh quai bị có thể biến chứng vô sinh

Bệnh quai bị có thể biến chứng vô sinh

(PLVN) - Hà Nội và các tỉnh phía Bắc đang trong thời điểm khí hậu nồm ẩm ướt, đây là môi trường thuận lợi cho virus bệnh quai bị phát triển mạnh và gây bệnh. Bởi vậy, người dân cần có những biện pháp để phòng bệnh cho bản thân và gia đình. Mặc dù quai bị là bệnh lành tính, đa số các trường hợp đều tự hồi phục không có biến chứng. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp có biến chứng viêm tinh hoàn ở nam giới, viêm buồng trứng ở nữ giới. 

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬