Đảng bộ xã Hòa Phú thực hiện tốt nhiệm vụ KT-XH, QP- AN phục vụ Đại hội Đảng lần X nhiệm kỳ 2020-2025

(PLVN) - Nhận thức tầm quan trọng của đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy xã Hòa Phú đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh để đại hội diễn ra theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ đề ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, trong đó công tác chuẩn bị đại hội là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, có ý nghĩa quyết định đối với sự thành công của đại hội.
Đảng bộ xã Hòa Phú thực hiện tốt nhiệm vụ KT-XH, QP- AN phục vụ Đại hội Đảng lần X nhiệm kỳ 2020-2025

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng phần lớn các chỉ tiêu KT-XH, QP-AN chủ yếu có mức tăng trưởng. Sản xuất cơ bản được mùa trên các loại cây trồng, Thương mại, Dịch vụ có chiều hướng tăng; Tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới và UBND xã được thành phố công nhận xã đạt chuẩn NTM 2016-2020, xây dựng được các mô hình kinh tế vườn, vận động nhân dân giải phóng mặt bằng làm đường giao thông kiệt hẽm. Thực hiện tốt chủ đề hằng năm được triển khai quyết liệt, mạnh mẽ, nhất là thu hút đầu tư ứng dụng công nghệ cao...; Các hoạt động trên lĩnh vực Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực: chất lượng dạy học từng bước được nâng cao; Chương trình xoá đói, giảm nghèo, xoá nhà tạm được tích cực triển khai; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì và phát triển sôi nổi, phong phú. Công tác CCHC, tư pháp đạt nhiều kết quả. được triển khai quyết liệt, mạnh mẽ. Triển khai thực hiện thôn kiểu mẫu Nông thôn mới được nhân dân đồng tình ủng hộ. Tình hình ANCT-TTATXH luôn được giữ vững. Đạt được kết quả như trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành phố, Huyện, Đảng uỷ xã, sự phối hợp của UBMTTQVN và các Hội đoàn thể, sự nổ lực, phấn đấu, quyết tâm của tất cả các ngành và nhân dân toàn xã.

 Trụ sở UBND xã Hòa Phú

Với kết quả thực hiện được đối với các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2015-2020 là: Tổng giá trị sản xuất tăng bình quân hằng năm 14,2% (NQ: 13 – 15%); Giá trị sản xuất Nông lâm thuỷ sản tăng bình quân hằng năm 12,19 % (NQ:7-10%); Tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân hằng năm 13,38%  (NQ: 5-10%); Thương mại dịch vụ du lịch tăng bình quân hằng năm 24,92% (NQ: 15-20%); Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hằng năm 14,34% (NQ: 10 - 15%); Giảm tỷ suất sinh hằng năm 5,88‰, giảm vượt so với NQ (0,3‰) là 5,58; Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới bình quân hằng năm đạt 4,3% so với tổng số dân, đạt so với NQ đề ra(NQ: dưới 5%); Giải quyết việc làm bình quân hằng năm là 135 lao động, đạt 135% (NQ: 100 lao động/1 năm); Thu nhập bình quân đầu người 46,2 triệu đồng  (NQ: 45 triệu); Gọi công dân nhập ngũ bình quân đạt 109,3% kế hoạch giao.

Tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm trong 5 năm qua 2.396 ha so với nhiệm kỳ trước không tăng. Về cây lúa: năng suất bình quân trong 5 năm 55 tạ/ha so với nhiệm kỳ trước tăng 3,08 tạ/ha. Lâm nghiệp duy trì và phát triển diện tích cây keo lai. Có diện tích rừng tự nhiên: 4100 ha, bao gồm 7 tiểu khu: 52,53,54,55,56,57 và 58.

Thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng ngăn chặn nạn khai thác, tàng trữ và vận chuyển gỗ trái phép trên địa bàn và công tác phòng chống cháy rừng và bảo vệ rừng. Nuôi trồng thuỷ sản tiếp tục phát triển, tổng diện tích 3 ha tại thôn An Châu, với sản lượng bình quân hằng năm đạt 28 tấn/ ha, sản lượng bình quân hằng năm đạt 84 tấn.

Tiểu thủ công nghiệp phát triển khá, doanh thu bình quân hằng năm là 3,4 tỷ đồng tăng so với nhiệm kỳ trước 1,5 tỷ. Thương mại dịch vụ không ngừng phát triển, du lịch sinh thái: Núi thần tài, Suối hoa, Hòa Phú Thành, Lái Thiêu phát triển mạnh thu hút đông đảo lượng khách ngày càng đông đến với địa phương, doanh thu hằng năm từ 18-20 tỷ đồng tăng bình quân hàng năm so với nhiệm kỳ trước từ 20-25%; dịch vụ vận tải từng bước được phát triển đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa cho nhân dân, doanh thu hằng năm từ 12-15 tỷ đồng. Tổng kinh phí xây dựng cơ bản trong 5 năm qua:  126,279 tỷ.

Trong thời gian qua, công tác quản lý Tài nguyên khoáng sản được đảm bảo. UBND xã đã thành lập tổ phản ứng nhanh để tuần tra, kiểm soát vào các ngày nghỉ thứ 7 và chủ nhật phát hiện để xử lý kịp thời hành vi khai thác khoáng sản trái phép, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn. Qua 5 năm UBND xã đã xử phạt vi phạm hành chính trên 35 trường hợp với số tiền phạt trên 50 triệu đồng.

Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên môi trường được tập trung thực hiện. Đẩy mạnh các hoạt động môi trường, tập trung duy trì hoạt động ra quân ngày Chủ nhật Xanh- sạch- đẹp.

Công tác tài chính ngân sách được ổn định. Nguồn thu tại địa phương được tận thu, đảm bảo nguồn chi. Quản lý điều hành ngân sách đã đi vào nề nếp đúng luật định. Thu ngân sách tăng bình quân hằng năm 14,34%.

Trong nhiệm kỳ qua, việc triển khai xây dựng nông thôn mới của xã không ít khó khăn, song nhờ sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Ban chấp hành Đảng bộ xã trong mọi lĩnh vực; sự phối hợp chặt chẽ của UBMTTQVN và các ngành, đoàn thể ở xã và sự đồng tình của nhân dân, đồng thời sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp lãnh đạo từ Thành phố đến huyện và các ngành chức năng đã tạo mọi điều kiện cho xã thực hiện nâng chuẩn NTM. Đến nay, thành phố có Quyết định công nhận xã Hòa Phú đạt chuẩn nông thôn mới giao đoạn (2016-2020).

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Phú luôn nỗ lực và phấn đấu không ngừng để xây dựng xã ngày càng đi lên 

Qua gần 4 năm triển khai thực hiện xây dựng thôn kiểu mẫu nông thôn mới tại  các thôn trên địa bàn xã Hòa Phú bằng sự nỗ lực và phấn đấu không ngừng, sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ngành từ thành phố, huyện đến thôn, Ban chỉ đạo nông thôn mới xã đã phát huy năng lực lãnh chỉ đạo, xây dựng thôn Đông Lâm từ một thôn của xã loại 2 được công nhận đạt chuẩn thôn kiểu mẫu nông thôn mới mức I (được công nhận cuối năm 2017), thôn Hội Phước và Hòa Phước đạt 11/12 tiêu chí vào cuối năm 2018. Hiện nay, UBND xã đã xây dựng kế hoạch triển khai thôn nông thôn mới kiểu mẫu và đăng ký hoàn thành trong năm 2019 cho các thôn: Hội Phước, Hòa Phước, Hòa Phát, Hòa Hải.

Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Ban Thường vụ Thành ủy; Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực và Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong tình hình mới.

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư được thường xuyên quan tâm lãnh đạo,  chỉ đạo tạo sự chuyển biến tích cực ngay từ cơ sở. Trong nhiệm kỳ qua UBND đã tiếp nhận 102 đơn của công dân trên các lĩnh vực chủ yếu là lĩnh vực đất đai. UBND đã chỉ đạo giải quyết không để đơn thư tồn đọng kéo dài. Trách nhiệm, chất lượng giải quyết đơn thư của công dân được nâng lên; không có khiếu nại, khiếu kiện đông người, vượt cấp. Các vụ việc phức tạp được chỉ đạo giải quyết dứt điểm, có lý, có tình, đảm bảo quyền lợi người dân, giữ nghiêm kỷ cương, pháp luật, không tạo thành điểm nóng. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, tập trung vào các lĩnh vực bức xúc, nhạy cảm, góp phần tích cực vào công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Ngành giáo dục tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng toàn diện và phẩm chất đạo đức chuyên môn của đội ngũ giáo viên, huy động 100% học sinh ra lớp, không có học sinh bỏ học do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, quan tâm chính sách học sinh đồng bào dân tộc. Phát triển hệ thống cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu dạy và học. Hằng năm, chất lượng học sinh được nâng lên rõ rệt, học sinh thi đỗ vào lớp 10 và học sinh thi lớp đỗ vào các trường Đại học nguyện vọng 1 công lập hệ chính quy  ngày càng cao.

Công tác khám chữa bệnh thực hiện đúng theo quy định về chuyên môn, không để xảy ra sai sót trong chuyên môn làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân, công tác cấp cứu được kịp thời, chính xác.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chương trình mục tiêu Quốc gia về công tác Dân số-KHHGĐ, trong 5 năm qua Ban Dân số-KHHGĐ xã đã chủ động tham mưu với UBND xã tổ chức mở Hội nghị tổng kết và triển khai chiến dịch truyền thông dân số lồng ghép dịch vụ KHHGĐ trên địa bàn xã. Triển khai chiến dịch truyền thông dân số có hiệu quả .

Tập trung lãnh đạo thực hiện công tác theo dõ các đối tượng chính sách. Công tác chi trả trợ cấp, giải quyết các chính sách đối với người có công kịp thời đúng đối tượng theo quy định.

Công tác Quân sự quốc phòng địa phương ngày càng vững mạnh, kết quả thực hiện nhiệm vụ ngày càng nâng cao, xây dựng nền Quốc phòng toàn dân - thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Củng cố xây dựng Ban chỉ huy quân sự xã đúng, đủ thành phần về chất lượng và số lượng.

Trong 05 năm qua công an xã đã làm tốt công tác tham mưu cho đảng ủy, UBND xã, BCĐ 138 xã ( nay là: Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc) ban hành Nghị quyết và các kế hoạch đảm bảo trật tự trên địa bàn xã.

Hội đồng nhân dân hoạt động ngày càng được đổi mới, các đại biểu hội đồng nhân dân thực hiện tốt vai trò, chức năng của đại biểu. Chú trọng công tác tiếp xúc và giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng của cử tri. Nội dung chất lượng các kỳ họp được nâng lên, phát huy dân chủ tập trung trí tuệ tham gia thảo luận quyết định những chủ trương quan trọng phù hợp với điều kiện tình hình thực tế ở địa phương. Hội đồng nhân dân thực hiện tốt chức năng giám sát, đôn đốc Ủy ban nhân dân và các ngành chức năng tập trung giải quyết tốt các vấn đề bức xúc của cử tri và nhân dân quan tâm.

Ủy ban nhân dân triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT, XH-QP, AN trong 5 năm qua với khối lượng công việc rất lớn để triển khai thực hiện các Nghị quyết của Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ - Hội đồng nhân dân đề ra.

Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân đã được nâng lên có hiệu quả, tạo được sự thống nhất cao, huy động được sức mạnh của toàn dân, dấy lên nhiều phong trào cách mạng. Tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng Bộ và cấp trên giao.

Danh Tạo
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

150 phút nội soi lấy hạt hồng xiêm trong phế quản 27 năm

150 phút nội soi lấy hạt hồng xiêm trong phế quản 27 năm
(PLVN) - Sáng 26/11, thông tin từ Bs.CK2 Phạm Thanh Phong, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (BV ĐKTW CT), cho biết, các bác sĩ khoa Nội Hô hấp vừa thực hiện thành công nội soi phế quản lấy dị vật hạt sabôchê (còn gọi là hồng xiêm) nằm vắt ngang trong phế quản suốt 27 năm.

Đầu tư Dự án BOT giao thông: Xử lý bình tĩnh, đúng quy định những bất cập

Đầu tư Dự án BOT giao thông: Xử lý bình tĩnh, đúng quy định những bất cập
(PLVN) - Sáng 25/11, chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý bất cập ở các dự án BOT giao thông, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, phải xử lý bình tĩnh, đúng quy định của pháp luật, thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, thẩm quyền, nghiên cứu xem xét bảo đảm quyền lợi của Nhà nước, người dân và nhà đầu tư. 

Gia tăng rối loạn tâm thần học đường: Thiết lập mạng lưới y tế - giáo dục để cứu trẻ

Gia tăng rối loạn tâm thần học đường: Thiết lập mạng lưới y tế - giáo dục để cứu trẻ
(PLVN) - Theo nghiên cứu gần đây nhất, tại Việt Nam, tỷ lệ mắc rối loạn tâm thần dao động từ 8-29% ở trẻ em và vị thành niên. Trong đó, rối loạn tăng động giảm chú ý chiếm 14,1%; rối loạn cảm xúc 11,5%; rối loạn ứng xử là 9,2%. 5% trong 10 nghìn người nghiện có hồ sơ quản lý là trẻ dưới 18 tuổi (50% là trẻ dưới 16 tuổi).
Tuyên án phúc thẩm phần trách nhiệm dân sự đại án ALCII: Tòa buộc người khác “bồi thường” thay người tham ô?

Tuyên án phúc thẩm phần trách nhiệm dân sự đại án ALCII: Tòa buộc người khác “bồi thường” thay người tham ô?

(PLVN) - Sáng 25/11, TAND Cấp cao tại TP HCM tuyên án phiên phúc thẩm vụ bị cáo Vũ Quốc Hảo (SN 1955, TGĐ Cty cho thuê tài chính 2 thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – ALCII) và Đặng Văn Hai (SN 1957, Chủ tịch HĐTV Cty TNHH Xây dựng & Thương mại Quang Vinh) “Tham ô tài sản” tại ALCII. 

Hiệu quả nhà tránh lũ ở Hà Tĩnh

Hiệu quả nhà tránh lũ ở Hà Tĩnh
(PLVN) - Cứ mưa lũ nước dâng ngập nhà, người dân lo lắng, thậm chí thức trắng đêm sơ tán đi nơi khác để được an toàn. Nhưng từ ngày xây nhà tránh lũ, mùa mưa đồ đạc, tài sản được chuyển lên nhà tránh lũ người dân yên tâm sống chung với lũ. Đó là niềm vui của gần 900 hộ dân nghèo ở Hà Tĩnh khi được sở hữu ngôi nhà tránh lũ an toàn.

Tìm kiếm nạn nhân ở Rào Trăng 3 bước sang giai đoạn 4

Tìm kiếm nạn nhân ở Rào Trăng 3 bước sang giai đoạn 4
(PLVN) - Đến thời điểm này đã tìm thấy 6 nạn nhân, hiện còn 11 nạn nhân vẫn đang mất tích sau vụ sạt lở ở Thủy điện Rào Trăng 3 (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) . Do điều kiện thời tiết, các lực lượng cứu nạn tạm dừng để chuyển qua công tác tìm kiếm “giai đoạn 4”.

Du lịch làng nghề “chững lại” vì ô nhiễm

Du lịch làng nghề “chững lại” vì ô nhiễm
(PLVN) - Du lịch làng nghề là mô hình tham quan, trải nghiệm những nơi lưu truyền nghề truyền thống, lưu giữ những nét văn hoá vùng miền, như sản phẩm thủ công mỹ nghệ, cảnh quan thiên nhiên, di sản...  Tuy nhiên, hiện trạng ô nhiễm trầm trọng tại các làng nghề đang khiến du khách “ngán ngẩm” với loại hình du lịch này. 
Nhiều rào cản trong phát triển thị trường khí

Nhiều rào cản trong phát triển thị trường khí

(PLVN) - Thị trường kinh doanh khí hóa lỏng của Việt Nam đang đứng trước giai đoạn phát triển mạnh khi thu hút được nhiều nhà đầu tư nước ngoài thông qua nhiều hình thức… Nhưng thực tế cũng xuất hiện một số bất lợi, rào cản.

Quyết liệt thu hồi tài sản tham nhũng

Quyết liệt thu hồi tài sản tham nhũng
(PLVN) - Tiếp xúc cử tri huyện Cờ Đỏ và huyện Vĩnh Thạnh sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội (QH) Khóa XIV ngày 25/11, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTW MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, thời gian qua, vấn đề thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng được thực hiện rất quyết liệt.

Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang đề nghị BHXH thanh toán sai hàng chục tỷ đồng

Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang đề nghị BHXH thanh toán sai hàng chục tỷ đồng
(PLVN) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kết luận số 2294/KL-UBND chỉ ra nhiều vi phạm của Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Bắc Giang trong việc quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh, giai đoạn từ 01/01/2014 đến 30/09/2019.

“Cẩn tắc vô áy náy”

“Cẩn tắc vô áy náy”
(PLVN) - Không rõ tình cờ hay hữu ý, trước ngày dự kiến TAND TP HCM mở phiên xử sơ thẩm với một loạt người từng là lãnh đạo Bộ GTVT và Đinh Ngọc Hệ (tức Út “trọc”) bị cáo buộc “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại dự án cao tốc TP HCM – Trung Lương; đại diện Bộ GTVT lại trả lời báo chí khẳng định “không có gian dối” trong thu phí đường bộ.

Tiếp vụ “Hải Phòng: dấu hiệu bất thường trong việc gửi giấy mời dân lên làm việc”: Thanh tra huyện An Lão khẳng định “trách nhiệm gửi giấy mời là của Bưu điện”

Tiếp vụ “Hải Phòng: dấu hiệu bất thường trong việc gửi giấy mời dân lên làm việc”: Thanh tra huyện An Lão khẳng định “trách nhiệm gửi giấy mời là của Bưu điện”
(PLVN) - Sau khi Báo Pháp luật Việt Nam ngày 17/11/2020 đăng bài  “Hải Phòng: dấu hiệu bất thường trong việc gửi giấy mời dân lên làm việc”, Thanh tra huyện An Lão (Hải Phòng) đã có công văn phản hồi cho rằng, “việc ông Nguyễn Anh Tước phản ánh nội dung gửi giấy mời là trách nhiệm của Bưu điện huyện An Lão”.
Các nước ASEAN chủ động phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia

Các nước ASEAN chủ động phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia

(PLVN) - Hôm nay (26/11), Bộ Công an Việt Nam sẽ chủ trì Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 14 (AMMTC 14). Hội nghị có chủ đề “ASEAN Gắn kết và Chủ động thích ứng phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia”, diễn ra dưới hình thức trực tuyến. Dự kiến, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự và phát biểu chào mừng.

Phó Thủ tướng kêu gọi cộng đồng startup nắm tay nhau tạo thành mạng lưới

Phó Thủ tướng kêu gọi cộng đồng startup nắm tay nhau tạo thành mạng lưới
(PLVN) - Phát biểu tại Diễn đàn Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 2020 - Vietnam Venture Summit 2020 (VVS), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã lưu ý, từ kinh nghiệm chống dịch COVID-19 thời gian qua, cho thấy tính cộng đồng ngày càng quan trọng, nhất là trong một thế giới mới có nhiều biến chuyển khó lường. Điều đó cũng hoàn toàn đúng với cộng đồng startup.
Đưa hơn 280 công dân Việt Nam từ Australia về nước

Đưa hơn 280 công dân Việt Nam từ Australia về nước

(PLVN) - Ngày 25/11, các cơ quan chức năng Việt Nam, các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia và hãng Hàng không Bamboo Airways đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại đưa hơn 280 công dân Việt Nam từ Australia về nước an toàn. 

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬