Đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất thuộc Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu do phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình chuyển giao như sau:
Đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:

1.1. Tên đơn vị: Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh;

1.2. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

2. Tên, địa chỉ của tổ chức người có tài sản đấu giá:

2.1. Tên cơ quan: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình;

2.2. Địa chỉ trụ sở chính: Tiểu khu 2, Thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá: 

3.1. Giá trị quyền sử dụng đất:

-  Diện tích đất đường phố loại 1, vị trí 1 (Chi Cục thuế Mai Châu (cũ): 717,97 m2

- Diện tích đất đường phố loại 1, vị trí 2 (Chi Cục thuế Mai Châu (cũ): 109,46 m2;

- Diện tích đất đường phố loại 1, vị trí 1 (Đội thuế số 4 Mai Châu (cũ): 295,88 m2;

- Diện tích đất đường phố loại 1, vị trí 2 (Đội thuế số 4 Mai Châu (cũ): 71,40 m2;

+ Vị trí các cơ sở nhà, đất: Thửa đất nằm xen kẽ trong khu dân cư ở trung tâm Thị trấn Mai Châu.

+ Mục đích sử dụng đất: Mục đích sử dụng mới của các khu đất theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu là đất ở đô thị.

3.2. Tài sản gắn liền với đất:

- Nhà làm việc Trụ sở Đội thuế số 4 (cũ): Số lượng 01 nhà; Năm đưa vào sử dụng: 2004; Tổng diện tích sàn: 180 m2; Mô tả cơ bản: Căn nhà 02 tầng, tường chịu lực, tường xây 220, lăn sơn, cửa gỗ nhóm III, nền lát gạch liên doanh, điện nước đồng bộ, không có khu vệ sinh khép kín, chiều cao <=3,6 m;

- Nhà làm việc Trụ sở Chi cục thuế (cũ): Số lượng 01 nhà; Năm đưa vào sử dụng: 2004; Tổng diện tích sàn: 886 m2;

- Nhà bếp: Số lượng 01 nhà; Năm đưa vào sử dụng: 2004; Tổng diện tích sàn 30 m2; Mô tả cơ bản: Nhà bếp là một phần tầng 1 của căn nhà 02 tầng, tường chịu lực, tường xây 220, lăn sơn, cửa gỗ nhóm III, nền lát gạch liên doanh, điện nước đồng bộ, vệ sinh khép kín, chiều cao <=3,6 m;

- Nhà đa năng: Số lượng 01 nhà; Năm đưa vào sử dụng: 2004; Tổng diện tích sàn 171 m2; Mô tả cơ bản: Nhà 01 tầng khẩu độ 12 m, cao <= 9 m, khung cột thép, tường bao che tôn, mái bằng tôn, nền đổ bê tông, 01 tường tận dụng tường Trụ sở làm việc Chi cục thuế.

4. Tổng giá khởi điểm giá trị quyền sử dụng đất: 43.799.478.000 đồng bao gồm.

-  Đất đường phố loại 1, vị trí 1 (Chi Cục thuế Mai Châu (cũ): 28.718.800.000 đồng;

- Đất đường phố loại 1, vị trí 2 (Chi Cục thuế Mai Châu (cũ):  2.003.118.000 đồng;

- Đất đường phố loại 1, vị trí 1 (Đội thuế số 4 Mai Châu (cũ):  11.835.200.000 đồng;

- Đất đường phố loại 1, vị trí 2 (Đội thuế số 4 Mai Châu (cũ):  1.242.360.000 đồng;

5. Tổng giá khởi điểm giá trị tài sản gắn liền với đất: 2.205.432.944 đồng bao gồm.

- Đội thuế số 4 (cũ):              355.465.944 đồng.

- Trụ sở Chi cục thuế (cũ): 1.749.682.617 đồng.

- Nhà bếp:                               59.244.332 đồng.

- Nhà đa năng:                        41.040.000 đồng.

6. Tổng giá khởi điểm (4 + 5) (làm tròn): 46.004.910.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi sáu tỷ, không trăm linh bốn triệu, chín trăm mười nghìn đồng chẵn). 

7. Tiền đặt trước tham gia đấu giá (làm tròn): 9.200.000.000 đồng (Chín tỷ, hai trăm triệu đồng).

7.1. Khoản tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình;

7.2. Tên tài khoản: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình;

7.3. Số tài khoản 3004201001465 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình.

8.  Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật đều được đăng ký tham gia đấu giá;

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Nộp đầy đủ hồ sơ và làm theo hướng dẫn quy định tại quy chế của Công ty Đấu giá  Hợp danh Hòa Bình Xanh.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

9.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp;

9.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

10.  Tổ chức xem tài sản: 

10.1. Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Từ ngày thông báo đến ngày 28/01/2021  (Trong giờ hành chính); Địa điểm: Tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mai Châu và Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh;

10.2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 27/01/2021 đến ngày  28/01/2021 (Trong giờ hành chính); Địa điểm: Tại khu đất đấu giá, Tiểu khu 3, Thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

11. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá

Tại Phòng Tài chính – Kế hoạch  huyện Mai Châu và Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh: Từ ngày thông báo đến 16 giờ 00 phút ngày  29/01/2021.

12. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước và nhận phiếu trả giá

12.1. Thời gian nộp tiền đặt trước: 

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ lễ). Hạn cuối đến 16 giờ 30 phút ngày 29/01/2021. Người tham gia đấu giá vì lý do khách quan hoặc chủ quan có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định sau khi đăng ký tham gia đấu giá nhưng phải hiện trong tài khoản ngân hàng trước 16 giờ 30 phút ngày 29/01/2021

- Người tham gia đấu giá chỉ được coi là đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá khi đã nộp tiền đặt trước đến tài khoản của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mai Châu nhận được thông báo bằng văn tin nhắn của Ngân hàng thông báo tiền đặt trước của người tham gia đấu giá đã được chuyển vào tài khoản của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mai Châu đúng thời gian quy định.

        - Nội dung nộp tiền: Tên người tham gia đấu giá. Nộp tiền đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất thuộc Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu.

12.2. Thời gian, địa điểm nhận phiếu trả giá

Công ty và Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mai Châu nhận Phong bì thư có chứa phiếu trả giá của khách hàng qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mai Châu; Địa chỉ: Tiểu khu 2, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Từ 07 giờ 30 phút ngày 28/01/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày 29/01/2021.

13. Thời gian, địa điểm công bố kết quả trả giá

13.1. Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 03/02/2021.

13.2. Địa điểm: Tại Hội trường UBND huyện  Mai Châu.

(Khách hàng có mặt trước 30 phút làm thủ tục vào phòng đấu giá).

14. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; Điện thoại: 02183 600607- 0985410246.

- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình: Tiểu khu 2, Thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình; Điện thoại: 02183 867226.

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Kịp thời phát hiện, xử lý quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo

 Kịp thời phát hiện, xử lý quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo
(PLVN) -Nâng cao chất lượng thẩm định đề nghị xây dựng, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL); Đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL để kịp thời phát hiện, xử lý quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp với thực tiễn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ngành Tư pháp chú trọng thực hiện với nhiều giải pháp quyết liệt trong năm 2021.

Khi người dân tin vào bảo hiểm xã hội tự nguyện

Khi người dân tin vào bảo hiểm xã hội tự nguyện
(PLVN) - Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, thời gian qua, cơ quan này luôn chủ động, tích cực trong công tác tuyên truyền để người dân nhận thức rõ hơn, đầy đủ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, qua đó góp phần bảo đảm an sinh xã hội. 

Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng - Giá trị lý luận và thực tiễn

Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng - Giá trị lý luận và thực tiễn
(PLVN) - Kỷ niệm 70 năm Đại hội Đại biểu lần thứ II của Đảng (2/1951 – 2/2021) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chiều qua (25/2), Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội thảo trực tuyến với chủ đề: “Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng- Giá trị lý luận và thực tiễn”. Hội thảo dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng. 

Sáng 26/2, thêm 1 ca mắc COVID-19 Tây Ninh

Sáng 26/2, thêm 1 ca mắc COVID-19 Tây Ninh
(PLVN) - Bản tin 6h ngày 26/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 1 ca mắc mới COVID-19 là trường hợp nhập cảnh được cách ly ngay tại Tây Ninh.

“Nhà tạm” có giá tới 15 tỷ đồng, phù hợp hay không?

 “Nhà tạm” có giá tới 15 tỷ đồng, phù hợp hay không?
(PLVN) - Từ kết quả kiểm toán tại dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Phan Thiết - Dầu Giây, Kiểm toán Nhà nước đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, hướng dẫn, xác định lại chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành với các công trình.

Việt Nam vào tốp đầu Chỉ số Logistics thế giới

Việt Nam vào tốp đầu Chỉ số Logistics thế giới
(PLVN) - Báo cáo Chỉ số Logistics thị trường mới nổi 2021 do nhà cung cấp dịch vụ kho vận hàng đầu thế giới Agility vừa công bố cho thấy, Việt Nam đã tăng 3 bậc xếp hạng so với năm 2020, đứng ở vị trí thứ 8 trong top 10 quốc gia đứng đầu.

Bi, hài học online

Bi, hài học online
(PLVN) - Hải Phòng là địa phương đầu tiên quyết định dừng việc học trực tuyến với học sinh lớp 1, 2 sau khi có nhiều ý kiến cho rằng việc dạy học trực tuyến không hiệu quả, chỉ nên xem là giải pháp tình thế khi học sinh phải ở nhà vì dịch bệnh. 

Mục tiêu 300 hợp tác xã kiểu mới hiệu quả

Mục tiêu 300 hợp tác xã kiểu mới hiệu quả
(PLVN) - Theo Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã (HTX) kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025, đến năm 2025 phải lựa chọn được tối thiểu 300 HTX/liên hiệp HTX tham gia, hoạt động theo 12 mô hình của Đề án.

68 văn bản về rừng sẽ đươc thay bằng 1 nghị đinh

68 văn bản về rừng sẽ đươc thay bằng 1 nghị đinh
(PLVN) - Thay vì quy định rời rạc trong 68 văn bản khác nhau, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đang soạn thảo một nghị định chung về chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng, chế biến và thương mại lâm sản, dự kiến sẽ trình Chính phủ ban hành trong năm nay. 

"Không vì tăng tiến độ mà lơ là chất lượng chương trình công tác"

"Không vì tăng tiến độ mà lơ là chất lượng chương trình công tác"
(PLVN) - Đó là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Vương Đình Huệ khi chủ trì buổi làm việc của Thường trực Thành ủy Hà Nội để nghe báo cáo và cho ý kiến về 10 chương trình công tác toàn khóa XVII, diễn ra chiều 25/2.

Chuyện kể của chùm chìa khóa

Chuyện kể của chùm chìa khóa
(PLVN) - Chùm chìa khóa vốn vô tri, câm lặng, nhưng nó lại “mở ra” theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng rất nhiều “cánh cửa” của cuộc đời. 

Đừng đẩy con đến vực thẳm

Đừng đẩy con đến vực thẳm
(PLVN) - Thời gian vừa qua xảy ra một số vụ việc học sinh hành hung thầy, cô giáo khiến dư luận phẫn nộ. Thế nhưng sau khi mọi bức xúc lắng xuống thì ít ai còn để ý đằng sau đó là nhiều câu chuyện về giáo dục cần suy ngẫm.

Kiểm tra, giám sát bầu cử: Trực tiếp xuống địa bàn lắng nghe cử tri

Kiểm tra, giám sát bầu cử: Trực tiếp xuống địa bàn lắng nghe cử tri
(PLVN) - Đó là nhấn mạnh của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn khi chủ trì cuộc họp bàn về triển khai nội dung kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, diễn ra hôm qua (25/2).
Dịch COVID-19 sáng 26/2: Trung Quốc phê chuẩn thêm hai vắc-xin ngừa COVID-19 nội địa, Indonesia có khả năng miễn dịch cộng đồng trong tương lai gần

Dịch COVID-19 sáng 26/2: Trung Quốc phê chuẩn thêm hai vắc-xin ngừa COVID-19 nội địa, Indonesia có khả năng miễn dịch cộng đồng trong tương lai gần

(PLVN) - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 00 giờ ngày 26/2 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 113.303.853ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 2.512.899 ca tử vong, số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh là 88.861.567 người.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬