Thực hiện đăng ký trực tuyến mức độ 3 đối với tất cả các việc hộ tịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cục Hộ tịch, Quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp) đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử (CSDLHTĐT), đăng ký hộ tịch (ĐKHT) trực tuyến nhằm tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch.

Theo đó, Dự thảo Thông tư quy định cụ thể hơn về việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, các cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương và việc tiếp nhận yêu cầu điện tử đăng ký hộ tịch từ Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ tại các Cơ quan đăng ký hộ tịch để xử lý trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung được thực hiện thông qua kết nối, chia sẻ thông tin giữa Hệ thống một cửa điện tử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hệ thống một cửa điện tử của Bộ Ngoại giao với Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung.

Về mối quan hệ giữa CSDLHTĐT và các cơ sở dữ liệu khác, dự thảo Thông tư quy định về việc xác định thông tin trong quá trình chia sẻ, kết nối giữa CSDLHTĐT và các Cơ sở dữ liệu khác, nhất là trong trường hợp thông tin có sự không thống nhất, theo đó, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua cổng kết nối với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử cung cấp các trường dữ liệu theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định số 87/2020/NĐ-CP để cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch khai thác thông tin công dân, thực hiện đăng ký hộ tịch hoặc rà soát, đối chiếu, chuẩn hóa các dữ liệu đăng ký hộ tịch trên Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. 

Trường hợp dữ liệu của công dân giữa hai Cơ sở dữ liệu không thống nhất thì cơ quan công an có trách nhiệm phối hợp với cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch kiểm tra, xác minh, xác định thông tin chính xác và cập nhật lại thông tin tương ứng trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trước khi cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu đăng ký hộ tịch trên Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

Trường hợp thông tin về công dân trong các cơ sở dữ liệu khác hoặc giấy tờ đã cấp không phù hợp với thông tin trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử thì phải thực hiện điều chỉnh cho phù hợp với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

Hiện nay, Nghị định số 87/2020/NĐ-CP mới chỉ quy định chung về nguyên tắc, cách thức chung thực hiện tất cả các thủ tục ĐKHT trực tuyến; quy trình đăng ký hộ tịch trực tuyến đối với một số thủ tục/nhóm thủ tục, cách thức tiếp nhận hồ sơ/trả kết quả theo phương thức này cần được hướng dẫn thực hiện chi tiết hơn, trong đó có quy trình thực hiện trực tuyến đối với 2 nhóm TTHC liên thông: ĐKKS - cấp Thẻ BHYT - đăng ký thường trú và ĐKKT - xóa đăng ký thường trú - chế độ mai táng phí. Do vậy, dự thảo Thông tư đã hướng dẫn cụ thể.

Theo đó, dự thảo Thông tư quy định các thủ tục đăng ký hộ tịch được thực hiện ở mức độ 3 và mức độ 4 sẽ thực hiện đăng ký trực tuyến mức độ 3 đối với tất cả các việc hộ tịch, đăng ký trực tuyến mức độ 4 đối với các việc: cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, cấp bản sao trích lục hộ tịch, cấp văn bản xác nhận thông tin hộ tịch; ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài.

Dự thảo cũng quy định, Cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch theo hình thức phù hợp với mức độ triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực hộ tịch tại địa phương.

Nghị định số 87/2020/NĐ-CP chỉ quy định người yêu cầu phải đính kèm bản sao hoặc bản chụp các giấy tờ, tài liệu theo quy định, nên dự thảo Thông tư hướng cụ thể tiêu chuẩn bản chụp hoặc bản sao điện tử các giấy tờ, tài liệu khi thực hiện đăng ký hộ tịch trực tuyến (Bản chụp các giấy tờ sử dụng để gửi trực tuyến phải bảo đảm rõ, nét, đầy đủ, toàn vẹn về nội dung).

Bên cạnh đó, dự thảo Thông tư cũng quy định chi tiết: trình tự, thủ tục giải quyết các việc đăng ký hộ tịch trực tuyến được thực hiện theo quy định của Luật hộ tịch, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP, Điều 12, Điều 13 Nghị định số 87/2020/NĐ-CP và Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020.

Việc ban hành thông tư nói trên theo Cục Hộ tịch, Quốc tịch, chứng thực  sẽ tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch theo hướng đơn giản, minh bạch, kết nối liên thông với các thủ tục hành chính khác có liên quan đến người dân, tạo thuận lợi cao nhất cho người có yêu cầu đăng ký hộ tịch.

Bình An
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Thành phố Hồ Chí Minh: Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án

Thành phố Hồ Chí Minh: Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án
(PLVN) -Thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án là một chế định khá đặc thù trong hoạt động thi hành án dân sự (THADS), không do cơ quan THADS trực tiếp thực hiện mà do các đơn vị, Tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá thực hiện độc lập. Đây là một khâu quan trọng, ảnh hưởng toàn bộ quá trình thi hành một bản án.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng của Đảng ủy Bộ Tư pháp: Lãnh đạo thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chuyên môn

Các đại biểu điểm cầu Bộ Tư pháp tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
(PLVN) -Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn hằng năm và cả nhiệm kỳ 2021 – 2026 là một trong những nhiệm vụ và giải pháp quan trọng được xác định trong chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng của Đảng ủy Bộ Tư pháp được ban hành mới đây.

Ngời sáng những tấm lòng giữa “bão” dịch

Ngời sáng những tấm lòng giữa “bão” dịch
(PLVN) - Sáng 8/6, Báo Pháp luật Việt Nam lại lên đường mang những món quà tình nghĩa của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp tiếp sức nhân dân hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang chống “giặc” COVID-19…

Hà Giang triển khai phần mềm thống kê tư pháp

Hà Giang triển khai phần mềm thống kê tư pháp
(PLVN) - Thực hiện Văn bản về việc triển khai phần mềm Thống kê Ngành Tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành, tỉnh Hà giang đã thực hiện ứng dụng hệ thống phần mềm thống kê tư pháp trên địa bàn toàn tỉnh.

Bổ sung các nguồn tiếp nhận đơn thư trong Thi hành án dân sự

Bổ sung các nguồn tiếp nhận đơn thư trong Thi hành án dân sự
(PLVN) -Đáp ứng theo nhu cầu mở rộng việc giải quyết kiến nghị, phản ánh của người dân, đơn vị, tổ chức, Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 02/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp do Tổng cục THADS chủ trì soạn thảo đã bổ sung thêm các nguồn tiếp nhận đơn thư trong công tác này.