Đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất thuộc Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu do phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình chuyển giao như sau:
Đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:

1.1. Tên đơn vị: Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh;

1.2. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

2. Tên, địa chỉ của tổ chức người có tài sản đấu giá:

2.1. Tên cơ quan: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình;

2.2. Địa chỉ trụ sở chính: Tiểu khu 2, Thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá: 

3.1. Giá trị quyền sử dụng đất:

-  Diện tích đất đường phố loại 1, vị trí 1 (Chi Cục thuế Mai Châu (cũ): 717,97 m2

- Diện tích đất đường phố loại 1, vị trí 2 (Chi Cục thuế Mai Châu (cũ): 109,46 m2;

- Diện tích đất đường phố loại 1, vị trí 1 (Đội thuế số 4 Mai Châu (cũ): 295,88 m2;

- Diện tích đất đường phố loại 1, vị trí 2 (Đội thuế số 4 Mai Châu (cũ): 71,40 m2;

+ Vị trí các cơ sở nhà, đất: Thửa đất nằm xen kẽ trong khu dân cư ở trung tâm Thị trấn Mai Châu.

+ Mục đích sử dụng đất: Mục đích sử dụng mới của các khu đất theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu là đất ở đô thị.

3.2. Tài sản gắn liền với đất:

- Nhà làm việc Trụ sở Đội thuế số 4 (cũ): Số lượng 01 nhà; Năm đưa vào sử dụng: 2004; Tổng diện tích sàn: 180 m2; Mô tả cơ bản: Căn nhà 02 tầng, tường chịu lực, tường xây 220, lăn sơn, cửa gỗ nhóm III, nền lát gạch liên doanh, điện nước đồng bộ, không có khu vệ sinh khép kín, chiều cao <=3,6 m;

- Nhà làm việc Trụ sở Chi cục thuế (cũ): Số lượng 01 nhà; Năm đưa vào sử dụng: 2004; Tổng diện tích sàn: 886 m2;

- Nhà bếp: Số lượng 01 nhà; Năm đưa vào sử dụng: 2004; Tổng diện tích sàn 30 m2; Mô tả cơ bản: Nhà bếp là một phần tầng 1 của căn nhà 02 tầng, tường chịu lực, tường xây 220, lăn sơn, cửa gỗ nhóm III, nền lát gạch liên doanh, điện nước đồng bộ, vệ sinh khép kín, chiều cao <=3,6 m;

- Nhà đa năng: Số lượng 01 nhà; Năm đưa vào sử dụng: 2004; Tổng diện tích sàn 171 m2; Mô tả cơ bản: Nhà 01 tầng khẩu độ 12 m, cao <= 9 m, khung cột thép, tường bao che tôn, mái bằng tôn, nền đổ bê tông, 01 tường tận dụng tường Trụ sở làm việc Chi cục thuế.

4. Tổng giá khởi điểm giá trị quyền sử dụng đất: 43.799.478.000 đồng bao gồm.

-  Đất đường phố loại 1, vị trí 1 (Chi Cục thuế Mai Châu (cũ): 28.718.800.000 đồng;

- Đất đường phố loại 1, vị trí 2 (Chi Cục thuế Mai Châu (cũ):  2.003.118.000 đồng;

- Đất đường phố loại 1, vị trí 1 (Đội thuế số 4 Mai Châu (cũ):  11.835.200.000 đồng;

- Đất đường phố loại 1, vị trí 2 (Đội thuế số 4 Mai Châu (cũ):  1.242.360.000 đồng;

5. Tổng giá khởi điểm giá trị tài sản gắn liền với đất: 2.205.432.944 đồng bao gồm.

- Đội thuế số 4 (cũ):              355.465.944 đồng.

- Trụ sở Chi cục thuế (cũ): 1.749.682.617 đồng.

- Nhà bếp:                               59.244.332 đồng.

- Nhà đa năng:                        41.040.000 đồng.

6. Tổng giá khởi điểm (4 + 5) (làm tròn): 46.004.910.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi sáu tỷ, không trăm linh bốn triệu, chín trăm mười nghìn đồng chẵn). 

7. Tiền đặt trước tham gia đấu giá (làm tròn): 9.200.000.000 đồng (Chín tỷ, hai trăm triệu đồng).

7.1. Khoản tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình;

7.2. Tên tài khoản: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình;

7.3. Số tài khoản 3004201001465 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình.

8.  Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật đều được đăng ký tham gia đấu giá;

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Nộp đầy đủ hồ sơ và làm theo hướng dẫn quy định tại quy chế của Công ty Đấu giá  Hợp danh Hòa Bình Xanh.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

9.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp;

9.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

10.  Tổ chức xem tài sản: 

10.1. Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Từ ngày thông báo đến ngày 28/01/2021  (Trong giờ hành chính); Địa điểm: Tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mai Châu và Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh;

10.2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 27/01/2021 đến ngày  28/01/2021 (Trong giờ hành chính); Địa điểm: Tại khu đất đấu giá, Tiểu khu 3, Thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

11. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá

Tại Phòng Tài chính – Kế hoạch  huyện Mai Châu và Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh: Từ ngày thông báo đến 16 giờ 00 phút ngày  29/01/2021.

12. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước và nhận phiếu trả giá

12.1. Thời gian nộp tiền đặt trước: 

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ lễ). Hạn cuối đến 16 giờ 30 phút ngày 29/01/2021. Người tham gia đấu giá vì lý do khách quan hoặc chủ quan có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định sau khi đăng ký tham gia đấu giá nhưng phải hiện trong tài khoản ngân hàng trước 16 giờ 30 phút ngày 29/01/2021

- Người tham gia đấu giá chỉ được coi là đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá khi đã nộp tiền đặt trước đến tài khoản của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mai Châu nhận được thông báo bằng văn tin nhắn của Ngân hàng thông báo tiền đặt trước của người tham gia đấu giá đã được chuyển vào tài khoản của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mai Châu đúng thời gian quy định.

        - Nội dung nộp tiền: Tên người tham gia đấu giá. Nộp tiền đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất thuộc Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu.

12.2. Thời gian, địa điểm nhận phiếu trả giá

Công ty và Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mai Châu nhận Phong bì thư có chứa phiếu trả giá của khách hàng qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mai Châu; Địa chỉ: Tiểu khu 2, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Từ 07 giờ 30 phút ngày 28/01/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày 29/01/2021.

13. Thời gian, địa điểm công bố kết quả trả giá

13.1. Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 03/02/2021.

13.2. Địa điểm: Tại Hội trường UBND huyện  Mai Châu.

(Khách hàng có mặt trước 30 phút làm thủ tục vào phòng đấu giá).

14. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; Điện thoại: 02183 600607- 0985410246.

- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình: Tiểu khu 2, Thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình; Điện thoại: 02183 867226.

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Hot girl bóng chuyền giải nghệ ở tuổi 19

Hot girl bóng chuyền giải nghệ ở tuổi 19
(PLVN) - Hoa khôi bóng chuyền Đặng Thu Huyền đã giải nghệ ở tuổi 19 dù giành nhiều thành công. Quyết định giải nghệ khiến làng bóng chuyền lẫn NHM vô cùng bất ngờ, thậm chí là sốc. 

Giá vàng hôm nay, 7/3: Sụp đổ nhanh chóng, vàng có thể xuống 1.600 USD/ounce vào tuần tới

Giá vàng hôm nay, 7/3: Sụp đổ nhanh chóng, vàng có thể xuống 1.600 USD/ounce vào tuần tới
(PLVN) - Khép lại một tuần, giá vàng thế giới rớt mạnh về “ngưỡng nhạy cảm”. Bị kéo theo giá vàng trong nước cũng rớt mạnh về quanh mức 55 triệu đồng/lượng. Theo giới phân tích, giá vàng tuần tới sẽ "hết cửa tăng" do đà tăng của lợi suất trái phiếu và sự lạc quan của nhà đầu tư về tăng trưởng kinh tế Mỹ.

Giúp trẻ em thành chuẩn công dân thời đại số

Giúp trẻ em thành chuẩn công dân thời đại số
(PLVN) - Trong bối cảnh thế giới và Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi số, trẻ em đã trở thành những công dân số từ rất sớm với việc sử dụng Internet ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, muốn nuôi dạy một đứa trẻ trở thành công dân số chuẩn, chính các bậc phụ huynh phải “chuẩn” trước

Ngành du lịch liên tiếp bị cú “trời giáng”

Ngành du lịch liên tiếp bị cú “trời giáng”
(PLVN) - Chưa thể kịp “hoàn hồn” sau một năm bi đát vì ảnh hưởng quá lớn của dịch Covid-19, ngành du lịch nói chung và lĩnh vực khách sạn lưu trú nói riêng lại lĩnh thêm “cú đấm trời giáng” khi dịch tái bùng phát từ trước Tết Tân Sửu.

Mẹ - tiếng gọi thân thương từ trái tim người lính

Mẹ - tiếng gọi thân thương từ trái tim người lính
(PLVN) - Mỗi người trong trái tim mình đều có hình bóng mẹ. Đại tá, nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng cũng vậy. Trong ký ức, tình yêu mẹ dành cho ông luôn dào dạt. Năm nắng mười mưa nuôi con khôn lớn, khi ông đã trở thành sĩ quan quân đội, mẹ vẫn kéo ra chum nước để gội đầu như bé thơ. Nhắm mắt xuôi tay ở tuổi 97, đôi tất chân bạc phếch của mẹ vẫn găm đầy hoa cỏ trà may của đất cằn, lam lũ...
Không chỉ là trang phục, áo dài là một phong cách sống

Không chỉ là trang phục, áo dài là một phong cách sống

(PLVN) - Áo dài không đơn thuần chỉ là một loại trang phục đối với người Việt, mà còn là biểu hiện con người, phong cách sống và nền văn hoá lâu đời. Không phải tự nhiên trong văn thơ, âm nhạc Việt, áo dài luôn được ca ngợi như một biểu tượng mang “quốc hồn, quốc tuý” của Việt Nam. 

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬