Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Xã Hòa Châu dồn sức phấn đấu trở thành xã Nông thôn mới nâng cao

(PLVN) - Các mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn được quan tâm hỗ trợ, chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa ngày càng được nâng cao, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân, môi trường sống nông thôn đảm bảo các tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần..
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Xã Hòa Châu dồn sức phấn đấu trở thành xã Nông thôn mới nâng cao

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã Hòa Châu đã ban hành Đề án xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã giai đoạn 2011-2020.

Sau 3 năm thực hiện, đến cuối năm 2013, xã Hòa Châu được Thành phố công nhận đã hoàn thiện 19/19 tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới theo Quyết định số 2348/ QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2014 về việc công  nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Đến năm 2018, xã Hòa Châu được xét công nhận lại xã đạt chuẩn Nông thôn mới sau 05 năm theo Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 14/1/2019. 

Từ những nền tảng thành công trước đó, xã Hòa Châu đã và đang tập trung mọi nguồn lực và phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, quyết tâm nâng chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, tiến tới mục tiêu đến năm 2020 xã sẽ được cấp trên công nhận danh hiệu "Xã nông thôn mới nâng cao".

Qua thực tiễn quá trình xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã, nhất là từ khi có Chỉ thị 18-CT/TU ngày 19/3/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ thị 25-CT/HU ngày 05/6/2017 của Ban thường vụ Huyện ủy có thể thấy rằng tư tưởng, ý thức và sự nhìn nhận của cán bộ, Đảng viên và đặc biệt là nhân dân trên địa bàn xã về nội dung, mục đích, ý nghĩa của Chương trình xây dựng Nông thôn mới được nâng lên rõ rệt.

Người dân nhận thức được vai trò chủ thể, hiểu được lợi ích và trách nhiệm của mình, tích cực hướng ứng tham gia chương trình theo phương châm: Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân đóng góp và dân hưởng lợi.

Sự tham gia đóng góp ý kiến, kiểm tra, giám sát và phản ảnh kịp thời những thiếu sót trong quá trình thực hiện các công trình phục vụ an sinh xã hội của người dân dần trở nên tích cực và chủ động hơn. Người dân tự nguyện, chủ động hiến đất, đóng góp sức người, sức của để đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông thôn; đầu tư trang thiết bị cần thiết Nhà văn hóa thôn, xây dựng nhà chứa rác tập trung, đầu tư hệ thống điện chiếu sáng kiệt hẻm...

Từ đó, tạo động lực và thuận lợi để Đảng bộ và chính quyền địa phương kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình được hiệu quả.

 Trụ sở UBND xã Hòa Châu

Các mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn được quan tâm hỗ trợ, chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa ngày càng được nâng cao, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân, môi trường sống nông thôn đảm bảo các tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần.

Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới từ năm 2010-2018 trên địa bàn xã là: 557.325.564.000 đồng. Trong đó: Ngân sách Nhà nước: 87.860.571.000 đồng, chiếm 15,77%; Doanh nghiệp: 517.239.000 đồng, chiếm 0,09%; Vốn tín dụng: 49.225.000.000 đồng, chiếm 8,83%; Nhân dân đóng góp: 419.722.754.000 đồng, chiếm 75,31%. Trong suốt quá trình  gần 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới từ năm 2010 đến nay, xã Hòa Châu không có nợ đọng xây dựng cơ bản.

  Tập thể cán bộ và nhân dân xã Hòa Châu phấn đấu về đích "Xã nông thôn mới nâng cao" đúng theo lộ trình đề ra

Nhiều năm qua, tập thể cán bộ và nhân dân xã Hòa Châu vinh dự nhận nhiều quyết định khen thưởng từ UBND thành phố Đà Nẵng trong quá trình phấn đấu đạt các thành tích xuất sắc phong trào thi đua xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn thành phố.

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII, với kết quả đạt được, Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng Nông thôn mới xã Hòa Châu tiếp tục phát huy nội lực, khơi dậy sức dân, tập trung xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện giữ vững và nâng cấp các tiêu chí đã đạt được trong bộ tiêu chí về Xây dựng Nông thôn mới, đặc biệt tập trung xây dựng đạt chuẩn xã Nông thôn mới nâng cao trước năm 2020.

Tính đến cuối năm 2019, hiện trạng 19 tiêu chí Nông thôn mới Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2018-2020, số tiêu chí đạt là 17 tiêu chí, số tiêu chí chưa đạt gồm 02 tiêu chí là Tiêu chí Y tế, Văn hóa. Để đạt được mục tiêu đề ra, xã Hòa Châu đã xây dựng phương án, kế hoạch thực hiện các tiêu chí chưa đạt đồng thời nâng cao các tiêu chí, đăng ký lộ trình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, báo cáo tình hình triển khai thực hiện cho huyện theo định kỳ.

Trong đó, xã chủ động thực hiện có hiệu quả các chương trình quốc gia về Y tế; củng cố và nâng cao hiệu quả Chuẩn quốc gia về y tế theo chương trình xây dựng Nông thôn mới; vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế  phấn đấu đạt 99%. Tích cực tham gia thực hiện hương ước, quy ước, quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ gìn và phát huy văn hóa gia đình và truyền thống tốt đẹp của dòng họ. Xây dựng tình làng nghĩa xóm, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, động viên nhau thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Phấn đấu cuối năm 2020, 8/8 thôn đạt danh hiệu “Thôn văn hóa” để nâng tỷ lệ thôn đạt danh hiệu “Thôn văn hóa” 5 năm liền đạt ≥ 80%; xã đạt chuẩn “ Xã văn hóa Nông thôn mới”.

Xây dựng nhiều giải pháp, chú trọng việc huy động nguồn lực đầu tư gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần nhân dân, tạo diện mạo nông thôn ngày càng khang trang. Xã tiếp tục quan tâm đề ra các giải pháp nhằm nâng cao thu nhập cho người dân thông qua công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thường xuyên tuyên truyền định hướng những ngành, nghề dễ có thu nhập cao, tư vấn giới thiệu việc làm để người dân tham gia học nghề và có việc làm ổn định; khuyến cáo người dân mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất để mang lại hiệu quả kinh tế cao trên cùng đơn vị diện tích...

Ngoài ra, xã cũng chú trọng công tác giảm nghèo cho người dân với các giải pháp thiết thực. Cùng với phát triển sản xuất để nâng cao đời sống người dân thì xã Hòa Châu còn quan tâm duy tu, sửa chữa nhiều tuyến đường giao thông nông thôn để phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân.

Với sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cộng với sự đồng lòng, chung sức của người dân trong quá trình thực hiện nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, tin rằng, xã Hòa Châu sẽ về đích "Xã nông thôn mới nâng cao" đúng theo lộ trình đề ra, trở thành xã tiên phong đạt được danh hiệu này.

“Hoà Châu là một xã đồng bằng nằm ở phía Đông Nam của huyện Hoà Vang với diện tích tự nhiên hơn 9 km2, phía Nam giáp với xã Điện Hoà, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; phía Bắc giáp với 2 phường Hoà Thọ Đông, Hoà Thọ Tây quận Cẩm Lệ; phía Tây giáp với xã Hoà Tiến; phía Đông giáp với xã Hoà Phước và phường Hoà Xuân; có đường Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam chạy qua địa bàn xã. Tổng dân số 18.883 người (4.992 hộ) được phân bổ trên 8 thôn.

Kết cấu hạ tầng từng bước hiện đại, cơ cấu kinh tế chuyển dần theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng thương mại – dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp. Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp chiếm 5%, Tiểu thủ công nghiệp chiếm 35%, Thương mại dịch vụ chiếm 60%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 48,17 triệu đồng/người/năm”.

Danh Tạo - Đình Sang
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Mô hình chính quyền đô thị tại Đà Nẵng thí điểm thế nào?

Mô hình chính quyền đô thị tại Đà Nẵng thí điểm thế nào?

(PLVN) - Đầu tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo các nghị định quy định chi tiết thi hành các nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng. Việc thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại Đà Nẵng tổ chức ra sao đang được dư luận quan tâm.

Đọc thêm

Hối hận muộn của gã lái taxi vận chuyển ma túy

Hối hận muộn của gã lái taxi vận chuyển ma túy
(PLVN) - Sau khi chấp hành xong hình phạt tù cướp tài sản và cố ý làm hư hỏng tài sản Đào Văn Thái về quê, hành nghề lái taxi. Nhưng khi có người hỏi thăm công việc, Thái lại nói “không làm gì, chỉ đi chơi thôi”và được thuê vận chuyển ma túy. Đang lúc ế khách, Thái đồng ý làm “shipper” ma túy và phải trả giá đắt cho lòng tham của mình.
Ban Chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu “siết chặt” nhập khẩu cá tầm Trung Quốc

Ban Chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu “siết chặt” nhập khẩu cá tầm Trung Quốc

(PLVN) -Trước tình hình cá tầm Trung Quốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ nhập lậu vào Việt Nam vẫn diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia vừa yêu cầu một số Bộ, ngành và Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường kiểm tra chặt chẽ việc các doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu cá tầm.

Hà Nội: Cần làm rõ động cơ Quyết định “tước đoạt” hàng trăm hecta đất của Cienco5 Land

Hà Nội: Cần làm rõ động cơ Quyết định “tước đoạt” hàng trăm hecta đất của Cienco5 Land
Theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước và các hồ sơ pháp lý liên quan, Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5 – CTCP (Cienco 5) không còn chút “quyền lợi và nghĩa vụ nào liên quan” nên Quyết định điều chỉnh tên người sử dụng đất số 5269 của ông Nguyễn Quốc Hùng càng cho thấy sự vô lý và thiếu cơ sở pháp lý. Đã đến lúc Hà Nội cần thanh kiểm tra, rà soát, đồng thời làm rõ động cơ sử dụng quyền hành chính để thay đổi chủ nhân của một khối tài sản lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng khiến dư luận bức xúc.

Người dân Myanmar lao đao vì cắt điện toàn quốc, ngoại hối bị “đóng băng”

Người dân Myanmar lao đao vì cắt điện toàn quốc, ngoại hối bị “đóng băng”
(PLVN) - Nhiều người Myanmar làm việc tại nước ngoài “đứng ngồi không yên” khi họ không thể gửi tiền về cho thân nhân ở trong nước trong tình trạng “nước sôi lửa bỏng” như thế này. Bên cạnh đó, mới đây ngày 5/3 mạng lưới điện bị cắt ở nhiều khu vực của Myanmar mà không rõ nguyên nhân khiến cuộc sống của người dân thêm khó khăn...
Sức khỏe, tiền đề cho giấc mơ trọn vẹn

Sức khỏe, tiền đề cho giấc mơ trọn vẹn

(PLVN) -“Khi có sức khỏe bạn có hàng trăm điều mơ ước, khi không có sức khỏe, mơ ước duy nhất của bạn chính là sức khỏe”, có lẽ là câu nói mà ai đã trải qua rồi thì mới càng thấm thía và càng quý trọng hơn giá trị của điều được xem là “vốn quý” trong cuộc sống của mỗi người.

Hành trình từ cậu bé nghèo miền sông nước tới “thần y” bị tố lừa đảo của Võ Hoàng Yên

Hành trình từ cậu bé nghèo miền sông nước tới “thần y” bị tố lừa đảo của Võ Hoàng Yên
(PLVN) - Gia cảnh nghèo khó, từ nhỏ Võ Hoàng Yên đã được gửi vào chùa để sống nương nhờ cửa Phật. Từ năm 2011, ông Võ Hoàng Yên nổi tiếng khắp cả nước khi được cho là có khả năng chữa bệnh câm, điếc bằng phương pháp y học cổ truyền. Tuy nhiên, những ngày đầu tháng 3/2021, vợ chồng ông Dũng “lò vôi” đã gửi đơn và công khai tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo. 

Khởi tố 17 đối tượng chém nhầm người gây tử vong

Khởi tố 17 đối tượng chém nhầm người gây tử vong
(PLVN) - Ngày 8/3, Công an quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 17 đối tượng (nhỏ tuổi nhất sinh năm 2006, lớn tuổi nhất sinh năm 1993) về tội "Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng" liên quan đến vụ án mạng xảy ra vào rạng sáng ngày 24/2/2021.

Chương trình tài chính toàn diện dành cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

Chương trình tài chính toàn diện dành cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ
(PLVN) - Với mục tiêu tạo điều kiện để Doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ (WSME) phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh do tác động của Covid-19, nhân ngày Quốc tế Phụ nữ (08/03/2021), BIDV ra mắt Chương trình tài chính toàn diện giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19 tới Doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ từ nguồn tài trợ của ADB và BIDV với các giải pháp tài chính và phi tài chính hấp dẫn.
“Chính Nữ - Hãy là Nhân vật chính trong câu chuyện của mình”

“Chính Nữ - Hãy là Nhân vật chính trong câu chuyện của mình”

(PLVN) -“Chính nữ” đã gây tò mò và khơi gợi cho công chúng trên mạng xã hội những ngày đầu tháng 2, hình ảnh chuyên nghiệp lung linh của banner đã khiến người xem đoán là một bộ phim do L’Oréal tài trợ… Chính cái úp mở của team truyền thông L’Oreal đã giúp cho “Chính nữ” càng thu hút thêm…

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬