Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI: Cơ bản đạt mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá của vùng

(PLVN) -  Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XV, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã cụ thể hoá Nghị quyết của Đại hội bằng các chương trình hành động, đề án, nghị quyết chuyên đề phụ hợp với địa phương. Nhờ đó, nhiệm kỳ qua Cà Mau đã đạt được những kết quả khá toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiệm kỳ qua, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt, đa số các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội ở mức khá trong khu vực; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao, mục tiêu đến năm 2020 trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng sông Cửu Long cơ bản đạt.

Tăng tốc phát triển bền vững

Để đạt được những kết quả tích cực nêu trên, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiều nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá, trong đó tập trung đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược. 

 Cà Mau phát triển nuôi trồng thủy sản.

Tỉnh Cà Mau đã tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, có phẩm chất đạo đức, năng lực, trách nhiệm, chuyên nghiệp. Xác định khâu đột phá trong cải cách hành chính là thành lập Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh và thành lập Phòng Cải cách hành chính trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh nhằm giảm thủ tục, thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và người dân, nâng cao tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4. 

Nhờ những nỗ lực đó, chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh Cà Mau năm 2019 đạt thứ hạng 45/63 tỉnh, thành phố, so với năm 2015 tăng 14 bậc. Đặc biệt chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2019 đạt thứ hạng 3/63 tỉnh, thành phố và đứng đầu trong các tỉnh đồng bằng Sông Cửu long. 

Đối với phát triển nguồn nhân lực, từ đầu nhiệm kỳ, tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu xây dựng nguồn nhân lực đạt mức trung bình so với cả nước, trong đó có một số lĩnh vực như: chế biến thủy sản, nông sản, thực phẩm, khai thác thủy sản... đạt trình độ khá trong khu vực. 

Để thực hiện mục tiêu đó, tỉnh tập trung nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu của người sử dụng lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở đạt chuẩn theo quy định; thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức ở nước ngoài; đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, khu vực nông thôn... Nhờ những nỗ lực đó, chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh từng bước nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng trong phong trào thi đua yêu nước. 

Đối với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tỉnh tập trung đầu tư vào các dự án, công trình động lực có tính lan toả cao; quyết liệt thực hiện các dự án lớn theo hình thức đối tác công – tư; huy động nguồn lực từ các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng.

Hiện, nhiều công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả, tạo động lực phát triển như: Cầu Hòa Trung II, đường hành lang ven biển phía Nam, đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn đến Đất Mũi, đường trục chính Đông - Tây, đường Bờ Nam Sông Đốc - Quốc lộ 1A, đường Tắc Thủ - Vàm Đá Bạc, đường ô tô về trung tâm xã; bệnh viện, trạm y tế, trường học, các thiết chế văn hóa, nâng cấp đô thị thành phố Cà Mau được hoàn thành, đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thi đua yêu nước tạo động lực cho phát triển địa phương

Góp phần vào kết quả chung trong nhiệm kỳ qua, có vai trò rất quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước. Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu trong văn kiện Đại hội đảng bộ, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh các phong trào thi đua. Nhiều nơi đã tích cực đổi mới về nội dung, hình thức thi đua, thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. 

Các phong trào thi đua của tỉnh tập trung vào khai thác tiềm năng và lợi thế của tỉnh; huy động mọi nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ môi trường và khai thác hiệu quả tài nguyên biển; phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, y tế; xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc.

Thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; giảm thiểu tai nạn giao thông; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cung ứng dịch vụ công, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí...

Qua các phong trào thi đua đã tạo động lực tinh thần to lớn, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực… 

 Bí thư  Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải tặng bằng khen cho các tập thể, có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2020.

Trong 5 năm qua, đã có khoảng 18.810 lượt tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng trong phong trào thi đua yêu nước. Trên lĩnh vực phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Cà Mau đã có 34/82 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đặc biệt, trên 2.500 tập thể và 4.000 cá nhân được khen thưởng trong học tập và làm theo Bác góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào đời sống xã hội, tạo phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Chuẩn bị chu đáo cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Để chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai, quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, và các văn bản có liên quan sát hợp với tình hình địa phương. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập 03 tiểu ban (văn kiện, nhân sự, tổ chức phục vụ đại hội), ban hành Kế hoạch số 126-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 35- CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 02-HD/TU về một số nội dung công tác nhân sự cấp ủy cấp huyện, cấp cơ sở trong Đảng bộ tỉnh. 

Qua quá trình chuẩn bị công phu, nghiêm túc, đúng quy định, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI cơ bản hoàn thành các công việc trọng tâm, dự kiến Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI chính thức khai mạc vào ngày 27/10. 

Về nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI, có thể nói đây là việc quan trọng, đảm bảo sự thành công của Đại hội. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ. Trên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao và khả năng đáp ứng của cán bộ, Ban Thường vụ tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh; các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. 

Đến nay, Cà Mau đã hoàn thành các quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Mọi quy trình đều được thực hiện chặt chẽ, kỹ lưỡng, khách quan, công tâm, chất lượng, đúng quy định của Đảng.

Quá trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chức danh lãnh đạo chủ chốt tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 bảo đảm số lượng và cơ cấu hợp lý, nhất là ở những vị trí, địa bàn, lĩnh vực công tác quan trọng; bảo đảm sự kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển liên tục và có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ cán bộ lãnh đạo. 

 Cột cờ Hà Nội tại Đất Mũi Cà Mau.

Có thể nói, với những thành tựu kinh tế - xã hội đã đạt được cùng với sự chuẩn bị chu đáo cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Cà Mau tự tin bước vào nhiệm kỳ mới, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 trở thành trung tâm năng lượng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đến năm 2045, Cà Mau hoàn thiện hệ thống hạ tầng năng lượng phát triển đồng bộ, hiện đại, khả năng kết nối khu vực được nâng cao, kinh tế công nghiệp năng lượng phát triển bền vững, thật sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Trọng Nghĩa
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
“Chu du” thưởng thức món ngon ba miền

“Chu du” thưởng thức món ngon ba miền

(PLVN) - Nếu như những món ăn ở miền Bắc nhạt thanh, miền Trung đậm đà, thì ẩm thực miền Nam lại đem đến một sự kết hợp hài hòa từ đủ hương vị ngọt, béo, tươi, mát. Ngoài danh lam thắng cảnh, nhiều du khách trong nước và quốc tế đã tới “chu du” mảnh đất chữ S để thưởng thức các món ăn ngon 3 miền.

Đọc thêm

FLC Grand Hotel Quy Nhon - tổng thể hài hòa giữa đồi núi và đại dương

FLC Grand Hotel Quy Nhon - tổng thể hài hòa giữa đồi núi và đại dương
(PLVN) - Tối 28/11, Tập đoàn FLC đã tổ chức lễ khai trương khách sạn FLC Grand Hotel Quy Nhon (tọa lạc tại xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Với độ dài xấp xỉ 1km, quy mô khoảng 1.500 phòng, khách sạn này được kỳ vọng trở thành công trình biểu tượng mới tại Bình Định.
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam: Phát huy mạnh mẽ vai trò của tổ chức BHTG trong giai đoạn mới

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam: Phát huy mạnh mẽ vai trò của tổ chức BHTG trong giai đoạn mới

(PLVN) - Bảo hiểm tiền gửi là chính sách công của Chính phủ được xây dựng nhằm để bảo vệ người gửi tiền, góp phần ổn định hệ thống các tổ chức tín dụng, nâng cao niềm tin công chúng, giảm thiểu nguy cơ rút tiền gửi đồng loạt, tạo cơ chế để xử lý các tổ chức nhận tiền gửi gặp sự cố và tham gia quá trình xử lý khủng hoảng tài chính.

Giải mã Tây Du Ký - (Kỳ 2): Vũ khí của Trư Bát Giới mới đích thực là “kỳ trân dị bảo”

Giải mã Tây Du Ký - (Kỳ 2): Vũ khí của Trư Bát Giới mới đích thực là “kỳ trân dị bảo”
(PLVN) - Trong ấn tượng của nhiều độc giả từng đọc Tây Du Ký, cây gậy Như Ý Kim Cang Bổng của Tề Thiên Đại Thánh thường được xem là thần binh lợi hại và nổi tiếng hơn cả. Thế nhưng theo nhận định của nhiều người, món thần binh này của Tôn Ngộ Không thực chất còn kém xa một pháp bảo khác, đó chính là cây bồ cào (có tài liệu gọi là đinh ba) 9 răng của nhân vật Trư Bát Giới.

Vừa bị giật túi sách, vừa bị tống tiền vì clip trong điện thoại

Vừa bị giật túi sách, vừa bị tống tiền vì clip trong điện thoại
(PLVN) - Sau khi giật được túi xách của nạn nhân, Long phát hiện trong điện thoại có nhiều ảnh, clip nên quay sang “tống tiền”chị M. Thỏa thuận bất thành, tên cướp xóa dữ liệu, đưa điện thoại cho vợ dùng. Hậu hành vi này, anh ta phải trả giá đắt về tội “Cướp giật tài sản” và tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Xẩm - “món ăn tinh thần” chạm tới trái tim giới trẻ

Xẩm - “món ăn tinh thần” chạm tới trái tim giới trẻ
(PLVN) - “Chúng ta nhận thấy ở MV “Xẩm Hà Nội”, cách hát Xẩm không phải hát xẩm truyền thống mà kết hợp thêm Hiphop EDM và Rap tạo nên một hiệu ứng mới. Chúng ta thường hỏi làm sao để giữ gìn âm nhạc dân gian, phù hợp với âm nhạc hiện đại nhưng vẫn giữ được hồn cốt dân tộc, thì với “MV Xẩm Hà Nội” chúng ta thấy không chỉ là cuộc chơi mà còn là sứ mệnh của các nghệ sĩ trẻ, giữ gìn và bảo tồn âm nhạc dân gian. Hai mảng màu dân gian và hiện đại tuy đan xen nhưng vẫn có không gian riêng. Thực sự hấp dẫn!”- Nhà báo Ngô Bá Lục hào hứng.

Mỗi người cần sử dụng kháng sinh có trách nhiệm

Mỗi người cần  sử dụng kháng sinh có trách nhiệm
(PLVN) - Đó là thông tin được đưa ra cảnh báo  tại lễ mít-tinh hưởng ứng Tuần lễ nâng cao nhận thức về phòng chống kháng thuốc diễn ra tại Đại học Y Hà Nội vào chiều 25/11 vừa qua. Đây là hồi chuông cảnh báo về thói quen dùng thuốc, kháng sinh của người dân ở nước ta. 

Chuyện về những “phù thủy mũ trắng”

Chuyện về những “phù thủy mũ trắng”
(PLVN) - Theo báo cáo toàn cầu về du lịch ẩm thực thì có 87% số tổ chức được điều tra xác định du lịch ẩm thực là yếu tố chiến lược đối với điểm đến; 82% cho rằng du lịch ẩm thực là động lực quan trọng cho phát triển du lịch. Việt Nam ngoài danh lam thắng cảnh còn được du khách nước ngoài đánh giá cao về ẩm thực. 
“Chu du” thưởng thức món ngon ba miền

“Chu du” thưởng thức món ngon ba miền

(PLVN) - Nếu như những món ăn ở miền Bắc nhạt thanh, miền Trung đậm đà, thì ẩm thực miền Nam lại đem đến một sự kết hợp hài hòa từ đủ hương vị ngọt, béo, tươi, mát. Ngoài danh lam thắng cảnh, nhiều du khách trong nước và quốc tế đã tới “chu du” mảnh đất chữ S để thưởng thức các món ăn ngon 3 miền.

Bao giờ có thương hiệu “đầu bếp Việt”?

Bao giờ có thương hiệu “đầu bếp Việt”?
(PLVN) - Hội thảo xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật nghề chế biến món ăn đã diễn ra trong khuôn khổ các sự kiện của Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2020. Hội thảo có sự tham gia của lãnh đạo Vụ Xã hội - Ban Kinh tế Trung ương, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Hội Đầu bếp Việt Nam.

[Truyện ngắn] Ma nơ canh

[Truyện ngắn] Ma nơ canh
Tôi là một con ma-nơ-canh, cứ mỗi đợt hàng nội hàng ngoại ùa về, là tôi lại được khoác lên mình bộ mới. Dù là cổ điển, hậu cổ điển hay hiện đại, thì tôi luôn tự hào được bà chủ ưu ái, và tự phát huy hết tác dụng. 

Thợ xăm ở Auschwitz

Thợ xăm ở Auschwitz
(PLVN) - Những người yêu nhau và bạn bè chí cốt gọi nhau bằng tên riêng. Đức quốc xã gọi họ bằng con số. Tên riêng gắn liền với sự sống, là cửa dẫn vào sự sống. Con số gắn liền với cái chết, cửa dẫn vào sự chết…

Không chỉ là “bản đồ ẩm thực hình chữ S”

Không chỉ là “bản đồ ẩm thực hình chữ S”
(PLVN) - Việt Nam có một truyền thống ẩm thực lâu đời và phong phú. Nhiều đặc sản tùy theo vùng miền, miền nào cũng có. Bắc bộ thì “Dưa La, cà Láng, nem Báng, tương Bần/ Nước mắm Vạn Vân, cá rô đầm Sét” . Trung bộ thì “Yến sào Vĩnh Sơn/ Nam sâm Bố Trạch/ Cua gạch Quảng Khê/ Sò nghêu Quan Hà/ Rượu dâu Thuần Lý”. Nam bộ thì “Bánh tráng Mỹ Lồng/ Bánh phồng Sơn Đốc”, “Muốn ăn bông súng mắm kho/ Thì vô Đồng Tháp ăn cho đã thèm!”…
Món ăn mang hơi ấm bàn tay má

Món ăn mang hơi ấm bàn tay má

(PLVN) - Má tôi đã già. Tuổi ngoài 90 sự minh mẫn, tinh tường đang dần rời bỏ má ra đi, để người già hóa con trẻ. Mỗi lần về thăm má, nhìn má vui mừng đến cuống quýt trước những món quà, trái tim tôi như thắt lại trước những kỷ niệm xưa, khi còn thơ bé ngóng má đi chợ về mỗi sáng ngày. 

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬