Duy Thành đặt nhiệm vụ nâng cao chất lượng các tiêu chí xã Nông thôn mới lên hàng đầu

(PLVN) - Sau khi về đích xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2017, xã Duy Thành thuộc huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam tiếp tục duy trì thực hiện các tiêu chí, hướng tới mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn diện.
Duy Thành đặt nhiệm vụ nâng cao chất lượng các tiêu chí xã Nông thôn mới lên hàng đầu
Trụ sở UBND xã Duy Thành 

Để duy trì, giữ vững các tiêu chí đạt được và hướng đến mục tiêu đạt chuẩn xã NTM nâng cao, xã Duy Thành trực tiếp chỉ đạo về kiện toàn, nâng cao năng lực của Ban chỉ đạo, Ban quản lý NTM, thường xuyên được củng cố, kiện toàn, để đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ; các thành viên Ban chỉ đạo, Ban quản lý đều được phân công nhiệm vụ cụ thể và đứng điểm ở các tổ đoàn kết để chỉ đạo, triển khai các chương trình cụ thể: Năm 2019 xã Duy Thành có Quyết định số 131-QĐ/ĐU ngày 8/8/2019 của Đảng uỷ xã Duy Thành kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng NTM giai đoạn 2018 - 2020; Quyết định số 255/QĐ- UBND ngày 9/8/2014 của UBND xã về việc cũng cố Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Duy Thành giai đoạn 2019-2020; Ban hành các quyết định số 257; 258; 259; 260/QĐ-UBND ngày 9/8/2014 của UBND xã Duy Thành về việc cũng cổ Ban phát triển thôn Vân Quật, Thi Thại, An Lạc, Nhơn Bồi. Quyết định 261/QĐ-UBND ngày 9/8/2019 về việc cũng cố củng cố Ban chỉ đạo xây dựng "Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” thôn Thi Thại xã Duy Thành giai đoạn 2018 - 2020.

Quyết định 262/QĐ-UBND ngày 9/8/2019 về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” thôn Nhơn Bồi xã Duy Thành giai đoạn 2018 - 2020. Ban chỉ đạo thực hiện nghiêm chế độ họp thường kỳ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng qua, để ra nhiệm vụ tháng đển. Nếu cần thiết thường trực Ban chỉ đạo họp đột xuất nhiều lần trong tháng để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu thôn Nhơn Bồi. Chỉ đạo Ban phát triển các thôn đều tiến hành họp đúng quy định.

Các chi bộ thôn đã họp chuyên đề về xây dựng nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và thôn NTM kiểu mẫu nhất là bàn bạc kỹ những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện tại thôn.

  Xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục, lâu dài và là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị

Đồng thời, xã cũng đã truyền thông  tuyên truyền, các phong trào thi đua, vận động: Dân vận khéo; 25 không, 3 sạch; Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh. Tham gia lớp tập huấn do Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tổ chức với chuyên đề “Hướng dẫn lập hồ sơ, đánh giá đạt chuẩn NTM nâng cao” đảm bảo thành phần quy định.

Những kết quả đạt được thật sự đáng ghi nhận và là một trong những động lực cho toàn xã tiếp tục cố gắng phát huy có thể kể đến như tốc độ tăng thu nhập kể từ khi đạt chuẩn NTM đến nay gấp 1,2 lần; công nghiệp, tiểu thủ công, ngành nghề nông thôn đang từng bước phát triển, tạo nhiều việc làm cho nhân dân. Hiện nay các khu vực Đà Nẵng Hội An các khu công nghiệp Điện Bàn, Duy Xuyên đang phát triển mạnh nên tạo việc nhiều việc làm, thu nhập cao cho nhân dân. Các khu chế biến gỗ, cá trên địa bàn xã cũng tạo công ăn việc làm cho lao động trong xã và góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người trong xã. Qua rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí NTM xã Duy Thành đã đạt 19/19 tiêu chí theo quy định.

Trên địa bàn xã có 02 thôn trên tổng số 04 thôn thực hiện Khu dân cư NTM kiểu mẫu; tình hình thực hiện (01 thôn đã được công nhận và 01 thôn đang thực hiện). Có 01 thôn đã được UBND cấp huyện công nhận đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu là Thôn Thi Thại đã đạt thôn NTM kiểu mẫu theo quyết định số .../QĐ-UBND ngày tháng năm 2017. Kết quả duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” thôn Thị Thại.

Thôn Nhơn Bồi (thực hiện tiêu chí số 11 xã nông thôn mới nâng cao) hiện nay xã Duy Thành đang tiến hành xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu cụ thể các tiêu chí được đánh giá cụ thể mức đạt các chỉ tiêu của từng tiêu chí theo Công văn số 136/VPĐPNTM-KHNV ngày 30/12/2016 của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh như sau: Đánh giá thực trạng mức độ đạt tiêu chí so với Bộ tiêu chí KDCKM quy định tại Quyết định 2663/QĐ-UBND của UBND tỉnh và Quyết định số 3180/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 về việc điều chỉnh bổ sung một số nội dung bộ tiêu chí “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020.

Nhìn chung xã Duy Thành đã có nhiều nỗ lực trong việc hoàn thành Nghị quyết của Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân về duy trì đạt chuẩn xã nông thôn mới, khu dân cư NTM kiển mẫu thôn Thị Thại, và tiến hành xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn Nhơn Bồi theo quy định. Các tiêu chí đã đạt được vẫn giữ vững và từng bước nâng cao. Các công trình xây dựng, nghị quyết đều hướng đến các thực hiện tiêu chí xã NTM, xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Kế hoạch thời gian tới, xã Duy Thành tiếp tục duy trì, phát huy và nâng cao chất lượng 19/19 các tiêu chí xã, đã đạt chuẩn NTM, đồng thời thực hiện các tiêu chí chưa đạt trong 12 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Cụ thể các tiêu chí sau: Giảm hộ nghèo, tăng thu nhập, phát triển kinh tế nông thôn, văn hóa, giao thông…

Thường xuyên cập nhật và thực hiện theo chuẩn mới, thiết thực, phù hợp, phục vụ sự phát triển của khu vực nông thôn; chú trọng nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế nông thôn, tiếp tục phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở, thực hiện nghiêm các nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về xây dựng NTM nhằm nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và người dân để khơi dậy tiềm năng, lợi thế của địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, tiếp tục huy động sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân…

Xã Duy Thành xác định, xây dựng NTM là quá trình liên tục, lâu dài và là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Thời gian tới, Duy Thành tiếp tục triển khai Chương trình xây dựng NTM theo hướng nâng cao toàn diện chất lượng các tiêu chí. Xây dựng NTM Duy Thành có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khang trang, hiện đại, đáp ứng nhu cầu của đời sống nhân dân. 

Danh Tạo - Đình Sang
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Hà Nội: Hơn một thập kỉ làm làm lãnh đạo, Bí thư Lê Cường vẫn chưa giải quyết giao đất dịch vụ cho người dân

Hà Nội: Hơn một thập kỉ làm làm lãnh đạo, Bí thư Lê Cường vẫn chưa giải quyết giao đất dịch vụ cho người dân
(PLVN) - Bí thư Lê Cường liên tục thăng tiến và giữ vai trò lãnh đạo chủ chốt của quận Hà Đông trong nhiều năm qua, vừa bị kỷ luật do thời gian làm phó Chủ tịch UBND quận này, để xảy ra một số sai phạm về trật tự xây dựng. Không những thế, với tư cách là người đứng đầu Cấp ủy, UBND quận qua các giai đoạn ông này chưa giải quyết ổn thỏa vấn đề giao đất dịch vụ cho người dân, dẫn đến khiếu nại vượt cấp, kéo dài.

Phát Đạt đứng thứ 6 trong Bảng xếp hạng “50 Công ty Kinh doanh Hiệu quả nhất Việt Nam 2019”

Phát Đạt đứng thứ 6 trong Bảng xếp hạng “50 Công ty Kinh doanh Hiệu quả nhất Việt Nam 2019”
(PLVN) - Ngày 10/7/2020 tại GEM Center (TP HCM), Công ty Cổ phần Bất động sản Phát Đạt (Hose: PDR) được vinh danh xếp thứ 6 trong Bảng xếp hạng “50 Công ty Kinh doanh Hiệu quả nhất Việt Nam 2019”, do Tạp chí Nhịp cầu đầu tư và Công ty Chứng khoán Thiên Việt thực hiện thường niên. Đây là lần thứ 3 liên tiếp PDR nhận giải thưởng này. 

Thủ tướng: Bảo đảm bộ đội ta sẵn sàng tác chiến trong mọi tình huống

Thủ tướng: Bảo đảm bộ đội ta sẵn sàng tác chiến trong mọi tình huống
Giao nhiệm vụ cho ngành Hậu cần quân đội, Thủ tướng nêu rõ, xây dựng các giải pháp bảo vệ hậu cần và cách thức tổ chức hậu cần liên tục, kịp thời để đảm bảo bộ đội ta sẵn sàng tác chiến trong điều kiện chiến tranh đối phương sử dụng vũ khí công nghệ cao, không để bị động, bất ngờ.

Thủ tướng yêu cầu đưa ngay lao động tại Guinea Xích Đạo về nước

Thủ tướng yêu cầu đưa ngay lao động tại Guinea Xích Đạo về nước
(PLVN) - Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều 10/7, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao, đại sứ quán, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài làm việc với Chính phủ nước sở tại thực hiện chuyến bay cứu hộ công dân ở Guinea Xích Đạo ngay tức thời trên tinh thần làm hết sức mình để bảo hộ công dân.

Những hành trang đi cùng năm tháng…

Những hành trang đi cùng năm tháng…
(PLVN) -Với một chiếc smartphone giờ đây các bạn có thể làm báo, ấn entre bài viết đã được chuyển đến Ban thư ký và cũng chỉ vài giây sau, bài viết đã đến độc giả…Thế nhưng “ngày xưa” thế hệ phóng viên chúng tôi làm báo khác lắm…

Lạng Sơn tứ trấn – Trấn Tây thờ vọng đức Thánh Trần

Lạng Sơn tứ trấn – Trấn Tây thờ vọng đức Thánh Trần
(PLVN) - Tọa lạc ở phía tây Thành cổ Lạng Sơn, nay là đường Trần Hưng Đạo (quốc lộ 1A cũ Lạng Sơn - Hà Nội) của thành phố Lạng Sơn, đền Cửa Tây là một trong 4 ngôi đền trấn giữ Đoàn Thành và là nơi thờ vọng Đức Thánh Trần ở xứ Lạng. Di tích lịch sử này đã được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia năm 2013.

Thiếu tướng Tô Ân Xô thông tin vụ khởi tố cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

Thiếu tướng Tô Ân Xô thông tin vụ khởi tố cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng
(PLVN) - Sáng nay, 11/7, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an đang thực hiện trình tự tố tụng, tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với một số cựu quan chức của Bộ Công Thương, trong đó có ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương.
Bí ẩn tính cách con người qua tháng sinh - Kỳ cuối: Những người sinh vào cuối năm tính cách ra sao?

Bí ẩn tính cách con người qua tháng sinh - Kỳ cuối: Những người sinh vào cuối năm tính cách ra sao?

(PLVN) - Mùa đông giá buốt thường gợi về nỗi cô đơn, có phải chăng vì thế mà trong cái nhìn của cổ nhân, những người sinh ra vào 3 tháng cuối năm âm lịch (nhằm mùa đông) tính cách, đường đời cũng gặp ít nhiều khó khăn, trắc trở; cho dù ở họ có nhiều phẩm chất tốt nhưng số phận vẫn long đong? Tuy vậy, cổ nhân cũng dạy "nhân định thắng thiên" nên điều cốt yếu là nếu con người ta biết hành thiện, tích phúc thì vẫn có thể chuyển nghiệp...

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Trưởng ban Báo Điện tử: Xuân Bính

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬